Categorie archieven: Blog

Voor ondernemers die denken over afscheid nemen!

Het mag geen geheim heten dat 2023, als een jaar van de eerste economische correctie na de diepe economische crisis van 2008-2014, door vele ondernemers werd ervaren als een taai jaar. Er vloeide op zich weinig bloed, maar het was toch weer even een reminder dat niets voor altijd is.

Sinds het allereerste begin van 2024 hebben wij echter gemerkt dat de ondernemers weer volop aan de slag zijn gegaan om het economische schip weer vol in de zeilen te zetten. En dat werkt, want we varen nu op een gezonde basis.

Wat mij persoonlijk erg opvalt, is dat ik tegenwoordig veel ondernemers van mijn eigen generatie spreek die kennelijk de prikkel hebben gevoeld om nu eens serieus over de toekomst na te denken. Dat deden we natuurlijk altijd al wel, maar het daadwerkelijk actie ondernemen werd toch vaak voor ons uitgeschoven. Ik begrijp hen volkomen: het is voor ondernemers heel moeilijk (confronterend) om zich voor te bereiden op het stoppen. En ik kan het weten!

Toch werkt zo’n economisch dipje kennelijk als een ‘wake-up call’ en dat is prima. Op basis van het verleden hebben we nu weer een jaar of zeven economische groei voor de boeg, waarin we als ondernemers de gelegenheid krijgen om dit soort zaken te gaan voorbereiden en te regelen.

De eerste vraag die de ondernemer zichzelf dient te stellen, is of de onderneming voortgezet wordt door collega’s of kinderen, verkocht wordt, of in sommige gevallen gewoon beëindigd wordt. Vervolgens worden vaak de accountant en/of de bank betrokken bij het voorgenomen traject. Soms worden er externe consultants ingeschakeld die op zoek gaan naar een koper en het verkooptraject begeleiden. Allemaal heel goed. Dit zijn geen trajecten waar een ondernemer doorgaans verstand van heeft, dus professionals zijn hierbij een goede investering voor een beter resultaat.

Toch heb ik ervaren dat één aspect in heel veel gevallen, namelijk de bedrijfshuisvesting, bij deze adviseurs zwaar onderbelicht blijft. Ik begrijp dat ook wel. Accountants zijn cijfertechneuten en verkoopconsultants hebben natuurlijk vaak focus op de verkooptransactie.

Toch is het belangrijk dat ondernemers zich van tevoren goed vergewissen van de gevolgen voor hun eigen positie met betrekking tot hun bedrijfshuisvesting, welke vorm ze dan ook kiezen. Dit kan achteraf substantieel geld schelen.

Ik ben graag bereid om hier vrijblijvend met jullie over van gedachten te wisselen.
Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl of 06 21 55 55 23

25 jaar Saris & Partners Makelaars

Vandaag, 1 maart 2024, precies 25 jaar geleden ging Saris & Partners Makelaars in Den Bosch van start. Achteraf gezien is de tijd omgevlogen maar toen was het een hele stap om van een loondienstbetrekking  echt zelf verantwoordelijk te zijn voor het scharrelen van de kost. Ons gezin met toen drie kinders moesten immers niets te kort komen. Vanaf het eerste begin is het echter als een speer gegaan en hebben we menig bedrijfsobject in Den Bosch en Omstreken van nieuwe eigenaar of gebruiker voorzien.

Rond dit moment is het verleidelijk om terug te kijken naar de tijd waarin we in 1999 leefden. En ik kan u zeggen, er is veel veranderd in de afgelopen 25 jaar. Zo hadden we op onze openingsbrief nog keurig ons 073 nummer staan alsmede ons faxnummer. Een emailadres of website waren nog niet aan de orde. Onze foto’s werden genomen met speciale rolletjes van 10 stuks waarvan de negatieven zorgvuldig bewaard werden om foto’s voor in de brochures na te kunnen bestellen. Onze zoekmachine was www.ilse.nl maar waar we die nou precies voor konden gebruiken, konden we nog niet echt bedenken. We waren immers nooit iets kwijt😉

Onze marketing bestond uit het ouderwetse belwerk. Aan de hand van inspiratie uit de Gouden Gids en ons gezond verstand wisten we altijd wel weer partijen te interesseren voor de panden die we al in opdracht hadden gekregen. De vraag naar onze dienstverlening ontwikkelde zich vanaf het eerste begin super en wisten al snel overal zichtbaar te worden met onze Te Huur en Te koop borden.  Al snel wist de markt ons goed te vinden en hadden we volop te werken.

Met hard werken en vast te houden aan de principes die we met onze opvoeding hadden meegekregen stond Saris & Partners Makelaars al snel bekend als een actieve en betrouwbare marktpartij waar ondernemers zich graag door lieten adviseren. En adviseren hebben we veel gedaan. Voor elk vraagstuk is immers een oplossing als de uitgangspunten maar duidelijk en eerlijk overwogen kunnen worden.

Nu, 25 jaar later, durf ik te stellen dat de wereld in vele opzichten drastisch is veranderd. Toch ben ik beretrots op wat Saris & Partners Makelaars voor een bedrijf is geworden en op de positie die het thans in de markt heeft. Nog steeds staat het voor betrouwbaarheid en deskundigheid en is de stevige basis voor de toekomst enige jaren geleden gelegd. Ik ben ook trots en dankbaar voor de mensen die me geholpen hebben en nog steeds helpen om Saris & Partners de rol te laten spelen die ik ooit voor ogen heb gehad. Dit geldt voor mijn gezin en medewerkers maar zeker ook voor al onze klanten die in het verleden op een prettige manier zaken met ons gedaan hebben.

Iedereen mijn hartelijke en welgemeende dank daarvoor!!!    

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

De laatste loodjes

Met Kerstmis in zicht kijken we terug op een, in veel opzichten, taai 2023. De naweeën van de Coronaperiode ‘21-’22 bereikte onderhuids hun uiteindelijke finale doordat onder meer de Belastingdienst haar financiële steun tijdens Corona daadwerkelijk ging terugvorderen. Voor een aantal ondernemers gaf dat de nekslag en was de shake-out een feit.

Economisch gezien had natuurlijk de gigantische inflatie onmiskenbaar haar uitwerking op de portemonnee van de consumenten. Dit had onrust en een behoudend uitgavepatroon tot gevolg. 

Ondernemers worden daar zenuwachtig van. Daarnaast speelt met name de stijgende rente hen parten bij het doen van investeringen. Het uitstellen van investeringen betekent feitelijk stilstand. Dit verschijnsel hebben we met name het eerste half jaar van 2023 gemerkt.

Daarnaast voeden de berichten uit Oekraïne, Israël en niet te vergeten alle gedoe over ons landsbestuur, het unheimische gevoel dat op de achtergrond onze harde schijf extra belast.

Dit sentiment is echt en heeft een behoorlijke invloed op hoe ondernemers acteren. Maar de vraag is of dit sentiment ook terecht is?

Veel ondernemers hebben de afgelopen 10 jaren weer volop kunnen werken aan hun herstel na de diepe economische crisis van 2008-2014. Er is weer veel geld verdiend en de gezonde bedrijven hebben een goed eigen vermogen. Feitelijk gezien is hetgeen nu gebeurt dan ook een natuurlijke en eerste correctie van weelde die zich ongeveer elke zeven jaar voordoet. Geen reden tot paniek. De werkeloosheid is historisch laag en er wordt nog steeds goed verdiend. Aan een nieuw kabinet wordt gewerkt en Corona behoort inmiddels tot de categorie van jaarlijkse ‘griep’ verschijnselen.

De geschiedenis heeft geleerd dat ondernemers zich zelden lang laten leiden door een unheimisch gevoel. Zodra ze het gevoel hebben dat de wereld kennelijk gewoon door draait, zetten ze vaak collectief een dikke streep onder hetgeen hun zorgen baarden en gaan ze opnieuw voortvarend aan de slag. En zo hoort het ook.

Wij van Saris & Partners Makelaars zetten tussen Kerst en Nieuw ook een dikke streep onder 2023 en kijken vol vertrouwen naar ons jubileumjaar 2024 waarin we met elkaar zullen herdenken dat we 25 jaar geleden de basis voor ons vertrouwde en succesvolle Bedrijfsmakelaarskantoor hebben gelegd. Ons kantoor staat nog steeds voor betrouwbaarheid, deskundigheid en vakmanschap en daar zijn wij erg trots op.

Wij wensen iedereen een hele gelukzalige Kersttijd met familie en vrienden en een fijne jaarwisseling. Vergeet niet om ook een streep onder dit jaar te zetten zodat we elkaar volgend jaar met een schone lei kunnen ontmoeten. 

Dit wordt u toegewenst door het fijne team van Saris & Partners Makelaars.

Geschreven door Toin Saris

Correctie van weelde!

Volgens de media verkeert ons land in een lichte recessie. Oh jee, en nu? Niks aan de hand natuurlijk. De lichte recessie waarin ons land thans zou verkeren is noodzakelijk om de bijwerkingen van de afgelopen 7 á 8 jaar weer even onder controle te krijgen. Van tijd tot tijd is het gewoon noodzakelijk om even onderhoud te plegen aan onze economische machine. Deze heeft sinds 2014 weer goed gedraaid en heeft zelfs tijdens de Coronaperiode overuren gemaakt.

Meestal is zo’n eerste ‘recessie’ slechts een lichte reset van zaken die gedurende de afgelopen jaren de pan uit gerezen zijn. En meestal heeft dat met consumentenaangelegenheden van doen. Neem de woningmarkt als voorbeeld. Het (vaak grenzeloos) overbieden op woningen is een raar en ongewenst verschijnsel dat eigenlijk voor niemand goed is. Ik snap best wel dat de verkopers en vooral de makelaars er blij mee waren. Maar als je vervolgens als verkoper ook weer iets wilt terugkopen betaal je net zo goed de hoofdprijs. De financiers zijn natuurlijk voor een belangrijk deel debet aan deze ontwikkelingen ook al zullen ze vaak een vingerwijzing maken naar de woning taxateur die zonder blikken of blozen dagprijs voor de woningen afgeeft. Laten we vooral ook de gevolgen van de rentepolitiek van de ECB en Nederlandsche Bank in dit kader niet vergeten.

Ook heeft Corona een ontwrichtende rol gespeeld in het consumentengedrag en al wat daar voor nodig was om dat te faciliteren. De distributiecentra waren niet aan te slepen en de behoefte daaraan werden voor een belangrijk deel gebaseerd op wat achteraf misschien wel het beste als een ‘hype’ te omschrijven was.

Als enige echte dreiging mag wat mij betreft de oorlog tussen Rusland en Oekraïne cq Europa gelden. De dreiging is reëel en dat geldt ook voor de economische gevolgen daarvan. Ook al mag gerust gesteld worden dat bij vele prijsstijgingen gretig gebruik is gemaakt van het sentiment dat rondom dit onderwerp is gecreëerd.

Wat voor effect gaat deze reset hebben op ondernemers? Goeie vraag maar ik denk dat we daar ons vooralsnog niet zo ongerust over hoeven te maken. Veel ondernemers hebben sinds 2014 weer goed gedraaid en hun reserves weer voor een deel kunnen aanvullen. Even pas op de plaats door de consument geeft ondernemers even de gelegenheid om hun eigen winkel onder de loep te nemen en weer bij de tijd te zetten. Zo merken wij dat veel ondernemers ook hun bedrijfshuisvesting weer eens evalueren. Waar de markt de laatste jaren uitblonk in een zeer beperkt aanbod zie je nu dat er weer panden beschikbaar komen vanwege dat andere ondernemers andere beslissingen nemen. Of failliet gaan en dat is ook geen raar verschijnsel. Er zijn de laatste jaren historisch weinig faillissementen geweest vanwege dat er toch wel een aantal ondernemingen ‘in leven’ zijn gehouden met van allerhande steunmaatregelen. Ik denk dat het alleen maar goed is dat gezonde bedrijven door kunnen gaan met zich zelf ontwikkelen en geen last meer hebben van concurrenten die markt vanwege overheidssteun lopen te verstieren. Kortom, door dit zure appeltje moeten we even heen om volgend jaar weer een goede opbrengst te kunnen hebben. Er is immers geen groei mogelijk zonder af en toe te snoeien.

Voor reacties: Toin.Saris@sarisenpartners.nl

Zomervakantie 2023

2023 zal later gezien worden als het eerste ‘normale’ jaar sinds de veel bepalende pandemie Covid-19 in 2020 haar intrede in onze maatschappij deed. Achteraf kunnen we stellen dat de effecten van deze pandemie maatschappelijk behoorlijke impact hebben gehad en veel zaken en gewoontes voorgoed veranderd hebben. Zowel in onze directe maatschappelijk omgeving als op het wereldtoneel.

Zakelijk gezien heb ik de indruk dat er tijdens de Pandemie veel onder ‘de mantel der liefde’ is geveegd. Veel bedrijven hebben gewoon goed doorgedraaid. We leefden immers in een hoge conjunctuur en mensen kregen plotseling veel meer tijd om te consumeren. Andere bedrijven zijn toch min of meer ‘gered’ door de vele compensatieregelingen waardoor het aantal faillissementen, zelfs tot op heden, historisch laag is.

Een ander neveneffect was ontegenzeggelijk basis voor de hoge inflatie van het afgelopen jaar. De prijzen van bouwmaterialen stegen enorm dat later nog een keer een boosteffect kreeg van de oorlog in Oekraïne. Dit gold en geldt ook voor de prijzen van veel andere (eerste levensbehoefte) goederen. De hoge inflatie was weer aanleiding voor een forse renteverhoging waardoor met name de overspannen woningmarkt op de rem schoot. Ondanks de enorme druk op de woningmarkt maken de consumenten pas op de plaats en wachten ze op andere tijden. Ik beschouw dit als een noodzakelijk reset die op haar beurt weer in een kettingreactie belangrijke parameters (bouwkosten, rente, bestaande woningmarkt) zal wijzigen waardoor de markt weer opnieuw kan beginnen.

Zakelijk gezien is er vooralsnog weinig aan de hand. Jawel hoor, bij ons is het ook redelijk rustig aan de telefoon maar onze omzet is desondanks gelijk aan vorig jaar. Er zijn veel bedrijven met voldoende reserves die op dit moment de luwte in de markt gebruiken om zich te herbezinnen op de toekomst. Even niet achter de waan van de dag aan maar achter het stuur van de onderneming om de koers opnieuw te ijken. Heel verstandig want daardoor komen er ook weer andere mogelijkheden beschikbaar.

Mijn verwachting is dat de luwte tot na de zomervakantie zal voortduren. We gaan allemaal weer eens fijn genieten van de mogelijkheid om een vakantie te hebben zonder mondkapjes, QR codes en alle ellende die dat met zich mee bracht. Geniet er van en maak je geen zorgen. Economisch gezien staan we er allemaal goed voor en na de vakantie gaan we weer allemaal lekker en ontspannen aan de slag.

Fijne vakantie allemaal.

Toin Saris en collega’s

Ondermijnende criminaliteit en vastgoed

Met name in Brabant schijnt ondermijnende criminaliteit hoogtij te vieren. Het stoort mij enorm dat er dan vanuit Den Haag een verband gelegd wordt met het ‘gemakkelijke’ karakter van de Brabanders waardoor er in onze provincie niet zo nauw gekeken zou worden.

Wat mij betreft is niets minder waar maar is de oorzaak eerder te zoeken in het feit dat het zwaartepunt van de Politie-aandacht voor een heel groot deel op de Randstad is geconcentreerd en dat we in Brabant het moeten doen met enkele (overigens heel goed bedoelende) wijkagenten die natuurlijk niet in staat zijn om dit probleem voldoende weerstand te bieden. Brabant wordt daarmee vanzelf de zwakste schakel!

Natuurlijk dient vervolgens de maatschappij haar rol te vervullen door alert te zijn en melding te maken van ongewone zaken echter de ondermijnende criminaliteit is inmiddels van een orde waar goede bedoelende burgers liever verre van blijven.

Toch is men steeds verder strekkende maatregelen aan het bedenken om bijvoorbeeld beleggers/investeerders te gaan dwingen om meer actieve controle op het gebruik van hun verhuurd bedrijfsgebouw te gaan toepassen.

Ik heb hier als bedrijfsmakelaar toch wel behoorlijke moeite mee. In regio Breda is men een proef begonnen met een soort huurcontract dat verhuurders in de gelegenheid moet stellen om  periodiek het verhuurde pand te betreden om controle op gebruik te kunnen uitvoeren. Sterker nog, een verhuurder zou zelfs foto’s moeten maken en uploaden in een of andere app om zodoende te kunnen bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat zijn bezit niet als crimineel verlengstuk gebruikt wordt. Mocht er dan toch een ongerechtigheid geconstateerd worden pleit deze verhuurder zich vrij en hoeft zijn pand slechts voor korte tijd gesloten te worden.

Mijn probleem zit hem met name in het feit dat een verhuurder hier een rol krijgt opgedrongen die niet van een particuliere belegger verwacht mag worden en bovendien in strijd is met de privacy en vereiste huurgenot van zijn huurder.

Wat wel een hele goede hulptool zou kunnen zijn is als er een loket zou worden opgericht waar makelaars en verhuurders potentiële huurders kunnen laten checken. En dat die toets dan verder gaat dan de checks die we als makelaars nu al verplicht zijn om uit te voeren. Probleem van de overheid bij zo’n loket heb ik begrepen is: Privacy!

Geen enkele verhuurder zit te wachten op de sores van ondermijnende criminaliteit in zijn of haar beleggingspand. Laten we de handen in elkaar slaan bij het voorkomen van dit fenomeen maar laten we ook de verantwoordelijkheden daar leggen waar ze thuishoren.

Samen optrekken voor een betere maatschappij.

Voor informatie: Toin.saris@sarisenpartners.nl

Hoe controleer ik mijn taxatierapport?

U heeft een taxatie laten uitvoeren en het rapport ligt voor u. Het taxatierapport ziet er gelikt uit, maar hoe weet u of de waarde goed is? Mogelijk is er een verschil tussen de waarde in dit rapport en het rapport van een andere taxateur. Hoe is dit verschil te verklaren? In deze blog geef ik tips voor het controleren van een taxatierapport. 

Eerste stap 

Bij het controleren van een taxatierapport begint u met de basisgegevens. Vooral het verhuurbaar vloeroppervlakten is hierin van belang. Als hierin een vergissing is gemaakt kan dat grote gevolgen hebben voor de marktwaarde. Niet elke ondernemer heeft plattegronden op schaal of een pand dat makkelijk opgemeten kan worden. Om dergelijke fouten te voorkomen kan een NEN-2580 meetrapport opgemaakt worden. Of zorg dat er up-to-date revisietekeningen zijn op schaal. Een bekende uitspraak is “garbage in is garbage out” en dat is ook zondermeer van toepassing op taxaties. 

Basisgegevens

Als ondernemer is het belangrijk dat u ook de administratie van uw vastgoed op orde heeft. Hierbij moet u naast de eerder genoemde tekeningen denken aan de eigenaarslasten zoals ozb, opstalverzekering, huurovereenkomsten (getekend) en de huidige huurinkomsten. Zijn er onderzoeken geweest naar bodemvervuiling of asbest? Dit is allemaal belangrijke informatie voor de taxateur. Heeft u plannen om het object te gaan verbouwen of anders te gebruiken? Wanneer is het dak voor het laatst onderhouden en de CV-ketel vervangen? Als de taxateur minder aannames hoeft te doen wordt de kwaliteit van de taxatie beter. U kunt dan in het concept taxatierapport nakijken of de informatie juist is overgenomen. 

Verhuurd vastgoed

Is uw object verhuurd? Dan zal de discounted cashflow methode gehanteerd worden. Daarbij wordt er gekeken naar de vastgoed gerelateerde inkomsten en uitgaven voor een periode van 10 tot 15 jaar. Voldoet de functionaliteit of kwaliteit van het object nog over 15 jaar?  Een taxateur is geen waarzegger maar moet wel nadenken over de toekomst en dat laten zien in zijn taxatie. Wat in de berekening is ingevoerd moet goed verklaard worden in het rapport. Is de onderbouwing navolgbaar? 

Navolgbaarheid

De navolgbaarheid vinden wij bij Saris & Partners heel belangrijk aan een taxatierapport. Het rapport moet begrijpelijk zijn waardoor de marktwaarde een logisch gevolg is. De referenties bijvoorbeeld zullen niet altijd één op één vergelijkbaar zijn met uw object. Het moet echter wel duidelijk zijn waarin ze afwijken en waarom er dan een hoger of lager bedrag uitkomt. 

Taxatieverschillen verkleinen 

Taxaties zijn geen exacte wetenschap. Vanuit de taxatieliteratuur wordt het als acceptabel gezien wanneer taxateurs 10% naar boven of beneden van elkaar afwijken in de getaxeerde waarde. In de praktijk zijn er genoeg voorbeelden waarbij meerdere taxateurs naar één object hebben gekeken en in waarde (meer dan) 20% uit elkaar liggen. Een oplossing hiervoor is onder andere het sturen op specifieke factoren van het object. Dit begint al met de opdrachtverstrekking. De situatie, de doel van de taxatie en hetgeen getaxeerd moet worden moet correct en volledig worden vastgelegd in de opdrachtbrief.  

Taxateurs

Onze taxateurs staan altijd open voor vragen en voel u vrij om kritisch te zijn op concept taxatierapporten. U mag geen invloed uitoefenen op het getaxeerde bedrag zelf, een taxateur moet onafhankelijk de marktwaarde bepalen. Onze taxateurs leren zelf ook als opdrachtgevers een rapport goed doorlezen en hier vragen over stellen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Rianka Bikker.  

 

Hot topic: Sale and leaseback

Als ondernemer weet je als geen ander dat het hebben van voldoende werkkapitaal essentieel is voor de groei en continuïteit van je bedrijf. Een manier om dit werkkapitaal te vergroten, is door middel van een sale and leaseback van je bedrijfsgebouw. Hierbij verkoop je je bedrijfspand aan een investeerder en huur je het vervolgens terug. In deze blog bespreken we waarom sale and leaseback interessant kan zijn voor jouw onderneming en hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Werkkapitaal

Ten eerste biedt sale and leaseback de mogelijkheid om direct cash te genereren voor je bedrijf. Je kunt het vrijgekomen geld bijvoorbeeld gebruiken om te investeren in nieuwe apparatuur, voorraden aan te vullen of om nieuwe markten te betreden. Hierdoor kun je groeien en je bedrijfsvoering verbeteren zonder dat je daarvoor extra financiering hoeft aan te trekken.

Verduurzaming

Daarnaast is de steeds dwingender wordende verduurzaming van bedrijfsgebouwen vaak een extra belasting voor eigenaar-gebruikers van bedrijfspanden die steeds vaker genoodzaakt zullen zijn om, ten laste van hun werkkapitaal te investeren in
verduurzamingmaatregelen die zich door de jaren heen pas terugverdienen.

Rente versus huur

Een sale and leaseback kan vaak financiële voordelen bieden ten opzichte van traditionele financieringsvormen zoals bankleningen. De rente die je betaalt over een banklening is tegenwoordig al snel hoger dan de huur die je betaalt bij een leaseback. Dit kan vooral interessant zijn voor snel expanderende bedrijven waarbij de beschikking over voldoende werkkapitaal een belangrijk voorwaarde voor groei is.

Betrouwbare contractpartij

Als je overweegt om een sale and leaseback te doen, is het belangrijk om een betrouwbare en ervaren investeerder te vinden. Saris & Partners heeft een groot netwerk van investeerders met een goede reputatie en die bekend zijn met jouw sector. Daarbij zorgen we er voor dat je de juiste huurovereenkomst afsluit, waarin duidelijk staat vermeld welke rechten en plichten zowel jij als de investeerder hebben en kunnen er afspraken gemaakt worden over het duurzaamheidsniveau van het gehuurde bedrijfsgebouw. In het kort biedt sale and leaseback de mogelijkheid om snel kapitaal te genereren voor je bedrijf, financiële voordelen te behalen en alle overige gebouw-gerelateerde sores aan verhuurder te laten.

Wij van Saris & Partners Makelaars zijn graag bereid om eens een oriënterend gesprek met u aan te gaan over de mogelijkheden die sale and leaseback voor uw onderneming biedt. Voor informatie: Toin.saris@sarisenpartners.nl of bel:073 623 33 11

Lente-puzzel!

De astronomische lente staat (gelukkig) weer voor de deur. De donkere dagen zijn weer voorbij en het is heerlijk om te zien dat de natuur weer aan het ontwaken is. Normaal gesproken is dat ook het signaal voor veel ondernemers om hun investeringen weer te activeren. De rompslomp van de jaarcijfers, begrotingen en dergelijk zijn achter de rug en de eerste run kan beginnen.

Normaal gesproken zeg ik bewust want er zijn natuurlijk wel wat wolkjes aan de economische hemel verschenen. Naast een stijgende rente, een ogenschijnlijke revolutie in de politiek alsmede de negatieve effecten van de oorlog in Oekraïne, speelt de hoge inflatie een ieder in ons land parten. Ook ondernemers dus!

Toch leert onze ervaring ons dat het de tijd is voor ondernemers om te schakelen. Past de bedrijfshuisvesting nog goed genoeg om de komende periode (stel 10 jaar) vooruit te kunnen. Of is relocatie wellicht een serieuze overweging waard?

Het aanbod is de laatste jaren (te) krap geweest. Toch zijn wij van mening dat juist een tijd als deze uitstekend geschikt is om in de toekomstige marktbeweging mee te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat ondernemers hun toekomstplannen delen met hun huisvestingsadviseur. Dat is immers de plek waar dit soort informatie bij elkaar komt.

Wij van Saris & Partners makelaars beschouwen onszelf graag als een echte MKB-makelaar. We zijn in veel gevallen meer adviseur als iets anders. Én we houden van puzzelen. Schroom dan ook niet om uw plannen en overwegingen tijdig met ons te bespreken. We adviseren u graag en op die manier kunnen we bewegingen faciliteren vaak nog voor panden op de markt komen. We zijn u graag van dienst.

Voor informatie: mark.hover@sarisenpartners.nl of kijk op onze website: sarisenpartners.nl

Ondernemers zijn net mensen

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is onze markt altijd een beetje Mellow. Logisch natuurlijk want het einde van een jaar is voor ondernemers altijd een hele drukke tijd. Begin van het jaar is daarom vooral even bijkomen, wintersport, Carnaval, gesprekken met de accountants, begroting maken voor het komende jaar, etcetera. Eigenlijk een heerlijke tijd.

In de loop van de derde maand begint het weer zichtbaar langer licht te worden. Bij ondernemers begint het dan weer te kriebelen. Ze trekken erop uit en raken geïnspireerd door het ontluikende voorjaar. Dat is het moment dat de activiteiten weer toenemen en we weer van allerhande vragen krijgen waar we ze graag bij helpen.

Ik dacht bij mezelf: ‘kan ik dit wel schrijven, want het klinkt wel erg menselijk/soft’. Maar het punt is, ondernemers zijn net mensen. En dat wordt nog wel eens vergeten.

Ondernemers zijn mensen die gedurende hun leven enorm veel energie steken in waar zij in geloven. Niet alleen is het MKB verantwoordelijk voor de meeste arbeidsplaatsen in onze provincie en dus voor een groot deel voor de inkomsten van veel gezinnen, maar spelen ze daarnaast ook een belangrijke rol in de ondersteuning van sportverenigingen, culturele evenementen en stageplekken voor onderwijs instellingen, enzovoorts.

Op één vlak zijn ze minder ontwikkelt en dat is Politiek. Politiek is eng omdat het in de beleving van ondernemers veel te veel tijd kost en er per saldo toch niets veranderd. “Ondernemers die de politiek in gaan branden binnen de kortste keer af”, is een veel gebezigde opvatting. Spijtig, want deze situatie is eigenlijk ontstaan omdat ondernemers zich te lang afzijdig hebben gehouden van politiek. Met als gevolg dat de politiek verworden is tot een tijdverslindende activiteit met een verstikkende en bureaucratische overheid tot gevolg. Dit keert zich nu tegen de voortvarendheid van ondernemers.

De tijd is rijp voor ondernemers om hun stem te laten horen en hun signaal af te geven aan de huidige politiek. Het moét anders en het kan anders. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren maar per 15 maart kan er een begin gemaakt worden met deze verandering.

Ik ben vorig jaar gevraagd of ik op de lijst van Alliantie wil staan. Gezien het bovenstaande kon ik het natuurlijk niet maken om te zeggen dat ik eigenlijk geen tijd heb. De uiteindelijke doorslag om als lijstduwer op de lijst te komen, was voor mij wel dat Alliantie terug wil naar het gezond verstand in de politiek. Ik vertaal dat voor mezelf als de herleving of voortzetting van de Brabantse KVP-bloedgroep uit de tijd van Ruud Lubbers. En met de betrokkenheid, kennis en vasthoudendheid van kamerleden als Pieter Omzigt en Renske Leijten als voorbeeld.

Ik geef geen stemadvies😉 maar roep elke ondernemer op om op 15 maart in ieder geval te gaan stemmen.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl of voor info: www.alliantie.nl

Vastgoedeigenaar Let op: Energielabel C per 1 januari 23 verplicht voor kantoren.

Sinds begin dit jaar is Energielabel C minimaal verplicht voor kantoren. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is. Deze wetgeving geldt voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen en is bedoeld om mensen te informeren over de energieprestaties van het gebouw en tevens te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Als een kantoorpand per 1 januari 2023 niet minimaal voldoet aan label C mag dit niet worden verhuurd of verkocht.


Wat is een energielabel?
Er zijn negen verschillende energielabels waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst energiezuinig. Het energielabel is gebaseerd op verschillende factoren zoals de isolatie van het gebouw, de verwarming, het gebruik van energiezuinige apparatuur en verlichting en het gebruik van duurzame energiebronnen. Na uitgifte is het energielabel 10 jaar geldig. Het energielabel laat ook zien welke energiebesparende maatregelen u kunt of moet nemen. Voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas gebruiken geldt ook een energiebesparingsplicht én een informatieplicht. Er is een verplichting om alle energiebesparende maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijsten met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Ook moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd.


Is het minimale energielabel C voor alle kantoren verplicht?
De energielabelplicht voor kantoren is van toepassing op gebouwen met een totale  gebruiksoppervlakte van het kantoor (inclusief bijvoorbeeld een balie) van meer dan 100 m2. Als het aandeel kantoor minder is dan de helft van het totale gebruiksoppervlakte van het gebouw (exclusief nevenfuncties) is energielabel C niet verplicht. Tijdelijke (<2 jaar) kantoorgebouwen en monumenten zijn ook niet energielabel plichtig. 


Energielabel bij andere type gebouwen
Naast kantoren is de aanwezigheid van een energielabel ook verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van andere utiliteitsgebouwen. Bijvoorbeeld winkels, praktijkruimte, onderwijs, sport, logies of bedrijfsruimte. Deze hoeven weliswaar (nog) niet te voldoen aan minimaal energielabel C. Er wordt door de ITL (Inspectie voor Leefomgeving en Transport) gecontroleerd of er een geldig energielabel aanwezig is. De eigenaar van het bedrijfspand riskeert een boete tot wel €20.250,- wanneer er geen geldig energielabel aanwezig is.


Nog geen (goed) energielabel?
Als uw kantoorobject nog niet over een energielabel beschikt kunt u advies inwinnen bij een gecertificeerd EPA-U adviseur (Energie Prestatie Advies Utiliteit). Een dergelijke adviseur kan u ook adviseren over de energie-investeringsaftrek (Energie-Investerings Aftrek). Indien de voorgenomen investering op de zogenaamde energielijst staat betekent dat dat 45,5% van de investering als extra aftrek op de winst in mindering mag worden gebracht. Ook de kosten die u maakt voor het advies van een EPA-U adviseur komen in aanmerking voor de EIA. 

Voor reacties; rianka.bikker@sarisenpartners.nl

Saris & Partners klaar voor de Toekomst!

2022 zal als het jaar ná Corona de geschiedenis ingaan. Het jaar waarvan we allemaal dachten dat we de draad van vóór Corona weer op zouden pikken en weer verder zouden gaan waar we in 2019 gebleven waren. Niets is minder waar gebleken. Er is een tijd van vóór Corona en van ná Corona. Onze maatschappij is veranderd en de prioriteiten bij veel personeel lijken voorlopig niet te stroken met de hoeveelheid werk die ons te doen staat. Ondernemer zijn is in de huidige tijd moeilijker dan ooit.

Wat niet veranderd is, is de cyclus waarin onze conjunctuur zich beweegt. Er is weer een periode van (ruim) 7 jaar van economische groei verstreken en de eerste correctie na de diepe crisis van 2008-2014 dient zich aan. Wat mij betreft niet meer dan een broodnodige ‘reset’ want dat is een eerste correctie na een diepe crisis eigenlijk altijd. De meeste bedrijven kwamen in 2014 ‘lean en mean’ uit de ‘diepe recessie’ en hebben de afgelopen jaren weer goede resultaten geboekt. In principe zijn de meeste bedrijven economisch goed gezond doch waren de parameters van de markt weer toe aan een herijking. Ongeacht wat deze keer als externe factoren worden genoemd (o.a. de oorlog met al haar economische gevolgen) is de reset dus precies op tijd en zal die haar broodnodige functie vervullen. Er is nu eenmaal geen groei mogelijk zonder af en toe te snoeien.

In onze markt merken we dat ondernemers gaan voorsorteren op het komende jaar. Het aantal actieve zoekers is even wat afgenomen. Men kijkt kennelijk even de kat uit de boom alvorens weer plan de campagne te maken voor de komende periode. Wat onszelf betreft zal dat betekenen dat er zich vervolgens ook weer nieuwe kansen aan zullen dienen. De markt vernieuwt zich weer en dat juichen we alleen maar toe.

Ons kantoor is met de toetreding van Rianka Bikker en haar Zorgvastgoedspecialist-kennis het afgelopen jaar een heleboel kennis rijker in een segment waarin we graag wilden verbreden. Mark en ik blijven ons eigen ding doen, ieder op het gebied waar we goed in zijn en wat ons ligt. Daarmee is Saris & Partners Makelaars klaar om u in de toekomst steeds weer goed van dienst te zijn.

We hebben een goede marktpositie en een mooi resultaat bereikt. Wij sluiten 2022 af met een voldaan gevoel. De toekomst zien we met vertrouwen tegemoet en we hopen van harte u in de toekomst weer van dienst te kunnen zijn. Namens Mark en Rianka en onze kanjers van de backoffice wensen we ‘U en de Uwen’ een Gezond en Gelukkig 2023 toe. De rest komt dan vanzelf.

Toin.Saris@sarisenpartners.nl

Saris & Partners Makelaars klaar voor de toekomst

Normaal gesproken geven we rond deze tijd van het jaar een update van hoe wij als bedrijfsmakelaars onze markt ervaren. Even nadenken over wat er om ons heen gebeurt werkt louterend en geeft rust tijdens de vakantieperiode zodat we daarna weer full-speed ahead kunnen.

Dit jaar hebben we echter ander nieuws te delen waar we eigenlijk al een hele poos mee bezig zijn. Sinds enkele jaren is mijn collega Mark Hover van makelaar tot gelijke compagnon van Saris & Partners Makelaars gegroeid. Een fijne ontwikkeling die mij rust geeft en het vertrouwen dat ons kantoor de continuïteit voor de toekomst heeft veilig gesteld.

Maar daarnaast hebben we afgelopen week ook Rianka Bikker als aandeelhouder van Saris & Partners Makelaars mogen verwelkomen waardoor niet alleen de continuïteit nog meer gewaarborgd wordt maar onze dienstverlening ook een belangrijke verbreding krijgt. Rianka brengt namelijk, naast haar volledige certificering als vastgoedtaxateur, ook haar adviespraktijk ‘De Zorgvastgoed Specialist’ bij Saris & Partners Makelaars in. Hiermee zal Saris & Partners Makelaars zich, op gelijke wijze als de afgelopen 23 jaar, gaan ontwikkelen als een betrouwbare en deskundige adviseur op het gebied van alle vastgoedperikelen voor onder meer Raden van Bestuur van Zorginstellingen, Woningstichtingen, projectontwikkelaars van Zorgvastgoed, Raden van Toezicht, etc.

Dus naast het feit dat we een heel goed eerste half jaar hebben gehad, ben ik met name erg blij met het feit dat onze naam ‘Saris & PartnerS’ voor het eerst sinds de oprichting in 1999 haar naam werkelijk eer aan doet en wij onze toekomst alvast ‘on track’ hebben.

