Dieverij!

Als MKB ondernemer is het over het algemeen niet handig om breed uit te wijden over eigen politieke standpunten. Het zou immers zomaar kunnen dat je daarmee op de tenen van een potentiële klant gaat staan. Of erger nog, een groep invloedrijke personen die jou als MKB’er vanaf dat moment toch anders zullen gaan bekijken. Afijn, het hart wil ook wat en aangezien een recent artikel in de krant bij mij de bekende druppel betekende, wil ik dat toch even aan de orde stellen.

Loonbevriezing, loonsverlaging en zelfs ontslagen

MKB’ers hebben de afgelopen 5 jaren, vaak met pijn in het hart, hele onplezierige maatregelen moeten treffen ten aanzien van hun personeel. Loonbevriezing, (tijdelijke) loonsverlagingen en zelfs vele medewerkers zijn ontslagen om de kop van de onderneming boven water te kunnen houden. De ondernemers hebben er zelf een flinke schep bovenop gedaan voor wat betreft het aantal uren per week dat gedraaid moest worden. Alles voor het goede doel en alles met het idee dat het maar tijdelijk is en er uiteindelijk weer licht aan de horizon zal schijnen. ‘Na het zuur zal dan het zoet zich aandienen’, om de woorden van Balkenende en Bos na de troonrede van 2008 nog maar eens aan te halen.

Nieuwe werkkostenregeling

En wat schetst eind 2014 onze verbazing? De nieuwe werkkostenregeling zal er eens even voor zorgen dat alle kleine geneugten die een MKB’er aan zijn (inmiddels broodnodige) werknemers kan geven (zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon) worden beschouwd als een component van het inkomen van werknemers, ongeacht of ze daar nu hun werk mee moeten doen of niet. Waarom geldt de 24-uurs economie nu opeens niet? Daarnaast worden de bijtellingstarieven weer eens flink bijgesteld en als klap op de vuurpijl wordt zelfs de huurprijs die de ondernemer moet betalen om zijn personeel te laten parkeren, eveneens als inkomen aangemerkt.

Overheidskosten

In mijn ogen is dit te absurd voor woorden. Is er in de afgelopen jaren iets gedaan om de kosten van de overheid terug te dringen? Hoeveel personeel is er extra nodig om dit soort absurde regels uit te voeren en wat kost dat? En hoeveel loonsverhoging krijgen die duizenden ambtenaren in Den Haag ter compensatie van het inkomensverlies, omdat ook hun parkeerplaats bij hun inkomen wordt opgeteld? Wat is eigenlijk het rendement van deze deprimerende en ontmoedigende regels?

Waar is deze overheid mee bezig? Beseffen zij nu nog niet dat de economie dankzij het MKB met haar personeel en ondanks de overheid met haar personeel uit het slob zal komen? Het wordt tijd dat de diverse belangenorganisaties flink van zich laten horen en de volksvertegenwoordiging nu eindelijk eens haar werk gaat doen..