Maar hoe zit het nu met de markt?

Nou dat komt wel goed hoor. Natuurlijk zullen we een correctie gaan ervaren maar dat is de eerste sinds dat we een diepe recessie hebben gehad. Deze correctie is van alle tijden en is mooi op tijd. (7-8 jaar na de crisis 2008-2014). Er is geen leven zonder af en toe te snoeien dus dit is alleen maar goed. De oorlog in Oekraïne is natuurlijk een ongewis verhaal echter vind ik ook wel dat die te vaak en te gemakkelijk de schuld krijgt van alles wat hier maar minder gaat. Zelfreflectie is nog steeds leerzamer dan een zondebok aanwijzen.
Hoe dan ook, wij zijn er klaar voor en hebben er na onze vakantie weer zin in om u als markt te bedienen op de manier zoals u dat van ons gewend bent.

Wij wensen u allen een fijne vakantie toe en zien u graag daarna weer tegemoet.

Toin.Saris@sarisenpartners.nl

Wie de jeugd kent, kent de toekomst!

Mijn generatie (generatie X) is opgegroeid onder de bezielende leiding van de Babyboom generatie. Deze generatie heeft haar carrière gemaakt tijdens de economische revival van de Tweede Wereldoorlog. Naast heel veel hard werkende ondernemers en arbeiders is er in deze periode ook heel veel geld verdiend door ondernemers die toevallig op het juiste moment op de juiste plaats waren. Ze hadden de wind mee en daar is natuurlijk niets mee. Dat heeft ze echter wel gevormd.

Generatie X

Deze generatie is de opvolger van de babyboomers en het was mij persoonlijk al snel duidelijk dat onze generatie slechts een tussenpaus zou zijn. Alhoewel onze generatie qua DNA al behoorlijk anders in elkaar zit dan de Babyboom generatie, constateren we dat de ontwikkeling van de opvolgende generaties zich in een razendsnel tempo voltrekt en we inmiddels via generatie Y bij de Generatie Z zijn aanbeland.

Generatie Z

Tot deze generatie wordt iedereen gerekend die in 1995 of later is geboren. Veel ondernemers van mijn leeftijd kennen de mensen uit deze generatie als onze eigen kinderen. Alhoewel we onze kinderen natuurlijk redelijk kennen is toch wel duidelijk dat deze generatie over het algemeen andere waarden kennen dan bijvoorbeeld onze generatie. Logisch natuurlijk want het is de eerste generatie die zich heeft ontwikkeld in een volledig digitale omgeving. Waar wij van huis uit toch echt digibeten zijn weten mensen uit de generatie Z niet beter dan dat de maatschappij in hun mobiel past.  En dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze denken, beslissingen nemen en deelnemen aan de maatschappij.

Spannende toekomst?

Prima natuurlijk al die verschillende generaties maar wat is er nu spannend aan? Nou, daar moet je maar eens over nadenken. Al ruim 30% van de beroepsbevolking bestaat uit mensen uit de generatie Z! Typisch genoeg komen we ze als groep nauwelijks tegen in het maatschappelijk (beroeps)verkeer. Ze zijn voor ons als collectief niet benaderbaar omdat ze kennelijk niet structureel georganiseerd zijn. Hun manier van netwerken gaat via social media, in talloze verschillende groepssamenstellingen die in hun mobiel georganiseerd zijn naar gelang het onderwerp. Fantastisch natuurlijk maar daardoor staan wij, als ouderwetse ‘netwerkers’ behoorlijk aan de zijlijn. Let wel, dit is niet goed of fout maar een simpel feit.

De jeugd leren kennen

Ik zit in een aantal besturen van ondernemers- en maatschappelijke verenigingen in de stad omdat ik het belangrijk vind dat we met elkaar blijven werken aan een beter ondernemersklimaat cq samenleving. Wat ik me oprecht afvraag is of toekomstige generaties überhaupt wel belang hechten aan dit soort verenigingen? Met andere woorden, moeten wij rekening gaan houden met eindigende verenigingen of moeten we ons misschien alvast gaan voorbereiden op een andere manier van collectieve belangenbehartiging? De nieuwe generatie heeft de antwoorden op onze vragen.

Nieuwjaarsreceptie 2022

Vanwege de Corona maatregelen is De Nieuwjaarsreceptie 2022 in onze stad uitgesteld naar 21 maart 2022. Tijdens deze happening willen we juist met een interessant programma  de diverse generaties met elkaar in contact brengen. Elke betalende deelnemer aan de Nieuwjaarsreceptie mag gratis een persoon uit de generatie Z meenemen. In het programma zit een korte paneldiscussie onder leiding van Dionne Stax  die onder meer Sharon Hilgers van My Jewellery, Jorn Besselink van On that Ass, Bing Berendsen van Smèrrig en Sytze van Stempvoort van Peel Pioneers, zal gaan vragen naar hun idee over de toekomst.

Mis deze niet en breng jouw jonge collega, kind of stagiaire mee. Bestel jouw kaarten via: www.nieuwjaar2022.nl 

Graag tot 21 maart in De Brabanthallen!  

Voor reacties: Toin.Saris@sarisenpartners.nl

 

Alvast hele fijne dagen!

Van vrijdag 24 december vanaf 12:00 uur tot en met zondag 2 januari is ons kantoor gesloten wegens kerstvakantie. Wij wensen u fijne feestdagen maar vooral een heel gezond 2021.

Een kerstgroet van het team van Saris & Partners Makelaars

35 jaar bedrijventerreinvereniging RiVu!

Vandaag, 26 november 2021, hadden we een mooi programma gepland staan om de oprichting, 35 jaar geleden, van bedrijventerreinvereniging De Rietvelden-De Vutter (RiVu) te gedenken en met elkaar te vieren. Vanwege de huidige Corona-omstandigheden hebben we als bestuur besloten om deze festiviteiten vandaag niet door te laten gaan en deze te verplaatsen naar volgend jaar. Toch wil ik dit heugelijk feit als huidige voorzitter van RiVu niet zomaar voorbij laten gaan. Want RiVu is best bijzonder en dat wil ik graag nog eens uitleggen waarom.

Ambtelijk initiatief

In 1986 werd het samenwerkingsverband De Rietvelden-De Vutter geïnitieerd door de toenmalige bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente, Ad Vekemans. Jawel, een gemeente-ambtenaar stond aan de basis van een samenwerkingsverband tussen bedrijven onderling en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Toch was er meer voor nodig dan alleen maar een initiatief van de bedrijfscontactfunctionaris en dat waren een aantal ondernemers die meerwaarde zagen in samenwerken, met elkaar en met de overheid. Ze moesten daarvoor genoeg draagvlak op het bedrijventerrein hebben alsmede de tijd er voor vrij willen maken om ook daadwerkelijk met elkaar ‘in contact’ te kunnen treden. Bedenk daarbij dat 1986 ‘de staart’ van een dikke economische crisis van de jaren tachtig betrof. De eerste voorzitter betrof de directeur van Benier die door omstandigheden het stokje na 6 maanden weer moest overdragen aan Jan van der Wiel van Van Hoeckel. Vervolgens zijn Pieter Bak van Würth, Jos van de Wouw, Harry Verel en Jan Luyks de voorzitters geweest van RiVu. Één van de eerste wapenfeiten was bijvoorbeeld de rechtstreekse aansluiting op Rijksweg A59. Hiervoor voerde RiVu destijds rechtstreeks onderhandelingen met Rijkswaterstaat.

Landelijke bekendheid

Vanaf circa 1992 tot 1996 stond RiVu landelijk in de spotlights vanwege haar herstructureringsactiviteiten die dus haar basis en draagvlak vanuit de ondernemers vonden. Let wel, De Rietvelden was een binnenstedelijk (categorie 5) Industrieterrein dat bestond uit grote, middelgrote en kleinere bedrijven met overwegend zeer zelfstandig bevoegde directies op het terrein zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Heineken, AMP, Cehave, Cooper Group, Michelin, Schadebo, CWS, Benier, Moonen shipyards, diverse grote autobedrijven, diverse transportbedrijven die facilitair aan de op de Rietvelden gevestigde bedrijven waren alsmede vele kleinere handels- en productiebedrijven.

De werkwijze van RiVu was in die tijd zo bijzonder en vernieuwend dat in 1996 een soort bedrijfsbureau werd opgericht en een Programmamanager in de persoon van voormalig wethouder en provincieman Hans Bierens werd aangetrokken. Hans had het naast zijn werk op het terrein druk met het landelijk verzorgen van lezingen over de bijzondere manier van werken van RiVu.

De grote kentering

Vanaf 1995 kwam er een kentering in de bedrijvigheid op met name de Rietvelden. Bedrijven als Michelin en Cooper Group, sloten hun deuren en lieten hun locatie achter. AMP werd verkocht en verplaatste haar productie naar lagere lonen gebieden. Dit gold eveneens voor Berg Electronics (thans Jam fabriek), CeHaVe en Mc Dermid (Omron). Het karakter van de Rietvelden veranderde structureel eveneens doordat het gigantische brandstofdepot aan de zandzuigerstraat, dat als gevolg van de oliecrisis in de jaren 70 door het ministerie van Economische Zaken aan de Zandzuigerstraat werd gevestigd, werd ontmanteld en gesaneerd. Het bedrijfsbureau (programmamanager) werd begin deze eeuw gesloten en het RiVu-bestuur zocht haar nieuwe weg in een veranderende maatschappij, zowel economisch als maatschappelijk.

De nieuwe functie op ouwe leest geschoeid

De laatste jaren is volop ingezet op de toekomstige ontwikkeling van de terreinen. En op samenwerking! Sinds circa 2010 heeft RiVu een goed functionerende werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) die ondernemers op een betrokken manier laat samenwerken met Politie, Brandweer en Gemeente. Inmiddels is Het Ertveld-terrein toegevoegd aan RiVu waardoor het aandachtsgebied is uitgebreid. In opdracht van RiVu is recentelijk een omgevingsvisie ontwikkeld waardoor we in de toekomst op een gelijkwaardig niveau met de Gemeente en Provincie kunnen praten over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze terreinen en daar dus ook invloed op kunnen hebben.

Daarnaast lopen er constructieve gesprekken met de gemeente over een integrale mobiliteitsaanpak om er voor te zorgen dat we goede, veilige, duurzame en bereikbare bedrijventerreinen voor onze ondernemers en hun medewerkers blijvend realiseren.

Duurzaamheid

Als klap op de vuurpijl zijn we als RiVu uitgekozen tot één van de dertien bedrijventerreinen in Brabant die als Grote Oogst terreinen door de Provincie Noord-Brabant worden beschouwd als duurzame high potentials. Mede door onze basis van gedragenheid door onze leden en het collectieve maatschappelijke bewustzijn en daadkracht, mogen we als RiVu na 35 jaar zeer zeker nog steeds als een vooruitstrevende bedrijventerreinvereniging worden beschouwd. Ik ben daar als huidige voorzitter in ieder geval beretrots op!

Voor reacties: Toin.saris@sarisenpartners.nl of info@Rivu.nl

Marktalert: veel vraag, weinig aanbod!

Wat zeg je tegen een relatie die vraagt hoe het zakelijk met Saris & Partners Makelaars gaat, ‘Goed’ omdat we op dit moment werkelijk alles verkopen en verhuren wat los en vastzit of ‘Het gaat wel’ omdat we alles verkocht en verhuurd hebben wat los en vastzit?

Succes is relatief

Saris & Partners Makelaars is een bedrijfs-makelaarskantoor dat al in een vroeg stadium actief aan de gang ging met het inzetten van onder meer Social Media. Sinds 2010 hebben wij eigen marketingmanagers die voor ons de marketing van de panden van onze relaties voor hun rekening nemen. En niet zonder succes want ons marktaandeel in de regio mag er zijn. Zeker als je onze bijna familiare schaal afzet tegenover de andere kantoren met zeer ruime bezetting. Ik durf na 22 jaar best wel te zeggen dat we een niche-kantoor zijn. Makelaars in aandacht die hun (online)business goed voor elkaar hebben. Maar ons succes begint nu een keerzijde te krijgen. Het aanbod krimpt in het hele land. Dus ook in de regio Den Bosch hebben we met dat verschijnsel van doen. 

Verborgen aanbod

Nu is ons ook gebleken dat vele bedrijven en beleggers eigenlijk best wel ruimte hebben in hun panden en portefeuille die best voor verhuur en/of verkoop in aanmerking zou kunnen komen maar waar simpelweg even geen focus op is. Of zijn er misschien panden al jaren voor hele lage huurprijzen verhuurd en zou dat ook eens best onder de loep genomen kunnen worden? Soms blijven situaties gewoon bestaan omdat ze nu eenmaal zou bestaan. Wij hebben echt al diverse panden verhuurd en zelfs verkocht die niet aan de markt waren maar eigenlijk ook niets meer toevoegde aan het rendement of bedrijfsproces.

Sale & Leaseback

Van de andere kant is de investeringsmarkt op dit moment zo gewillig dat het verkopen van het eigen bedrijfsgebouw en het vervolgens weer terughuren, echt interessant kan zijn. En dat is niet alleen vanwege een quick-win. Vooral ondernemers in de leeftijd tussen 50 en 60 jaar doen er goed aan om eens te overwegen wat ze later met hun bedrijf gaan doen. De bekende stip op de horizon. In heel veel gevallen is het interessanter om te onderhandelen over de verkoop van de eigen onderneming waarbij de huisvesting bestaat uit een huurcontract in plaats van een activa op de balans. Praat er eens over met de accountant en fiscalist. Wij verzorgen graag een verantwoorde en in de huidige markt lucratieve sale & leaseback voor u.

Al met al genoeg aanleiding om eens met ons te sparren over de mogelijkheden. Geen vraag is ons te gek. Laat uw uitdagingen maar horen en wij bedenken met u een goede oplossing.

Wij horen graag van u.

Voor reacties Toin.saris@sarisenpartners.nl

Toin Saris over de nieuwe ondernemersnachtmerrie: Cybercrime!

Ik beschouw ons kantoor technisch als een doorsnee werkkantoor waar gewerkt wordt op een normale geautomatiseerde manier. Dit gevoel strookt vaak niet met de signalen die ik krijg vanuit onze telefoonprovider, Systeembeheerder, CRM specialist, enzovoorts. Telkens als er plots iets niet werkt ligt dat volgens onze adviseurs altijd aan het feit dat wij gebruik maken van bijzondere systemen. De afhankelijkheid van systemen, en daarmee van adviseurs, is de laatste jaren alleen maar toegenomen en dat zal nog wel even doorgaan. Het accepteren van hick-ups in het systeem dient daarbij kennelijk de komende jaren als onvermijdbaar te worden beschouwd.

So far so good

Cybercriminelen schijnen dat probleem veel minder te hebben. Kennelijk werken hun systemen feilloos en lopen ze continue een stap voor op onze systeembeheerders die zich kennelijk vaak in bochten wringen om onze systemen zo goed mogelijk te laten werken. Stiekeme spyware-programma’s worden verstuurd in argeloze mailtjes. Wie ontvangt ze niet? Eén moment van onoplettendheid kan voldoende te zijn om het digitale paard van Troje binnen te halen en daarmee de regie over jouw eigen systeem uit handen te geven.

Nachtmerrie

Ik kan mij levendig voorstellen hoe een notaris zich gevoeld moet hebben toen hij zich realiseerde dat hij absoluut buitengesloten was van zijn eigen systeem. Geen toegang tot afspraken, namen, telefoonnummers, betalingen, kadaster, enzovoorts. Met name het ontbreken van zicht op een oplossing maakt ondernemers in dat geval radeloos.  Dit jaar waren circa 100 notariskantoren in de regio voor een periode van 4 dagen verstoken van hun systemen vanwege een cyberaanval op hun Systeembeheerder

En wat denk je van de grootste keukenleverancier van Nederland? Al die busjes die s’morgens volgens digitale schema’s geladen moeten worden om vervolgens naar adressen te rijden van mensen die er op gerekend hebben op hun nieuwe keuken en deze misschien zelfs al gedeeltelijk betaald hebben. Dit gebeurde in Waalwijk gedurende een week waarbij alles stil stond. Hoe denk je dat dat productieverlies ooit ingehaald kan worden?

En wat denk je van de frustratie als ondernemer, dat hier ook nog een losprijs voor gevraagd wordt om dat weer op te lossen.

RIVU Cybersecurity-sessie 23 september 2021 in de Brabanthallen

Wie durft te zeggen dat het hem of haar niet gebeurd? Wij van RIVU denken dat we allemaal een potentieel target kunnen zijn. Als grootste bedrijfsterreinvereniging van Den Bosch hebben we daarom gemeend een informatieve bijeenkomst over Cybersecurity voor MKB-ondernemers te moeten organiseren waar Maria Genova op een hele praktische en begrijpelijke manier tips en tricks zal geven over hoe ons het best te wapenen tegen dit soort situaties. Maria is onderzoeksjournalist en heeft onder meer het boek: “Er komt een vrouw bij de h@cker”, geschreven.

Als je ook interesse hebt om donderdag 23 september vanaf 15.30 uur bij deze lezing aanwezig te zijn, nodigen wij je uit om je snel aan te melden via info@rivu.nl of je telefonisch te melden bij Jessica Werkhoven via 06 51 00 51 06.  Meld je snel want de opkomst is gelimiteerd. 

Zomervakantie 2021

Wie een jaar geleden dacht dat hij in een bizar tijdsgewricht was beland, zal dit jaar hebben moeten zoeken naar superlatieven om het gevoel onder woorden te brengen waar we nu de vakantieperiode mee ingaan. Ik ben persoonlijk in ieder geval heel veel vertrouwen kwijtgeraakt in heel veel instanties, personen en maatregelen die ons door deze barre tijden hadden moeten loodsen maar ons feitelijk alleen maar verwarring brengen.

Verwarrende tijden

Het wrange gevolg is dat mensen hun vakantie meer dan ooit nodig hebben en nu met de koffers op de drempel van hun woning in verwarring verkeren of en hoe ze hun vakantiebestemming zullen bereiken. De sociale schade die daar uit voortvloeit is met geen enkel excuus gevolgd door een ruimhartige collectieve schadevergoeding, goed te maken. Mensen willen en moeten kunnen resetten om deze nare periode eindelijk eens achter te laten en weer met volle moed aan herstel van onze samenleving te gaan bouwen.

Economie

Economisch gezien hebben we over het afgelopen half jaar weinig te klagen gehad. Business ging ‘as useal’. Toch geven de vooruitzichten een troebel beeld. Er is een tekort aan vele goederen en schappen beginnen her en der leeg te raken. Is dit het gevolg van hamsteren en dus een tijdelijk fenomeen of is er een structureel te kort aan grondstoffen aan het ontstaan en worden goederen nog wel betaalbaar op termijn?

Schaarste in bedrijfshuisvesting

Typisch genoeg geldt dat ook voor onze branche. Er is een tekort aan courante bedrijfsgebouwen waardoor prijzen best een beetje beginnen te stijgen. Zelfs incourante bedrijfsgebouwen vinden gretig aftrek voor herontwikkeling of herbestemming. Hierbij is de onzekerheid over te kort aan arbeidskrachten, bouwprijzen en beschikbaarheid van (bouw)materialen, inmiddels toch echt ook wel een item aan het worden. 

Carpe Diem

Maatschappelijk gezien merk ik dat onze medemens een kort lontje heeft gekregen. De redelijkheid wordt vertroebeld met het individueel steeds dominanter worden van het ‘eigen gelijk’. Het is hoog tijd dat we weer gaan ‘samenleven’ zodat we het systeem van sociale controle en ‘geven en nemen’ weer meer kunnen laten prevaleren. Dit zijn immers de absolute basisvoorwaarden voor een fijne en duurzame samenleving.

Wij wensen dan ook echt van harte iedereen hun vakantie toe en hopen dat we elkaar na de vakantie weer in een relaxtere sfeer veelvuldig en persoonlijk mogen ontmoeten.

Het team van Saris & Partners Makelaars in Den Bosch

Voor reacties: Toin.saris@sarisenpartners.nl

Het effect van de coronacrisis op de beleggingsmarkt

Nadat Toin Saris de afgelopen weken verder ingezoomd heeft op de toekomstontwikkelingen van de kantoren, bedrijfsruimte, horeca en retailmarkt en Rianka Bikker de toekomst van zorgvastgoed onder de loep heeft genomen, is er nog een belangrijke markt nog onbenoemd bleven, namelijk  de beleggingsmarkt.

Commercieel onroerend goed

Gedurende 2020 beheerste de Corona-pandemie ook het sentiment op de beleggingsmarkt voor commercieel vastgoed. Gevreesd werd voor een fikse leegstand van verhuurd commercieel onroerend goed of een daling van huurprijsniveau’s waardoor het vertrouwen in de Nederlandse beleggingsmarkt een behoorlijke terugval zou kennen, maar hiervan is in de reguliere beleggingsmarkt niets gebleken. In het begin van de pandemie kende de beleggingsmarkt weliswaar een terugval doordat er veel transacties werden uitgesteld of geannuleerd. Deze daling is echter in het laatste kwartaal van 2020 genoeg geheel rechtgetrokken waardoor het totaal aan Nederlands beleggingsvolume uit kwam op circa € 9.5 miljard commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsruimte en retail) t.o.v. circa € 10.7 miljard een jaar eerder. Een van de grootste redenen voor dit krachtige herstel zat hem in het feit dat het geld erg goedkoop was en de overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021 op commercieel onroerend goed van 6% naar 8% ging, waardoor menig belegger nog voor het einde van 2020 zijn kans schoon zag.

Woningmarkt

Met name ook de beleggingsmarkt voor woningen heeft in 2020 een goed jaar gekend. Enerzijds heeft de lage rentestand in combinatie met een goede Nederlandse verhuurmarkt, die ook tijdens de coronacrisis stabiel is gebleken, het investeringsvolume verder omhoog gestuwd. Anderzijds heeft de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% op verhuurde woningen voor een plus van circa 8.5% ten opzichte van 2019 gezorgd.

Toekomst

Wij krijgen vrijwel dagelijks telefoontjes van beleggers door het hele land die op zoek zijn geschikte beleggingsobjecten om maar enigszins rendement te kunnen maken. Spaargeld vanaf € 100.000,00 bij een  bank wordt tegenwoordig ‘bestraft’ met een negatieve rente van 0,5%. (Particuliere) Beleggers zijn daardoor op zoek naar alternatieve mogelijkheden om hun geld elders onder te brengen. Wij verwachten dat door de negatieve rente op spaargeld en relatief goedkope financieringen de vraag naar zowel verhuurd commercieel onroerend goed als verhuurde woningen voorlopig nog op een hoog niveau blijft.  Gelukkig krijgen wij ook regelmatig het verzoek uit ons relatienetwerk om één of meerdere beleggingsobjecten te verkopen omdat die nu juist ‘gebruik’ willen maken van het gunstige sentiment in de markt. 

Bent u op zoek naar beleggingsobject(en) of wilt u nu graag verkopen, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op zodat we u hierover op maat kunnen adviseren.

Voor reacties of advies:  mark.hover@sarisenpartners.nl of 073-6233311.

Toekomstontwikkeling zorgvastgoed in regio Den Bosch

“Niets zo veranderlijk als de politiek” en daar is zorgvastgoed nog altijd mee verweven. Voor we naar de toekomst gaan kijken eerst even kort de huidige stand van zaken. Tot 2009 was er het College Bouw Zorginstellingen. Deze instelling had een toezichthoudende en regulerende taak. De kosten die verbonden waren aan vastgoed (rente, afschrijving en kapitaallasten) werden vergoed door de overheid. In de jaren daarna is de verantwoordelijkheid en het risico steeds meer bij zorgorganisaties komen te liggen. Het huidige model is dat een zorgorganisatie een dagvergoeding krijgt per cliënt met een vastgoedcomponent. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de zorgindicatie van de cliënt. Er zijn diverse vergoedingsvormen waaronder een vorm waar de cliënt huur betaald voor woonruimte (scheiden van wonen en zorg).  

Tekort in aanbod zorgvastgoed

Door de vergoeding per cliënt is het voorheen heel efficiënt geweest woonlocaties met kleine kamers te bouwen. Twee cliënten op 50 vierkante meter leverde immers meer op dan één cliënt op 50 vierkante meter.  Nu de overheid steeds meer op scheiden van wonen en zorg stuurt ontstaat er een behoefte aan meer zelfstandige wooneenheden. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stonden op 1 januari 2021 zo’n 23.000 mensen op een wachtlijst voor een plek in de langdurige zorg en de komende jaren zal er alleen maar meer vraag bijkomen. Deze cijfers hebben betrekking op woonlocaties maar er is ook een tekort aan dagbestedingslocaties. Deze tekorten worden veroorzaakt door diverse redenen maar kijkend naar de toekomst denk ik dat de oplossing met name zit op “passende huisvesting”.

Bij passende huisvesting zijn er drie belangrijke aspecten: geschikte locaties, geschikt gebouw en de financiering. Dat laatste hoeft in de huidige markt geen probleem te zijn. Bij banken is er een terugtrekkende beweging te zien maar beleggers en private equatie partijen staan in de rij. Geschikte locaties is de grootste uitdaging. Er is een groot woningtekort en de bevolking in Nederland groeit hard door onder het huidige migratiebeleid. 

Community living het nieuwe credo

Voor nieuwe locaties verwacht ik dat gemeentes bij uitgiften van grond en bij nieuwe ontwikkelingen eisen gaan stellen aan het inzetten van een deel van de ontwikkeling voor de zorg. Deze trend is al langer te zien bij gemeentes die verplicht stellen bij ontwikkeling een deel in te zetten voor sociale huurwoningen, midden huurwoningen of gebieden een eigen bewoningsplicht geven.    

Zorg thuis ontvangen is ook een mogelijkheid waar veel over gesproken wordt. Thuiszorg is echter in grote delen van Nederland niet efficiënt. In de toekomst steeds minder verzorgend personeel voorhanden en de maatschappij individualiseert steeds meer. Zorgorganisaties moeten het aantrekkelijk maken om cliënten te laten verhuizen naar een gebied of locatie waar wel efficiënt zorg geleverd kan worden. Dat kan door comfort, veiligheid, passende zorg en sociale componenten aan te bieden. 

Er zal een grotere scheiding ontstaan tussen cliënten met financiële middelen en cliënten die afhankelijk zijn van toeslagen en subsidies. De kans is groot dat scheiden van wonen en zorg nog verder wordt doorgevoerd. De overheid is hier op aan het voorsorteren. Hierdoor zal een deel van het bestaande zorgvastgoed getransformeerd kunnen/ moeten worden naar modernere woon-zorgconcepten. Concepten als service flats, gespikkeld wonen (mix van bewoners met een latente, aanwezige en niet aanwezige zorgvraag) en community living zullen alleen meer verder ontwikkeld worden. Hierbij kan zorg efficiënt geleverd worden en kan er afhankelijk van de financiële middelen comfort, services en sociale activiteiten worden aangeboden. 

De “community living” achtige woonvormen waarbij mensen met latente, aanwezige en niet aanwezige zorgvraag samen wonen en naar elkaar omkijken zie ik als trend voor de zorg over de gehele breedte. Niet alleen ouderenzorg maar ook voor de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Ik verwacht dat de overheid hier een stimulerende rol in zal spelen, met name om mensen zonder zorgvraag hier aan te laten participeren.

Voor reacties: r.bikker@sarisenpartners.nl  of riankabikker@dzvs.nl

Toekomstontwikkeling van bedrijfsruimtes in regio Den Bosch

Na de coronacrisis zal iedereen weer de draad oppakken maar na ruim anderhalf jaar zullen er zaken zijn die blijvend veranderd zijn. Wat is het te verwachten effect daarvan op bedrijfsruimtes?

Bedrijfsruimte

In deze beschouwing deel ik graag onze ervaringen op het gebied van bedrijfsruimtes tijdens de coronacrisis en onze verwachtingen voor deze sector in de toekomst.

Wonder boven wonder beleefde de markt voor bedrijfsruimte na de eerste hick-up van schrik, een onverwachte revival. Eerlijk gezegd was eind 2019 een dalende interesse van ondernemers in bedrijfshuisvesting te constateren.  Ik heb dat voor me zelf uitgelegd als gevolg van het feit dat ondernemers in die tijd massaal achter de waan van de dag aanrende. Bedenk daarbij wel dat het einde van de economische crisis die in 2008 begon, per januari 2014 was afgelopen. Eind 2019 was dat dus alweer een periode van 6 jaar economische groei. De geschiedenis leert ons dat elke 6-8 jaar er een economische correctie plaatsvindt. Déze (Covid)correctie was in het zevende jaar dus weer precies op tijd.

Tijd voor actie

Omdat de economische basis gezond was en ondernemers dus plotseling noodgedwongen meer tijd kregen gingen ze eindelijk weer proactief op de situatie reageren en schakelen. Eerlijk gezegd werd op dat moment de omvang van de gevolgen van corona door de meeste ondernemers onderschat. Ook door mij. We gingen er massaal van uit dat rond de zomer 2020 het ergste leed geleden zou zijn en dat we dan weer slagvaardig aan de gang zouden kunnen. Om daar voor klaar te zijn werd de eerste ‘intelligente Lock down’ gezien als een handige ‘time-out’ om orde op zaken te stellen. Er zijn in die tijd veel activiteiten op de bedrijfshuisvestingsmarkt geweest. 

Gedurende het vervolg ontwikkelde de vraag zich meer richting transport en distributie. Webwinkels ontwikkelde zich en de vraag naar onder meer fulfilment groeide gestaag. Economische gezien ontwikkelde de markt zich goed alhoewel de malaise in de retail en horeca wel haar weerslag op de algehele sfeer begonnen te hebben.  Inmiddels zijn de meeste zaken weer open en hersteld zich de normale dagelijkse gang van zaken weer.

Hoe verder?

Feit is dat in de bedrijfshuisvestingsmarkt de vraagzijde de aanbodzijde dik heeft ingehaald. Ondernemers hebben geschakeld maar met name overheden hebben zware achterstand opgelopen in het behandelen van bouwaanvragen, bestemmingsplanwijzigingen, gronduitgifte, om nog maar te zwijgen van de ontwikkeling van nieuwe (of andersoortige) bedrijfsterreinen.

Van globalisering naar centralisering in de regio!

De afgelopen coronaperiode hebben we de nadelen van de wereldwijde productie en distributie kunnen ervaren. De bedrijven voelen de kwetsbaarheid van leveranties uit andere delen van de wereld en vallen daardoor zelfs grotendeels stil. Ik persoonlijk denk dat deze crisis voor met name productiebedrijven een overweging van het omvormen van globalisering van productie naar concentratie in de eigen regio zal betekenen. Het ter plaatse produceren reduceert immers storingsgevoelige transportbewegingen, door overheden bepaalde grensrisico’s en versterkt hopelijk de zelfvoorzienigheid in de eigen regio.  

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Toekomstontwikkeling van kantoorruimten in regio Den Bosch

Na de Coronacrisis zal iedereen weer de draad oppakken maar na ruim anderhalf jaar zullen er zaken zijn die blijvend veranderd zijn. Wat is het te verwachten effect daarvan op Commercieel Vastgoed?

Kantoren

In deze beschouwing wil ik de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van kantoren onder de loep nemen. Als er al één sector is waar echt een rigoureuze systeemwijziging wordt verwacht dan is dat wel bij Kantoorruimte.  Op zich is dat ook logisch want Kantoorgebruikers kunnen technisch immers tegenwoordig overal werken. De technische implementatie van Thuiswerkplekken, maar meer dan dat, de bijbehorende mindset, hebben tijdens de Coronacrisis een gedwongen maar zeer noodzakelijke ontwikkeling doorgemaakt. Hoe de consistentie daarvan in de toekomst zal zijn wordt mede bepaald door de organisaties die verantwoordelijk zijn voor kantoorgebruik. Echte (solitaire) kantoorruimte wordt namelijk voor een belangrijk deel gebruikt door NON-profit organisaties zoals overheden, semi-overheden en trendvolgers alsmede (commerciële) zakelijke dienstverlening. De afwegingen bij het nemen van beslissingen over toekomstig kantoorgebruik verschilt natuurlijk van sector tot sector.

Fieldlab

Als er in deze crisis al sprake was van een Fieldlab-achtig experiment dan mag dat zeker gelden voor het kantoorgebruik van het afgelopen anderhalf jaar. De traditionele vorm van naar ‘de zaak’ gaan was al decennia nagenoeg ongewijzigd. En dit ondanks de technische mogelijkheden die er natuurlijk al veel langer waren. Zowel bij werkgevers als bij medewerkers was er weinig animo om dit te veranderen. Dit viel echt onder het ‘huisje-boompje-beestje’ syndroom. Lekker doen wat we altijd al deden en bij voorkeur niet te veel veranderen. De oproep van Rutte om vooral niet naar kantoor te gaan als dat niet strikt noodzakelijk was, was natuurlijk het (alarm)signaal dat de kantoorgebruiker (en zijn management) nodig hadden om met hun traditie te breken. Dit gold in ieder geval voor ambtenaren. Rutte is immers hun ‘hoogste baas’ die ze in deze trouw volgden.

Vele private kantoormanagers hoorde het met verschrikking aan maar gingen, mede vanwege de maatschappelijke druk, ook overstag en lieten hun mensen in het begin zo goed en zo kwaad als het kon van huis uit werken. Een verminderde productiviteit/bereikbaarheid werd onder deze omstandigheden door iedereen geaccepteerd.  Onder druk wordt alles immers vloeibaar. Wonder boven wonder marcheerde het meeste werk wel door en begon iedereen al snel te wennen aan het idee dat thuiswerken dus wel degelijk een optie is.

Kantoorgebruik in de toekomst

Na anderhalf jaar ‘fieldlab’ begint zich af te tekenen wat we van thuiswerken vinden. 100% thuiswerken wordt het hem in ieder geval niet! Dat is wel duidelijk. Het gemis aan ‘corporate feeling’ is groot. Mensen vervreemden van hun bedrijf en collega’s en nieuwe medewerkers zijn lastig om in te werken. Typisch genoeg zijn veel vrouwen met kinderen al snel voorstander van een goede mix tussen thuiswerken en op kantoor zijn maar heb ik de indruk dat veel mannen blij zijn als ze weer naar kantoor mogen. Een genderitem zou ik zo zeggen. Het concentratiesysteem schijnt bij vrouwen toch anders te werken dan bij mannen. En productiviteit hangt natuurlijk één op één samen met concentratie/focus. 

Corporate feeling is een ander onderwerp. Om samenhang in de organisatie te krijgen zullen medewerkers elkaar toch regelmatig moeten ontmoeten en ook met elkaar moeten kunnen werken.

Gezonde mix

Naar mijn verwachting zal een gezonde mix de standaard worden waarbij de medewerkers in shifts naar kantoor komen en waarbij op gezette tijden alle medewerkers van een bedrijf of afdeling allemaal aanwezig worden geacht te zullen zijn. Dat heeft dan direct gevolgen voor de feitelijke kantoorruimte die een organisatie nodig heeft. Zo kan bijvoorbeeld drie dagen per week met 35% van de kantoorruimte uit de voeten maar twee dagen voor 75% of 100%. Dat betekent dat ‘time-sharing’ zich zal gaan ontwikkelen tot ‘space-sharing’.  Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat in het programma van eisen van een kantoorzoeker staat: maandag 45 werkplekken, dinsdag tot en met donderdag 15 werkplekken en vrijdag 50 werkplekken. Uiteraard dienen die werkplekken geoutilleerd te zijn met uitgebreide multimedia voor Zoom en Teamsmeeting, individueel en in groepsverband. Meerdere instellingen zullen op die manier door de week heen dezelfde werkplek gaan gebruiken.

Op maat voor een duurzame toekomst

Ik kan me zelfs voorstellen dat we eveneens op die manier de ‘nine to five’ kantoortijden gaan verlaten. Het heeft mij altijd al verbaasd hoe enorm inefficiënt kantoorgebruik eigenlijk is en we daar totaal geen problemen mee hebben. Een week telt immers 168 uur waar er doorgaans voor kantoorgebruik gemiddeld maar 36 uur daadwerkelijk van worden gebruikt. Dit is slechts ruim 20%. Niet echt duurzaam ruimtegebruik. Ik kan me voorstellen dat nu we over de eerste drempel van Time-/Spacesharing heen schijnen te stappen, we spoedig de volgende stap zullen gaan maken en bijvoorbeeld een combinatie van werken/wonen zullen gaan onderzoeken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als starters s’avonds en in de weekeinden gebruik zouden kunnen maken van de ruimte die anders leeg staat. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig om in mogelijkheden te denken en de uitdagingen één voor één onder te loep te nemen en te tackelen. Ik geloof er in ieder geval heilig in dat er vanaf nu meer mogelijk is dan alleen van tijd tot tijd thuis werken.

Hoe de markt op het gebied van kantoorruimte zich zal gaan ontwikkelen is voor een heel groot deel afhankelijk van de creativiteit en doortastendheid van de vastgoedprofessionals (beleggers, ontwikkelaars en eind– herstel medegebruikers). Het rendement kan er bij het beste concept alleen maar beter op worden.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Toekomstontwikkeling van retail in regio Den Bosch

Na de Coronacrisis zal iedereen weer de draad oppakken maar na ruim anderhalf jaar zullen er zaken zijn die blijvend veranderd zijn. Wat is het te verwachten effect daarvan op commercieel vastgoed?

‘Wie het weet mag het zeggen’ is net zo waar als: ‘de toekomst zal het ons leren’. Toch is er door bewegingen te signaleren én trachten te doorgronden, in combinatie met logisch nadenken, al wel een inschatting te maken van hoe zich onze markt in het commercieel vastgoed zal gaan ontwikkelen.

Retail

In deze beschouwing wil ik samen met u nadenken over de sector die naar alle waarschijnlijkheid het langst en daarmee het meest te lijden heeft onder de gevolgen van de lockdown. Het zal je maar gebeuren dat je als consument min of meer wordt opgesloten in je eigen huis en het niet eens mogelijk is om voor de meest uiteenlopende boodschappen naar een winkel te gaan. Nu, het is ons allen overkomen en dat zelfs maanden lang.

Mensen zijn van nature kooplustig. We noemen ze niet voor niets ‘Consumenten’!  Mensen willen consumeren en tegenwoordig bij voorkeur voor het maximale bedrag dat we in onze portemonnee hebben. Tijdens de lockdown wordt dat dan ook een fors probleem want de winkels zijn dicht en het geld brandt in onze zakken. Wat is internet dan toch een geweldige uitvinding. Wij als bedrijfsmakelaar hebben diverse Fulfilmentbedrijven gefaciliteerd in hun uitbreiding omdat ze de pakketjes niet weg gestouwd konden krijgen. De gevestigde (verplicht gesloten) detaillisten konden niet anders dan lijdzaam toezien hoe de consument zich volpropte met al dan niet noodzakelijke goederen. Potentiële omzet die nu in ieder geval  aan hun neus voorbij ging! Erger nog, de consumenten die nog weinig of nooit via webshops kochten gingen nu ook overstag en wende al snel aan het gemak van thuiswinkelen. (alle internetfraudeurs, die eveneens welig tierden, werden voor lief genomen). Wat zal dat toch gaan betekenen als de winkels weer open mogen?

Is er toekomst voor de detailhandel?

Het antwoord op die vraag ligt eigenlijk voor een deel in het verleden. Mensen zijn, naast Consumenten, ook sociale wezens (kuddedieren) die heel graag met elkaar verblijven en dingen doen. Onder andere kopen van spullen waarmee ze zich in de groep kunnen onderscheiden. Nu was dat onderscheidend winkelen de laatste decennia steeds vaker een probleem. Het Centrum van Den Bosch stond eens bekend om haar gezellige winkelareaal dat voornamelijk bestond uit zelfstandige winkels met elk haar eigen en unieke assortiment. Diversiteit (keuze) en persoonlijke bediening (service en aandacht) waren het sleutelwoord. Dit werd al jaren bedreigd doordat de plaatselijke winkelier zijn winkel voor meer geld kon verhuren aan een winkelketen dan dat hij met zelf winkelen kon verdienen. De eenheidsworst deed zijn intrede en vermoorde daarmee de uniciteit van de stad.

Bijkomend effect was dat de huren stegen naar een onwerkelijk niveau. De Hoge Steenweg was qua huurprijsniveau de tweede duurste straat van Nederland na de Kalverstraat in Amsterdam. Ketens konden de huur op deze dure locaties vaak ook niet terug verdienen echter dat maakte de groep elders wel weer goed. Als klap op de vuurpijl werden ook nog eens veel winkelmeters aan het promenadegebied toegevoegd waardoor er een enorme hoeveelheid ‘eenheidsworst’ kon ontstaan. In vele gevallen werden panden met een nieuw en hoog huurcontract snel verkocht aan een particuliere belegger (met hoge financiering?!) waardoor een weg terug (natuurlijke marktwerking) steeds moeilijker werd. Het werd daarmee onvermijdelijk dat er iets moest gaan gebeuren. De Coronacrisis heeft dit proces wat mij betreft alleen maar versneld.

Back to the future

Ik zou me zo maar voor kunnen stellen dat de wal het schip gaat keren. Veel winkelketens zullen in gaan zetten op ‘bricks and clicks’ waarbij er naar een optimale mix van kosten en opbrengsten gestreefd zal worden. Dit zal in ieder geval op expiratiemomenten van huurcontracten gaan leiden naar heronderhandelingen van huurprijsniveaus of zelfs relocatie (en verkleinen van de Bricks). Een mogelijke terughoudendheid van winkelketens om (te) hoge huren te betalen biedt vervolgens weer kansen voor  zelfstandige ondernemers om te doen waar ze echt goed in zijn, weer een eigen zaak in het centrum beginnen. Vernieuwend initiatief van plaatselijke ondernemers om datgene te bieden wat in het verleden de Bossche markt zo uniek maakte: een uniek assortiment in een persoonlijke ambiance die aandacht en ontspanning biedt. Het kan ècht en de eerste speciale initiatieven zijn al te ontdekken. Deze beweging zal, in combinatie met een goed functionerende horeca, leiden tot een aantrekkingskracht als vanouds.  Absolute voorwaarde is dat onder andere pandeigenaren bereid zullen zijn om te investeren in deze kiem door samen met huurders op te trekken in onder meer haalbare huurcondities. Het zal op termijn zonder twijfel beloond worden met een win-win resultaat.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Toekomstontwikkeling van de horeca in regio Den Bosch

Ik denk dat we mogen concluderen dat we ons in Nederland in de staart van de Corona-crisis bevinden. Na anderhalf jaar van nagenoeg totale sociale lockdown en economisch partiële lockdown begint er zicht te komen op een genormaliseerde samenleving in de tweede helft van dit jaar. Dit natuurlijk onder de voorwaarden dat de overheid haar belofte gestand doet dat in augustus nagenoeg iedereen gevaccineerd zal zijn en er natuurlijk intussen geen nieuw virus meer de kop opsteekt. Je weet tegenwoordig immers maar nooit wat er uit de hoge hoed tevoorschijn komt.

Pas ná afloop van elke crisis (zoals ook na elke oorlog) kan de echte schade worden vastgesteld en kan worden bepaald hoe de draad weer op te pakken. Dat lijkt voor sommige (zoals voor ons bedrijfsmakelaars) misschien een eenvoudige klus omdat onze business tijdens de crisis misschien nog wel beter liep dan daarvoor. Maar we kunnen ons natuurlijk allemaal voorstellen dat het voor een aantal bedrijfstakken toch wel anders zal zijn. Daarnaast hebben we kunnen ervaren wat een andere manier van werken kan zijn. En wat de voor en nadelen daarvan zijn.

Ik wil u de komende weken een aantal overwegingen met betrekking tot de verschillende bedrijfstakken voorhouden waardoor u misschien wordt geprikkeld om met ons en andere bedrijven de toekomst van Commercieel Vastgoed te herbezinnen. Ik heb een vreselijke hekel aan de kreet ‘het nieuwe normaal’ gekregen maar dat er blijvende veranderingen in de toekomstige manier van werken en een onderneming runnen zullen komen, daar ben ik van overtuigd.

De horeca

Ik ben al 25 jaar bedrijfsmakelaar maar heb geen illusie dat ik echt verstand van het runnen van een horecazaak heb. Toch heb ik wel mijn manier van observeren en zie natuurlijk het verschil in hoe de een en de ander haar zaak runt. Één ding is mij wel duidelijk:  een horecazaak runnen is keihard en betekent altijd werken als een ander vrij is. Het is geen hobby maar een Passie met een hoofdletter P. Het is dan ook wel duidelijk dat er zo meteen een verschil zal zijn tussen de professionals en de goudzoekers in de horeca.

Tijdens de crisis zijn er tal van ideeën gelanceerd die de grenzen van de mogelijkheden hebben opgerekt. Denk hierbij aan gelegenheidsterrassen die voorheen voor onmogelijk werden gehouden. Deze nieuwe mogelijkheden werden door zowel gasten als exploitanten zeer gewaardeerd en ik ben ervan overtuigd dat het in ieder geval de mindset heeft geprikkeld over wat wel en niet mogelijk is.   

Naar verwachting zal er een (natuurlijke) selectie plaatsvinden als de diverse regelingen  ophouden en de horeca-ondernemers weer op hun vakmanschap zijn aangewezen. Voor een aantal zal het een exit betekenen. Wat daar de effecten van zullen zijn zal moeten blijken. De (goede) horeca heeft natuurlijk een belangrijk voordeel. Zodra ze weer open kunnen is er ook weer cashflow. Een (online) alternatief voor gezelligheid is wel geprobeerd van de grond te komen maar blijkt toch uiteindelijk surrogaatkoffie te zijn boven een terrasje in het centrum van Den Bosch.

Het verlies van de ene betekent weer kansen voor de ander. Zowel beleggers als de professionele horeca-ondernemers moeten elkaar opnieuw op waarde gaan inschatten en zich realiseren dat continuïteit in deze relatie belangrijker is dan hoge rendementen op korte termijn.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Onze blik op samenwerken met opdrachtgevers. Niet horen, maar luisteren.

Bij Saris & Partners staat de tevredenheid van onze opdrachtgevers hoog in het vaandel. Op dagelijkse basis proberen we onszelf te verbeteren, zodat we de tevredenheid borgen en verbeteren. We waren benieuwd wat Toin & Mark belangrijk vinden in de omgang met opdrachtgevers en gingen op onderzoek uit.

Ingrediënten waar naar wordt gezocht in een goede bedrijfsmakelaar zijn snelheid in communicatie, het hebben van een groot netwerk en persoonlijk contact. We zijn van mening dat er in de huidige tijd vanuit gegaan mag worden dat zo’n beetje elke bedrijfsmakelaar hieraan voldoet. Maar hoe voeg je echte meerwaarde toe?

Oprechtheid is de basis

‘Als je aan het praten bent, ben je niet aan het verkopen’ geeft Toin direct aan. Een van de allerbelangrijkste zaken is het luisteren. En dan is er nog een verschil tussen ‘horen wat iemand zegt’ en oprecht luisteren. Echt luisteren kan alleen bij het hebben van oprechte interesse. Dit is ontwikkelbaar, maar niet veranderbaar. Oprechte interesse is er, of is er niet. Vanuit hier in staat zijn om te begrijpen waar iemand oprecht mee geholpen is.

Dit betekent dus dat je het vermogen moet hebben om jezelf voor een belangrijk deel in de ander te verplaatsen en vanuit zijn/haar belang te handelen. ‘Dit betekent niet alleen de eed afleggen, maar het ook daadwerkelijk doen’ volgens Mark; “Geen ander belang dienen als dat van jouw opdrachtgever en altijd er naar streven om twee partijen tevreden te stellen”. Hiermee hebben we het eerste ingrediënt omschreven die voor Toin en Mark cruciaal is: oprechtheid. Oprecht zijn met opdrachtgevers en de rest van de markt. Alleen dan zijn we in staat om op een goede manier te begrijpen en te acteren.

Het bouwen van een duurzame relatie

Een belangrijk motto van Saris & Partners is dat we graag rendement zien van onze investering in onze relaties. Dat is de zakelijke uitleg. De waarheid is eigenlijk dat we Makelaars in aandacht zijn. Oprechte aandacht en dat heeft zich inmiddels bewezen. Saris & Partners is een kantoor waar relaties langdurig klant blijven. De directe en vaak directe manier van adviseren wordt door hen gewaardeerd. Zodoende wordt er een relatie opgebouwd die veel waardevoller wordt is dan ‘hit and run’ zaken doen. Typisch genoeg heeft de wederzijdse waarde zich hiervan al lang bewezen. Waar andere kantoren kreunen en steunen tijdens de crisissen die we inmiddels gehad hebben, bewijst de sterke band met relaties zich juist in deze tijden omdat we dan samen met onze relaties de uitdagingen schouder aan schouder tegemoet treden.

Bibob en de strijd van de gemeente tegen ontwrichting

Hè, hè! Eindelijk wordt de door Corona gedomineerde sfeer weer eens opgefleurd met een staaltje bestuurlijke spierbalpatserij tegen de georganiseerde criminaliteit. En dat precies op het moment dat een tweede kamercommissie heeft geconcludeerd dat de Tweede Kamer als Wetgever voornamelijk bezig is met het groot aantal (belangen)partijen in het Parlement tevreden te stellen in het formuleren van wetten in plaats van met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid rekening te houden. 

Luistert en huivert!

Het mag bekend worden veronderstelt dat de georganiseerde criminaliteit volop gebruik probeert te maken van de bovenwereld om hun illegaal verdiende (zwarte) centjes wit te wassen. Netflix heeft in de serie Keizersvrouwen een interessant inkijkje gegeven van hoe zo iets in de praktijk kan werken. Toegegeven, het witwassen van geld via de bovenwereld is een bekend en groot probleem. Zo groot zelfs dat men het ‘maatschappij ontwrichtend’ noemt. Overheden dwingen marktpartijen zoals advocaten, accountants, notarissen en makelaarskantoren tot het verifiëren van transacties om zodoende ontwrichtende transacties aan het licht te brengen.

Tot zover niets mis mee. Natuurlijk moeten we witwassen willen voorkomen en hebben niet alleen alle ondernemingen maar ook alle burgers hun plicht om alert te zijn op dit soort bewegingen.

Verdenkingen

Kennelijk in het enthousiasme om het ‘beste meisje van de klas’ te zijn heeft echter het college van een gemeente in de regio ’s-Hertogenbosch bedacht om een stapje verder te gaan en het voorgestelde instrument van de overheid, het BIBOB onderzoek, van toepassing te verklaren op alle burgers cq ondernemers voor ALLE transacties met de gemeente en vergunningaanvragen bij die gemeente boven een bedrag van € 500.000,00. Dus al dan niet of er verdenkingen zijn of niet.

Bibob/AVG

Nu wist ik niet precies wat een BIBOB onderzoek in houdt maar toen ik het aanvraagformulier zag werd de impact al snel duidelijk. De burger/ondernemer in kwestie moet werkelijk van heel zijn hebben en houden afschriften maken om als bewijs bij zijn verzoek tot onderzoek te dienen. Denk hierbij aan: legitimatiebewijs, uittreksels KVK van alle vennootschappen in bezit van de ondernemer, jaarcijfers, bankafschriften van alle rekeningen, vermogensopgaves, enzovoorts enzovoorts. Dit gaat ver! Je moet dus je hele financiële totaalpakket naar de gemeente sturen die vervolgens een oordeel gaan vormen of jij eerlijk aan jouw vermogen bent gekomen. Hoezo AVG (wet op de privacy)?

Uitvoerbaarheid

De bedrijfscontactfunctionaris melde mij op de vraag wie dat bij de gemeente gaat uitvoeren, dat men daar speciaal een medewerker voor aangenomen heeft. Op mijn vraag hoeveel tijd per aanvraag dit gaat kosten vertelde hij mij dat de betreffende ambtenaar hier 6 tot 8 weken over mag doen om tot een oordeel te komen. In hoeverre zich dit verhoudt met de kritische termijn waarbinnen een  gemeente bij vergunningsaanvragen tot een oordeel moet komen, is niet helemaal duidelijk. Één ding is voor mij wel duidelijk: Dit is weer een maatregel die wat mij betreft een enorme workload voor gemeente èn inwoners/ondernemers betekent. Om dit als gemeente algemeen van toepassing te verklaren op alle vastgoedtransacties met de gemeente en/of vergunningsaanvragen met een hogere investeringsimpact dan € 500.000,00 is wat mij betreft een enorme motie van wantrouwen ten opzicht van burgers in het algemeen en een onuitvoerbare ambtelijke molensteen. Verwacht rendement, 0,0%! De gegoede burgers hebben de lasten en zullen zo mogelijk naar andere gemeentes uitwijken. Net zoals overigens de boeven zeker zullen doen.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Brede Welvaart

Afgelopen vrijdag werd door VNO-NCW voor de 59ste keer de Bilderbergconferentie gehouden. Vanwege de omstandigheden werd het deze keer een online conferentie waarbij vele bestuurders en geïnteresseerden, naar aanleiding van voordrachten van diverse prominente sprekers zoals onder andere Paul van Geest en Professor Mazzucato, mochten participeren in de overweging en discussie over het onderwerp ‘Brede Welvaart’.

Brede Welvaart betekent simpelweg (in mijn eigen woorden) dat economische groei niet per definitie op de eerste plaats komt maar dat het in een gezonde verhouding moet staan in relatie tot gezondheid, onderwijs en welzijn in onze leefomgeving. Kijk en dat is nou een onderwerp waar ik mij thuis bij voel.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als kind van de dorpssmid met de grootste winkel van het dorp, werd ons thuis voorgehouden dat wij ‘de kost’ verdiende aan de samenleving waarin we leefden. Ons dorp was in zekere zin dus onze kostwinning en daar had je zuinig op te zijn. Dat betekende dus dat wij ‘maatschappelijke betrokkenheid’ met de paplepel ingegeven kregen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Later, toen ik in 1999 een eigen makelaarskantoor in Den Bosch begon, was het voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik lid werd van diverse ondernemersverenigingen en even later in het bestuur kwam van onder andere onze bedrijfsterreinvereniging RIVU en SBB ’s-Hertogenbosch. Daar had ik eigenlijk geen tijd voor tijdens de opbouw van mijn kantoor maar toch stond die maatschappelijke betrokkenheid hoog op mijn prioriteitenlijstje. Sterker nog, door de jaren heen ontwikkelde zich die maatschappelijke betrokkenheid tot een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bietenbrug

Een aantal jaren geleden ben ik voorzitter geworden van RIVU en zit zodoende ook in het bestuur van VNO-NCW kring Den Bosch. Vanuit die positie kreeg ik de uitnodiging voor de afgelopen Bilderbergconferentie. Na afloop van de conferentie had ik het gevoel dat alles op zijn plaats viel. De vermaarde sprekers op deze conferentie spraken de taal die ik begreep. Geld verdienen is goed! Natuurlijk, de kachel moet blijven branden. Echter de maatschappij waarin we leven is onze belangrijkste verantwoordelijkheid. Dat is ons Welzijn én onze Kostwinning op lange termijn. Als we die maatschappij nu, in deze steeds individualistischer wordende samenleving, verwaarlozen door iedereen buiten onszelf aan hun lot over te laten,  gaan onze volgende generaties, maatschappelijk gezien, geheid de welbekende Bietenbrug op.

Wie is Saris & Partners

Ik zag recent een nieuwe advertentiecampagne van een conculega waarin breed werd uitgemeten hoe goed ze waren en wat hun grote marktpositie was. Er zijn jaren geweest dat ik hun positie benijdde ook al waren ze vaak meer concurrent van hun klanten dan dat ze hen van dienst waren. Nu ben ik blij dat wij ons hart zijn gevolgd en uitgegroeid zijn tot een deskundig maar bovenal betrokken makelaarskantoor met een mooie marktpositie in de regio. Dat is wie we zijn!

Voor reacties:

Toin.saris@sarisenpartners.nl

Spertijd wordt spendtijd!

De avondklok is een feit! Wat een vreselijke maatschappelijk dieptepunt bereiken we daarmee. Let wel, Ik geef hier beslist geen waarde-oordeel over of we al dan niet een avondklok moeten hebben want volgens mij weten zelfs de knapste koppen bij RIVM niet of het überhaupt effect gaat hebben. Mijn mening over dit fenomeen zal dus nimmer meer zijn dan een wilde gok die op zijn minst 50% kans heeft dat het de plank finaal misslaat. De avondklok is een feit en daar zullen we mee om moeten gaan, punt!

Hoe

Wat natuurlijk wel echt des ondernemers is, is HOE we er mee om gaan. Het valt me op dat een aantal mensen in ons land, plotseling erg creatief is in het bedenken van manieren om de beperkingen te omzeilen. Opmerkelijk vond ik om te horen dat Marktplaats heeft besloten om alle verkopen van ‘misleidende artikelen’ per direct te blokkeren. Opmerkelijk maar eigenlijk wel goed dat zo’n belangrijk verkoopplatform ‘bedrijf’ haar verantwoordelijkheid in deze situatie neemt.

Blijven drijven

Dit is wat mij betreft wel echt etalerend voor hoe heel veel ondernemers omgaan met hun verantwoordelijkheid in deze maatschappelijke crisis. Natuurlijk zal er links en rechts wel eens een maatregel worden opgerekt maar over het algemeen zorgen ondernemers dat het economische schip drijvende blijft.

Onmogelijke ideeën

Met de ondernemers in de economische hoek waar de klappen vallen, horeca, sport, ontspanning, etc. heb ik echt van doen. Hoe vreselijk moet het zijn om je omzet tot € 0 terug te zien lopen en vervolgens met je hand open te moeten staan. Dat is niets voor ondernemers. Ook daar borrelen van allerhande initiatieven op en worden ideeën geboren die in andere tijden absoluut voor onmogelijk of onwaardig zouden worden beschouwd. Nu krijgt alles een kans.

Kostbare tijd

In die zin is de tijd waarin we verkeren eigenlijk niet te versmaden. Vergelijk het met de boer die in deze tijd zijn land bewerkt om in de opvolgende periode het gewas te kunnen zien groeien (herstellen) en daar in het najaar de oogst van binnen te kunnen halen. Laat eerlijk zijn, in het land bewerken hadden we vóór de Coronacrisis ook wel enige achterstand opgelopen.

Ons advies voor de komende avondklok is dan ook: besteed deze kostbare tijd goed om eens uitgebreid tijd te spenderen aan het nadenken over de business in de nabije toekomst.

Als wij u daarbij kunnen helpen, vernemen we dat graag.

Wat een fantastisch jaar was 2020!

U zult begrijpen dat ik daar natuurlijk geen (kerst)bal van meen maar ik word eerlijk gezegd een beetje depressief van de openingen van kerstwensen die ik tot nu toe ontvangen heb. Die beginnen namelijk allemaal met hetgeen we natuurlijk allemaal allang weten, zoals onder meer: Wat een bizar jaar was 2020, een jaar om nooit te vergeten, enzovoorts enzovoorts.

Met mijn hypothese dat 2020 een fantastisch jaar was, dwing ik mijzelf eens na te denken over wat er in 2020 wél goed is gegaan en/of wat het gebracht heeft. Want dat is eigenlijk het enige wat ons het jaar een beetje positief uit kan laten marcheren.

In de privesfeer kan ik mij meteen bedenken dat de volgende generatie (vooralsnog neefjes en nichtjes) druk doende is om voor een opvolgende generatie te zorgen. Gelukkig maar. Dat mechanisme werkt dus nog! Daarbij komt, dat door diverse verplichte thuisblijfsessies, we ook weer eens wat meer en andere aandacht aan elkaar hebben kunnen geven. Ik heb echt bewondering gekregen voor hoe de jeugd (tenminste die ik ken) hun eigen verantwoording hebben genomen maar anderzijds toch binnen de mogelijkheden elkaar hebben opgezocht om op die manier de sociale band met hun vrienden in stand te houden.

Schakelen is een must

Zakelijk gezien is 2020 een goed jaar voor ons geweest. Waar ik mij in 2019 nog zorgen maakte over veel ondernemers die de hele dag achter de waan van de dag aanrende, heb ik gezien dat de noodgedwongen ‘pas op de plaats’ nou juist het beste in ondernemers naar boven bracht. Namelijk ‘Schakelen’. Ondernemers zijn per definitie geen ‘volgers’, zeker niet van de ‘waan van de dag’. Maar soms sluipt er dat gewoon in en moet er iets van buitenaf gebeuren om ons weer ‘back on track’ te krijgen. De Coronacrisis was daar buitengewoon effectief in.

Structurele ontwikkelingen

Ook in de meest normale werkstramienen werd plots een spaak in het wiel gestoken. Naar kantoor gaan, samen koffiedrinken bij het apparaat, vergaderingen aan grote tafels in kleine ruimtes, elkaar een hand geven, in de winkel in de rij gaan staan, tussen de middag ff naar de kapper gaan, was even ‘not done’. Enerzijds een heerlijk jaar om tijdens de spits op de weg te rijden. Anderzijds is er een enorme ontwikkeling gekomen in systemen en gewoontes om elkaar op andere manieren te spreken en te ‘ontmoeten’. Zodra we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten zal dat om hele andere redenen gebeuren dan dat we in het verleden deden. Het zal zijn om onze sociale band te versterken. Veel van het toekomstige functionele overleg zal digitaal gebeuren. Het milieu zal een van de grote winnaars zijn.

Pijn en verdriet

Natuurlijk wil ik hiermee alle leed van het afgelopen jaar niet bagatelliseren. Er is veel pijn en verdriet ontstaan en dat is op geen enkele manier als ‘Fantastisch’ uit te leggen.  Saris & Partners Makelaars zou zich geen ‘makelaar in aandacht’ mogen noemen als we al degene die dit mee gemaakt hebben, niet van harte sterkte willen wensen. Als we ergens kunnen helpen om het leed te verzachten zullen we dat doen.

Voor alle andere willen we zeggen: Doe er jullie voordeel mee en schakel nu op naar de volgende dimensie want de wereld is volop in beweging.

Wij wensen iedereen welverdiende rust tijdens de komende feestdagen. In 2021 zijn we u weer graag van dienst in het faciliteren van de ontwikkeling van uw business.

Blijf gezond en graag tot gauw.

Het Team van Saris & Partners Makelaars

 

(Ondernemers)vakantie in Coronastijl

"En nu ik me realiseer dat de vakantietijd daadwerkelijk aanbreekt realiseer ik me ook dat het misschien dit jaar wel harder nodig is dan ooit".

Vakantietijd?!

En dan plots zet mijn collega in mijn agenda dat we volgende week even moeten zitten om dossieroverdracht te doen. “Hè, waarvoor dan?”, vraag ik hem. “Ik ben volgende week met vakantie”; zegt hij. Vakantie??? Vakantie??? Oh jee, het is inmiddels vakantietijd!

Inderdaad, het is vakantietijd en ik heb het helemaal niet zien aankomen. Maar nu ik er over nadenk begrijp ik het weer helemaal. Ik voel me moe en ik heb eerlijk gezegd ook wel behoefte om even de boel ‘on hold’ te zetten.

Time out

En nu ik me realiseer dat de vakantietijd daadwerkelijk aanbreekt realiseer ik me ook dat het misschien dit jaar wel harder nodig is dan ooit. Ondernemers hebben dit jaar zware klappen gehad. Ieder op zijn eigen manier. Soms financieel, soms zelfs tot en met een faillissement en soms door juist harder te moeten werken dan ooit.  Één ding weet ik zeker: deze coronacrisis heeft onmetelijk veel geld gekost. En aangezien ondernemingen de enige echte geldscheppende instanties van onze maatschappij zijn, kunnen ze maar beter even goed uitrusten om vervolgens, bij terugkomst,  hun creatieve breinen en grote inzet aan te wenden om onze economie weer op peil te krijgen.

Beste Collega Ondernemers, gebruik de Time Out en laad de batterij zo veel als mogelijk op. Na de vakantie gaan we van 2020 nog iets proberen te maken zodat we 2021 met frisse moed en in het ‘normale’ normaal kunnen gaan beginnen.

Wij wensen jullie namens Saris & Partners Makelaars allemaal een fijne vakantie toe.

Voor een reactie of klankbord, voel je welkom om contact met ons op te nemen via het formulier op deze pagina. Een Whatsappje sturen kan ook!Ik vraag me ongeveer elke dag af waar de tijd blijft. Nu deed ik dat eigenlijk al lang maar ik moet bekennen dat sinds de Corona-madness alles wereldwijd op zijn kop gezet heeft, de dimensie ‘tijd’ behoorlijk aan bewustwording heeft ingeleverd. Het lijkt erop of we van weekend naar weekend schieten, en voor het gemak, al wat er tussen zit in stand 32 doorspoelen. Kennelijk is ons brein niet in staat om deze enorme impact te bevatten, te behappen en in de vierde dimensie ‘tijd’ te plaatsen. Is dat erg? Nou nee, misschien niet. De afgelopen periode is nu immers niet bepaald een periode die we gaan nomineren voor een Oscar.

Energielevel

Het is zonder twijfel dat het eerste half jaar meer energie gekost heeft dan welk afgelopen totaaljaar dan ook. Met name voor ondernemers heeft de onbekendheid met deze bedreiging en de onzekerheid over de toekomst veel hoofdbrekens en dus veel energie gekost. De duidelijke stramienen waarin we verkeerde veranderde plots in een kluwe onwarbaar garen. Personeel werkte thuis, afspraken werden gecanceld. De agenda en het kantoor waren leeg! Evenals onze accu! Help!!!

De nieuwste rollercoaster heeft een naam: Corona.

Makelaar Toin Saris geeft zijn visie op de effecten van COVID-19 op de bedrijfsmakelaardij. Wat gebeurt er in de markt en wat gaan banken doen?

Alsjeblieft even van mij geen inhoudelijke informatie over Corona! Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik word een beetje immuun voor al die verhalen. Dat komt ook omdat ik dingen moet kunnen begrijpen alvorens ik mij daar een beeld bij kan vormen en daar mijn eigen positie aan kan afmeten.

Bij Corona is dat een lastig verhaal. Eerst was het de ver van mijn bed show toen het nog ver weg in China gebeurde. Vervolgens deed het zijn intrede in Europa en stond het na Italië vanuit België en Duitsland, op de drempel van ons land. Ik weet nog dat een Canadese relatie van ons kantoor aan mij vroeg wat ik verwachtte dat de impact op de economie in Nederland zou zijn. Mijn reactie zal ik u besparen maar u mag van mij geloven dat die gebaseerd was op de slechtste inschatting ooit.

Ik schrok me kapot!

Sindsdien volgen de ontwikkelingen zich op als een ware Rollercoaster die elke verbeelding te boven gaat. “DIT BESTAAT NIET!” Is iets wat ik en ongetwijfeld meerdere ondernemers meerdere keren gedacht moeten hebben. Het lijkt nog het meeste op de gevolgen van een acute oorlog waarbij de overvliegende bommenwerpers en de kapotgeschoten steden ons gelukkig nog bespaard blijven. De reactie als ondernemer laat zich waarschijnlijk nog het best vergelijken met als je slecht nieuws van een arts krijgt: eerst ongeloof, dan paniek/verzet, geleidelijk aan berusting en vervolgens rationeel proberen te bedenken hoe de schade te beperken is en hoe deze situatie zo goed mogelijk is te overleven.

Rente of huur van bedrijfshuisvesting

Ik denk dat de meeste ondernemers zich inmiddels in de laatste fase bevinden, althans gezien het aantal telefoontjes dat wij krijgen om advies over hoe op een goede manier met hun bedrijfshuisvesting om te gaan. Naast het personeel gaan de huisvestingslasten natuurlijk gewoon door, of dat nu in de vorm van rente en aflossingen is of van huur.

Onze ervaring tot nu toe is dat banken bij gezonde bedrijven bereid zijn om de aflossing voorlopig stop te zetten. Ook heeft de overheid een BMKB krediet toegezegd waarin de MKB ondernemer die voor de crisis een gezond bedrijf had, nu onder borgstelling van de overheid extra krediet aan kan vragen. Informeer hier beslist over bij je handelsbank.

Bij huur is dat een ander verhaal natuurlijk. Ik ken een aantal situaties waar huurders en verhuurders met elkaar overeengekomen zijn om voorlopig de huur te halveren en de andere helft voorlopig ‘op de lat’ wordt gezet. Achteraf kan dan samen bepaald worden in hoeverre deze uitgestelde huur onder een overheidscompensatie kan vellen en deze dus alsnog kan worden betaald. In sommige gevallen waarbij door overheids-toedoen de deur helemaal dicht moest is zelfs sprake dat de gehele huur uitgesteld wordt. De bereidwilligheid om samen tot een (tijdelijke) oplossing voor de huur van bedrijfsruimte te komen wordt natuurlijk voor een belangrijk deel bepaald hoe de relatie tussen huurder en verhuurder was vóór de crisis. Als huurder een trouwe huurder is gebleken zal die bereidwilligheid bij verhuurder ook zeker aanwezig zijn. Anderzijds mag huurder wat mij betreft ook best refereren aan zijn trouwe staat van dienst als hij/zij het verzoek aan verhuurder doen.

Hoe verder?

Niemand weet het! Nog niet bij benadering! Dit is voor de hele wereld nieuwe materie. Één ding is zeker, ben intussen alert op uitgave, zet de tering even naar de nering. Overleven is nu het belangrijkste doel. Sterke allemaal!

Voor een reactie of klankbord, voel je welkom om contact met ons op te nemen via het formulier op deze pagina. Een Whatsappje sturen kan ook!

Kerstgroet Saris & Partners Makelaars

Namens het fantastische team van Saris & Partners Makelaars wensen wij u Fijne Feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2020

Het jaar 2019 nadert haar voltooiing. Voor ons was dat op de eerste plaats een jaar waarin we met elkaar terug hebben gekeken op ons 20 jarig bestaan. Dat hebben we niet groots gevierd, daar is het immers niet het getal naar. Toch hebben we het op onze manier gevierd door ons kantoor te ‘verhippen’ om zodoende een fijne werkplek en sfeervol kantoor te creëren. In het kader van ‘teambuilding’ zijn we een weekend in Sevilla geweest om met elkaar een band te smeden die geborgenheid en continuïteit voor het team en voor u als onze relatie zal betekenen.

Kentering

2019 is ook het jaar waarin we een duidelijke kentering hebben ervaren. Al vóór de zomervakantie merkte we dat de dynamiek uit de economie was. Is dat verontrustend? Wat ons betreft niet! Het zijn kennelijk de regels van onze economische maatschappij. Na elke diepe economische crisis gaan we plots allemaal weer even los wat een zekere oververhitting tot gevolg heeft. Wij denken dan ook dat een ‘correctie’, want meer is het niet, goed is om zodoende we weer even pas op de plaats te maken om ons vervolgens weer opnieuw lekker te ontwikkelen.

Ónze tijd!

Voor ons kantoor is een dalende of lage conjunctuur meestal wel een periode waarin Saris & Partners kunnen excelleren. Laat eerlijk zijn: als het alleen om kwantiteit gaat leggen wij het meestal af tegen de grote kantoren. Als het echter om kwaliteit gaat, vindingrijkheid, belangenbehartiging èn om aandacht, zijn wij van Saris & Partners Makelaars pas echt in ons element. Zo zijn we sinds 2010 blijven investeren in echte online-marketing om zo meteen, als de zoekers niet meer als laag fruit aan bomen hangen, toch de juiste partijen bij elkaar te zoeken en deze aan elkaar te verbinden. Dat is geen trucje zoals vele bureaus ons willen doen geloven maar dat is een manier van doen die we ons tot in onze vezel hebben eigen gemaakt. U zult het de komende tijd ervaren.

Hartelijk dank

Tot slot willen we u de komende tijd veel succes wensen bij het op orde brengen van uw onderneming, organisatie of gewoon uzelf zodat u de komende tijd weer lekker in de wedstrijd komt te zitten en het succes van de afgelopen jaren gecontinueerd kan worden. Wij van Saris & Partners Makelaars gaan u zeker weer meer ontmoeten. Gewoon even bijpraten over de toekomst en u, waar we kunnen, helpen met alle kennis, ervaring en het hele netwerk dat we inmiddels tot onze beschikking hebben.

Dank voor de fijne contacten en samenwerking in het afgelopen jaar.

Namens het fantastische team van Saris & Partners Makelaars wensen wij u Fijne Feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2020

Bedrijventerrein Boxtel heeft de ‘handjes’ in de regio

Eindhoven biedt als 'Silicon Valley' van Nederland een hoop kansen voor regio Boxtel. Bedrijfsmakelaar Toin Saris licht zijn visie toe.

De afgelopen jaren heeft zich in Brabant een soort natuurlijke thematisering ontwikkeld die nu niet bepaald zonder rendement is gebleven. Waar Eindhoven zich met de High-Tech campus zich als de ‘brains’ van de provincie heeft geprofileerd, settelen de ‘handjes’ zich in de gemeente Boxtel. Dat levert kansen op voor ondernemers die in de regio Eindhoven steeds meer obstakels op hun pad naar bedrijfshuisvesting krijgen. Bedrijventerreinen in Boxtel bieden ruimte en praktisch geschoold personeel tegen aantrekkelijke huurprijzen.

Hoe Eindhoven de regio Boxtel verreikt

Een mooi voorbeeld van de natuurlijke thematisering in Brabant is onder meer het Pivot Park in Oss dat de eerste uitvindingen en ontwikkelingen op wereldformaat heeft voortgebracht. De belangrijkste is echter natuurlijk ‘Brainport’ waar zich een toonaangevende High-Tech Campus heeft ontwikkeld. De basis hiervoor is het voormalige Nat-Lab dat al in 1923 door Philips werd opgericht als een Natuurkundige kweekvijver die sindsdien werkelijk ongekende uitvindingen en technische ontwikkelingen op haar naam heeft staan. De structurele ‘High-Tech atmosfeer’ die hier door generaties heen is ontstaan, staat garant voor een ontwikkeling van kleinschalige bedrijven tot onbetwiste wereldleiders op hun gebied. In Palo Alte California, hart van Silicon Valley, vertelde een medewerker van Google mij dat Silicon Valley waarschijnlijk niet eens deze omvang zou hebben gekregen als ASML niet had bestaan.

De nadelen van de Nederlandse ‘Silicon Valley’

Regio Eindhoven is dus overduidelijk van de ‘Brains’! En natuurlijk zijn daar ook veel ‘Spin-off’ bedrijven actief die onder meer productiewerk doen. Toch heeft die regio ook zo haar handicapjes. De druk op dit gebied is inmiddels zo groot, zowel vanwege investeringen (oa. BOM) als op beschikbaar personeel en bedrijfshuisvesting. Dit heeft onder meer tot gevolg dat huurprijzen van bedrijfspanden gemiddeld hoger liggen dan die buiten de Regio Eindhoven. Zelfs omliggende gebieden, zoals de Achtste Barrier en Best voelen die druk al.

Boxtel: de ontastbare grens vol kansen

In dat kader is het typisch dat de bedrijventerreinen van Gemeente Boxtel voor de Regio Eindhoven min of meer nog onontgonnen gebieden zijn. Belangrijkste reden is mijns inziens dat er een historische onzichtbare barrière ligt tussen Best (De Kempen) en Boxtel (De Meierij). Best is van oudsher gericht op Eindhoven en Boxtel op Den Bosch. Zo is dat nu eenmaal. Zelfs het dialect in beide plaatsen is anders, ook al liggen ze maar hooguit 5 km van elkaar.

Toonaangevende bedrijven voelen zich hier thuis

Hoewel het gebied Boxtel zich van nature dus meer focust op Den Bosch, biedt het ongekende kansen voor productiefaciliteiten van de Regio Eindhoven. Van oudsher bestaat het arbeidspotentieel voor een groot deel uit goed opgeleide vaklieden HBO/MBO uit de metaalnijverheid en uitzonderlijke technieken. Denk daarbij aan bedrijven als Bosch Rexroth, VDL Technics, Zinkunie, Van Oirschot RVS, Van de Wetering Koperperswerk, Van der Heijden Milieu en installatietechniek, Ancra laad en lossystemen, enzovoorts. Ook op het gebied van assemblage en handelsondernemingen is Boxtel echter goed thuis. Voorbeelden zijn onder meer Unilux en Eliplay. Daarnaast zijn er ook in Boxtel in ruime maten faciliterende bedrijven aanwezig.

Uitstekende bereikbaarheid via snelweg en spoor

De ligging op korte afstand van de op- en afritten van Rijksweg A2 maakt een super verbinding met de auto mogelijk en per spoor is het van Eindhoven CS naar Station Boxtel ongeveer 12 minuten, dat nota bene een speciale toegang tot het bedrijventerrein Ladonk heeft.

Wij onderzoeken samen met u, waar de kansen voor uw bedrijf liggen

Kortom, waar Regio Eindhoven bekend staat als de regio met de ‘brains’ mag Boxtel bekend staan als de regio met de ‘handjes’. Op het bedrijventerrein zijn nog diverse huisvestingsmogelijkheden en waar het op maat gemaakt moet worden, gebeurt dat met plezier. Boxtel is de moeite van het onderzoeken waard. Bel ons en laat u informeren over de vele mogelijkheden. U kunt mij uiteraard ook mailen.

Shocking!

Moeten we ons zorgen maken over misbruik van onze profielen op sociale media? Toin Saris twijfelt inmiddels niet meer.

De 4e industriële revolutie

Een belangrijke factor in dit geheel is de technologische ontwikkeling, tegenwoordig ook wel de 4e industriële revolutie genoemd, die volgens sommige ons allemaal overbodig maakt. Wie zal het zeggen? De vraag is natuurlijk wel of deze technologische ontwikkelingen alleen maar vooruitgang zullen brengen. “Nee natuurlijk”, kan daar zonder enig voorbehoud op worden geantwoord. Net zo goed als dynamiet uit is uitgevonden voor vreedzame toepassingen is het aantal doden dat er mee veroorzaakt is, al lange tijd niet meer voor te stellen.

Maar wie wordt dan de hoeder van onze belangrijkste maatschappelijke voorwaarden van bestaan en wat zijn die dan eigenlijk?

Vrijheid van denken en handelen

Wat mij betreft is dat in ieder geval een samenleving zonder angst en zonder argwaan ten opzichte van elkaar. Beide zijn natuurlijk een utopie maar een veilige en vertrouwde haven is voor iedereen belangrijk. Daarnaast zijn het recht tot zelfbeschikking en soevereiniteit van ons denken eveneens hele belangrijke voorwaarden om dit leven goed door te komen.

Bestaat democratie nog?

Een maand geleden kreeg ik een tip om de documentaire over Cambridge Analytica op Netflix te bekijken. De documentaire heet: The Great Hack. Zonder al te veel van de inhoud te vertellen, u moet het echt zelf even beleven en beoordelen, is mij wel duidelijk geworden dat wij allemaal naïeve individuen zijn geworden die de hele dag aan andere informatie over onszelf verstrekken die vervolgens als een boemerang naar ons terugkomt en ons onze mening laat veranderen in de richting die ‘zij’ willen.

Het is ongelofelijk en zelfs Shocking om te zien hoe de presidentsverkiezingen in Amerika gewoonweg zijn gefikst, net zo goed als de uitslag op het referendum van de Brexit. Alleen maar door ons individueel zodanig te manipuleren met onze eigen informatie dat wij gaan stemmen wat door hen gewenst is.

Ja zelfs genocides tussen twee bevolkingsgroepen worden op bestelling geïnitieerd.

Het wordt tijd dat we allemaal een stuk bewuster in het leven gaan staan om juist dat zelfbeschikkingsrecht overeind te houden. Wat is anders een democratie nog waard?Onze huidige maatschappij is de afgelopen 10 jaar enorm snel veranderd. Logisch natuurlijk want na een relatieve stilstand en ‘zuivering’ die een diepe economische crisis nu eenmaal altijd met zich meebrengt, is een hele nieuwe generatie actief geworden die echt anders in elkaar zit dan alles wat we tot dan toe kenden. Voor ons ‘oudjes’ vergt dat natuurlijk extra inlevings- en aanpassingsvermogen. Degene onder ons met twintigers als kinderen zullen het relatief wat gemakkelijker hebben omdat we in dit proces zijn meegegroeid.

Hoe dan ook, het ‘loslaten’ is een belangrijke factor bij het kunnen accepteren van en zo veel mogelijk meedoen met de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

De ongekende kracht van het MKB

Samen met VNO-NCW heeft Toin Saris het Paaspop businessevent opgezet. Benieuwd wat hier de aanleiding voor is geweest? Lees dan zijn nieuwe blog.

Hoe is het in Eindhoven geregeld?

In Eindhoven is er inderdaad sprake van een G5. Ongeveer 5 grote ondernemingen voeren de economische en technologische leiding over de stad waar voor de rest het overgrote deel van de ondernemingen spin-off/toeleveringsbedrijven van deze molochs zijn. Ik begrijp het als de bestuurders van deze grote bedrijven maandelijks bij het stadsbestuur aanschuiven om samen met het gemeente bestuur het beleid van de regio te bepalen. Terecht natuurlijk.

Verschil met de regio Den Bosch

In onze regio is dat 180 graden anders. Wij hebben een M500 in plaats van een G5! En dat is wel even iets anders. Ik bedoel daarmee ook echt IETS ANDERS, dus niet slechter of beter. Ik vergelijk onze regio ook wel eens met een bijenkorf vol met hardwerkende bijen die met elkaar zorgen voor een goed functionerende korf. En toch? Halen wij wel genoeg rendement uit ons werken?

MKB ondernemers kunnen zich allemaal stuk voor stuk meten met bestuurders van grote bedrijven. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat ze op het gebied van creativiteit, visie, lef, deskundigheid en doorzettingsvermogen, gemiddeld genomen niet voor hen onder hoeven te doen. En toch haalt onze regio (nog) niet het collectieve rendement wat je in een regio als Brainport ziet gebeuren.

Waarom haalt onze regio nog niet het rendement van regio Eindhoven?

MKB ondernemers hebben één grote valkuil: ze werken te hard! Heel veel ondernemers (inclusief ikzelf) lopen de hele dag achter de waan van de dag aan. 60 uur per week werken maakt ons pas serieuze ondernemers. Maar is dat eigenlijk wel goed? Is het niet zo dat onze overmatige drukte ons weerhoud om onze creativiteit een kans te geven? Denken wij nog wel eens out of the box of kijken we nog wel eens van een afstand naar ons bedrijf? Zijn we nog wel eens op pad om zonder omzetdoel mensen te leren kennen en samenwerkingsverbanden te leggen met andere ondernemers om zodoende meer samen te werken dan alles zelf te doen? En hoe doet onze duizendpoot MKB-er het met zijn personeel? Lastig hé?Als voorzitter van bedrijventerreinvereniging RIVU in Den Bosch (De Rietvelden en De Vutter) zit ik ook in het bestuur van VNO-NCW kring Den Bosch. VNO-NCW Brabant-Zeeland stond voorheen beter bekend als BZW, De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging en was als zodanig al jaren aangesloten bij de landelijke organisatie VNO-NCW.

Enkele jaren geleden hebben we als VNO-NCW kring Den Bosch een onderzoek laten uitvoeren naar De Economische Kracht van Den Bosch waaruit later het Economische plan ‘Driven by Data’ is ontsproten.

Wat mij persoonlijk opviel was dat uit het onderzoek naar voren kwam dat Den Bosch een echte MKB stad is. Niet de uitkomst verbaasde mij maar wel de veronderstelling dat wij in Den Bosch een G5 zouden hebben verwonderde mij in hoge mate.

20 jaar Saris & Partners Makelaars

20 jaar geleden begon Toin zijn onderneming. Reden voor hem om terug te blikken op zijn voornemens voor 1999. Benieuwd geworden? Lees dan hier zijn blog.

Op 1 maart 1999 ging Saris & Partners Bedrijfsmakelaars en Taxateurs ’s-Hertogenbosch B.V. van start. Het komende jaar bestaat ons kantoor dus 20 jaar en dat was voor mij persoonlijk een reden om even stil te staan bij wat 20 jaar geleden mijn voornemens waren en wat er uiteindelijk van uitgekomen is.

Summertime

De zomer van 2018 kan eigenlijk al niet meer kapot. Wat een uitzonderlijk weer hebben we de afgelopen weken toch gehad en het einde is nog steeds niet in zicht. Uitzonderlijk ja, of misschien toch niet? Zou het klimaat dan toch zodanig aan het veranderen zijn dat mijn tuin zich alvast maar voor moet bereiden op jaarlijkse Sahara-achtige omstandigheden? 

Klimaatverandering

Op zich valt een eventuele klimaat verandering wel mooi samen met de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen die de overheden aan haar burgers per 1 juli heeft opgelegd. Sommige gemeenten hebben ook gemeend om aan ondernemers op te leggen dat bouwaanvragen van bedrijfspanden vanaf 1 juli al aan de nieuwe duurzaamheidsregels moeten voldoen. Dus ook voor deze ondernemingen geldt dat ze geen gasaansluitingen meer zullen krijgen. Nu het klimaat ons dwingt om misschien wel meer aandacht aan koelen dan verwarmen te schenken, zullen meer toepassingen afhankelijker zijn van elektriciteit dan van gas.

Economische verandering

Ook qua economische ontwikkelingen hebben we de afgelopen maanden een verandering waargenomen. Het tweede kwartaal leek niet zo goed op gang te komen in vergelijking met andere jaren. Het gevoel van 2008 is zelfs meerdere malen bij me op gekomen. Het leek, met name aan de telefoon, te rustig. Voor mezelf heb ik dit verklaard door te bedenken dat de inhaalslag van na de economische crisis tot een bepaalde verzadiging zal hebben geleid. Maar als ik de detailhandel hoor klagen is het verschijnsel kennelijk marktbreed. Ook de winkels hebben het te rustig gehad. Zou oriënteren en kopen via internet dan toch in een versnelling zijn geraakt? Dat zou goed kunnen want wij zijn online ook behoorlijk actief en onze omzet is zelfs alweer substantieel hoger dan vorig jaar.

Maatschappelijke verandering

De maatschappij verandert structureel en dat merken we zowel privé als zakelijk. Systemen en gedachtengangen die al decennia als enige waarheid golden worden overboord gekieperd en maken plaats voor nieuwe verfrissende ideëen. Het is heerlijk om te zien hoe de nieuwe generatie jonge ondernemers, ongehinderd door dogma’s uit het babyboom-tijdperk, hun bedrijf vormgeven. Dat sommige oudere ondernemers daar moeite mee hebben is jammer om te constateren. Vanwege echter dat op dit moment ALLES en STRUCTUREEL aan het veranderen is heb ik aan de ouderen onder ons maar één advies: Probeer het positieve van de jongere collega’s in te zien en pik er het goede uit om zelf ook te veranderen.

Stilstand is achteruitgang

Dat is inderdaad zo en in deze tijd zelfs meer dan ooit waar. De grootste valkuil van deze tijd is echter dat we onszelf voorbij lopen. Overbelasting dus. Het is daarom goed om af en toe toch even pas op de plaats te maken. Even weg uit de hectiek van alle dag en inspiratie op gaan doen bij andere culturen.

Wij van Saris & Partners gaan ook even op een laag pitje zodat we u na de vakantie weer met een volle accu van dienst kunnen zijn.

Wij wensen u dan ook een hele fijne vakantie toe en komen u graag daarna weer uitgerust en vol inspiratie tegen.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

 

MKB-er versus het grootbedrijf!

Toin Saris over de positie van de MKB-ondernemers. Het wordt tijd dat dit werkpaard zijn positie opeist. Hoe ze dat moeten doen? Dat lees je in deze blog.

In Nederland behoort meer dan 95% van de bedrijven tot het Midden- en Klein bedrijf (MKB). Voor het goede begrip: een bedrijf behoort tot het MKB indien het maximaal 250 personeelsleden heeft en een omzet van maximaal € 50 miljoen. Het MKB biedt aan 4,2 miljoen mensen werkgelegenheid (7 van de 10 banen) en was in 2016 verantwoordelijk voor ruim 903 miljard euro (60% van de totale omzet door bedrijven in Nederland).

Maatschappelijk belangrijk

Uit eigen ervaring kan ik daar aan toe voegen dat, naast het indrukwekkende belang van omzet en werkgelegenheid, daarnaast vele MKB-ondernemers een zeer wezenlijke rol spelen in het maatschappelijke leven van alledag. Er zijn maar weinig verenigingen in dorpen en steden waar niet één of meer MKB-ondernemers in het bestuur zitten, op de achtergrond belangrijke bijdrage leveren en/of financieel dingen mogelijk maken die anders echt niet zouden gebeuren.

MKB-ers zijn echter ook vaak bescheiden en dat is misschien, naast hun charme wel hun grootste valkuil. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat ondernemers dat doen.

Entre Nous

Bij het grootbedrijf zit dat net iets anders in elkaar. Ten eerste gaat het nooit over de eigen portemonnee behalve als het ‘B-woord’ op de agenda staat. Terecht dat deze bestuurders (ook) goed betaald worden. Hun visie is vaak doorslaggevend over het al dan niet succesvol zijn van grote bedrijven met vele medewerkers. Maatschappelijk gezien opereren deze bestuurders vaak op een ander niveau. Zitten ze meer met andere bestuurders (lees: politici) aan tafel en regeren op die manier over het wel en wee van ons land (en ons dus).

Heibel in de tent

Nu viel mij recent een artikel in het FD (17-5) op over de crisis tussen de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Beide zijn belangenbehartigers voor respectievelijk het MKB bedrijf en het grootbedrijf en zijn samen gevestigd in de Malietoren van waaruit gelobbyd wordt richting de politiek. Het MKB verwijt VNO-NCW dat ze absoluut niet serieus genomen worden en dat het ‘grootbedrijf’ haar eigen agenda door voert zonder het MKB daar bij te betrekken. De politiek op haar beurt, vindt het ‘grootbedrijf’ natuurlijk veel interessanter om mee te praten, immers dat zijn bestuurders onder elkaar! Dit ongenoegen leidde onlangs tot het vertrek van de voorzitter van MKB Nederland.

Dividendbelasting vs WOZ

Illustratief voor het standpunt van MKB Nederland was dat VNO-NCW tijdens de kabinetsformatie van Rutte III vroeg om afschaffing van de Dividendbelasting die gunstig is voor een aantal grootbedrijven en die vervolgens betaald moet worden door verhoging van de Onroerende Zaak Belasting op woningen en bedrijfspanden, hetgeen MKB-ondernemers hard zal raken!

Bescheidenheid of rol opeisen?

Ik denk dat het wel duidelijk is dat de ‘bescheidenheid’ van de MKB ondernemer hen ook op dit vlak parten speelt maar wat doe je er aan?  Moet de MKB-er op de barricade om de vertegenwoordiging (erkenning) te krijgen die hij verdient?  Moet het MKB massaal stoppen met het sponsoren van sportverenigingen en/of het actief deelnemen aan besturen van verenigingen en evenement?

NEE!

Ondernemers moeten dit allemaal blijven doen en misschien nog wel een tandje bij zetten. De economie laat het weer toe en we profiteren er allemaal van. Ik denk dat het goed zou zijn als MKB ondernemers openlijk meer zouden laten weten wat ze van zaken vinden en zich eens wat minder bescheiden op zouden stellen. Het MKB is de grootste werkgever van Nederland, heeft veruit de grootste omzet en is daarom een partij waar naar geluisterd MOET worden.  Toon als ondernemer dan ook betrokkenheid bij de vertegenwoordiging door MKB Nederland en zorg dat de Nieuwe Voorzitter (wie dat dan ook mag zijn) zich gesteund voelt door zijn achterban!! Alleen dan zal hij serieus genomen worden!

(Beeld: verbeeldingenhistorie op blogspot)

Wat doet een taxateur?

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Saris en Partners Makelaars en Taxateurs in ’s-Hertogenbosch. Ik krijg regelmatig de vraag

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Saris en Partners Makelaars en Taxateurs in ’s-Hertogenbosch. Als back office medewerker heb ik al vrij snel de mogelijkheid gekregen om mij te ontwikkelen tot taxateur bedrijfs onroerend goed (BOG). Ik krijg regelmatig de vraag, met name uit mijn directe omgeving, wat een taxateur nou eigenlijk doet. In deze blog licht ik graag een tipje van de sluier op.

taxa·teur (de; m,v; meervoud: taxateurs)
“Iemand die de waarde van (onroerend) goed schat”

Bovenstaande omschrijving komt uit de Dikke van Dale. Een taxateur is dus iemand die de waarde van, in mijn geval, bedrijfs onroerend goed in kan schatten. Maar hoe doet een taxateur dat dan?

Wat, wie en waarom?

Nadat de aanvraag voor de taxatie is binnengekomen, begin ik met het waarderingsvraagstuk te inventariseren. Je dient namelijk te weten wàt er getaxeerd moet worden, voor wìe en ook waarom. Is er sprake van een kantoorruimte, bedrijfsruimte of een winkelruimte? Gaat het om een aan- of verkoop of is er sprake van een fiscaal vraagstuk? Taxaties voor financieren komen het meest voor. Wij mogen dan ook voor elke bank taxeren.

Na het verzamelen van alle relevante informatie vormt zich een beeld van de omvang van het te taxeren object is, welke voorzieningen aanwezig zijn en wat de bijbehorende (exploitatie)kosten zijn, zoals de onroerende zaakbelasting en onderhoudskosten.

Vervolgens maak ik een afspraak met de opdrachtgever om het object op te nemen. Zodoende krijgen we een indruk van de locatie (omgeving), de bouwaard van het bedrijfspand en de functionaliteit van het object. Hierbij wordt het gebouw van binnen en buiten bekeken. Hierdoor vormt zich een indruk over hoe het object gebouwd en ingedeeld is, wat de eventuele voor- en nadelen van het object zijn en hoe de locatie te beoordelen is.

Het uitwerken van de rapportage kan dan beginnen. Hierbij wordt de ontvangen informatie bestudeerd, en een uitgebreide kadastrale recherche uitgevoerd inzake de eigendomsgegevens van object en de gebruiksmogelijkheden aan de hand van het bestemmingsplan beoordeeld.

Om vervolgens tot een goed waarde-oordeel te komen worden aan de hand de oppervlakten, uiterlijke kenmerken, locatie en diverse andere factoren referenties gezocht. Dit betreffen transacties van objecten die in zekere zin te vergelijken zijn met het te taxeren object. Al deze informatie leidt uiteindelijk tot een weloverwogen marktwaarde van het object.

Van lokaal tot multinational

Mijn werkzaamheden omvatten dus voornamelijk het taxeren van bedrijfsruimten, kantoorgebouwen, winkels, beleggingsobjecten (bijvoorbeeld verhuurde woningen of appartementencomplexen), bouwgrond en nog andere typen vastgoed.

Onze opdrachtgevers zijn uiteenlopend van aard: van MKB ondernemer tot multinational, banken, gemeenten, provincie en de Belastingdienst.

Mocht je meer willen weten over het taxeren van vastgoed of heb je een waarderingsvraagstuk? Schroom niet om contact op te nemen

Lees ook: 3 redenen waarom je bij Saris en Partners wilt werken.

De Facebookpixel

De randverschijnselen van Facebook die naar voren zijn gekomen gezien de privacy-onveiligheid van Facebook

 

Mark Zückerberg mocht zich recent laten interviewen door senatoren van het Amerikaanse Congres. Een serieuze aangelegenheid waarvoor hij zelfs zijn T-shirt en spijkerbroek had verruild voor een maatpak met stropdas. Het was dus kennelijk ‘serious business’ voor hem en gezien de reactie van de beurs op alle negatieve berichten rondom Facebook had hij daar ook alle reden toe. Je verliest immers niet elke dag enkele miljarden dollars in enkele uren tijd.

Old School versus Young Talents

Ik vond de randverschijnselen rondom dit circus eigenlijk vele malen interessanter dan het verhoor zelf. Het gaf namelijk haarfijn inzicht in de enorme kloof tussen de generatie waaruit het Amerikaanse bestuurlijke establishment (babyboomtijdperk) bestaat en sommige hedendaagse ondernemers die in staat zijn gebleken om 2 miljard leden aan zich te binden. Wie regeert wie nu eigenlijk en op welke wereldschaal????

Spy on me!

Een interessante bijvangst vond ik zelf de openbaring van het bestaan van een Facebookpixel!  En meer dan dat nog: het aantal partijen, waaronder zelfs Ziektekostenverzekeraars maar zelfs ook een ziekenhuis, die via deze elektronische spion ons ‘discrete’ zoekgedrag naar enge ziektes, gepersonificeerd doorsturen naar Facebook om vervolgens advertenties op ons los te laten die ons kennelijk moeten beïnvloeden om, zonder dat we daar erg in hebben, goedkopere medicijnen of behandelingsmethodes te kiezen.

Privacy politie

Hoe eng is dit? Behoorlijk eng zou ik zeggen. Althans, indien we zelf niet meer in staat zijn om met een gezond verstand onze eigen afwegingen te maken. Op medicijngebied is dat natuurlijk  onmogelijk vanwege dat we immers niet allemaal medicijnen hebben gestudeerd. Partijen die op deze manier van dit vertrouwen misbruik maken moeten wat mij betreft aangesproken worden. Maar door wie? Wie is in staat om dit te signaleren en te beoordelen? Als zelfs een congreslid niet eens weet dat Facebook de kost verdient met advertenties wordt het wel heel lastig om hen het toezicht op deze ontwikkeling te geven. Dat leidt dan al snel tot doorgeslagen wetgeving als waar we met de wet WVG op afstevenen. Een sportclub die geen foto van een winnend elftal meer mag publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van ALLE ouders van de voetballertjes, mag met recht een maatschappij-ontwrichtende wet genoemd worden!

Eigen verantwoordelijkheid

Privacy bestaat NIET meer! Onze nieuwe digitale sociale omgeving brengt ons veel gemak! Wij moeten allemaal ZELF de grenzen van onze privacy bewaken en daar zullen slachtoffers bij vallen. Noem het ‘collateral damage’. Wij willen niet anders, de aan- en afknop bedienen we immers zelf.  En Zückerberg was, als ‘beloning’ voor zijn geweldige diensten, na afloop van de hoorzitting op de beurs weer een paar miljard rijker.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nlLees ook: Vraagtekens.

(Bron afbeelding: http://weknowmemes.com/2012/06/facebook-vs-big-brother)

De kracht van teamwork

Mark Hover over de kracht van teamwork. Door collega’s vanuit eigen kracht te laten werken zullen ze gemotiveerd zijn om hun doel te behalen en efficiënter te werken.

Ik ben zelf al jaren groot liefhebber van sport. In het bijzonder van sporten in teamverband. Het leuke aan sporten in een team is dat meestal niet het team met de beste individuele spelers aan het langste eind trekt, maar het team dat het beste met elkaar samenwerkt om tot een bepaald doel te komen.

Iedere speler binnen een team heeft zijn/haar eigen taken en specialiteiten en al deze kwaliteiten tezamen maakt een team succesvol of juist niet. Het is aan de coach om deze kwaliteiten te erkennen en samen te smeden tot een geheel.

Succesvol teamwork

De meeste MKB bedrijven zou je gelijk kunnen stellen aan een team. Iedere collega heeft zijn eigen afzonderlijke kwaliteiten. Je kunt ze zo nu en dan van positie laten wisselen, maar uiteindelijk presteren ze het beste als ze kunnen werken vanuit hun eigen kracht. Een spits is immers geen geboren verdediger en vice versa.

Door je collega’s vanuit hun eigen kracht te laten werken zullen ze beter gemotiveerd zijn om hun doel te behalen en hier ook efficiënter naar toe werken. Het bepalen en verbeteren van je eigen kracht is een dagelijks proces waar jezelf vaak onbewust mee bezig bent. Het is uiteindelijk aan de manager om ervoor te zorgen dat alle afzonderlijke krachten gebundeld worden tot één succesvol team die in staat is om topprestaties te leveren.

Aanvallende middenvelder

Ik zou mijzelf omschrijven als een aanvallende middenvelder die bereid is om hard te werken voor de teamprestatie, maar ook in de luwte zijn kansen afwacht en op het juiste moment opduikt om die kansen te benutten. Welke positie past het beste bij u?

Mark Hover
mark.hover@sarisenpartners.nl Lees ook: Een stap achteruit, twee stappen vooruit!.

EHBO: Eerste Hulp Bij Officemanagement

Als officemanager ben ik verantwoordelijk voor veel verschillende zaken. Maar waar ben ik nou precies verantwoordelijk voor? Wat houdt officemanagement in?

Mij is onlangs gevraagd om van alle medewerker van Saris & Partners de kern(taken) en verantwoordelijkheden op te schrijven, te beginnen bij mij zelf. Uhhh, wat zijn mijn (kern)taken nu eigenlijk?

Als officemanager ben ik verantwoordelijk voor veel verschillende zaken. Maar waar ben ik nou precies verantwoordelijk voor? Waar staat een office manager in de organisatie? Wat houdt officemanagement in? Allemaal vragen die mij aan het denken hebben gezet.

Ik ben eerst maar eens gaan Googlen en kwam bij de volgende omschrijving. “Office managers verrichten administratieve en organisatorische werkzaamheden om de zaken op kantoor efficiënt en soepel te laten verlopen.”. Dat klopt! Maar doe ik dat ook?

Spin in het web


Ik ben heel de dag druk bezig met wat aan mij wordt gevraagd, maar eigenlijk niet met wat van mij wordt verwacht: het team managen. Door voor iedereen zijn/haar (kern)taken en verantwoordelijkheden te benoemen wordt het allemaal een stuk inzichtelijker.

Bovendien heb ik nu de mogelijkheid om een aantal taken bij collega’s neer te leggen, zodat ik meer tijd krijg om te managen. Vorig jaar heb ik via IMK Opleidingen een cursus Middle Management afgerond en ik weet wat mij te doen staat.

Tips? Deze zijn altijd welkom: melanie.schutte@sarisenpartner.nl. Lees ook: Hoe gaat het ermee?.

Kerstgroet namens het team van Saris & Partners

Fijne feestdagen en een gelukkig 2018 gewenst door het team van Saris & Partners Makelaars. Onze kerstgroet leest u in deze nieuwe blog van Toin Saris.

Onze economische trein is weer een heel eind op stoom en dat biedt weer volop mogelijkheden voor onze bedrijfspandenmarkt. We mogen dan ook terugkijken op een goed jaar en daar zijn we blij mee. Blij voor onszelf, dat onze inspanningen en investeringen in het nabije verleden beloond worden met resultaat. Maar vooral ook blij voor onze relaties omdat we, in vele gevallen, iets voor hen hebben kunnen betekenen. Of het nu een zakelijke transactie is geweest of dat we hen op andere wijze van dienst hebben kunnen zijn, maakt voor ons van Saris & Partners Makelaars daarbij geen verschil.

Terugblik op 2017

Op de plaatselijke kantorenmarkt is de afgelopen jaren zoveel herbestemd dat er eigenlijk al weer een gezonde staat van schaarste wordt bereikt. Vele winkeldochters zijn voorgoed van de markt en dat betekent in een aantal gevallen een gezonde vorm van herstructurering van onze stad.

Dit geldt in zekere zin ook voor bedrijfsgebouwen. De markt maakt het weer mogelijk om oude gebouwen op te nemen en te renoveren of te herontwikkelen. Industrieterreinen knappen zienderogen op en er zijn weer middelen om te investeren in uitstraling en duurzaamheid.

Zelfs de winkelmarkt begint zich weer een beetje te roeren alhoewel die wel echt helemaal achter in de trein heeft gezeten.

Vooruitzichten voor 2018

2018 wordt het jaar van de gemeenteraadverkiezingen. Wij zijn benieuwd wat de diverse maatschappelijke aspecten in Europa voor mogelijke gevolgen zullen hebben in onze eigen habitat. We gaan er echter vanuit dat we de weg van constructieve samenwerking met de nieuwe gemeentebesturen, ambtenarenkorpsen en alle andere maatschappelijk betrokken gremia verder zullen ontwikkelen zodat we er met elkaar een nog betere en succesvollere samenleving van zullen maken.

Onze marktrelaties

Uiteindelijk doen we alles voor onze broodheren, onze opdrachtgevers! Voor u zullen we in 2018 nog slimmer en harder werken als dat we nu al doen. Dit om voor u het beste resultaat te bereiken. Mocht dat het afgelopen jaar soms nog niet helemaal gelukt zijn, zullen we daar het komende jaar nog een tandje voor bijzetten. Want u bent per slot van rekening de belangrijkste reden van ons bestaan.

Het gehele team van Saris & Partners Makelaars wenst een ieder die ons een warm hart toedraagt minstens hetzelfde terug en wensen u een gezond, succesvol maar bovenal een gelukkig 2018 toe.

Ondernemers in de politiek

Toin Saris doet in zijn nieuwe blog een call to cction voor ondernemers: "Interesseer en bemoei u nu eens actief met de politiek!".

Het valt me op dat zoetjes aan steeds meer berichten de pers bereiken waaruit blijkt hoe goed onze plaatselijke bestuurders voor ons bezig zijn. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat ze zich daarbij bewust in de picture werken. Dit vanwege de verkiezingen van de gemeenteraad die in aantocht zijn. Als bedrijfsmakelaar bereiken je vaak vele signalen en is het voor ons dan ook nog enigszins te doen om het kaf van het publicitaire koren te scheiden. Ik begrijp daarbij tevens dat het voor de goegemeente ondoenlijk is en ze daarom vaak de berichten voor waarheid zullen accepteren.

 

Democratie

Ons politieke systeem is gebaseerd op de democratische principes. Dit wil zeggen dat wij samen uit medeburgers die zich beschikbaar stellen om ons te vertegenwoordigen, een selectie kiezen. Die selectie zal vervolgens uit hun midden, of extern, bestuurders kiezen die onze samenleving voor 4 jaar gaan besturen. De gekozen medeburgers gaan de bestuurders namens ons controleren en hun bestuursvoorstellen, als hoogste rechtsorgaan van onze samenleving, bekrachtigen. Daar heeft iedereen zich vervolgens aan te houden!

 

Gegarandeerde kwaliteit

Het is dus erg belangrijk dat we de juiste keuze maken. Sterker nog, ik ben van mening dat we aan onze medeburgers verplicht zijn om een keuze te maken. Doen we dat namelijk niet, kan er nooit sprake zijn van een goede afspiegeling. De eerste verantwoordelijkheid voor een goed bestuur ligt dus bij ons zelf. Ga daarom vooral stemmen!

Zeker zo belangrijk is echter dat we weten wat we mogen verwachten. Hiervoor hebben ze campagnes uitgevonden. Ik ken echter weinig branches waarin tijdens campagnes zoveel controleerbaar anders wordt voorgesteld dan wat er vervolgens later daadwerkelijk geleverd/gepresteerd wordt. Daarnaast worden er gedurende de aanloop naar de verkiezingen veelvuldig artikelen en publicaties uitgelokt die vaak een positief beeld moeten geven van wat misschien helemaal niet zo positief is.

 

Pessimist versus realist

Klinkt dit te pessimistisch in uw oren? Dat is geenzins mijn bedoeling. Sterker nog, dit is dé tijd om elkaar er op te wijzen dat we de komende campagne eens kritisch moeten zijn op wat er allemaal wordt beweerd, gezegd en beloofd. Het is in ons aller belang, zowel als privé persoon als als ondernemer dat wij een weldenkend en daadkrachtig bestuur kunnen kiezen. Geen populisten of leeglopers die er in principe alleen maar voor het eigen belang zitten. Nee, liever mensen die eigenlijk geen tijd hebben om 4 jaar het algemeen belang te dienen maar het toch doen om vervolgens weer lekker aan hun eigen belang verder te gaan werken.

 

Ondernemers in de politiek

MKB ondernemers, interesseer en bemoei u nu eens actief met de politiek. Niet om persoonlijk gewin maar om de kwaliteit van onze maatschappij betaalbaar op een goed peil te houden. We zijn het aan de volgende generatie verplicht!

 

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Inzperium

Toin Saris deelt zijn ervaringen van zijn retraite voor ondernemers door ondernemers. De retraite vond plaats in Ibiza. Lees de nieuwe blog: "Inzperium".

Afgelopen week had ik het genoegen om deelgenoot te mogen zijn bij de eerste editie van een inspiratie/management retraite voor ondernemers van rond de 50: Inzperium voor ondernemers door ondernemers. Aanleiding voor mijn deelname was het verzoek van een goede kennis die zelf mede-initiatiefnemer is. Hij vertelde me dat het een inspiratiebijeenkomst zou worden, waar veel aandacht aan innerlijke bewustwording zou worden besteed.

Maar waar ook echt aandacht aan management en managementstijlen aan de orde zouden komen, zodat we beter in staat zouden worden om onze koers als ondernemer te bepalen en onze doelen te verwezenlijken. Het was echter genoeg geweest als hij was begonnen met de locatie: Ibiza!

Grote mond maar klein hartje

Als het moment daar is om te vertrekken wordt het toch wel een beetje eng. Met een overwegend onbekend gezelschap van ongeveer 18 personen 5 dagen in een huis in de natuur op Ibiza, is voor mij in ieder geval best spannend. Eenmaal daar aangekomen is het even snuffelen aan elkaar maar al bij de eerste sessie in de grote Afrikaanse tent worden de eerste oprechte gevoelens uitgesproken en is het ijs gebroken.

Dit blijkt later de opmaat te zijn naar 5 hele openhartige dagen van elkaar tot in de ziel ontmoeten. In afwisselende sessies met onder meer kanovaren, yoga, zeeduiken, met elkaar mediteren en de dialoog aan gaan. Leren met onze kwetsbaarheid omgaan en onze kracht kennen. In een oprechtheid die alleen maar in een absolute staat van vertrouwen kan ontstaan.

De kracht van MKB ondernemers

Zowel de organisatie als ikzelf stonden er versteld van hoe snel deze groep elkaar vertrouwde en deelgenoot maakte van hun diepste gevoelens. Ik kan dat alleen maar verklaren met het verschil te maken met groepen managers die dit soort sessie natuurlijk ‘normaal gesproken’ moeten ondergaan. Ik bedacht mij dat je als (loondienst) manager immers natuurlijk best een rem zult hebben om je op zo’n, vaak verplichte bijeenkomst, te laten gaan. Het personeelsdossier is immers geduldig. Zelfstandige ondernemers hebben echter niets te verliezen maar wel veel te winnen. MKB-ers blijven echt een soort apart!

Niet onderhandelbare behoeften

Wat we bereikt hebben, naast heel veel bijvangst, is dat we ons zeer bewust zijn geworden van onze persoonlijke behoeften. We hebben geleerd en ervaren dat deze behoeften niet onderhandelbaar zijn; en samen met onze talenten erg belangrijk zijn voor het vaststellen en behalen van onze persoonlijke doelen.

Maar bovenal ben ik erg blij met de oprechte vriendschap die in 5 dagen tussen een man of 18 kan ontstaan. Het is een ervaring die ik niet had willen missen. Ik ben blij en trots om deelgenoot te zijn geweest van Inzperium Uno en wens alle deelnemers van toekomstige Inzperia dezelfde onvergetelijke ervaring toe die ik heb gehad.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nlLees ook: Blog Nederland Vakantieland

Ondernemers College

Ziet u als ondernemer ook iets in een specifieke ondernemersschool? Lees hier meer over het Ondernemers College en de mening van Toin Saris hierover!

Als bedrijfsmakelaar kom je vaak in contact met ondernemers in alle soorten en maten. Aangezien ikzelf natuurlijk ook ondernemer ben en graag contact maak met mensen is dat natuurlijk reuze interessant.

Makelaar in aandacht

Ons motto ‘Makelaar in aandacht’ heeft dan ook vaak tot gevolg dat we meer met onze relaties over ondernemersbeslommeringen zitten te praten dan over bedrijfshuisvesting alleen. Zodoende ontstaat een aardig beeld van wat ondernemers in onze regio nu de hele dag bezig houdt en met name waar ze vaak tegen aan lopen.

Corporate denken

Het grote verschil tussen MKB ondernemers en bijvoorbeeld managers uit een groot bedrijf is natuurlijk dat MKB ondernemers ‘alleskunners’ zijn. De corporate managers zijn slechts verantwoordelijk voor een klein deel van het ondernemen. Ondernemers zijn dus vaak generalisten, al dan niet gedwongen, want hun hart ligt meestal toch bij één specifiek onderdeel van hun bedrijf. Pas vanaf een bepaalde schaalgrootte komen ondernemers in de gelegenheid om taken zodanig te delegeren dat ze zelf meer tijd vrij kunnen maken om bezig te kunnen zijn met andere zaken.

Geleide ontwikkeling

Bij grote ondernemingen is het gebruikelijk dat de afdeling HR toeziet op de ontwikkeling van haar medewerkers, in het bijzonder de kaderleden. Periodieke scholing en trainingen zorgt ervoor dat het kennisniveau van de medewerkers op peil blijft en daarmee ook het collectieve niveau van de onderneming zich ontwikkelt.

Bij MKB ondernemers loopt dat wat anders. Ze komen van school, stropen de mouwen op en gaan de komende tijd 60 tot 80 uur per week werken. Cursussen worden gevolgd indien strikt noodzakelijk en kennisontwikkeling wordt voornamelijk bereikt door de dagelijks ervaring. “Traning on the job” is dan ook een gevleugelde uitspraak van ondernemers.

Periodieke bijscholing

Als Register-makelaar zijn wij verplicht om periodieke scholing te volgen. Halen we de benodigde punten niet, lopen we het risico om uit het vastgoedregister geschrapt te worden. Toch geeft mij dat persoonlijk te weinig het gevoel dat ik me daar als ondernemer ontwikkel. In deze tijd waarin de hele wereld zich razendsnel ontwikkelt heb ik vaak genoeg behoefte aan een breder inzicht in de nieuwe mogelijkheden van deze tijd.

Zowel op personeelsgebied als op inzet van moderne technieken, internet, sociale media, als op fiscaal en financieel gebied. Ik zou dan ook best bereid zijn om bijvoorbeeld een halve dag per maand naar een specifieke ondernemersschool te gaan indien die in de buurt gevestigd zou zijn. Een soort ‘moedermavo’ maar dan anders ?. Het zou daarnaast een unieke gelegenheid zijn om als ondernemers van elkaar te leren en op die manier een hechte ondernemersgemeenschap te smeden.

Indien u daar ook behoefte aan heeft zou ik het interessant vinden om dat te vernemen via toin.saris@sarisenpartners.nl. Lees ook: Blog Inzperium.

Bossche Ondernemers in de Vaart der Volkeren

Volgens Toin Saris kunnen we slimmer gaan werken dan harder gaan werken. Lees de nieuwe blog "Bossche Ondernemers in de Vaart der Volkeren".

Begin 2017 is het rapport van werkgeversvereniging BZW gepresenteerd waarin de kracht van Den Bosch uiteengezet wordt. Dit rapport heeft de titel ‘Driven by data’ meegekregen.

Bedrijfsmakelaar Den Bosch

Als bedrijfsmakelaar in de regio Den Bosch herken ik in de eerste plaats de noodzaak om een gemeenschappelijke factor in de Bossche bedrijvigheid te ontdekken. De regio Den Bosch kenmerkt zich nu eenmaal door een enorme diversiteit aan ongelofelijk creatieve MKB-ers die over het algemeen allemaal retehard werken en het op zijn tijd heel gezellig maken met elkaar. Om nou echt veel na te denken over vernieuwen of andere paden te proberen, ontbreekt ze simpelweg de tijd. ‘Doe maar gewoon, dat is al meer dan genoeg’, zou dan ook zomaar van toepassing kunnen zijn.

Als tweede zie ik echter ook dat de technologische mogelijkheden zo snel veranderen dat er mogelijkheden zijn verschenen die we zelfs nu nog amper mogelijk achten. Door de inzet van kennis op basis van gegevens die we gratis en voor niks elke dag ZELF produceren, kan er geanticipeerd worden op ontwikkelingen waardoor we veel slimmer kunnen gaan werken. Het zou me niet verbazen als we in de toekomst met de helft van de inspanning het dubbele aan resultaat kunnen maken. Dat zou MKB ondernemers toch echt aan moeten spreken!!!

Big data slim inzetten

Sommige grote ondernemingen hebben dit wiel allang uitgevonden en daar een afdeling R&D Data voor in het leven geroepen. Ook overheden doen hun best om via Big Data bijvoorbeeld oude misdaden op te lossen of om op andere manieren hun processen te optimaliseren.

Ondernemen in Den Bosch

MKB-ers zijn echter over het algemeen te druk met de dingen te houden zoals ze nu zijn. En dat is erg jammer, want er is wat mij betreft geen instituut wat zo creatief, vasthoudend en flexibel is als het MKB. De enige ontwikkelpuntjes van MKB-ers zijn samenwerken en timemanagement. Als we ons dat nu eens zouden beseffen zouden we, met name in onze hechte ondernemersgemeenschap in Den Bosch, echt het verschil kunnen gaan maken.

Als de unieke eigenschappen van onze MKB ondernemers gebundeld zouden kunnen worden en vervolgens een enorme impuls zouden kunnen krijgen door gebruik te gaan maken van Big Data, kan Den Bosch een unieke positie vestigen. Onze opleidingsinstituten KWI, Avans, HAS en JADS zijn ons daar graag bij van dienst.

Kijk snel op www.ict-community.nl en meld je aan! Het zal de moeite waard zijn.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nlLees ook: Blog ‘Een stap achteruit, twee stappen vooruit’.

 

 

 

Nederland Vakantieland

Ben jij klaar voor de vakantie? Lees hier de nieuwe blog van Toin Saris: "Nederland Vakantieland".

Ik zag op het journaal dat de onderhandelaars voor een (eventueel) nieuw kabinet gezamenlijk besloten hebben om ’hun hoofden even leeg te gaan maken’. Niet onverstandig indien je je beseft hoe lang ze tot nu toe nodig hebben gehad om nog helemaal NIETS te bereiken.

Stijging in de markt

Op de één of andere manier lijkt het wel of iedereen al een tijdje naar de vakantie aan het toewerken is. Ik heb het de afgelopen tijd best rustig aan de telefoon gevonden. Typisch eigenlijk want onze omzet is weer flink gestegen en ook de transacties die in het derde kwartaal afgewikkeld gaan worden geven alle reden om tevreden te zijn.

Toch heerst er een gelatenheid in de markt die ik niet helemaal goed kan plaatsen. Is het een soort verzadiging die optreedt na een inhaalslag na de crisis? Of is het meer een kwestie van (nog steeds) even bijkomen van de lange periode waarin de druk op ondernemers bijzonder hoog is geweest? Het heeft, wat ons betreft, in ieder geval niets te maken met een eventuele nieuwe dip die zich binnenkort zou aandienen. Want dat geloven we namelijk niet.

Bedrijfshuisvesting

Zoals gezegd gaat onze handel in bedrijfshuisvesting verder gewoon goed. Wij hebben een mooie marktpositie en ons kantoor is qua personeel nu voorlopig goed op orde. Behoudens enkele objecten waar we al geruime tijd (nog) geen echte geïnteresseerde voor hebben kunnen vinden, hebben we een goede doorloopsnelheid en werkt onze online-marketing steeds beter. Sterker nog, we zijn weer steeds meer nieuwbouwprojecten aan het initiëren om zodoende het aanbod van courante bedrijfsobjecten veilig te stellen.

Nu gaan we eerst eens even onze accu’s opnieuw opladen om na de vakantie met hernieuwd elan aan de tweede helft van de wedstrijd te beginnen. Alhoewel… dat zijn dan nog maar goed 4 maanden voordat we weer aan de Kerstdish zitten. Geen tijd te verliezen dus!

Fijne vakantie

Wij wensen iedereen een goede en ontspannen vakantie toe zodat we over ongeveer een maand weer fijn zaken met elkaar kunnen doen. Misschien dat ze daar in Den Haag nog iets van kunnen leren (alhoewel, wie mist het kabinet nu?;-)). Ons kantoor blijft overigens gewoon open.

Fijne vakantie en een behouden terugkeer gewenst!

Namens alle medewerkers van Saris & Partners Makelaars in Den Bosch

 

Einde van het Amsterdamse Kartel

"In A'dam weten ze al lang hoe er met handel geld verdiend kan worden. Waar in Brabant de handel zich van oorsprong richtte op handel in vee...". lees verder.

In Amsterdam weten ze al heel lang hoe er met handel geld verdiend kan worden. Waar in ons Brabant de handel zich van oorsprong richtte op handel in vee, bestaat de handel in Amsterdam al sinds de tijd van de VOC uit alle mogelijke goederen, zowel roerend als onroerend.

Bedrijfsmakelaar in Amsterdam

Waar de handelaren het in Brabant vooral van een kwestie ‘slimheid’ ten opzichte van de boeren betrof, moest de handel het in Amsterdam vooral van samenwerken hebben. Handel in optima forma dus! Dat kennen ze in Amsterdam beter dan waar dan ook.

De Amsterdamse makelaardij is daar een mooi voorbeeld van. Er werd/wordt in Amsterdam géén woning verkocht zonder dat er op zijn minst door twee makelaren aan verdiend wordt. Indien een zoeker niet bereid was om een zoekopdracht aan een makelaar te geven, kwam hij domweg niet in aanmerking om überhaupt een woning te kunnen kopen. Verkopende makelaren wekken in veel gevallen de indruk dat je een serieuze partij bent, maar per slot van rekening wordt er uiteindelijk alleen tussen makelaars gedeald.

Veilingen bedrijfspanden

Op veilingen gold hetzelfde verhaal en was dit fenomeen zelfs min of meer geïnstitutionaliseerd. De veiling was niet toegankelijk voor burgers. Er kon alleen gehandeld worden door vastgoedprofessionals. Lange tijd is dit systeem geroemd als zijnde het ideale veilingsysteem terwijl het feitelijk een ondoorzichtige kartelvorming camoufleerde.

Nu, na de diepe economische crisis van de jaren 2008-2014 ruimschoots achter de rug is en de vraag naar woningen weer onverminderd groot is, zien we een heel ander verschijnsel optreden. De wijs en sociaalvaardig geworden burger begint vraagtekens te stellen bij het nut en de noodzaak van het inschakelen van de Amsterdamse makelaars. En logisch natuurlijk. Wat is immers het advies van een makelaar waard als telkens het eerste bod al hoger ligt dan zijn adviesvraagprijs? En wiens belang dient een aankoopmakelaar als de prijzen toch tussen makelaars onderling worden uitgemaakt?

Bedreiging voor de makelaardij?

In het verleden moesten de burgers zich schikken naar de grillen van de makelaars. Nu is die tijd voorbij. Een slimme burger zet zijn woning op Facebook en organiseert zijn eigen kijkdag op zaterdag of ‘s avonds, precies wanneer de meeste kopers tijd en zin hebben. De zaterdag erop melden zich 20 gegadigden aan het adres. Daarna volgt een mini inschrijving onder de geïnteresseerden en wordt de notaris ingeschakeld om de koopovereenkomst op te maken. Een kind kan de was doen. En de makelaar kan zijn faillissement aanvragen!

Is dit nu echt een bedreiging voor de makelaardij in het algemeen? Nee, natuurlijk niet! Dit is het burgerantwoord op een ziek systeem. De wal keert hier letterlijk het schip. De deskundige makelaar kan nog steeds een goede adviseur van burgers bij hun grootste aankoop van hun leven zijn. Hij moet dat echter wel op een betrouwbare een transparante manier doen met respect voor zijn opdrachtgever èn zoeker. Lang leve de Sociale Media.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Zaailingen

De nieuwe blog van Toin Saris over Start Ups staat live! Lees hier meer over de Zaailingen van onze economie en de betekenis van Start Ups.

In deze tijd heeft iedereen zijn mond vol over Start Ups. De term wordt te pas en te onpas gebruikt, maar de intentie waarmee het woord gebruikt wordt is zeer divers. Voor mij persoonlijk kreeg het woord een totaal andere betekenis, misschien voor het eerst zelfs echte waarde, toen ik het boek van Elon Musk had gelezen. Elon Musk was, met zijn SpaceX en Tesla, een echte Start Up zoals er natuurlijk in Silicon Valley de afgelopen decennia heel veel geweest zijn.

Start Up bedrijven

Het kenmerk van Start Ups in Amerika is, wat mij betreft, de ‘guts’ die een jonge ondernemer in zijn business steekt om zijn idee tot werkelijkheid te laten komen. En met ‘guts’ bedoel ik dan onder meer opoffering, vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Dit alles natuurlijk bovenop een bepaalde visie. Er zijn al vele mooie bedrijven uit voortgekomen die ieder zo live changing zijn geweest dat we echt niet meer zonder deze bijzondere producten zouden kunnen. Denk hierbij aan Microsoft-Windows, Apple-Iphone, Musk-Paypal enzovoorts.

Huisvesting voor Start Ups

In onze tijd en omgeving hebben wij de Start Ups vaak al een positie gegeven vóórdat ze iets gepresteerd hebben. We bieden ze huisvesting, we zetten ze bij elkaar om ze tot synergetische inspiratie te laten komen, kortom, we laten niets aan het toeval over om onze Start Ups tot ontplooiing te laten komen. Maar werkt het zo wel?

Starten in je eigen garagebox

Persoonlijk heb ik het idee dat de Start Ups met de meeste potentie misschien wel juist in de luwte aan hun eigen ideeën aan het werken zijn. Met eigen middelen in hun garagebox of eigen studeerkamer. Niet afgeleid door anderen die juist proberen jou van jouw visie af te brengen. Ik heb ooit eens van een succesvolle ondernemer het advies gekregen om me als een stekelvarken te gaan gedragen als ik een goed idee tot ontplooiing wilde laten komen. Als je immers aan een ander vraagt wat hij/zij van het idee vindt, zul je steevast als reactie krijgen: “Zou je dat wel doen?”, “Weet je dat wel zeker?” of “Dat lukt jou nooit!”.

Waar nu, in mijn ogen tenminste, een gevaar in schuilt, is dat met name de banken zich tegenwoordig zeer actief bezig houden met het grootbedrijf en de ‘bekende’ Start Up programma’s volop ondersteund worden, maar dat de begeleiding en financieringsmogelijkheden van het MKB en de Start Up buiten de maatschappelijke scoop alleen nog maar zijn aangewezen op een digitale invuloefening. Hiermee zou de basis van onze succesvolle bedrijvigheid er wel eens ernstig achterop door kunnen geraken.

Creativiteit en aandacht

De echte creatieve en vasthoudende Start Ups beschouw ik als de echte zaailingen van onze economie. Daar moeten we zuinig op zijn, want dáár ligt de basis voor nieuwe bedrijven met toekomstige werkgelegenheid. Te veel aandacht en geld smoort hun creativiteit en te weinig aandacht en geld beperkt hun ontwikkeling. Als ik een betrokken bank was, zou ik morgen enkele goede adviseurs aannemen en die gratis als coaches aan deze MKB-ers aanbieden. Niet om ze te vertellen wat ze moeten doen, maar om ze te helpen bij alles wat daar in onze complexe maatschappij nog bij komt. Vervolgens zou ik een flink obligo beschikbaar stellen om deze partijen te financieren zodra zij daar aan toe zijn. Rendement gegarandeerd!

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl.

Maatschappelijke Indexering

"Ik bedacht me onlangs dat onze maatschappij eigenlijk precies hetzelfde doet als Google. Mensen scannen voortdurend...". Lees deze blog.

Het zal de meeste van u bekend zijn dat ons makelaarskantoor actief is op het gebied van inzet van Social Media ten behoeve van het vinden van huurders en kopers voor onze opdrachtgevers. Search Engine Optimalisation (SEO) is daar een belangrijk onderdeel van. Het zorgt er immers voor dat onze website snel gevonden kan worden en hoog scoort bij zoekers op bijvoorbeeld Google.

Als makelaarskantoor actief op Google

Google scant met regelmaat alle websites en dataverkeer op internet en bepaalt aan de hand van een aantal criteria welke websites als eerste aan zoekers getoond zullen worden. Deze beoordeling met daaruit voortvloeiende ranking wordt ook wel ‘indexering’ genoemd.

Ranking in onze maatschappij

Ik bedacht me onlangs dat onze maatschappij eigenlijk precies hetzelfde doet als Google. Mensen scannen voortdurend wat er in de samenleving gebeurt en beoordelen die gebeurtenissen. Vervolgens ontstaat er onbewust een ranking van personen en/of bedrijven waar verder niet direct iets mee gedaan wordt. Tòtdat men voor een beslissing komt te staan waarbij de ranking (vaak ook onbewust) als belangrijke leidraad dient voor de keuze van een persoon of bedrijf. Men zal vaak een afweging maken op basis van ‘gevoel’ en feiten. Dat gevoel is heel vaak dus niet alleen een onderbuik gebeurtenis maar wel degelijk ook gebaseerd op onbewust ‘verzamelde data’.

Voor ondernemingen is het dus heel belangrijk om consistent te zijn in ‘Performance’, omdat die dus wel degelijk, ook bij niet geïnteresseerden, opgemerkt wordt. Het alleen maar betrokken of betrouwbaar doen wanneer je de gunst van de ander nodig hebt maakt al snel dat je als ‘onecht’ wordt beoordeeld. Dat is dan meteen ook zo’n beetje de ergste kwalificatie die je kunt krijgen. Authenticiteit is daarentegen een goede basis om jouw kwaliteiten over de bühne te krijgen en daar ook op lange termijn te vruchten van te kunnen plukken.

Online marketing ‘A way of living’

Voor mij persoonlijk is het op zijn minst interessant te noemen dat zulke moderne en technologisch geavanceerde processen als de Google Indexering dus eigenlijk gewoon gebaseerd zijn op wat wij mensen van nature al doen. Tevens bewijst het wat mij betreft ook dat onze inspanningen op het gebied van Online Marketing zonder meer ‘a way of living’ is in plaats van een trucje dat te pas of te onpas wordt ingezet. En zoals elk mens hebben wij af en toe ook behoefte aan zo’n bevestiging.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

The Why van Saris & Partners Makelaars

Toen me de vraag gesteld werd wat de ‘Why’ van Saris & Partners is

Onze accountant BDO is een pilot gestart waarmee ze MKB bedrijven, als het onze, gaan doorlichten om zodoende in de toekomst beter met ons te kunnen sparren over organisatie en strategie. Ons werd gevraagd of we aan deze pilot wilde meewerken. Daar hebben we natuurlijk meteen ‘ja’ op gezegd, want wat is er voor een MKB ondernemer nou fijner dan op een goed niveau met jouw accountant over jouw bedrijf te praten zonder dat het dan weer eens alleen over de cijfertjes gaat.

Ontwikkeling voor ondernemers

Er zijn zoveel zaken meer belangrijk dan cijfers waar we als ondernemers normaal gesproken weinig klankbord in ontmoeten. En juist die zaken leveren voor ondernemers vaak de meeste zorgen en stress op. Anderzijds is het zo dat ondernemers over het algemeen vooral sturen op hun goed ontwikkeld gevoel. Ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk ook een van de belangrijkste voorwaarden voor goed ondernemerschap is. Toch is gevoel globaal en dient daar een fine-tuning overheen te komen. Eens uit je comfortzone stappen en even vrij nadenken waar je mee bezig bent, doet je beseffen dat het soms ook beter of gemakkelijker kan.

Wat is de ‘Why’ van jouw bedrijf?

Wij zijn afgelopen week geïnterviewd, wat op zich al wel enkele eye-openers opleverde. Zo stelde de jongeman mij de vraag wat onze missie en visie is. Op zich hebben we dat wel in beeld maar toen hij vroeg wat onze ‘Why’ is, moest ik toch diep nadenken. Typisch eigenlijk, want ik heb al diverse cursussen en bijeenkomsten gehad waar die ‘Why’ telkens als belangrijkste ‘drive’ van een onderneming werd genoemd. Ik had er dus op zijn minst over na kunnen denken.

‘Why’ van Saris & Partners

Toen me de vraag gesteld werd wat de ‘Why’ van Saris & Partners is, stond ik met mijn mond vol tanden! Ik voelde me beschaamd. Waarom zijn wij wie we zijn? Waarom doen wij de dingen die we doen op de manier zoals we ze doen? Simpele vragen waar ik over na moet denken! Een confronterende constatering!

Inmiddels heb ik de vraag in de groep gegooid en hebben we er samen over nagedacht. Conclusie: we doen de dingen die we doen primair uit zorg en aandacht voor onze relaties die we meer als zakenvrienden beschouwen dan als klanten. Daarnaast willen we een maatschappelijke rol vervullen door een bijdrage te leveren aan zaken die aanvullend belangrijk zijn voor de (werk)gemeenschap waarin we leven en stimuleren we anderen ook om dat te doen. Grenzen tussen werk en privé vervagen en dat betekent in onze ogen dat werk vooral als prettiger moet worden ervaren.

Onze ‘Why’ is me inmiddels weer helemaal duidelijk en ik ben oprecht blij dat ik daar even over na heb gedacht. Het geeft me een goed gevoel. Ik kan elke MKB ondernemer aanbevelen om hetzelfde te doen. Ook raad ik iedereen aan om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Het kost relatief weinig en geeft enorme voldoening om samen aan een fijnere omgeving te werken.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl. Lees ook: Blog “Hoe gaat het ermee?”.

Een stap achteruit, twee stappen vooruit!

Toen ik 18 jaar geleden zelfstandig ondernemer werd, waren de ‘handboeken soldaat’ voor zelfstandig ondernemers nog niet uitgevonden. We hadden toen al wel een Kamer van Koophandel die pretendeerde om de ondernemer bij te staan, maar die werd zelfs door één van haar medewerkers toen al schertsend ‘Slaapkamer van Koophandel’ genoemd.

Stap naar een eigen bedrijf

Kennis en gevoel om de kost te verdienen had ik genoeg. Ik ging destijds naar de directeur bedrijven van de plaatselijke Bank en vroeg een krediet aan van 200.000 gulden. Die kreeg ik op basis van een persoonlijke borgstelling en de belofte dat ik mijn best zou doen om er een mooie en goede onderneming van te maken! Ik heb het krediet in al die jaren nooit echt nodig gehad. Het was echter wèl het vertrouwen dat de Bank me gaf, dat me voldoende zelfvertrouwen gaf om de stap daadwerkelijk te zetten. Ik ben daar de directeur bedrijven van toen (Wiebe K.) nog steeds zeer erkentelijk voor.

Succesvol team samenstellen

Hoe anders, dan gewoon de kost te verdienen, is het om een onderneming te laten groeien. Wat heb ik een respect voor ondernemers die fluitend hun bedrijf in enkele jaren boven zichzelf uit weten te laten stijgen. En wat heb ik al veel gesprekken met deze mensen gevoerd om er achter te komen wat ze zoveel anders doen dan ik.

Het antwoord is telkens bijna hetzelfde en eigenlijk lijkt het verbluffend simpel: goed selecteren van goed personeel en vervolgens vertrouwen geven. Ook zei een van de inspiratiebronnen tegen me: “Elke dag dat je een medewerker laat zitten die eigenlijk niet op zijn plaats zit, raak je één dag verder af van het moment dat je afscheid had moeten nemen”. “Om beider bestwil”, voegde zij er aan toe

Training on the job

Het pad van een ondernemer gaat over een weg die je gaandeweg zelf aan het aanleggen bent. Soms zit het mee en gaat het goed, soms moet er even een stukje bestrating uit om vervolgens weer lekker verder te kunnen gaan. Training on the job, noemen we dat. Fouten maken is niet erg, zolang je maar van jouw fouten leert en het de volgende keer dus anders doet.

Inmiddels zijn we met een leuk team en hebben we er allemaal zin in om er een fijne onderneming van te maken. Voor, door en met elkaar! Geen poeha, maar gewoon werken! En zo hoort het want onze relaties zijn niet anders van ons gewend.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl. Lees ook: Blog ‘Hoe gaat het ermee?’.

Verwachtingen van een MKB-er!

Ons hele leven draait om verwachtingen. En de mate waarin deze verwachtingen uitkomen

 

Ons hele leven draait om verwachtingen. En de mate waarin deze verwachtingen uitkomen, natuurlijk! Ondanks dat dit zo voor de hand ligt is het zo verdraaid moeilijk om verwachtingen zodanig te managen dat ze tot tevredenheid bij alle partijen leiden.

Hoe komt dat nu eigenlijk?

Het grootste probleem is natuurlijk onze communicatie over de verwachtingen. Ik zelf ben van mening dat ik over het algemeen mijn verwachtingen duidelijk kenbaar maak. Het verbaast mij dan ook elke keer weer als achteraf blijkt dat andere partijen dat achteraf toch anders begrepen hebben. Ik heb onlangs het boek gelezen over Elon Musk en Musk liep in het begin van zijn carrière ook tegen dat probleem aan. Hij communiceerde zijn verwachtingen in de veronderstelling dat de ontvanger dezelfde persoonlijkheid en intelligente had als hij. Hij ging er dus van uit dat zijn verwachting één op één overgenomen werd en precies begrepen werd zoals hij dat bedacht had. Dat op zich was natuurlijk niet handig want ik ken niet zo heel veel mensen die voor hun lol twee complete encyclopedieën van voor naar achter uitlezen. Daar is weinig match mee te maken!

Musk ging pas echt presteren, hij brak dus pas echt door als wereldveranderaar, toen hij in staat was om aan te voelen hoe de ontvanger zijn boodschap zou ervaren. Hij past zijn communicatie dus aan op de persoon die voor hem stond. Zijn verwachting bleef echter hetzelfde en zijn bedrijf groeide de pan uit.

Wij MKB-ers verzuipen vaak in dingen die allemaal heel belangrijk zijn en hebben daarom vaak geen tijd om na te denken over hoe onze boodschap op een ander overkomt. Sterker nog, we zijn vaak van mening dat wij bijvoorbeeld ons personeel betalen om ons te begrijpen! We zijn toch duidelijk? Daar moeten we verder geen tijd aan hoeven te besteden!

Ik heb helaas al vaak ervaren dat dat zo niet helemaal werkt. Verwachtingen moeten uitgesproken en vervolgens gemanaged worden. En dat uitspreken moet op een manier die andere kunnen volgen. En dit moet in een prematuur stadium gebeuren zodat partijen weten waar ze aan beginnen en daar ook de tegenprestatie op kan worden afgestemd.

Vroeger in militaire dienst leerden we op de kaderschool: ‘delegeren is controleren’. Tegenwoordig is eigen verantwoordelijkheid een groot goed en zorgt het voor zelfontplooiing. Maar vinger aan de pols houden over of de verwachtingen over en weer nog steeds helder zijn, is daar nog steeds ook belangrijk bij.

Wij MKB ondernemers kunnen wat dat betreft nog veel leren! Ik in ieder geval wel!

 

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Onderheid en Overdanen!

"Rotmans voorspelt dat elk bedrijf dat de komende tijd haar roer niet gaat omgooien

Afgelopen week stond de BZW Lenteprikkel in het teken van het 100 jarig bestaan van BZW. De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging vierde dat 100 jaar geleden, op initiatief van de Bisschop van Breda en later die van Den Bosch, de werkgevers in Brabant en Zeeland zich gingen verenigen om op die manier meer structuur aan de economie in dit gebied te geven en een gezamenlijke positie te vormen richting Vakbonden en Overheden.

Tijdens de Lenteprikkel, die voor deze gelegenheid gehouden werd in het theater van De Efteling, was als spreker hoogleraar verandertechniek Jan Rotmans gevraagd, die in één uur durende lezing een uiteenzetting gaf van wat hij al 30 jaar voorspeld heeft en nu eindelijk bewaarheid schijnt te worden. En ik geloof hem!

Alles in de wereld gaat op zijn kop. Er zullen maar weinig dingen zijn die blijven zoals ze al jaren gaan èn daarmee weg komen. Rotmans voorspelt dat elk bedrijf dat de komende tijd haar roer niet radicaal gaat omgooien, over 5 jaar niet meer bestaat. En ook dat geloof ik!

De hele maatschappij verandert! De patronen van mensen veranderen radicaal.  Zowel leefpatronen, als bestedingspatronen, als werkpatronen en ga zo maar door. Met het verschijnen van de generatie van onze kinderen op de arbeidsmarkt, zal de verandering definitief bevestigd worden. Ondernemers zullen dus op alle fronten hun vizier moeten herijken en vervolgens hun beleid daarop moeten aanpassen. Volgens Rotmans uit ultiem lijfsbehoud, dus!

Rotmans illustreerde zijn betoog van grote verandering met een voorbeeld en iedereen die mij een beetje kent, begrijpt meteen dat ik dat ook best een goed idee vond. Hij zei namelijk dat de verandering die hij voorziet eerst zal leiden tot complete Chaos maar vervolgens zo extreem zal zijn gebleken dat Overheid Onderheid en de Onderdanen Overdanen zijn geworden. Dit zijn voorbeelden die ik begrijp om de doodeenvoudige reden dat ik van mening ben dat dat altijd al de enige juiste volgorde is geweest. Onze huidige overheid is er immers ten dienste van de bevolking en dat is in de loop van de vorige eeuw volgens mij toch redelijk uit het oog verloren.

Ik heb met een bescheiden gevoel van voldoening geconstateerd dat ons kantoor al een behoorlijke mate van verandering heeft ondergaan en dat op zich alleen maar aanleiding is tot meer veranderen en vernieuwen. Dat wil absoluut niet zeggen dat wij er al zijn hoor! Maar zolang sommige van onze concurrenten onze grootste bezoekers van onze website zijn om te kijken hoe wij het doen, heb ik daar best een goed gevoel bij!

Voor reacties:

Toin.saris@sarisenpartners.nl

18 jaar, een magische leeftijd!

Als een kind 18 jaar wordt is hij volgens de wet volwassen geworden. Afgezien van het feit dat we als ouder(s) financieel zorgplichtig blijven...

Als een kind 18 jaar wordt is hij volgens de wet volwassen geworden. Afgezien van het feit dat we als ouder(s) financieel zorgplichtig blijven, mogen onze kinderen vanaf hun achttiende verjaardag onder meer gaan stemmen, alcohol drinken en hun rijbewijs gaan halen. Kortom, ze worden voortaan als verstandige en verantwoordelijke burgers beschouwd.

In het verleden heb ik mijn kantoor Saris & Partners Makelaars wel eens als mijn derde kind beschouwd. In tijd zat het dan ook prima in lijn tussen ons derde en vierde echte kind. Ook qua aandacht vergde de kleine spruit Saris & Partners in die jaren de nodige energie, iets wat in de jaren 2008-2012 moeiteloos overging in een ‘puberfase’. Het kantoor ontwikkelde zich in die (crisis)periode tot een vooruitstrevend kantoor op het gebied (van de inzet) van online marketing en social media waarbij het belangen van onze opdrachtgevers nog beter gediend waren.
Afgelopen 1 maart was het 18 jaar geleden dat ons kantoor werd opgericht en, in tegenstelling tot onze kinderen, is het al vanaf het begin financieel onafhankelijk. Sterker nog, het heeft al jaren een mooie marktpositie in de regio en ontwikkeld zich nog steeds.
Het is fijn om te zien dat Saris & Partners sinds 18 jaar haar eigen rol in de markt heeft weten te veroveren, te bevestigen en zich als een volwassen gesprekspartner voor vele ondernemers en andere partijen kan manifesteren.
Bij de oprichting van Saris & Partners makelaars was mijn streven dat na 25 jaar nog elke ondernemer zou zeggen dat Saris & Partners dé deskundige bedrijfsmakelaar in de regio zou zijn. Het doet me dan ook goed om regelmatig de positieve waarderingen van onze relaties op ‘klanten vertellen’ te lezen. We zijn op de goede weg!
Een ding staat echter als een paal boven water: Saris & Partners Makelaars had nog géén dag bestaan zonder u, in welke rol u als ondernemers in ons gebied…dan ook contact met ons heeft. U bent de reden waarom we het gedaan hebben en waarom we het ook in de toekomst zullen blijven doen.
Hartelijk dank daarvoor en op naar de 25 jaar!

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Een smalle bestemming? Begin op tijd!

Ik heb de rol van het bestemmingsplan zien veranderen van een globale aanduiding voor een bepaald gebied

In de ongeveer 25 jaar dat ik bedrijfsmakelaar ben, heb ik de rol van het bestemmingsplan zien veranderen van een globale aanduiding voor een bepaald gebied (bijvoorbeeld een bedrijventerrein) naar een vaak super gedetailleerde omschrijving van wat binnen een deelgebied, of soms zelfs op perceelniveau, is toegestaan en/of gewenst.

Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven dat ik dit een zorgwekkende ontwikkeling vind, omdat zodoende de spontane ontwikkeling van bedrijven èn bedrijventerreinen in een keurslijf van beleidsmakers wordt geperst en derhalve simpelweg onmogelijk wordt gemaakt.

Deze verkrampende werking speelt zich vervolgens af in een tijdgewricht waar flexibiliteit aan de orde van de dag is. Flexibiliteit in arbeidsrelaties, in financieringsvormen, in communicatie en in transport. Bijna alle onderdelen van het ondernemerschap zijn tegenwoordig flexibel in te vullen, behalve de toepassing van het bestemmingsplan.

Het probleem ontstaat al als een ondernemer een nieuw onderkomen wenst te huren of te kopen. Het is tegenwoordig niet verstandig om dat te doen zonder op voorhand aan de gemeente verzocht te hebben of de gewenste activiteit binnen het bestemmingsplan valt, ook al lijkt dat in sommige gevallen erg voor de hand te liggen. Je zou bijvoorbeeld namelijk zomaar in milieucategorie 3.2 kunnen vallen terwijl op zo’n locatie slechts milieucategorie 3.1 is toegestaan(!?). En dan heb je toch een probleem.

Het risico van navragen is echter dat de gemeente hier haar tijd over gaat doen en dat je vervolgens meer vragen dan antwoorden krijgt. Voor je het weet moet je formele aanvragen doen en gaan de wettelijke termijnen lopen die niet zelden vervolgens ook weer wettelijk verlengd worden omdat men zoveel aanvragen heeft dat men de niet binnen de gestelde termijnen kan beantwoorden.

Het wordt helemaal erg als je net iets anders wilt, dan het bestemmingsplan aangeeft. Sommige bestemmingen zijn soms zo smal gesteld dat alleen de huidige activiteit daar wordt toegestaan. Ik had recent zo’n situatie waar de bestemming ‘impregneerbedrijf’ was geplakt op een bedrijfsgebouw waar voorheen een houtconserveringsbedrijf was gevestigd. Uiteindelijk zijn we bijna een jaar en vele alternatieve bestemmingen verder, alvorens we tot daadwerkelijke verkoop over kunnen gaan.

Ik begrijp natuurlijk dat er vestigingsregels nodig zijn in deze, tegenwoordig complexe, ondernemingenwereld. Ik betwijfel echter ten zeerste of dat je de gemeenschap dient door het op voorhand dichttimmeren van bestemmingsplannen en vervolgens de toepassingen en/of uitzonderingen hierop  aan de interpretatie van goedbedoelende, maar ook niet alwijze, beleidsmedewerkers moet overlaten. Ik pleit dan ook voor een sterke vereenvoudiging van bestemmingsplannen.

Indien u echter op dit moment een bedrijfspand bezit wat zo’n smalle bestemming heeft, doet u er goed aan om nu alvast te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn bij wederverhuur en/of verkoop. Laat de gemeente maar (schriftelijk) een richting aangeven in welke bestemmingen gedacht kan worden. Het scheelt u een hoop kostbare tijd op het moment dat een opvolgend gebruiker gezocht moet worden.

Voor reacties:

Toin.saris@sarisenpartners.nl

Ondernemers en Biomimicry!

Onlangs kregen we als BZW bestuur kring ’s-Hertogenbosch een uitnodiging van het Groene Woud om een lezing bij te wonen over Biomimicry. Vanwege dat de lezing plaatsvond bij Sanders Machinebouw in Liempde, mijn woonplaats, en ik absoluut niet wist wat Biomimicry was, besloot ik om me in te schrijven. De avond werd verzorgd door Saskia Muijsenberg van Biomimicry.nl en Bas Sanders, DGA van Sanders machinebouw en mede-initiatiefnemer van Biomimicry Nederland.

Biomimicry is ‘leren van de natuur’! Eenvoudig gezegd: Het onderzoeken waarom er in de natuur dingen gebeuren en hoe ze daar zelf voor zorgt dat dat kan. Vervolgens ervan leren en kijken hoe deze technieken nagebootst kunnen worden voor toepassingen voor onszelf.

Een sprekend voorbeeld was hoe termieten in staat zijn om een termietenheuvel te bouwen waarin zij hun eieren uit kunnen ‘broeien’. Het bijzondere daaraan is dat dit soort termietenhuisvestingen gebouwd worden in een gebied waar de temperatuur s’nachts rond het vriespunt zit en overdag gemakkelijk 40 graden heet kan worden. Niet veel bijzonders zult u denken, maar als je dan hoort dat de eitjes van een termiet slechts 1 graad tolerantie kunnen verdragen, wordt het toch een ander verhaal. Termieten zijn dus als simpele insecten in staat om een bouwwerk te bouwen dat een buitentemperatuur, met een tolerantie van wel 50 graden, te reguleren tot een nagenoeg constante binnentemperatuur van 23 graden Celsius.

Bedenk eens wat het zou betekenen als wij mensen alleen al een bedrijfsgebouw of kantoorgebouw zouden kunnen bouwen dat datzelfde zou kunnen, zonder dat we ook maar de minste energie hoeven te besteden aan koeling of verwarming!

Ik ben diep onder de indruk geraakt van de ongelofelijke technieken en ideeën in de natuur en de mogelijkheden die dat voor ons ondernemers kunnen betekenen. Met name de creativiteit van MKB ondernemers zal enorm geprikkeld worden door de voorbeelden die Biomimicry Nederland laat zien. Voel je vrij om op de website van BiomimicryNL.nl te kijken en raak net zo onder de indruk en geïnspireerd als ik.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Wisseling van de wacht!

Lees de eindejaar groet van Saris & Partners: Wisseling van de wacht! Een terugblik op 2016 én vooruitblik op 2017.

2016 is bijna klaar en zal zich over enkele uren voorgoed ten rusten leggen. Raar eigenlijk want je trekt een jaar lang met elkaar op en dan aan het einde ervan moet je voorgoed afscheid van elkaar nemen. Het enige wat resteert zijn herinneringen.

Én de gevolgen van de inspanningen die je in het afgelopen jaar en de jaren daarvoor hebt gedaan natuurlijk. Van de ene kant is het dus eigenlijk gewoon een voortzetting van hetgeen we daarvoor hebben ingezet terwijl het toch elk jaar weer echt voelt als een nieuw begin.

En dat is goed, want daardoor kun je de dingen ook echt eens anders doen als dat je daarvoor altijd gewend was om te doen. Overdenken wat goed ging en vooral wat beter kon, is belangrijk. De dagen voor de jaarwisseling zijn daar bij uitstek geschikt voor.

Voor Saris & Partners Makelaars is 2016, in navolging van 2014 en 2015, een succesvol jaar geweest. Ons kantoor heeft een mooie marktpositie en heeft dat door hard werken ook goed weten te continueren. Toch hebben we ook veel niet kunnen doen en dat wringt ons. Zoals op dit moment voor bijna elk bedrijf geldt, ervaren wij een schaarste aan deskundig en ervaren personeel waardoor onze groei momenteel even beperkt wordt. Ondanks dat we er allemaal een tandje bijgezet hebben, voelden we de grenzen van onze mogelijkheden. “Nee” verkopen is moeilijk voor een kantoor als het onze, dat het belang van haar opdrachtgevers als hoogste streven heeft.

Wat je niet kunt kopen, zul je zelf moeten maken! Wij zijn dan ook erg blij dat we 2017 in kunnen gaan met twee makelaars in opleiding en een taxateur die over enkele maanden zijn certificering voltooid zal hebben. En zo zal het dan gebeuren dat bij de wisseling van de wacht door het nieuwe jaar 2017, de hulptroepen voor Saris & Partners Makelaars in aantocht zijn.

Wij wensen u allen een bijzonder succesvol, maar bovenal gezond en gelukkig 2017 toe en zullen er alles aan doen om u ook dan weer van harte van dienst te zijn.

Time flies!

Lees de nieuwe blog van Toin Saris: Time flies. Over geleefd worden en bewuster omgaan met de tijd die je gegeven is.

Bijna een jaar geleden hing ik thuis een spreukenkalender op waar ik sindsdien elke dag trouw op kijk en vervolgens een blaadje afscheur om de brug naar de volgende dag te maken. Ik vind dat prettig omdat het verscheiden van een dag één van de weinige constante factoren in ons hedendaagse drukke leven is. Heerlijk rigide en door niemand te beïnvloeden.

Toch voelde ik ongeveer een week geleden een lichte paniek ontstaan toen ik plotseling, geheel onverwachts, het blaadje van 1 december zag verschijnen.

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat er bijna een volledig jaar voorbij is gegaan zonder dat ik het in de gaten had! Heb ik dan die kalender niet dunner zien worden? Hebben we dit jaar dan geen vakantie gehad? Mij bekroop hetzelfde gevoel dat ik vroeger regelmatig had als ik vanuit Utrecht naar huis reed en me plots bij Den Bosch realiseerde dat ik ongeveer 30 kilometer had gereden zonder dat zelf te beseffen.

Of erger nog, het gevoel dat je kreeg als je vroeger ‘s avonds in je schoolagenda keek en er achter kwam dat je de dag erop een belangrijk tentamen had waarvan je vast in de veronderstelling was dat dat pas over twee weken zou zijn!

Ik heb mezelf afgevraagd hoe het mogelijk is dat dit mij overkomt.  Ik ben tot de conclusie gekomen dat daar mogelijk twee factoren aan ten grondslag liggen.

Ten eerste worden we meer dan ooit geleefd door de waan van de dag. Wat vroeger in tijd als een week voelde, voelt nu als een etmaal. De multimediale communicatie dwingt ons continue om meteen op alles te reageren. Eerst per mail maar als de reactietijd oploopt gaan we Whatsappen of sms’en.

Ten tweede; nagenoeg iedereen doet het, zowel zakelijk als privé… De privé-agenda van een gezin met kinderen is zo mogelijk nog strakker gepland dan die tijdens het werk, nog maar niet te spreken over gezinnen met meerdere thuisadressen. Sprake van herstellen tijdens het weekend is er nauwelijks nog.

Moeten we nu werkelijk met z’n allen 100 worden om ons leven af te krijgen?

Ik ga me persoonlijk in ieder geval voornemen om het komende jaar een stuk bewuster te gaan beleven. Mogelijk kost me dat wat moeite, maar ik heb het gevoel dat het me in ieder geval ook genoeg gaat opleveren. Hoe ik het ga doen weet ik nog niet maar als u daar goede tips in heeft, verneem ik die graag. We zijn immers niet snel te oud om van elkaar te leren.

Voor tips: toin.saris@sarisenpartners.nl

Young professionals en betrokkenheid

Lees de nieuwste Blog van Toin Saris: Young Professionals en Betrokkenheid. Over maatschappelijke betrokkenheid bij young professionals.

De nieuwe generatie krijgt vaak het etiket opgeplakt dat ze als groep niet te bereiken zijn en zich weinig of niets aan maatschappelijke betrokkenheid gelegen laten zijn.

‘Einzelgangers’ zou onze generatie ze met een mooi Germaans woord kunnen noemen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook best lang in die richting heb gedacht, temeer omdat we zakelijk als bedrijfsmakelaarskantoor ook vaak moeilijk met deze doelgroep in contact konden komen.

Naast bedrijfsmakelaar ben ik actief in enkele besturen van ondernemersverenigingen en enkele andere maatschappelijke organisaties. Ik voel me daartoe verplicht jegens onze omgeving maar ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. Hierdoor krijgt het een ‘verkiesbare plaats’ op mijn prioriteitenlijstje. Er is immers anders altijd een excuus om het NIET te doen.

Gedurende het afgelopen jaar zijn we als bestuur van bedrijfsterreinvereniging RIVU (de Rietvelden en De Vutter) ons een spiegel voor gaan houden en hebben we ons beraden over het nut en toekomstig doel van onze vereniging. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk maar één belangrijke voorwaarde is voor het bestaansrecht van een ondernemersvereniging en dat is ‘draagvlak’. Toen we dit bedacht hadden hebben we ook een bewuste keuze gemaakt om een brug te gaan slaan naar de ‘onbereikbare en niet maatschappelijk betrokken’ groep jonge ondernemers om hen zodoende te interesseren en motiveren om mee te werken aan onze gezamenlijke toekomst.

Enigszins tot mij verbazing, maar zeker tot mijn grote vreugde, heb ik gisteren tijdens de Algemene Ledenvergadering ontdekt dat  toch al zeker bijna 30% van de aanwezige bestond uit mensen rond de 30. En ik vond het verrassend om te zien dat die groep wel degelijk met elkaar communiceert en maatschappelijk betrokken is. Zo kwamen ze zelf met het plan om binnen de RIVU een groep ‘Young Professionals’ op te richten om zodoende, onder de beschermende vleugels van de RIVU, hun eigen ontwikkeling op en in te richten.

Deze avond heeft mij een enorm geruststellend en waardevol gevoel gegeven. De Jeugd zit wellicht op een andere golflengte dan onze generatie, maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee minder bereikbaar of betrokken zijn dan de onze. Onze generatie hoeft ze alleen maar te faciliteren en ze de ruimte voor hun eigen ontwikkeling geven.

Het komt helemaal goed met onze ‘jeugd’ en ik ben oprecht blij om in de gelegenheid gesteld te worden om een steentje bij te mogen dragen aan HUN ontwikkeling. Dat is de enige manier om ons ZELF te ontwikkelen.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Of d’n Duvel er mee speelt!

Hebt u dat ook wel eens?  Dat iets maanden lang niet wil en dan plots zijn er meerdere opties om datzelfde te doen. Vroeger zeiden ze dan: “Het is of d’n Duvel er mee speelt.”

In ons vak heb je dat wel eens met de verhuur of verkoop van een bepaald pand. Je loopt het vuur uit je sloffen om een kandidaat te vinden, wat dan maanden lang niet lukt. Plots meldt zich een kandidaat waar je blijmoedig mee aan de gang gaat en vervolgens lijkt het of de hele wereld naar dat bewuste pand op zoek is.

Dit verschijnsel komt al zolang voor als ik me persoonlijk kan herinneren en is voor mij inmiddels een reden om goed op mijn hoede te zijn. Het heeft namelijk nog wel eens het nare bijeffect dat een opdrachtgever plots door alle aandacht overmoedig wordt en we uiteindelijk nog geen huurder hebben.

Hoe zou het verschijnsel nu te verklaren zijn?  Ik ga er dan maar van uit dat we het verschijnsel van ‘positieve vibes’ maar even niet mee moeten rekenen. Waarschijnlijk heeft dat effect toch te maken met collectieve prikkels die zich in de media verspreiden en die meerdere mensen op hetzelfde moment hetzelfde idee geven of die mensen plots het vertrouwen geven om daadwerkelijk tot handelen over te gaan. Belangrijk voor ons is altijd om onze opdrachtgever op een dergelijk moment goed te adviseren om het zodoende mogelijk te maken om het beste rendement uit die situatie te halen.

‘Toeval bestaat niet’, vinden wij al jaren. Geluk kun je in bepaalde mate afdwingen. Toch is het af en toe wel fijn als er op de achtergrond een engeltje meewerkt om de boel een zetje in de goeie richting te geven. Wij helpen u dan bij de rest.

 

Voor reacties; toin.saris@sarisenpartners.nl

MKB generatiekloof

Lees de nieuwe blog van Toin Saris: MKB generatiekloof. Over anciënniteit

Alhoewel ik van mening ben dat ik me redelijk bewust ben van hetgeen om me heen gebeurt, heeft een gebeurtenis me onlangs toch aan het denken gezet. Een sollicitante informeerde bij ons naar werk en toen we vroegen naar de reden van haar interesse gaf ze aan dat die, naast het feit dat we als Bedrijfsmakelaarskantoor een goede naam in de markt hebben, gelegen was in het feit dat we zo’n jong team hebben. In haar huidige werkkring was ze met haar 25 jaar de jongste en was de volgende in rij inmiddels 46 jaar.

Ik heb mezelf nooit gerealiseerd dat wij een jong team hebben. Weliswaar is de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers 34 jaar maar daar ben ik zelf een behoorlijke zware krik in. Buiten mij is dat 28,5 jaar. Onze kinderen zijn maar een beetje jonger dan het gros van onze medewerkers waardoor het voor mij persoonlijk heel natuurlijk aanvoelt.

Pas na de opmerking van onze sollicitant ben ik me gaan realiseren dat we eigenlijk wel een hele bijzondere positie hebben. Als ik naar andere marktpartijen in ons vak kijk, zie ik dat ze bijna allemaal met een enorme vergrijzing zitten die ontegenzeggelijk zijn weerslag heeft op de manier waarop een dergelijk kantoor haar beleid voert.

Waar ik mijn oude baas J. van B. bijna dagelijks hoorde verkondigen hoe belangrijk ‘anciënniteit’ voor een bedrijfsmakelaar was (om deskundig over te komen), is tegenwoordig bijna het tegendeel waar. De jeugd heeft niet alleen de toekomst maar ook de mindset en kennis van moderne technologieën om het vak van bedrijfsmakelaar op een hele andere en veel efficiëntere manier uit te voeren.

Is daarmee de ‘oude’ makelaar met anciënniteit niet meer inzetbaar? Dat ligt helemaal aan de persoon zelf. En natuurlijk aan zijn directe omgeving. Waar je mee omgaat wordt je mee besmet. Dat kan positief vernieuwen of negatief blijven hangen in oude structuren. Die laatste gaan het heel moeilijk krijgen.

Ik prijs me gelukkig met ons jonge team en geniet elke dag van de inspiratie die ze me brengen. Van de andere kant wil ik er voor hen zijn om ze de kneepjes van ‘people’s-business’ bij te brengen. Want zoals altijd ligt de waarheid in de midden en kunnen we veel van elkaar leren.

 

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Feest in Den Haag

Blog

Na ongeveer 8 jaren van kommer en kwel mocht onze koning dit jaar zijn feestmuts weer opzetten om ons vervolgens het beleid van dit kabinet voor haar laatste regeringsjaar, voor te dragen. Ingetogen optimistisch natuurlijk, zoals het Calvinisten betaamt.

De Kabinetten van de afgelopen jaren hebben ons, onder de stoere leiding van premier “captain Jack Sparrow” Rutte, door de woelige baren van de crisis geleid en lopen binnenkort de haven binnen. De crisisstorm was heftiger dan ooit en toch heeft het schip weinig averij opgelopen. Slechts een ‘handjevol’ bemanning is overboord geslagen, maar de sloepen boden uitkomst en dreven rustig achter het schip aan. Super gedaan!!

Wie heeft het eigenlijk super gedaan?

Het kabinet dat het tweemaal achter elkaar heeft gepresteerd om te blijven zitten? Wie in hemelsnaam had er belang bij om deze kabinetten te laten vallen? Rutte heeft gedaan wat hij tijdens de crisis moest doen en dat heeft de hele regering met hem gedaan. Natuurlijk heeft hij geld bespaard door alle ambtenaren op de nullijn te zetten, maar is bijvoorbeeld het overheidsapparaat de afgelopen jaren ook daadwerkelijk en substantieel ingekrompen?

De banken zijn zoekende naar nieuwe wegen en structuren voor het financieren van bedrijven waarbij duidelijk is dat het vertrouwen in elkaar toch flink beschadigd is geweest. Nieuwe vormen van financieren steken de kop op. Positief natuurlijk, maar wordt dit de structuur waarmee de motor van de Economie op toeren moet komen?

Ook veel grote bedrijven heroriënteren zich op hun positie in de veranderende economie. Wereldwijd is er veel aan de hand en zijn er bepaalde hoeken waar je op dit moment beter niet kunt komen. Ook veranderende waarde in duurzaamheid hebben hun gevolgen op diverse fronten en dan met name in de off-shore industrie en haar spin off activiteiten.

Het MKB daarentegen komt zoetjes aan weer tot ontplooiing. Wat nou zo sterk is aan het MKB, is dat het weer opkomt als gras op een totaal verbrand gazon. Niet in een grote graspol links of rechts, maar egaal over nagenoeg het hele veld. ‘Still going strong’ noemen wij dat. Een ongekende kracht die een land in staat stelt om uiteindelijk alles weer te laten functioneren. Die zorgt voor een buffer die tegen een stootje kan, zowel economisch als op personeelsgebied.

Chapeau MKB-er! Voor ons zijn jullie diegenen die de crisis hebben overwonnen en nu weer zorgen voor een stabiele ontwikkeling van onze economie, banen en koopkracht.
Laat ze in Den Haag maar feest vieren en denken dat zij de crisis hebben bezworen. Het is nog nooit anders geweest, maar wij weten wel beter 😉

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

An Englishman in New York!

"Weet u wat nou typisch is? Ongeveer 20% van zoekers die zich online in onze regio oriënteren komen uit de regio Amsterdam! Het lijkt erop dat...".

Onder meer vanwege onze stevige inzet op online marketing is ons kantoor al geruime tijd op zoek naar minimaal twee actieve bedrijfsmakelaars die niet bang zijn om leads te bellen om ze vervolgens op vakkundige wijze van dienst te zijn. Ik mag wel zeggen dat dat verdomd lastig blijkt te zijn.  En frustrerend natuurlijk want als je eerst zorgt dat er plenty leads zijn om daar vervolgens te weinig rendement uit te halen omdat er in de regio geen vakkundige makelaars te vinden zijn, gaat je niet in je koude kleren zitten.

Ik hoorde tijdens mijn vakantie het nummer ‘An Englishman in New York’ van Sting voorbij komen en dat bracht me op een idee.

Commercieel zijn is een eigenschap dat steeds minder mensen in onze regio bezitten of in ieder geval niet voldoende ontwikkeld hebben. Ik wijt het wel eens aan het feit dat ook bijvoorbeeld de ‘ouderwetse middenstander’ nauwelijks nog bestaat. De Middenstand gezinnen van vroeger waren per definitie de kweekvijver èn opleidingsinstituut voor commerciële mensen. Kinderen kregen met de paplepel ingegeven hard te werken, gedienstig naar klanten te zijn en op straat hun fatsoen te houden want iedereen kon immers een klant zijn of worden!

Net zo goed als de hele winkelstand met een enorme schaalvergroting te kampen heeft waardoor de echte ‘middenstanders’ continue  hun werkveld verleggen naar gebieden waar nog wèl de kost te verdienen is, lijkt mij dat dat ook voor mensen met een commerciële drive het geval. Sterker nog, ik heb in het begin van mijn carrière bij dè Vastgoedbank in Utrecht doorgebracht en zou dat waarschijnlijk in deze tijd in de Regio Amsterdam doen. Daar zouden ze dus te vinden moeten zijn.

Weet u wat nou typisch is? Ongeveer 20% van zoekers die zich online in onze regio oriënteren komen uit de regio Amsterdam! Het lijkt erop dat er dus weer een tegendraadse beweging op gang begint te komen. Door alle faillissementen van grote winkelketens ontstaat in onze regio, Midden-Brabant,  ook zoetjes aan weer ruimte voor de zelfstandige detaillisten. Zou dat ook voor andere bedrijven gelden? En geldt dat dan ook voor Commercieel personeel die inmiddels misschien in een volgende (gezins)fase van hun jonge leven komen en dat liever in het veilige en actieve Brabant doen dan in het spannende maar hectische Amsterdam? Wij schatten van wel!!! Dus zijn we op zoek naar;

Brabo’s in Amsterdam!

Geïnteresseerden kunnen op onze website kijken of contact met mij opnemen.

Toin.saris@sarisenpartners.nl

Een zomergroet van Saris & Partners

Ik had er dit jaar absoluut geen erg in het feit dat het al juli was geworden, althans niet dat daarmee eigenlijk ook het vakantieseizoen op handen was. De enorme drukte die we in het eerste half jaar hebben gehad, gaf ons weer het gevoel dat onze relaties de economische crisis inmiddels goed achter zich hebben gelaten en hun koers weer op vooruitgang hebben gezet. Met name de grote massa, de o zo belangrijk economische tanker MKB, heeft zich eigenlijk op de meeste fronten weer in beweging gezet en zal daar zomaar niet meer van afwijken.

Het meest plezierige effect voor een makelaar in Bedrijfshuisvesting is dat zoetjes aan het systeem van roulatie in de bedrijfshuisvesting weer op gang komt. Ons grote netwerk stelt ons daarbij in staat om partijen aan panden te verbinden die nog niet eens op de markt zijn. En dat wordt door onze opdrachtgevers als prettig ervaren want de ondernemers zijn nog steeds erg gevoelig als het gaat om beeldvorming rondom hun bedrijf.

Het is natuurlijk begrijpelijk dat ondernemers nog gevoelig zijn voor economische signalen en beeldvorming over de status van hun bedrijf. De afgelopen jaren zijn er weinig MKB-ondernemers geweest die tijdens een woelige nacht een rampscenario voor hun bedrijf niet eens voorbij hebben zien komen. Dit soort ervaringen schud je niet zomaar van je af. Toch hoeft niemand zich te schamen als hij of zij nu nog bestaat. Dan mag je je toch een zeiler noemen die in ieder geval al eens een flinke storm heeft doorstaan.

Dat we wat gevoelig zijn geworden, neem ik overigens zonder meer aan. 2016 is tot nu toe gewoon een goed jaar geweest, maar de Brexit en de directe gevolgen daarvan op de beurs en in de media, hebben er misschien toch wel toe geleid dat de vakantieperiode wat vroeger is ingezet dan normaal. De telefoon is sinds een paar weken opvallend rustig geworden en ik kan me dat ook goed voorstellen. Er is natuurlijk ook wel wat aan de hand in de wereld en volgens mij is de Brexit daar nog de minst erge van, als die al door gaat! (Ik geloof er namelijk niks van)

Wij gaan zo meteen moe, maar met vertrouwen, aan onze vakantie beginnen en hopen dat iedereen, zowel werkgevers als werknemers, weer eens van een welverdiende vakantie zullen gaan genieten waarin ze de accu voor de eindsprint van 2016 weer goed kunnen opladen. Na de vakantie gaan we met z’n allen weer met een volle tank de economische snelweg op en gaan we 2016 tot een economisch goed jaar kronen.

Wij wensen u allen een fijne en ontspannen vakantie toe en hopen velen van u daarna weer te mogen ontmoeten.

Namens Saris & Partners Makelaars

Toin.saris@sarisenpartners.nl

Personeel MKB: een vloek of een zegen?

Ja hoor, het is er weer: het spook van de krapte op de arbeidsmarkt van het MKB! En dan krapte in de zin van het gebrek aan goed gemotiveerd personeel dat bereid is om te laten zien wat ze in hun mars hebben alvorens de ondernemer het gevoel te geven dat de kosten de komende jaren de baten niet zullen overstijgen.

Krapte op de arbeidsmarkt

Is het echt zo erg, zult u zich afvragen? Nou, ik denk dat dat eerlijk gezegd wel mee valt. Volgens mij zijn er meer dan genoeg mensen bereid om bij een goed MKB bedrijf te gaan werken en daar in een prettige sfeer, vaak in een hecht teamverband, een goed vak te leren of zich zelf te ontwikkelen in een breedte die alleen bij een allround MKB bedrijf mogelijk is. Bij grote bedrijven is men immers vaak slechts verantwoordelijk voor één smal deel van de werkzaamheden.

Problemen bij werven personeel

Toch denk ik dat er wel degelijk een probleem is bij het werven van personeel door MKB-ers. Dat probleem is zelfs zo groot dat het gevaar bestaat dat het de ontwikkeling van veel MKB bedrijven afremt of zelfs blokkeert.

Wat zijn vaak de grootste problemen met het werven van personeel:

1. Commerciële functies zijn nauwelijks in te vullen omdat er op scholen nauwelijks nog aandacht besteed aan het ontwikkelen van commerciële vaardigheden wordt gegeven. Dit geldt voor zowel MBO als HBO! Waar zijn de kinderen van de vroegere middenstand die de handel met de paplepel in gegoten kregen?

2. Technisch personeel is schaars omdat er weinig animo meer is bij de jeugd om in de techniek te gaan. Men kent het niet meer omdat het aantal technische functies natuurlijk veel minder is geworden sinds we in een redelijk geautomatiseerde wegwerp maatschappij leven.

3. Personeel in nieuwe mediatoepassingen zijn er genoeg, maar veel MKB-ers weten daar zelf te weinig vanaf om een goede beoordeling te kunnen maken over de gewenste vaardigheden en bijpassende beloning daarvoor.En met name in dit laatste punt wringt wat mij betreft de schoen echt!

Nieuw ijs

Online marketing is bijvoorbeeld een uitstekend alternatief voor veel commerciële functies. Laat immers de wet van de grote getallen het werk maar doen. Maar het is wel nieuw ijs waar we op gaan schaatsten en MKB-ers hebben professionele hulp nodig om te bepalen hoe dik het ijs is. Te vaak komt het voor dat werving- en selectiebedrijven erg gewichtig doen over hun mogelijkheden om goed personeel te vinden. Te vaak komt evenzeer voor dat het aangenomen personeel vervolgens toch net niet blijkt te kunnen wat het zelf of door het bureau werd voorgesteld te kunnen.

Het bijpassende (vaak stevige) salaris veroorzaakt bij de MKB ondernemer alsdan extra stress die zich weer vertaald in druk op de medewerker die daaronder vervolgens bezwijkt. Het feest kan na 6 of 12 maanden weer opnieuw beginnen. Kansen gemist, tijd verloren, geld gekost en geen steek opgeschoten.

Advies aan de arbeidsmarkt

Who to blame? Ik begin inmiddels te denken dat veel werving en selectiebureaus op dit moment wel heel erg bezig zijn om ‘dozen te schuiven’. Erg dure dozen wel te verstaan. Het MKB is de motor van de economie en deze motor wankelt vanwege een te kort aan passend personeel tegen een juiste vergoeding.

Mijn advies aan de gehele arbeidsmarkt is: beperk in eerste instantie jouw ‘marktwaarde’ bij een sollicitatie/vacature om zodoende de kans te krijgen het bedrijf te leren kennen en jouzelf zonder financiële druk te kunnen ontwikkelen. Zodra je bewezen hebt dat je het vak kent heb je groot gelijk om over jouw voorwaarden te onderhandelen. Een goede werkgever heeft dat dan waarschijnlijk allang zelf gedaan. Immers: zonder goed personeel staat het MKB bedrijf finaal stil!

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl. Werken bij Saris & Partners? Bekijk onze vacatures.

Big data

Ik had vandaag het ‘genoegen’ om te moeten verschijnen op de Rechtbank in Den Bosch als deskundige in een getuigengehoor van één van onze relaties. Toen ik daar in de gang zat te wachten om binnengeroepen te worden, realiseerde ik met dat er waarschijnlijk nergens meer gejokt wordt dan in een Rechtbank. Bewust of onbewust, ondanks de af te leggen eed of belofte en al dan niet geholpen door streberige advocaten die alleen maar opgeleid lijken te zijn om te winnen!

Ik bedacht mij hoe ondoenlijk het vaak voor een rechter moet zijn om de juiste informatie boven tafel te krijgen om daar vervolgens het meest rechtvaardige vonnis in te wijzen.

Onwillekeurig drong zich een vergelijking op met het vak van Taxateur. Ook die zit vaak tussen twee belangen in en ook voor hem is het vaak moeilijk om alle relevante informatie boven tafel te krijgen. Hoe ver ga je daar in. Wanneer houdt de feitelijke informatie op en waar begint de subjectieve weergave van informatie. En in hoeverre laat je het eigen gevoel daar op basis van jouw eigen waarnemingen, maar ook op basis van eigen voor- of afkeuren, een rol in spelen.

Niemand maakt mij wijs dat zowel een rechter als een taxateur binnen de aan hem of haar daarvoor beschikbaar gestelde tijd, een 100% objectief oordeel kan vellen. Toch ben ik ervan overtuigd dat ook hierin Big data haar invloed zal gaan krijgen.

Big data zal natuurlijk niet snel op individueel niveau kunnen aangeven wie de waarheid spreekt of wat de exacte waarde van een object is. Wat volgens mij binnen afzienbare tijd wél tot de mogelijkheden zal behoren, is dat Big data de waarschijnlijkheid van stellingen en/of risico’s tot op decimalen nauwkeurig kan bepalen.

Het zal er mijns inziens in de toekomst voor banken niet meer om gaan wat de waarde van een object is. In feite zal de vraag zijn hoe groot het risico bij een bepaalde debiteur is. Als dat risico bij een bepaalde financieringsbehoefte bekend is, dan kan de bank zelf beoordelen of ze dit risico accepteert of niet. Wat zo’n debiteur voor zijn pand betaalt is eigenlijk niet meer relevant, maar wordt toevertrouwd aan het goed koopmanschap van de debiteur. Door zoveel mogelijk informatie over zoveel mogelijk aspecten met elkaar te combineren, moet er immers een betrouwbaar (nagenoeg 100% objectief) oordeel over het risico ontstaan. Dit zal mijns inziens dan ook het einde van taxaties ten behoeve van financiers betekenen.

Big data zal ontegenzeggelijk ook de rechter gaan helpen bij het zoeken naar de waarheid en het wijzen van een rechtvaardig vonnis. Dat zal mij waarschijnlijk niet meer helpen. Ik zit al anderhalf uur te wachten en het einde is nog niet in zicht, helaas!

Voor reacties: Toin.saris@sarisenpartners.nl

Ons best doen!

Afgelopen week kwam een monteur, na twee maanden op een bestelling te hebben gewacht en drie keer te hebben afgezegd, eindelijk onze alarminstallatie in orde maken. Toen ik aan hem vroeg waarom dat allemaal zo lang had geduurd, sprak hij de legendarische dooddoener: “Meer dan ons best kunnen we niet doen”. Toen ik hem daarop vroeg wanneer hij daar dan mee zou beginnen, reageerde hij geïrriteerd: ”Ik ben er toch!”

Dit voorvalletje heeft me aan het denken gezet over wat het nu eigenlijk betekent om je ‘best’ te doen. Wanneer heb je je best voor iemand gedaan en had je achteraf gezien nog meer kunnen doen?

Dit deed me weer denken aan een lezing van Edith Bos tijdens de Week van de Ondernemer. Zij vroeg de aanwezigen tijdens haar workshop om allemaal de handen in de lucht te steken. Toen ze dat deden vroeg ze of het nog hoger konden. Alle handen gingen daarop nog een stukje hoger. Voor haar was dat etalerend voor hoe wij doorsnee ‘ons best doen’. Het kan dus altijd beter.

Dat laatste zal ook nooit veranderen. De boog kan immers niet altijd gespannen staan en alleen topsporters kunnen de laatste 5 % blijven geven. Voor veel ondernemers geldt echter dat ze wel altijd zullen streven naar maximale aandacht voor de belangen van hun klanten, ook al zijn er vele factoren die daar hun effect op hebben.

Wij hebben binnen ons kantoor dit trachten te borgen door echte aandacht voor onze relaties te hebben en dit zelfs als hoogste doel te stellen. We noemen ons eerder een Makelaar in Aandacht dan in Bedrijfshuisvesting. Zodra het belang van de relatie onbetwist op de eerste plaats komt, is het doel immers duidelijk en zal eenieder binnen ons kantoor ‘zijn best doen’ om het uiteindelijke doel te bereiken; de relatie optimaal tevreden te stellen!

Het is inderdaad zo dat we niet meer kunnen doen dan ‘Ons Best’. En daar zijn we op 1 maart 1999 al mee begonnen!

Klik hier voor een reactie per e-mail

We moeten de hei platbranden!

Recentelijk woonde ik een themabijeenkomst bij die door CDA Brabant was georganiseerd met als onderwerp ‘leegstand winkels’. U kunt inmiddels weten dat dit onderwerp mij meer persoonlijk dan als makelaar aan mijn hart gaat, doch in dit geval was ik ook professioneel zeer gemotiveerd om deze discussie bij te wonen.

Het panel bestond onder meer uit de Gedeputeerde Ruimte en Financiën van de Provincie Noord-Brabant, een goed ingevoerde advocaat Omgevingsrecht en de retailmanager van de gemeente Tilburg. Tot mijn verbazing ontstond een zeer evenwichtige discussie over nagenoeg alle onderwerpen met bijbehorende gevoeligheden die, zelfs bij een kritisch persoon als mijzelf, een gematigd tevreden gevoel deed ontstaan.

De retailmanager stal wat mij betreft de show door transparant en duidelijk weer te geven op welke manier hij er samen met de overige stakeholders in is geslaagd om gebruik te maken van toevallige factoren zoals onder meer het faillissement van de V&D. Hij gaf aan dat dat mogelijkheden bood die zonder dat faillissement onmogelijk waren geweest. Ik dacht toen bij me zelf; maar je hebt de kans die je toen kreeg, samen met de andere belanghebbende, natuurlijk ook wel benut. Chapeau daarvoor.

De advocaat Omgevingsrecht maakte ons duidelijk dat er best veel mogelijkheden zijn voor overheden om veranderingen mogelijk te maken maar dat er tevens ook best veel zaken zijn waar de overheden ook wel degelijk mee aan de gang moeten. Denk daarbij aan de ladder der duurzame verstedelijking en de eyeopener (voor mij althans) van de avond: het terugdringen van het enorme volume aan potentiële uitbreidingsruimte detailhandelsruimte dat de huidige vigerende bestemmingsplannen mogelijk maakt.

Zelfs de Gedeputeerde had in mijn ogen een realistische kijk op wat hij vond dat overheden wel of niet moeten doen om de leegstand van winkelruimte te verminderen of in ieder geval niet verder toe te laten nemen.

Hoe dan ook, Ik blijf van mening dat het ‘particuliere’ of kleinschalige ondernemerschap weer in de retail terug moet komen om op die manier de kracht en creativiteit van de ‘oude’ middenstand weer ten volle te kunnen benutten. En dat daar het gros van de winkelketens voor zal moeten wijken is slechts een feit.

Immers, om een goede nieuwe hei te krijgen moet de oude hei eerst worden platgebrand.

Voor reacties:  Toin.saris@sarisenpartners.nl

Mission Statement

Sinds een maand hebben we twee HBO Studenten in huis, die gedurende een periode van circa 6 maanden bij ons hun afstudeeropdracht komen vervullen. Tijdens één van de periodieke gesprekken met onze afstudeerders kwam onze Mission Statement ter sprake. Of eigenlijk het ontbreken ervan. Dit verbaasde mij enorm.

Als ondernemer weten wij natuurlijk precies wat wij willen en nog beter wat wij bedoelen (of bedoeld hebben). Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat een ondernemer zijn nieuwe onderneming begint met het idee: ‘zo, en nu zullen we eens even gaan kijken wat ze zullen gaan doen”. Dat kan niet, zo zit een ondernemer gewoonweg niet in elkaar.

Hoe ondernemers vaak wèl in elkaar zitten is dat zìj precies weten wat ze willen, maar dat ze vaak vergeten om daar hun omgeving van in kennis te stellen. Dat is over het algemeen géén onwil. Men denkt er simpelweg niet aan en verwacht dat de omgeving dat gewoon wel weet.

De praktijk is anders en het risico voor veel onbegrip ligt op de loer. Personeel dat zich nèt niet realiseert wat de ‘baas’ voor ogen heeft met een bepaalde opdracht of een klant die een andere verwachting heeft ook al strookt die verwachting misschien niet met de prijs die hij bereid is om te betalen. In al deze gevallen had een heldere formulering van de missie van de onderneming misschien klaarheid kunnen brengen en zou veel discussie voorkomen kunnen worden. Discussie leidt in vele gevallen tot scheve gezichten, meer kosten en derhalve minder winst.

Ook ik heb onze missie kraakhelder voor ogen.

Al sinds de oprichting van Saris & Partners Makelaars hebben wij als missie, dat wij er naar streven dat als je over 25 jaar een willekeurig ondernemer in onze regio vraagt welke bedrijfsmakelaar je moet hebben als je betrouwbaar en deskundig geholpen wilt worden, hij zonder twijfel Saris & Partners Makelaars zal noemen.

Wij beseffen dat we de lat hiermee hoog gelegd hebben, maar we menen het uit de grond van ons hart. Toen ik deze week een groot bord van onze concurrent zag staan bij het pand waarvan ze zelf eigenaar zijn, dacht ik bij mezelf: “misschien is het toch niet zo moeilijk”.

Voor reacties; toin.saris@sarisenpartners.nl

Geduld is een ‘schoone zaak’

‘Ongedurig’ is een Brabants woord en betekent Ongeduldig of Haastig. Ik mag wel bekennen dat ik die eigenschap in behoorlijke mate in mijn bloedlijn heb en dat is soms knap lastig. Het heeft me in het verleden al de nodige centen gekost.

Het lijkt erop dat de jeugd van tegenwoordig veel geduldiger is dan met name de ondernemers uit mijn generatie. Misschien is dat te verklaren doordat de tijd inmiddels vele malen sneller lijkt te gaan dan vroeger. Althans de tijd wordt door mij in ieder geval als snel beleefd. De jeugd gaat daar echter kennelijk relaxed mee om.

U zult denken dat ik nu wel een heel raar onderwerp heb gekozen maar toch speelt dit fenomeen mij nu als ondernemer parten. Het is op dit moment namelijk voornamelijk mijn ongedurigheid die mij onrustig maakt als ik de (te?) relaxte houding van de jeugd in mijn omgeving waarneem. Hebben ze wel voldoende ‘drive’ om de juiste ontwikkeling door te maken?

Natuurlijk moet ik nu mezelf afvragen of ìk wel de juiste referenties heb. Maar wat zijn nu eigenlijk de juiste referenties?  Ben ik tè ongeduldig of is de rest tè relaxt?

Afgelopen week had ik een gesprek met een ondernemer waar we een samenwerking mee hebben en die gaf me een hele wijze les. Hij zei: “Als je wilt dat gras groeit, moet je er vooral niet aan trekken”.

Ik heb al vaak in mezelf moeten lachen wanneer ik de letterlijke betekenis van deze spreuk voor mijn ogen kreeg en mezelf zag staan met een handje vol gras! Dat zou inderdaad nooit meer groeien. Investering vernield! Een typisch gevolg van een ‘ongedurige’ houding.

Naarmate een mens ouder wordt heb ik gemerkt dat de ongedurigheid afneemt. “Verstand komt met de jaren” en warempel, ik geloof dat ze gelijk hebben. Toch heeft dat ongedurige ook iets. Al was het maar om aan de rest van de wereld te laten zien dat je vooruit wilt.

Voor reacties:

Toin.saris@sarisenpartners.nl

Het voordeel van een vooroordeel

Weinig menselijks is ook ons vreemd. Als bedrijfsmakelaarskantoor zijn wij natuurlijk veelvuldig in persoonlijk gesprek met anderen, vaak ondernemers, waarbij zo’n gesprek niet zelden uitloopt in een beschouwing van al hetgeen ons als ondernemers bezig houdt. Hierbij zijn de zaken die ons dwarszitten natuurlijk veruit favoriet omdat we daar over het algemeen een duidelijk beeld bij en mening over hebben. Maar ook over maatschappelijke kwesties weet menig ondernemer wel zijn visie over te geven.

Op zich is dit geen raar verschijnsel. Ondernemers zijn immers mensen die gewend zijn om een snelle analyse uit te voeren en daar vervolgens hun conclusies aan te verbinden. De beslissing die alsdan genomen wordt, is in een aantal gevallen voor een groot deel gebaseerd op gevoel! Dat kan slecht of goed uitpakken, maar ook dat weet een ondernemer. It’s all-in the game!

Op het gebied van de eigen business van een ondernemer zal het gevoel zodanig ontwikkeld zijn, dat een snel oordeel in vele gevallen goed uitpakt. Op het moment dat de zaken niet alledaags zijn, zoals bijvoorbeeld: personeel, automatisering, telecommunicatie, marketing, enzovoorts, loopt de ondernemer een serieus risico. Hij vertrouwt in die gevallen namelijk op zijn intuïtie (vooroordelen) en zal vaak ontvankelijker zijn voor argumenten die aansluiten bij zijn gevoel. Wishfull-thinking ligt daarmee op de loer, sterker nog, is feitelijk een chronische kwaal van vele ondernemers te noemen.

Onlangs trof ik een ondernemer die één van zijn medewerkers had opgedragen om het per definitie NIET met hem eens te zijn als hij een kwestie met hem deelde en om dat vervolgens te beargumenteren. Hierdoor werd hij gedwongen om andere argumenten te overwegen en begon als vanzelf een zinvoller denkproces te werken dat tot betere vragen en uiteindelijk tot een beter eindresultaat zal leiden.

In onze ervaring is inmiddels wel gebleken dat het enige voordeel van een vooroordeel is dat er snel een beslissing genomen kan worden.

Voor reacties: Toin Saris@sarisenpartners.nl

MKB trends 2016

Als ik het woord ‘MKB’ zie, dan is mijn aandacht verzekerd. En dat heb ik niet alleen, want MKB-ers laten zich heel gemakkelijk aanspreken. Dat zit schijnbaar in de genen van een MKB-ondernemer.

Het artikel dat ik zag ging over de trends voor MKB-ers over 2016. Grofweg bestaan de te verwachten trends uit drie dingen:

– Van werknemend naar ondernemend;
– Van creatie naar curatie;
– Van internationaal naar hyperlokaal.

Van werknemend naar ondernemend

Hiermee wordt de trend bedoelt dat steeds meer ondernemende werknemers de stap zullen wagen om als zelfstandig ondernemer haar werk te vervullen. De psychologische drempel om te ondernemen wordt verlaagd. Ondernemer zijn is tegenwoordig cool en zal naar alle waarschijnlijkheid een enorme boost geven aan creatieve samenspanningen en resultaten.

Van creatie naar curatie

De tijd van economische groei is waarschijnlijk definitief geweest. Het uitvinden van nieuwe producten is niet meer de belangrijkste doelstelling. Het vervolmaken van bestaande concepten daarentegen wel. Beter over dingen nadenken en het combineren van bestaande technieken tot nieuwe of betere toepassingen zal een belangrijke nieuwe doelstelling worden.

Van internationaal tot hyperlokaal

De spreuk: ‘Wat van ver komt is lekker’ (of beter) is al lang achterhaalt. In een tijd met weinig communicatiemogelijkheden was alles wat van ver kwam per definitie nieuw en daarom misschien wel ‘beter’. Tegenwoordig is er niets meer onbekend en wordt het weer veel aantrekkelijker om in de eigen omgeving te ‘winkelen’.

Deze trends zijn waardevol mits ze herkend worden en mits we ons hier naar willen richten. Mijn laatste ‘baas’ zei altijd: ‘het geld ligt op straat, maar je moet wel willen bukken om het op te rapen’. Dat is geen trend, maar een waarheid waar ook vandaag de dag geen speld tussen te krijgen is.

 

Voor reacties:  Toin.saris@sarisenpartners.nl

De makelende Taxateur of de taxerende Makelaar?

Al sinds de eerste uitoefening van het ‘vak’ van Makelaar is dit gecombineerd met het inschatten van de waarde van het te verkopen goed, of dat nu koffie, thee, cacao of Onroerend Goed is. En dat is natuurlijk logisch, want als de makelaar iets wil verkopen zal hij ook moeten weten wat de waarde is om zijn opdrachtgever op die manier goed te kunnen adviseren.

Toen de financiering en het eigendom van goederen vaak niet meer in één persoon verenigd waren, kreeg de waardering van de goederen er een nieuwe betekenis bij. Er ontstond namelijk vanaf dat moment  een behoefte om de ‘onderpandswaarde’ van een goed te kennen. Er mag gesteld worden dat de ‘onderpandswaarde’ en de ‘marktwaarde’ een relatie met elkaar hebben, ook al kan tevens vastgesteld worden dat die niet per definitie gelijk hoeft te zijn. Omdat in het verleden de makelaar in de betreffende goederen feitelijk het beste op de hoogte was van de marktwaarde, lag het voor de hand dat hem eveneens gevraagd werd om de ‘onderpandswaarde’ te taxeren.

Decennia lang is dit ook in de makelaardij in onroerende goederen de dagelijkse praktijk geweest en  tot op heden is de Makelaar o/g vaak ook de Taxateur o/g. Toch wordt er op dit moment zwaar over nagedacht om de functies van Makelaar o/g en Taxateur o/g rigoureus en definitief te scheiden. Zo zeer zelfs, dat beide beroepsvertegenwoordigers binnen één kantoor in principe géén contact met elkaar mogen hebben om een ‘conflict of interest’ uit te sluiten. De oorzaak van deze op handen zijnde maatregel zou gelegen zijn in het feit dat banken achteraf bezien, onverantwoorde risicovolle financieringen hebben gesloten op taxatierapporten van taxateurs die er als makelaar belang bij gehad zouden hebben om de waarde van panden rooskleuriger voor te stellen dan in werkelijkheid het geval zou zijn.

Naar mijn mening zitten aan deze redenering en daaruit voortvloeiende plannen om de taxateur te scheiden van de makelaar, meerdere, gewenste en ongewenste kanten.

Natuurlijk is het zo dat menige vakbroeder zich tijdens de hoogconjunctuur te rooskleurig heeft uitgelaten over de waarde van panden. Dit had meerdere redenen. Dit varieerde van onkunde van makelaars die zich op een vlak begaven waar ze geen verstand van hadden (woningmakelaars die bedrijfsgebouwen taxeren en vice versa) tot makelaars/taxateurs die hun oor lieten hangen naar belangrijke opdrachtgevers en als zodanig hun meest zonnige bril opzetten als het ging om de waardebepaling. Dit betrof overigens niet bepaald alleen de kleine kantoren maar juist zelfs de grote (landelijke) makelaarskantoren die wat dat betreft veel grotere belangen op het spel hadden staan.

Nu de internationale ‘banken’crisis op zijn retour is, worden door banken onderhandelingen gevoerd over het rationaliseren van waardebepalingen en wil men met de grote belangenorganisaties van Makelaars en Taxateurs tot een strikte scheiding van beide functies komen. Het gevolg hiervan zal onvermijdbaar zijn dat alleen de grote kantoren zich een dergelijke strikte scheiding kunnen veroorloven.

Is de markt gediend met een dergelijk scheiding, dat is natuurlijk de vraag. Natuurlijk zal de kat niet meer op het spek gebonden zijn. Althans indien de taxateur ook daadwerkelijk een zelfstandig bedrijf is die op geen enkel aandeelhoudersniveau verweven is met de makelaardij. In het andere geval is het immers slechts mogelijk een dekmantel die misbruik alleen maar zal stimuleren.

Een zorg die bij de professionele en zelfstandige taxateur verwacht mag worden is dat de waardebepaling wel erg theoretisch en academisch zal plaatsvinden. De taxateur zal zijn ‘marktgevoel’ voeden met ‘data’ die hij van derden probeert te krijgen. Veelal zal hij die zelf naar eigen inzicht nuanceren en kleuren, echter ontbreekt hierbij immers de markttoets.

Makelaars daarentegen putten uit een reële referentiebron en nuanceren die nog een keer met het juiste ‘gevoel’ in de markt op dat moment. Feitelijk zou je kunnen stellen dat dat de keuze is tussen het verstand en het gevoel.

In mijn beleving wordt géén enkele waarde op de goede manier vastgesteld, indien dat uitsluitend op ‘verstand’ of ‘gevoel’ wordt gedaan.  Veel belangrijker is of een makelaar/ taxateur deskundig is èn  betrouwbaar is. Het terugbrengen van de Makelaarsbeëdiging zou wat mij betreft daartoe een goed begin zijn.

Indien we echter met z’n allen vinden dat de functies niet meer verenigbaar zouden zijn, lijkt het mij voor zowel pandeigenaren als voor financiers goed om voortaan taxaties uit te laten voeren door gespecialiseerde taxateurs en steevast een contra-waarde vast te laten stellen door steeds wisselende makelaars. Dit zou uiteindelijk de beste waarde vaststelling moeten kunnen opleveren.

 

Voor reacties;
toin.saris@sarisenpartners.nl

Op de Valreep….

Over enkele uren is 2015 voor eeuwig geschiedenis geworden. Mijmerend over het afgelopen jaar schieten bij mij de volgende gedachten te binnen:

– Snelheid van leven
– Andere vorm van communicatie
–  Veranderende vorm van persoonlijk contact
– Helende economie maar nog niet helemaal genezen
– Ontwikkeling en succes

Maatschappelijk

– Groeiende onrust in de wereld
– Volken op drift
– Gevoel van dreigende onveiligheid
– Gevoel van saamhorigheid
– Veranderende waarde van veranderende dingen
– Bijdrage aan begrip
– Tolerantie

Persoonlijk

– Gezin
– Familie
– Vrienden en kennissen
– Gezondheid
– Hoop en vertrouwen
– Dankbaarheid

Een Gezond, Gelukkig, Succesvol en Bewust 2016 gewenst!

 

Klik hier voor een reactie per e-mail

De Rol van de Pionier

Onlangs las ik in de krant over de slachting die Julius Caesar in 55 voor Christus in de buurt van Lith heeft uitgevoerd. Maar liefst twee complete Germaanse Stammen werden van de aardbodem afgeveegd. Vergoelijkend stond er bij geschreven dat dit soort afrekeningen van de oude orde kennelijk nodig waren voor het ontstaan van een nieuwe beschaving. Onze huidige beschaving vindt immers zijn grondslag in hetgeen onder meer Julius Caesar daar begon en vervolgens vervolgde met de aanleg van wegen, aquaducten en steden als Ulpia Noviomagus (Nijmegen) en Forum Hadriani (Voorburg).

In zekere zin gebeurt in medialand op dit moment hetzelfde. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een bericht dat de Frits (een prachtig magazine uit Eindhoven) ophield te bestaan. De Frits is zeker niet de eerste onder de geschreven media die het bijltje, al dan niet gedwongen, er bij neer gooit. Wij zagen al jaren geleden dat de geschreven media terrein aan het verliezen was en zijn inmiddels al 5 jaar actief aan het investeren in Online marketing.  Als enige in onze branche overigens, waardoor we ons regelmatig een pionier hebben gevoeld.

Het deed me genoegen toen ik zag dat de bedrijfsmakelaardij eindelijk een beetje wakker begon te worden op het gebied van sociale media. Tot voor kort beperkte sommige kantoren zich tot het twitteren van nieuwsfeiten die niet of nauwelijks interessant waren. Kennelijk heeft men echter in onze online-marketingstrategie aanleiding gezien om zich zelf te ontwikkelen. Wij juichen dat natuurlijk toe want wat bevestigt je immers meer in je doen en laten dan door andere makelaarskantoren gekopieerd te worden.

Wij zijn als Saris & Partners Makelaars inmiddels aan het volgende level in ‘online-marketing’ begonnen. Onze relaties zullen daartoe binnenkort onze voorstellen daartoe ontvangen. We zijn immers op dit moment al de meest scorende bedrijfsmakelaar in de regio maar zijn pas tevreden als we al onze relaties tevreden kunnen stellen. Want hoe zeer we ook bezig zijn met pionieren, Saris & Partners is en blijft de ‘makelaar in aandacht’!

Voor reacties:

Toin.saris@sarisenpartners.nl

ARBOPIET

Persoonlijk vind ik de sfeer rond Sinterklaas altijd wel gezellig. Vroeg donker en guur weer! Kraag omhoog en goed aangekleed de straten over om inkopen te doen, om ze later bij een warm haardvuur met elkaar te delen en te genieten van de luxe van ons leven.

Door de hele Pietendiscussie, waar ik me absoluut niet in ga mengen, schoot me zojuist een vergelijking binnen met een bestuursvergadering van een werkgeversvereniging die ik eerder deze week mocht bijwonen.

Tijdens dit werkgeversoverleg kregen we een presentatie voorgeschoteld die ons informeerde over de arbeidsmarkt in Noord Oost Brabant en de energie die gestoken wordt in het aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De regering heeft bedacht dat werkgevers in het algemeen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en daarvoor deze mensen een baan aan moeten bieden. Bovendien heeft de regering gezegd dat, als dat onvoldoende gebeurt, elke werkgever vanaf  20 personeelsleden de verplichting gaat krijgen om minimaal één werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moet nemen.

In mijn ogen is deze regeling een ridicuul voorstel waarbij het pijnlijk duidelijk wordt waar het hier om gaat. De overheid plakt stickers op voorhoofden van mensen en het bedrijfsleven MOET werknemers NEMEN. Voor mij is dit vergelijkbaar met ´kinderen nemen´!

Hoe in hemelsnaam kan het ooit goed gaan met kwetsbare werknemers die via een quotumregeling bij ondernemers naar binnen geschoven worden. Denk je nu werkelijk dat hier zowel de werknemers als de werkgevers een blij en sociaal gevoel van krijgen!!!

Volgens mij moet eens goed nagedacht worden over wat deze mensen goed kunnen en wat ze graag willen doen. Vervolgens moet eens gekeken worden naar werkgevers of instellingen die een dergelijk profiel van een medewerker goed kunnen gebruiken. Voorts kan de overheid dit aantrekkelijk maken met geldelijke bijdrage of in de vorm van coaching van de collega´s van deze medewerkers. Kortom, een soort makelen van waardevolle en gewenste mensen naar waardevolle functies bij waardevolle bedrijven die deze mensen graag in dienst nemen.

Volgens mij is deze hele arbeidsmarktbeweging tot nu toe een grote werkverschaffing voor allemaal mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar wel allemaal heel graag erg ´druk´ willen doen.

Mijn Advies: maak het allemaal zo simpel dat wij als ondernemers het plots ook begrijpen en laat ‘de echte arbeidsmarkt’ haar werk doen! Het rendement zal gegarandeerd oneindig veel hoger zijn.

En wat zwarte Piet betreft, je denkt toch zeker niet dat Sinterklaas nog vergunning krijgt om zijn Pieten over de daken te laten lopen of door schoorstenen te laten klauteren. Nee hoor, die tijd hebben we allang gehad. Tegenwoordig is die suggestie waarschijnlijk alleen al aanleiding om tot de orde te worden geroepen!

 

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Over tot de waan van de dag!

De economische crisis is koud aan het oplossen of de meest gebezigde kreet die ondernemers met elkaar uitwisselen is: Druk, druk, druk, vaak meteen gevolgd door: Ik kan maar niet aan goed personeel komen! Alsof er helemaal niets veranderd is hollen we met z’n allen weer achter de waan van de dag aan.

Is er dan iets veranderd behalve dan dat de meeste ondernemingen door hun reserves heen zijn en om die reden ondernemers het weer erg druk hebben met geld verdienen om buffers op te bouwen? Als dat zo is hebben veel ondernemers te weinig begrepen van de noodzaak tot veranderen waar de crisis zo duidelijk naar verwezen heeft!

CRISIS betekende in de Griekse oudheid onder meer Noodsituatie en/of beslissend keerpunt waarbij tevens de volgende werkwoorden werden bedoeld: scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en oordelen. Met andere woorden: Kijk om je heen, behoud wat goed was maar verander wat niet meer voldoet (of allang niet meer voldeed!)

Het verlangt het vermogen tot zelfreflectie en moed van een ondernemer om voor zichzelf te kunnen uitmaken wat hij niet goed heeft gedaan, zeker als de resultaten uit de periode van voor de crisis het kennelijke tegendeel bewezen. Immers, waar hebben we het over. Er werd toch veel geld verdiend?

Maar dat is nu juist het punt. Het vele geld werd verdiend omdat de omstandigheden van dat moment dat veroorzaakte, niet omdat ondernemers dat zo zeer verdienden! De omstandigheden zijn inmiddels drastisch gewijzigd en er kan gerust gesteld worden dat die omstandigheden tegenwoordig aan hele andere factoren onderhevig zijn dan ooit te voren. Wat te denken van het digitale tijdperk dat juist tijdens de crisis zijn grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt. En wat te denken van het massale afscheid van de Babyboomgeneratie uit het bedrijfsleven en de instroom van de ‘nieuwe medewerkers 3.0’. Van loyale samenwerkers die er niet voor schroomde om 40 tot 45 jaar op dezelfde tegel te staan tot individuele digitale ZZP-ers die alles uit een Tab kunnen krijgen maar weinig zin meer hebben om een overall aan te trekken.

De wereld om ons heen verandert per week en als wij als ondernemers dat niet in de gaten hebben zal onze persoonlijke crisis zich snel weer aandienen. Samen met de overheid en het onderwijs zullen we moeten komen tot een continue koersbepaling van hoe we ons bedrijf mee kunnen laten ontwikkelen met de wereld om ons heen.

Wijzelf zijn hier al enkele jaren volop mee in de weer en in het begin kostte het enorm veel energie. Op den duur wordt het echter weer een normale manier van doen en voelt het heerlijk uitdagend en safe. Eigenlijk weer een beetje als ‘over tot de waan van de dag’ maar dan anders!!!

Klik hier voor een reactie per e-mail

Het einde van de ‘Koepels’

Tijdens het laatste Prinsjesdagontbijt hoorde ik onze Gedeputeerde EZ, Bert Pauli, tussen neus en lippen aangeven dat het einde van de ‘Koepels’ in zicht is. Hij illustreert zijn uitspraak vervolgens met de mededeling dat bijvoorbeeld 70% van de leden van de grootste landelijke vakbond inmiddels met pensioen is!

Ik moet eerlijk bekennen dat dat de grootste eye-opener sinds lange tijd is geweest.

Vakbonden bestaan sinds het ontstaan van de industriële revolutie. Het was in die tijd heel hard nodig voor werknemers om zich te verenigen, om zodoende een positie te kunnen vormen tegen de vaak Aristocratische ondernemers. Werknemers werkten vaak onder het bestaansminimum en van een sociaal vangnet was geen sprake.

Na WO II kregen de vakbonden een ander karakter. De economie kwam in een versnelling en er werd door nagenoeg alle partijen goed verdiend. Werknemers wilden daarvan maximaal meeprofiteren en werden zich meer bewust van hun belangrijke (schaarse) positie. Werkgevers gingen zich op hun beurt organiseren om zich een positie tegen de ‘veel’ eisende vakbonden te verschaffen. De ‘Koepels’ waren geboren en overlegden samen over Collectieve ArbeidsOvereenkomsten (CAO). Dit spel tussen de overkoepelende organisaties van werkgevers en werknemers  (de ‘Koepels’) is in de volksmond bekend geworden als ‘Polderen’.

Nu, anno 2015, lijken de ‘Koepels’ dus aan slijtage onderhevig! Sterker nog, men kan zich afvragen of ze niet allang ‘in coma’ liggen, maar door diverse Bobo’s uit eigen belang in leven worden gehouden. Wat is het draagvalk van een vakbond waarvan 70% van de leden met pensioen is?? Dat is ook de vraag die andere Koepelorganisaties zich mogen stellen. Voor wie doe je het? Wie verschaft jou draagvlak voor hetgeen je uit naam van een ander doet??? Is onze maatschappij, en zijn daarmee de tegenwoordige werknemers en werkgevers, niet zodanig individualistisch ingesteld dat zij zelf wel hun eigen belangen met elkaar kunnen regelen. Vertegenwoordigen onze koepels hun achterban nog wel of zijn ze daadwerkelijk achterhaald.

In de bedrijfsterrein- en ondernemersvereniging waar ik in het bestuur zit hebben we deze vraag prominent op onze agenda gezet. Voor wie doen we het en wat kunnen we nog voor hen betekenen?

Klik hier voor een reactie per e-mail

Koninkrijkjes

Als ondernemers hebben we veel met regels te maken. Het lijkt alsof het ‘net’ van de wettelijke bepalingen zich steeds verder om de maatschappij heen sluit. In weerwil van deze regels hebben we bijvoorbeeld al een nieuwe wet ‘Ruimtelijke Ordening’ die nu juist eenvoud en gebruiksgemak voor burgers en ondernemers beoogt.

Zo spreekt men tegenwoordig van één omgevingsvergunning in plaats van bijvoorbeeld een sloopvergunning, kapvergunning, aanlegvergunning, uitrit vergunning, bouwvergunning, milieuvergunning enzovoorts, die we allemaal nodig hebben om tot realisatie van een gebouw te kunnen komen. Een loffelijk streven van onze wetgever en op zijn minst de erkenning dat de wetgever zelf dus kennelijk ook begrijpt dat de maat qua regelgeving inmiddels al ver is overschreden.

Toch ervaren wij als bedrijfsmakelaar dat het absoluut niet in alle gevallen verbetering geeft. Sterker nog, bij sommige gemeentes is er werkelijk helemaal niets veranderd en duren procedures nog net zo lang als vroeger. Hoe kan dat nou? Wetten zijn toch helder?

Het is mij lang een raadsel geweest waarom het kennelijk in sommige gemeentes werkt als een klok en in andere gemeentes maar niet tot positief resultaat wil leiden. Totdat ik onlangs eens met een collega ondernemer over dit onderwerp zat te delibereren en we de diverse gemeentes tegen elkaar afwogen. Wat bleek was dat de gemeentes met actieve en collegiale ambtenaren een enorme bereidwilligheid ten opzichte van hun burgers en ondernemers betrachten, waardoor er zaken echt snel en goed voor elkaar komen.

Daarentegen staan gemeentes met ambtenaren die zich in heel veel gevallen als koning van hun eigen domein gedragen en hun koninkrijkje te vuur en te zwaard verdedigen. Het resultaat is dat er in dit soort gemeentes op bedrijfsmatig gebied werkelijk helemaal NIETS tot stand komt en het ondernemerspotentieel vervolgens geleidelijk aan verschrompeld! In het begin (en tijdens de crisis) gaat dat langzaam, maar juist bij een opkomende economie zullen ondernemers opnieuw keuzes maken en zich buigen naar gemeentes waar ze zich welkom voelen.

Ik noem geen namen; wie de schoen past trekke hem aan. Of nog beter, wie zich hierin herkennen, zorgen dat de koers wordt bijgesteld opdat de betreffende gemeentes worden behoed voor economisch verval. Veelal is echter het gedrag van de ambtelijke organisatie een weerspiegeling van de daadkracht en deskundigheid van een gemeenteraad. En dat deel hebben we natuurlijk zelf in de hand!

Lang leve de democratie en waarschijnlijk ook lang leve de Koninkrijkjes!

Klik hier voor een reactie per e-mail

 

Opnieuw jong

Je hoort mensen op leeftijd wel eens verzuchten: “Ik zou willen dat ik nu jong was en nog steeds de kennis van vroeger had”. Het is een uitspraak die me altijd aan het denken zet zodra ik die hoor. Wat zou ik met de kennis van ‘vroeger’ doen, met de mogelijkheden die ons ‘nu’ geboden worden?

Ik moest aan deze vergelijking denken na een gesprek met een ondernemer in de straal- en moffel business. Hij nam in 2007 een beslissing tot overname van een concurrent en kreeg er opvolgend vrijwel direct de effecten van de economische crisis te verduren. Hij heeft zich vaak afgevraagd of hij hier wijs aan gedaan heeft. Nu, net voor zijn vakantie, verteld hij me dat hij na de vakantie al enorm veel werk heeft liggen. Daardoor gaat hij met een gerust hart op vakantie, waar hij zich gaat voorbereiden op een energie- (en omzet) boost in de tweede helft van 2015. Hij voelt zich voor het eerst sinds jaren weer eens jong en energiek in plaats van moe en bezwaard (door zorgen).

Een herkenbaar gevoel voor mij. Wij hebben vorig jaar goed gedraaid, maar dit jaar heeft zich dat ontwikkeld tot een gestage groei van marktaandeel. Aan het begin van het jaar hebben we een nieuwe medewerker aangenomen en direct na de vakantieperiode begint alweer een nieuwe (ervaren) makelaar. Onze keuzes uit het verleden beginnen hun revenuen op te leveren voor onze relaties en dus ook voor ons. Ik herken dan ook als geen ander dat ik met een gerust gevoel op vakantie kan gaan om mijn accu weer op volle sterkte te brengen. Ik kan zelfs bijna niet wachten om per 1 september met ons uitgebreide team de markt te gaan bedienen.

Ons kantoor blijft dit jaar overigens gewoon open. Dus iedereen die ‘echt’ niet kan wachten om weer aan de slag te gaan, die mag natuurlijk gerust een beroep op ons doen. Alle anderen wensen we een hele prettige vakantie toe en hopen we begin september weer tegen te komen; “opnieuw jong en energiek”!

Klik hier voor een reactie per e-mail

 

De papieren tijger is er weer

Het is tijdens de laatste jaren van de afgelopen economische crisis behoorlijk rustig geweest met de ego strelende advertenties van de makelaars. Waar voorheen zowel woning- als bedrijfsmakelaars elkaar leken af te troeven in het aantal panden dat in de gedrukte media te koop werd aangeboden, zakte het paginabrede geweld gedurende de crisis als een pudding in elkaar en werd het stil aan het makelaarsfront. Logisch natuurlijk want adverteren kostte veel geld en waar geen markt is, zijn dat (voor klanten) kosten op sterfhuis.

Wij waren persoonlijk al niet zo’n fan van adverteren in de gedrukte media omdat de directe resultaten altijd al bedroevend waren, maar ook de indirecte effecten gewoonweg niet te meten zijn. Wij hebben daarom al in het begin van de crisis het over een andere boeg gegooid en zijn gaan investeren in het aanwenden van sociale/digitale media.

Achteraf bezien was dat een hele klus, we wisten eigenlijk nog niet eens wat het doel kon zijn van de inzet van Digitale Media, laat staan hoe dat onbekende doel te verwezenlijken. Het was in crisistijd een hele investering waarbij we nooit garanties hebben gehad dat we op de goede weg zaten.

Nu plukken we al enkele jaren de vruchten van onze investering. Het werkt zoals we verwachten en onze opdrachtgevers beginnen daar de vruchten van te plukken. We hebben het gevoel dat we een voorsprong op de markt hebben. Dit verplicht onszelf om die voorsprong trachten te behouden en telkens met nieuwe ideeën en technieken te komen. Inmiddels is de Video Tour over bedrijventerreinen, met vooralsnog een viertal promo’s (die uiteraard via YouTube te bekijken zijn en die onze zoekers informatie zullen verschaffen over ons werkgebied) daar onze volgende stap in.

Toen ik laatst een blad open sloeg en maar liefst 5 paginavolle advertenties van bedrijfsmakelaars zag staan dacht ik bij mezelf: “de papieren Tijger is weer terug…”. Met die voorsprong van ons zit het voorlopig wel goed.

Klik hier voor een reactie per e-mail

 

De heilige week, de kool én de geit!

Zolang ik al zaken doe is, omstreeks de aanvang van het tweede kwartaal, het ontluiken van de lente een belangrijke katalysator voor het nemen van initiatief door ondernemers met betrekking tot het doen van investeringen. Het actief oriënteren op de vastgoedmarkt met het oog op een mogelijke verhuizing hoort daarbij.

Typisch genoeg begint deze periode met een aantal onsamenhangende vrije dagen die ertoe leiden dat de collectieve productiviteit, zeker met betrekking tot het nemen van nieuwe initiatieven, even op een laag pitje wordt gezet.

Zo noem ik maar even Koningsdag (27 april) die de week erop wordt gevolgd door Bevrijdingsdag (5 mei). Deze laatste is weliswaar geen feestdag en wordt in cao’s vaak geregeld als een vijfjaarlijkse feestdag, de meeste overheid en overheid gelieerde instanties zijn in ieder geval massaal gesloten. In deze twee weken zijn ook de kinderen vaak vrij, waardoor de meeste mensen deze periode aangrijpen om een voorjaarsvakantie te nemen.

Vervolgens is het twee weken later op donderdag Hemelvaartsdag (weer een halve week weg) en weer een week later is het Pinksteren. De ‘HePi-weekenden’ zijn inmiddels bij veel mensen een begrip geworden en worden graag uitgebreid met een extra vrije vrijdag en/of maandag.

In een tijdbestek van ongeveer een maand, kwakkelt Nederland van mini-vakantie naar vrije dagen. Nota bene in een land waar de zomer- en kerstvakanties in zones is ingedeeld om te voorkomen dat niet heel Nederland 6 weken plat ligt, lijkt dat nu dus wel te gebeuren met de voorjaarsvakantie.

Alhoewel ik persoonlijk de Kerkelijke feestdagen wél belangrijk vind, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de meerderheid om me heen het alleen maar als welkome vrije dagen beschouwt.

Om nu toch de kool en de geit te sparen zou ik willen voorstellen om de week waarin ook de Koning jarig is, tevens uit te roepen tot ‘Heilige week’ en iedereen verplicht vrij te geven. Op die manier kunnen we de rest van het voorjaar gebruiken om lekker te werken en toe te geven aan onze natuurlijk ontluikende investeringsdrang.

Klik hier voor een reactie per e-mail

Retail Agenda

Ik kom uit een echt middenstandsgezin. Mijn vader was smid en mijn moeder deed de winkel. We hadden in de jaren ‘60 en ‘70 de grootste winkel van het dorp, waar werkelijk alles te koop was. Van huishoudelijke en cadeauartikelen tot ijzerwaren en gereedschappen, van oliekachels tot tuingereedschappen en van fietsen tot speelgoed. Met gemiddeld drie tot vijf bruiloften per week (in een dorp van 4000 zielen!) gingen de spullen voor uitzet als zoete broodjes over de toonbank. Op de top werkten er 8 mensen in de winkel en de smederij.

De komst van de Makro

De eerste verandering die ik me nog kan herinneren was de komst van de Makro. Dit bedrijf heette een groothandel te zijn maar de pasjes waren in principe vrij beschikbaar voor eenieder. Dit opende de weg naar andere tijden. Geld was daar niet de belangrijkste aanleiding voor. De spanning van de vernieuwing en het enorme aanbod wel. Nieuwe markten met veel aanbod waren aantrekkelijk en gaven aan de bezoekers een gevoel als een kind in een snoepwinkel.

Bouwmarkten en meubelboulevards

Al snel volgde de bouwmarkten zoals Gamma en Praxis, op de voet gevolgd door tuincentra. Eerst nog in een bescheiden afmeting (voor toen al heel groot), maar later leken de winkels in oppervlakte te exploderen. Meubelboulevards deden hun intreden en ook daar was schaalvergroting het credo. Met als kers op de pudding een Ikea waar je heerlijk kunt verdrinken in een enorm aanbod van dingen die handig zijn, maar waarvan je veel gewoon niet nodig hebt en tóch koopt.

Online verkoop

Mijn ouders zagen het gebeuren en hadden aanvankelijk veel verzet, maar later realiseerden ze zich dat deze beweging niet te stoppen was en richtten daar hun toekomst op in. Ik heb me vaak afgevraagd waar deze tendens van schaalvergroting zou eindigen. Ik denk nu dat met internetverkoop de ultieme schaalvergroting is bereikt. Het zal zeker nog wel even doorgaan met de ontwikkeling van koopgemak via internet, maar groter dan de wereld bestaat niet meer. De ultieme bedreiging van de detailhandel is bekend! En nu?

Paniek

Paniek in dorpen én steden. Want niet alleen de dorpen lopen leeg, maar ook de steden worden op haar ultieme bestaansrecht (een verzorgende samenleving) aangetast. Dezelfde paniek die mijn ouders voelden maakt zich nu meester van gemeentebesturen en middenstanders in steden. Er is geen dorp of stad meer waar het onderwerp van behoud van detailhandel niet op de agenda staat en iedereen weet hoe het komt en wat er moet gebeuren. Internet is de boosdoener en ondernemers moeten worden beschermd tegen verhuurders en oneigenlijke concurrenten (webwinkels). Burgers moeten weer gaan kopen in hun eigen woonplaats. Dat is de enige manier om het tij te keren!!!

De Retail agenda

De overheid neemt het voortouw met het opstellen van de Retail agenda, een ingewikkeld academisch (en vooral ambtelijk) opgestelde toverformule, waarbij via 20 (!) afspraken tussen stakeholders de toekomst voor een bestendige Retail gewaarborgd moet worden. Wat mij betreft is de Retail agenda het grootste dode paard wat de overheid ooit bedacht heeft.

Ondernemers

De consument laat zich niet in een keurslijf van wie dan ook dwingen. De consument moet verleidt worden en de enige die dat kan is de competente middenstander. De winkelier die weet wat de klant wil, onder meer verrassing en continue vernieuwing heeft de toekomst, ook naast internet. Internet heeft van de consument geen zombies gemaakt zoals de pessimisten ons graag doen geloven. Ze hebben ons kritisch gemaakt. En winkeliers moet opnieuw het vakmanschap krijgen om de klant te bereiken. Daarmee wordt Middenstand weer een vak en wordt de middenstander weer een ondernemer. En de rol van de overheid is wat mij betreft dan alleen maar faciliterend in plaats van betuttelend.

Lang leve de middenstand!

 

‘Het jurkje’ en het nut van een Energielabel

Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat kantoorruimte ongeveer 40 van de 168 beschikbare uren per week wordt gebruikt? En dan moeten we ons zorgen maken o...

Heel Nederland was deze week in de ban of het jurkje nu blauw met zwart of wit met goud was. Het is onvoorstelbaar hoe stellig de betrokken personen waren in ‘hun gelijk’. Later kwamen in diverse TV en radioprogramma’s deskundigen aan het woord, die aangaven dat het verschil van inzicht werd bepaald door hoe mensen ‘geprogrammeerd’ zijn.

Hún waarheid

Wat voor de één blauw lijkt, is voor de ander dus kennelijk wit. Zij hebben deze kleuren ooit voor zichzelf als zodanig gedefinieerd en dus is het hún waarheid. De grap zit hem natuurlijk in het feit dat er in dit geval in grote lijnen ‘maar’ twee kampen zijn, waardoor er een collectieve competitie kon ontstaan die natuurlijk helemaal nergens over gaat. Nederland ging dan ook weer over tot de orde van de dag.

Herintroductie van Energielabel

Datzelfde gevoel kreeg ik onlangs toen ik me bedacht wat we als kantoor nu eigenlijk aan moeten met het, door de onvolprezen Minister Blok, opnieuw in het leven geroepen energielabel. Nu snap ik best dat deze minister ook íets te doen moeten hebben, maar om dan de markt maar weer op te zadelen met een energielabel, waarvan inmiddels duidelijk is bewezen dat daar werkelijk niemand op zit te wachten (behalve misschien een dubbel-glaszetter en een na-isolatiebedrijf) gaat me wat ver. En als het alleen over woningen zou gaan zou ik het nog enigszins begrijpen, maar waarom ook voor kantoorpanden?

Nog geen 25% bezetting van kantoorruimte

Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat kantoorruimte ongeveer 40 van de 168 beschikbare uren per week wordt gebruikt? Dat is ongeveer 23,81% van de beschikbare tijd!!! En dan moeten we ons zorgen maken over een energielabel A, B of C??? En ook bij wonen zijn er nog altijd minstens honderd zaken belangrijker dan het feit of een woning een energielabel A of D heeft.

De consequenties

Intussen heeft u als verkoper (en zelfs als verhuurder) van een bedrijfspand wel de verplichting om het energielabel voor uw eigendom te laten vaststellen. De notaris zal immers een eigendomsoverdracht van een object zonder energielabel niet meer laten gebeuren. En bij controle door één van de rechterhandjes van Minister Blok, zou u wel eens een hoge boete kunnen krijgen.

Wij adviseren u daarom toch maar een energielabel vast te laten stellen. U moet maar denken dat u er de economie weer een handje mee helpt, de keuringsinstanties moeten immers ook leven. En daarna gaan we allemaal weer over tot de orde van de dag!

En voor minister Blok heb ik ook een advies… Ga nu eindelijk eens met écht belangrijke zaken aan de gang en verzin een keer iets nieuws én nuttigs!

 

De zegen van concurrentie

Er is op dit moment geen dorp of stad in onze regio die niet het hoofd breekt over haar winkelgebeuren. Recentelijk heb ik een mini symposium ‘wonen-werken-winkelen’ bijgewoond dat georganiseerd werd door de Provincie Noord-Brabant. Hier gingen bestuurders van de provincie in gesprek met bestuurders van dorpen en steden over dit onderwerp. Er kwam onder meer aan de orde dat de overheid omzichtig en beschermend met haar winkelgebied om moet gaan om de leefbaarheid van hun woonplaats veilig te stellen.

Het probleem

Ik vraag me af of bescherming door de overheid wel het gewenste effect heeft? Is het niet belangrijk om eerst te kijken wat het echte probleem van de winkeliers is? Over dat laatste zijn de meningen onder winkeliers unaniem. Internet is een grote bedreiging, de consument koopt niet meer in de winkel en op vele plaatsen ontstaan concurrerende winkelconcentraties (o.a. meubelboulevards) die de aandacht van winkels in de centra afleiden. Iedereen krijgt de schuld…… behalve de winkelier zelf.

Succes

Ik vraag me echter af of er geen drastische omslag in het denken over detailhandel dient te komen. Zeker nu de problemen rond onder meer V&D, Blokker en Hema zich aandienen. Wat gaat hier nu eigenlijk fout? Begrijpen winkeliers nog wel wat een consument is en wat de klant wil? En wannéér hij dat wil en om welke reden? En begrijpen de winkeliers wel dat zij zelf zaken zullen moeten veranderen om interessant door de consument gevonden te worden? Kijk eens naar het succes van LIDL en Action. Is dat alleen prijs? Doen zij iets met internet of een webshop? Of zijn ze creatief en spelen ze slim in op de behoeftige consument?

Concurrentie

Sinds de enorme prijzenslag bij de supermarkten (vanaf 2003) is daar veel veranderd. Grote partijen verdwenen van het toneel. Velen vreesden destijds voor een verschraling van de service en het aanbod van onze dagelijkse boodschappen. Het tegendeel is waar gebleken! Supermarkten zijn sindsdien meer dan ooit op de consument gericht, met zowel assortiment, prijs als service. Zelfs nu houdt bijvoorbeeld Lidl met haar creativiteit de grote Albert Heijn en Jumbo scherp. Zowel de consument als de ondernemer varen er wel bij.

Veranderingen

Zou het kunnen dat de winkeliers in de binnenstad niet voldoende scherp (meer) zijn en dat ze zich onvoldoende realiseren dat zij zich dienen aan te passen aan de veranderende realiteit? Uit welke hoek de economische wind waait heb je immers niet in de hand. Hoe de zeilen gezet moeten worden om vervolgens toch vooruit te komen is slechts aan de levensvatbare ondernemers besteed.

Winkeliers ontwikkel u, bescherming door de overheid zal u niet redden, net zo min als de schuld aan internet te geven. U staat aan het roer en bepaalt zelf of uw schip blijft varen, of u nu V&D heet, of een hakkenbar op de hoek van de straat heeft.

Doe het nu, morgen is het wellicht te laat…

 

Unieke Generatie Switch

Normaal gesproken volgen door de jaren heen generaties elkaar op in allerhande geledingen van onze maatschappij. Mensen gaan met pensioen en worden opgevolgd door mensen die in leeftijd en kunde voor de hand liggen. Aangezien dit doorgaans geleidelijk gebeurt is daar normaal gesproken niet één, twee, drie een patroon in te herkennen. Toch zijn die patronen er wel degelijk.

Bandbreedte

Heeft u nooit gezien dat ondernemers bijvoorbeeld heel vaak in lagen uit dezelfde generaties komen? Het zijn vaak de kinderen van ondernemers die ondernemer worden en daar zit vaak een tijdsverschil van een jaar of twintig tussen. Typisch genoeg wordt die ruimte daartussen vaak ingevuld door een generatie mensen die publiek hun rol vervullen, zoals openbare bestuurders en ambtenaren. Kinderen van deze groep volgen vaak het spoor van hun ouders, waardoor de generaties zich met een bandbreedte van circa 10 jaar, steeds keurig afwisselen.

Patroon

Wat nu een opvallend gevolg is van een economische crisis is dat met name een groot aantal ondernemers langer door is blijven werken dan dat eigenlijk de bedoeling was. Ze verstoren daarmee het patroon. Je ziet dan ook dat er ineens een opvallend verhoogde concentratie plaatsvindt van (leidinggevende of prominente) personen in de private èn publieke maatschappij die ‘plotseling’ het stokje overgeven aan hun opvolgers.

Babyboomers

Het frappante van juist deze tijd (2015) is dat we daar bovenop nu echt afscheid gaan nemen van de uitlopers van de ‘Babyboomers’ (mensen die tot ongeveer 1952/1953 zijn geboren). Een belangrijk kenmerk van veel van deze ‘babyboomers’ is dat ze een enorme lange staat van dienst hebben, die eigenlijk alleen maar een opwaartse ontwikkeling heeft gekend en vaak een zeer invloedrijke of machtige positie hebben bereikt. Deze groep bestaat voornamelijk uit publieke c.q. bestuurlijke functionarissen en gaat dus de komende twee jaar de actieve dienst verlaten!

Generatie-switch

De hierboven geschetste unieke samenloop van omstandigheden gaat er voor zorgen dat er de komende twee à drie jaar sprake zal zijn van een grootschalige ‘generatie-switch’. Voor het eerst sinds in ieder geval de Tweede Wereldoorlog, komen massaal veertigers en vijftigers aan het roer van bedrijven en publieke organisaties en mogen zij hun visie op het leven gaan vertalen in beleid. Deze mensen behoren allemaal tot de zogenaamde X-generatie en begrijpen elkaar uitstekend. Aangezien deze mensen de ouders zijn van de, nog veel verder geëvolueerde, Y-generatie is de eerste brug over de enorme generatiekloof tussen de huidige (oude) bestuurders en de jongste generatie ondernemers, gegarandeerd.

De generatie X is uitgerust met het belangrijke eigenschap: flexibiliteit. Ik hoop dan ook van harte dat mijn ‘generatie X’ op een verantwoorde manier de leiding zal nemen, maar zich zal blijven buigen naar de generaties na ons om te horen en zien in welke richting die zich onvermijdelijk zullen ontwikkelen en daar hun beleid op te richten.

A new world has begon!

 

Econometer 2014

Wat ik altijd interessant vind als ik de bedrijfsbarometer in De Ondernemer bekijk, is dat het zo veel zegt over de persoonlijkheid van degene die het cijfer geeft en hoe die persoon kennelijk naar zijn omgeving en/of markt kijkt.

Optimisme

Het is mij daarbij ook vaak opgevallen dat ik zelf, met name het laatste jaar, met mijn gevoel op een veel hoger cijfer zat dan andere vergelijkbare branchegenoten. Het eerste wat je dan doet is aan jezelf gaan twijfelen. Ben ik niet te optimistisch? Is het wel echt wat wij ervaren? Mis ik informatie die andere zo behoudend maakt?

Eén van de veel gehoorde redenen waarom we volgens sommige pessimistisch zouden moeten zijn, is de ‘triple-dip’ die aanstaande zou zijn. En eerlijk is eerlijk, als je de motivatie daarachter hoort, klinkt het in eerste instantie geloofwaardig. De wereld staat immers in brand. En het gebeurt tegenwoordig allemaal zo dichtbij.

Actie

Ik geloof er eerlijk gezegd helemaal niets van. Eind 2013 proefden wij de eerste voorzichtige interesse van grote bedrijven op de vastgoedmarkt. Vanaf het voorjaar 2014 hebben zich daar de MKB-ondernemers massaal bij aangesloten. En het grote voordeel van een MKB ondernemer is dat ze vervolgens ook DAADWERKELIJK IETS DOEN! Het blijft niet bij kijken. Ze nemen beslissingen en voegen de daad acuut bij het woord.

Quit of dubbel

MKB-ondernemers hebben hun ontwikkeling weer in de eerste versnelling staan. De lange jaren van de crisis hebben ze bezuinigd en gewerkt ‘op overhouden’! het is verrassend om de slagkracht van het MKB, zelfs na 6 jaar crisis, te ervaren. En ik geloof er niets van dat een of andere Vladimir of Ayatollah daar zomaar verandering in zal brengen. Voor MKB-ers is investeren in deze tijd gelijk aan inzetten op ‘quit of dubbel’. En juist vanwege deze inzet is opgeven geen optie.

Wij merken dit in de bedrijfshuisvesting dagelijks en hebben dit jaar de potentiele kracht van het MKB weer mogen ervaren. Dit stemt ons positief en vertrouw vol over de toekomst. Dat gevoel is voor ons een dikke 8,7 waard.

 

Wij wensen iedere MKB-er een zakelijk succesvol 2015 toe!

December, maand van sfeer èn afrekening

Inmiddels is de laatste maand van het jaar alweer aangebroken en kunnen we de balans opmaken. Voor ons ondernemers hebben alle maanden door het jaar heen wel een specifiek gevoel. Bekijk hieronder een jaaroverzicht.

De opstart-maand

Zo is Januari een echte opstart-maand. Veel ondernemers blazen even uit van de eindspurt van het voorgaande jaar. De nieuwjaarsreceptie komen vaak de hele maand voor. De vele, vaak jaarlijkse, rekeningen stromen weer binnen en dat terwijl er nog weinig of niets verdiend is. Zoetjes aan tijd om weer te beginnen. Maar niet voordat we in Februari eerst Carnaval hebben gevierd. En vaak nemen we tot en met Maart nog even de gelegenheid om even van de wintersport te genieten.

Spijbelgedrag in de lente

Voor ons bedrijfsmakelaars is het altijd weer fijn om omstreeks April te ervaren dat de lente in aantocht is. Wij merken dat direct omdat er vrijwel gelijktijdig met de eerste zonnestralen, ondernemers gaan reageren op te huur en te koop borden. Een duidelijker bewijs van spijbelgedrag in het begin van de lente, heb ik nog niet kunnen ontdekken. Wij kijken er elk jaar weer naar uit. April, Mei, Juni en deels ook Juli zijn de werkmaanden. Dan gebeurt het! De combinaties van meivakantie en van allerhande Heiligendagen ten spijt, zijn het deze maanden waar door vele van ons een belangrijk deel van de omzet gehaald moet worden.

De vakantiemaanden

Juli maar vooral Augustus zijn de vakantiemaanden. Jammer genoeg is in ons land de spreiding van vakanties ingevoerd waardoor ons land economisch minstens 6 tot 8 weken op een laag pitje draait (wat dat betreft kunnen we een voorbeeld aan Frankrijk nemen die gewoon de hele maand Augustus de zaak dicht doen).

De tweede run van het jaar

September, Oktober en November is de tweede run van het jaar waarin de zaken gedaan moeten worden. Lekker ongestoord een flinke tour maken. Iedereen zit in de werkmodus en zaken doen is daarbij bijna een automatisme. Het drukke werken wordt mede dragelijk door de ontelbare bijeenkomsten en recepties die in deze maanden worden georganiseerd. Heerlijk sociaal.

December, maand van sfeer én afrekening

Intussen is het al weer vroeg donker geworden. Ondernemers gaan in het donker van huis en komen in het donker weer thuis. Op dat moment breekt December aan en realiseren we ons dat het jaar zijn voltooiing nadert. We zetten nog een laatste spurt in om de komende jaarrekening nog een duwtje in de goede richting te geven. En we glijden in de sfeer van Sinterklaas en Kerst en voor velen de afsluiting met een kerstvakantie. Vaak een korte maand maar de sfeer van December doet goed voor een heel jaar. We nemen afscheid van elkaar en wensen elkaar een goed uiteinde. De boeken worden gesloten. Het resultaat staat. Daar is niets meer aan te doen. We rusten uit en besteden aandacht aan onze gezinnen.

 

Het is goed zo, volgende maand is er weer een heel nieuw Jaar!

 

Dieverij!

Als MKB ondernemer is het over het algemeen niet handig om breed uit te wijden over eigen politieke standpunten. Het zou immers zomaar kunnen dat je daarmee op de tenen van een potentiële klant gaat staan. Of erger nog, een groep invloedrijke personen die jou als MKB’er vanaf dat moment toch anders zullen gaan bekijken. Afijn, het hart wil ook wat en aangezien een recent artikel in de krant bij mij de bekende druppel betekende, wil ik dat toch even aan de orde stellen.

Loonbevriezing, loonsverlaging en zelfs ontslagen

MKB’ers hebben de afgelopen 5 jaren, vaak met pijn in het hart, hele onplezierige maatregelen moeten treffen ten aanzien van hun personeel. Loonbevriezing, (tijdelijke) loonsverlagingen en zelfs vele medewerkers zijn ontslagen om de kop van de onderneming boven water te kunnen houden. De ondernemers hebben er zelf een flinke schep bovenop gedaan voor wat betreft het aantal uren per week dat gedraaid moest worden. Alles voor het goede doel en alles met het idee dat het maar tijdelijk is en er uiteindelijk weer licht aan de horizon zal schijnen. ‘Na het zuur zal dan het zoet zich aandienen’, om de woorden van Balkenende en Bos na de troonrede van 2008 nog maar eens aan te halen.

Nieuwe werkkostenregeling

En wat schetst eind 2014 onze verbazing? De nieuwe werkkostenregeling zal er eens even voor zorgen dat alle kleine geneugten die een MKB’er aan zijn (inmiddels broodnodige) werknemers kan geven (zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon) worden beschouwd als een component van het inkomen van werknemers, ongeacht of ze daar nu hun werk mee moeten doen of niet. Waarom geldt de 24-uurs economie nu opeens niet? Daarnaast worden de bijtellingstarieven weer eens flink bijgesteld en als klap op de vuurpijl wordt zelfs de huurprijs die de ondernemer moet betalen om zijn personeel te laten parkeren, eveneens als inkomen aangemerkt.

Overheidskosten

In mijn ogen is dit te absurd voor woorden. Is er in de afgelopen jaren iets gedaan om de kosten van de overheid terug te dringen? Hoeveel personeel is er extra nodig om dit soort absurde regels uit te voeren en wat kost dat? En hoeveel loonsverhoging krijgen die duizenden ambtenaren in Den Haag ter compensatie van het inkomensverlies, omdat ook hun parkeerplaats bij hun inkomen wordt opgeteld? Wat is eigenlijk het rendement van deze deprimerende en ontmoedigende regels?

Waar is deze overheid mee bezig? Beseffen zij nu nog niet dat de economie dankzij het MKB met haar personeel en ondanks de overheid met haar personeel uit het slob zal komen? Het wordt tijd dat de diverse belangenorganisaties flink van zich laten horen en de volksvertegenwoordiging nu eindelijk eens haar werk gaat doen..

Het gelijk van Winston Churchill

Wie kent hem niet.. Engelands eerste minister in oorlogstijd. De één vindt hem een bullebak van de eerste orde. Een ander is zo’n grote fan van hem dat hij na 70 jaar nog formeel zijn voornaam van Gerard in Winston laat veranderen (waar gebeurd door een zeer gewaardeerde relatie van ons kantoor).

“Geef mij maar een varken”

Het is echter ontegenzeggelijk zo dat Winston Churchill overliep van uitspraken die tot op de dag van vandaag nog niets aan waarheid hebben ingeboet. Zo hoorde ik onlangs één van de lijfspreuken van Churchill: “ik hou niet van honden en ik hou niet van katten. Geef mij maar een varken!”

In tegenstelling tot de meeste andere spreuken van Churchill, die over het algemeen toch weinig aan verbeelding overlaten, was dit een hersenkraker. Churchill zelf gaf vroeger de volgende toelichting: als je een hond iets vraagt, gaat hij zitten en geeft hij pootjes en een kat trekt zich over het algemeen weinig of niets aan van wat er gevraagd wordt. Een varken daarentegen zal zich nimmer anders voordoen dan dat hij is.

Weet wat je aan iemand hebt

Toen de essentie van deze spreuk goed tot mij doordrong kon ik niet anders dan Winston van harte gelijk geven. Wat is er in hemelsnaam belangrijker in de verhouding tussen mensen dan precies te weten wat je aan iemand hebt? Niet ja zeggen en nee doen. Niet je mooier voordoen dan je in werkelijkheid van plan bent om te doen. Niet een opdracht binnenhalen en vervolgens deze in de kast naast al die andere mooie opdrachten hangen om er vervolgens niets mee te doen!

Niet een potentiële opdrachtgever de indruk geven dat je zijn pand wel binnen een redelijke termijn zal verhuren, maar vervolgens alleen op de kandidaten uit willen zijn om andere opdrachtgevers, die al veel langer en harder roepen om een huurder of koper, tevreden te stellen. Of zelfs in sommige gevallen nog erger, om ze in je eigen beleggingspanden te zetten!

Wij maken ons niet altijd even populair door echt te zeggen hoe wij zaken zien en voelen. Maar we zouden doodongelukkig worden als we de schijn moeten gaan ophouden om vervolgens anders te zijn dan we zijn. Het zit gewoonweg niet in ons systeem. Wij zijn nu eenmaal liever een varken dan een hond!

Van het land of uit de stad?

Vroeger werden vaak in dorpen jonge meiden geronseld om bij welgestelde mensen in de stad als ‘dienstmeid’ te gaan werken. In die tijd is het gezegde ontstaan dat je ze beter van het land dan uit de stad kunt hebben.

Stadse en dorpse mensen

We laten even in de midden wat de mensen daar vroeger nu precies mee bedoelden. Eén ding is zeker, er zit nog steeds een duidelijk verschil tussen stadse en dorpse mensen. Dus ook tussen ondernemers in de stad en ondernemers uit dorpen in de regio.

Typisch genoeg valt dit verschil onder normale marktomstandigheden niet zo snel op. Ondernemers hebben allemaal een bedrijf te runnen en ze zullen dat voor een belangrijk deel op dezelfde manier doen. Toch valt juist nu het typische verschil tussen ondernemers uit de stad en in de regio op.

Verschil bedrijfshuisvesting stad en dorp

Onze markt is weer volop in beweging en daar bedoel ik dan met name de verhuurmarkt mee. Daar waar de verhuurmarkt van bedrijfsgebouwen ongeveer 5 jaar nagenoeg stil heeft gelegen, merken we nu dat de drempel voor ondernemers om een ander bedrijfsgebouw te huren erg laag is. Dat dit met name in de stad gebeurt is inherent aan het verschil tussen ondernemers in de stad en van het land. Ondernemers in de dorpen zijn van huis uit namelijk meer van het in eigendom hebben van hun eigen bedrijfspand.

Ook al zouden deze ondernemers misschien nu wel (graag) bereid zijn om te gaan huren, zitten ze vaak toch met hun huidige bedrijfspand dat ze in eigendom hebben. En voor het verkopen van bedrijfspanden is de markt vooralsnog nog niet rijp genoeg. Daarvoor moeten de potentiele kopers met jaarcijfers naar de banken om een financiering aan te vragen en het mag duidelijk zijn dat de banken daar in deze tijd erg kritisch tegenover staan.

De overtuiging van ondernemers uit de regio dat ‘huren geld weggooien is’, levert derhalve nu kennelijk een achterstand op in het schakelen naar een nieuwe toekomst!

Advies toekomstige bedrijfshuisvesting

De effecten in ons marktgebied zijn duidelijk. De markt in bedrijfspanden in de stad loopt weer goed door. De markt op bedrijventerreinen van dorpen in de regio is echter nog nauwelijks in beweging gekomen.  Wellicht is het raadzaam voor ondernemers in de regio om hier in de toekomst eens over na te denken en zo mogelijk het beleid ten aanzien van bedrijfshuisvesting, met name het kopen of het huren daarvan, tegen het licht te houden. Wij adviseren daar graag bij.

Succes!

Naast een goede gezondheid is succes hetgeen je als mens normaliter het liefst toegewenst krijgt. Tevens is succes iets waarvan ik het nauwelijks zou kunnen omschrijven. Succes voel je pas als je het hebt. En je weet het ook zeer zeker als je het niet hebt. Je zou daar zelfs ongelukkig van kunnen worden.

Wens synoniem aan succes

Toen ik onlangs tijdens één van de vele lezingen rond Prinsjesdag, mevrouw Professor Barbara Baarsma (directeur SEO) hoorde vertellen dat onze economie gebaseerd is op de drang (innerlijke wens) van nagenoeg elk individu om het financieel of maatschappelijk net iets beter te doen dan zijn of haar buurman, bedacht ik mij dat het met goed gevolg nastreven van een wens kennelijk synoniem is aan succes!

Verschillende vormen van succes

In dit verband zou je kunnen stellen dat het overleven van de crisis zonder al te veel kleerscheuren eveneens een vorm van succes is. Sterker nog, het verkopen van een bedrijfspand met verlies om zodoende een te grote schuldpositie te saneren zou zelfs succes genoemd kunnen worden. Eén ding is duidelijk: voor succes is wel op één of andere manier actie nodig. Zonder actie (nastreven van een wens) kan er simpelweg geen goed gevolg zijn en dus ook geen succes.

Ons succes

Wij staan midden in de markt, hebben een goed netwerk met heel veel fijne ondernemers als onze kennissen. Deze ondernemers komen geleidelijk aan weer in actie en kloppen bij ons kantoor aan om advies. Dit is wat we nastreven! De vastgoedtransacties die daar uit voortvloeien zijn een gevolg van ons handelen (en nooit een doel geweest). Dat is ons succes en het voelt heerlijk.

Succes kun je afdwingen door goed over jouw eigen doelen na te denken en vervolgens de juiste actie in te zetten om dat doel succesvol na te streven. In deze hele regel zit er maar één persoon aan het roer en dat ben je zelf. De rest zijn slechts factoren waar je mee om dient te gaan.

Belang van succes

Waarom is succes belangrijk? Omdat het alle druk en stress van de afgelopen jaren doet reduceren tot een broodnodige ervaring. Omdat het jouw accu weer oplaadt. Omdat het je weer zin geeft om er een tandje bij te zetten en ook jouw klanten te laten meedelen in het succes. Oké, ik geef het toe, na gezondheid is succes het meest belangrijke ‘hormoon’ dat ondernemers kunnen hebben.

Wij genieten van dit succes en gunnen het ieder ander op zijn minst net zoveel. En waar we kunnen zullen wij er zijn om onze relaties te helpen bij het met goed gevolg nastreven van hun wensen.

Kantoorruimte, een vloek of een zegen?

Met een enorm opgelucht gevoel mogen wij constateren dat de markt voor bedrijfsmatig vastgoed uit haar crisisslaap is ontwaakt. Eind 2013 waren de signalen al wel voelbaar en begin 2014 waren het met name grote multinationals die nog snel gebruik wilden maken van het ‘huurdersmarkteffect’. MKB-ers lieten in die periode nog nauwelijks van zich horen.

Na de vakantie is dat echter rigoureus anders. MKB ondernemers hebben er zin in om het bed op te schudden en de handen aan de ploeg te slaan. Als de donder aan de gang om de zorgen van de crisis zo spoedig mogelijk te vergeten.

Transformatie van kantoorgebouwen

Nu pas wordt ook duidelijk hoe de markt omgaat met de dilemma’s waar de geleerden zich de afgelopen jaren voornamelijk mee bezig hebben gehouden. Transformatie van kantoorgebouwen en andere bedrijfsruimten, slopen, herbestemmen. En vervolgens wie dat dan moet betalen.

Wij zeggen altijd dat de markt van bedrijfshuisvesting zich ontwikkeld onder invloed van vraag. En we krijgen gelijk. Panden die we stiekem al hadden afgeschreven staan plots in de belangstelling van potentiële gebruikers. En kantoorpanden die als goudgerande kantoorvilla’s te boek stonden gaan nu voor mooie prijzen weg als woonvilla’s. De wereld op zijn kop dus.

Verhouding kantoorruimte en bedrijfsruimte

Toch blijft kantoorruimte in bedrijfspanden een zorg. Althans ‘te veel’ kantoorruimte in een te kleine bedrijfsruimte zal nog steeds als een vloek worden ervaren. Veel MKB-ers hebben immers de overhead tot een minimum teruggebracht en iedereen weet dat de kost in dit soort bedrijven nu eenmaal niet op kantoor verdiend wordt.

Schroom niet MKB-er. Zoek naar de ruimte op de gewenste locatie en doe het voorstel dat past bij jouw onderneming. Wij zullen, samen met de verhuurder, er alles aan doen om beide partijen een nieuwe start te geven.

Saris & Partners gaat inmiddels als een speer en heeft haar eerste personeelsuitbreiding al weer mogen beleven. Wij gunnen u allen nog meer dan dat.

Veel succes met deze nieuwe dageraad!

Echt of niet echt?

Ik weet natuurlijk niet hoe het u vergaat en in wat voor situatie u en uw onderneming zich nu bevinden, maar ik bedacht me afgelopen week dat we op één front een enorme winst hebben geboekt. De mensen waar we in de dagelijkse gang van zaken weer contact mee hebben, zijn anders of gedragen zich anders dan een aantal jaren geleden.

Geen dubbele agenda’s meer

Dat heeft me aan het denken gezet over ‘hoe’ anders. Mensen zijn voor mijn gevoel oprechter in hun denken en handelen. De dubbele agenda’s zijn er niet meer. Ondernemers zeggen waar het op staat en willen graag geholpen worden. Ze nemen ons in vertrouwen en maken het ons daardoor ook mogelijk om hen te helpen. Wij van onze kant hebben ook geen behoefte aan smoesjes (dat hebben we overigens nooit gehad). Maar nu, meer dan ooit luidt het credo: je wordt gewaardeerd om wie je bent, dus ben vooral jezelf!

Niet wat, maar wie

Typisch genoeg constateer ik om me heen dat dat zich kennelijk niet alleen in onze markt afspeelt. Als ik naar de politiek kijk, lijkt het plotseling alsof bestuurders niet meer gewaardeerd worden om WAT ze pretenderen te zijn, maar om WIE ze daadwerkelijk zijn. Oprechte uitspraken die hun eigen kwetsbaarheid tonen zijn de triggers van deze tijd. Het tijdperk van de ECHTE mensen is weer aangebroken.

Met de poten in de klei

Gelukkig blijkt dat het overgrote deel van de ondernemers in de kern ECHTE mensen zijn gebleven. De weelde van de afgelopen jaren kan best voor een laagje ‘nonchalance’ hebben gezorgd. Nu de hand weer aan de ploeg moet, zijn ze weer op en top ondernemer en staan ze weer met de ‘poten in de klei’. Heerlijk om dat weer te ervaren.

En de ‘onechte’ onder ons, ach die hebben voor even weer hun tijd gehad. En we zouden geen mensen zijn als die tijd over een jaar of 10 niet opnieuw zijn intrede doet. Mensen leren het namelijk nooit.

Geniet van deze tijd. Dit is de tijd van ECHTE ondernemers-bestuurders.

Geeft de Cloud uw kantoor echt vleugels?

Vorig jaar heb ik een interessante verhandeling van iemand van Sogeti (softwarehouse) aangehoord die begon met de parabel van het Schaakbord. In het kort bestond de clue van de parabel uit het feit dat de uitvinder aan zijn opdrachtgever, de koning die vereeuwigd wilde worden, rijst als beloning vroeg.

De Koning lachte hem toe en vroeg hoeveel rijst hij wilde hebben. Zijn antwoord was dat hij zoveel rijst wilde hebben als er vlakjes op een schaakbord zijn, in die zin dat op het eerste vlakje een korrel ligt en vervolgens op elk volgend vlakje het voorgaande aantal korrels verdubbeld.

De Koning lachte niet meer toen hem door zijn kanselier werd voorgerekend dat het aantal rijst op deze manier ongeveer 2,5 maal de wereldwijde jaarproductie aan rijst opleverde.

De spreker gebruikte deze parabel om een parallel te trekken met de technische ontwikkeling gedurende onze beschaving. Het uitvinden van het wiel mag daarbij als de eerste korrel gerekend worden. De stoommachine, de telefoon, de computer en ga zo maar door, volgden in een steeds hoger tempo. Steeds sneller volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar op en worden dingen mogelijk die tot voor kort als onmogelijk werden beschouwd. Waar moet dat naartoe..?

Volgens de spreker, en dat vond ik nog het meest indrukwekkende van de lezing, staan we figuurlijk gezien nog op de eerste helft van het schaakbord! De grote boost in de technologische ontwikkeling moet dus kennelijk nog komen!?

In de cloud

Terug met de voeten op de grond hebben we besloten om ons toch een beetje in de vaart der voortgang te steken door onze server in de boom te hangen en ‘in de cloud’ te gaan. Daarnaast zijn we met de telefonie over gegaan op VOIP.

Als je de leveranciers mag geloven gaat er een wereld aan mogelijkheden open en inderdaad, als je er over nadenkt is het allemaal erg vernieuwend. Toch verbaasd het mij enorm hoeveel moeite wordt gedaan om met nieuwe technieken, alles zoveel mogelijk op de oude omgeving te laten lijken. Ook heb ik nog nooit zo vaak gehoord dat iets ‘niet kan’, als sinds de oplevering van onze nieuwe systemen. Uiteraard kan er heel veel meer dan vroeger maar het keurslijf wordt daarentegen steeds strakker en de individuele mogelijkheden steeds kleiner. Als het allemaal werkt tenminste.

Ik heb me er maar bij neergelegd. Er is immers geen weg terug. Toch snak ik naar de tweede helft van het schaakbord waar ik van harte hoop dat systemen nu eens zelf zorgen dat alles goed komt, zonder dat ik het gevoel heb dat het hele systeem weliswaar draait maar dat het soms meer geluk dan wijsheid is. Een beetje van het Apple-gevoel dus uit de tijd dat Steve Jobs nog leefde.

Meteen dat ik het schrijf bedenk ik mij dat dit natuurlijk ook betekent dat we dan echter ook het einde van het schaakbord naderen. En dan? Einde verhaal? Waarschijnlijk wel. Iedere beschaving blaast zichzelf uiteindelijk op, waarom zou de onze dat niet doen?

Het wiel werd naar alle waarschijnlijkheid circa 5.500 jaar geleden uitgevonden. Als we nu op de helft zijn bereiken we het laatste vlakje dus over omstreeks 5.500 jaar. Tijd genoeg dus om nog van het leven en de vooruitgang te genieten!