Maandelijkse archieven: mei 2018

MKB-er versus het grootbedrijf!

Toin Saris over de positie van de MKB-ondernemers. Het wordt tijd dat dit werkpaard zijn positie opeist. Hoe ze dat moeten doen? Dat lees je in deze blog.

In Nederland behoort meer dan 95% van de bedrijven tot het Midden- en Klein bedrijf (MKB). Voor het goede begrip: een bedrijf behoort tot het MKB indien het maximaal 250 personeelsleden heeft en een omzet van maximaal € 50 miljoen. Het MKB biedt aan 4,2 miljoen mensen werkgelegenheid (7 van de 10 banen) en was in 2016 verantwoordelijk voor ruim 903 miljard euro (60% van de totale omzet door bedrijven in Nederland).

Maatschappelijk belangrijk

Uit eigen ervaring kan ik daar aan toe voegen dat, naast het indrukwekkende belang van omzet en werkgelegenheid, daarnaast vele MKB-ondernemers een zeer wezenlijke rol spelen in het maatschappelijke leven van alledag. Er zijn maar weinig verenigingen in dorpen en steden waar niet één of meer MKB-ondernemers in het bestuur zitten, op de achtergrond belangrijke bijdrage leveren en/of financieel dingen mogelijk maken die anders echt niet zouden gebeuren.

MKB-ers zijn echter ook vaak bescheiden en dat is misschien, naast hun charme wel hun grootste valkuil. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat ondernemers dat doen.

Entre Nous

Bij het grootbedrijf zit dat net iets anders in elkaar. Ten eerste gaat het nooit over de eigen portemonnee behalve als het ‘B-woord’ op de agenda staat. Terecht dat deze bestuurders (ook) goed betaald worden. Hun visie is vaak doorslaggevend over het al dan niet succesvol zijn van grote bedrijven met vele medewerkers. Maatschappelijk gezien opereren deze bestuurders vaak op een ander niveau. Zitten ze meer met andere bestuurders (lees: politici) aan tafel en regeren op die manier over het wel en wee van ons land (en ons dus).

Heibel in de tent

Nu viel mij recent een artikel in het FD (17-5) op over de crisis tussen de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Beide zijn belangenbehartigers voor respectievelijk het MKB bedrijf en het grootbedrijf en zijn samen gevestigd in de Malietoren van waaruit gelobbyd wordt richting de politiek. Het MKB verwijt VNO-NCW dat ze absoluut niet serieus genomen worden en dat het ‘grootbedrijf’ haar eigen agenda door voert zonder het MKB daar bij te betrekken. De politiek op haar beurt, vindt het ‘grootbedrijf’ natuurlijk veel interessanter om mee te praten, immers dat zijn bestuurders onder elkaar! Dit ongenoegen leidde onlangs tot het vertrek van de voorzitter van MKB Nederland.

Dividendbelasting vs WOZ

Illustratief voor het standpunt van MKB Nederland was dat VNO-NCW tijdens de kabinetsformatie van Rutte III vroeg om afschaffing van de Dividendbelasting die gunstig is voor een aantal grootbedrijven en die vervolgens betaald moet worden door verhoging van de Onroerende Zaak Belasting op woningen en bedrijfspanden, hetgeen MKB-ondernemers hard zal raken!

Bescheidenheid of rol opeisen?

Ik denk dat het wel duidelijk is dat de ‘bescheidenheid’ van de MKB ondernemer hen ook op dit vlak parten speelt maar wat doe je er aan?  Moet de MKB-er op de barricade om de vertegenwoordiging (erkenning) te krijgen die hij verdient?  Moet het MKB massaal stoppen met het sponsoren van sportverenigingen en/of het actief deelnemen aan besturen van verenigingen en evenement?

NEE!

Ondernemers moeten dit allemaal blijven doen en misschien nog wel een tandje bij zetten. De economie laat het weer toe en we profiteren er allemaal van. Ik denk dat het goed zou zijn als MKB ondernemers openlijk meer zouden laten weten wat ze van zaken vinden en zich eens wat minder bescheiden op zouden stellen. Het MKB is de grootste werkgever van Nederland, heeft veruit de grootste omzet en is daarom een partij waar naar geluisterd MOET worden.  Toon als ondernemer dan ook betrokkenheid bij de vertegenwoordiging door MKB Nederland en zorg dat de Nieuwe Voorzitter (wie dat dan ook mag zijn) zich gesteund voelt door zijn achterban!! Alleen dan zal hij serieus genomen worden!

(Beeld: verbeeldingenhistorie op blogspot)

Wat doet een taxateur?

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Saris en Partners Makelaars en Taxateurs in ’s-Hertogenbosch. Ik krijg regelmatig de vraag

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Saris en Partners Makelaars en Taxateurs in ’s-Hertogenbosch. Als back office medewerker heb ik al vrij snel de mogelijkheid gekregen om mij te ontwikkelen tot taxateur bedrijfs onroerend goed (BOG). Ik krijg regelmatig de vraag, met name uit mijn directe omgeving, wat een taxateur nou eigenlijk doet. In deze blog licht ik graag een tipje van de sluier op.

taxa·teur (de; m,v; meervoud: taxateurs)
“Iemand die de waarde van (onroerend) goed schat”

Bovenstaande omschrijving komt uit de Dikke van Dale. Een taxateur is dus iemand die de waarde van, in mijn geval, bedrijfs onroerend goed in kan schatten. Maar hoe doet een taxateur dat dan?

Wat, wie en waarom?

Nadat de aanvraag voor de taxatie is binnengekomen, begin ik met het waarderingsvraagstuk te inventariseren. Je dient namelijk te weten wàt er getaxeerd moet worden, voor wìe en ook waarom. Is er sprake van een kantoorruimte, bedrijfsruimte of een winkelruimte? Gaat het om een aan- of verkoop of is er sprake van een fiscaal vraagstuk? Taxaties voor financieren komen het meest voor. Wij mogen dan ook voor elke bank taxeren.

Na het verzamelen van alle relevante informatie vormt zich een beeld van de omvang van het te taxeren object is, welke voorzieningen aanwezig zijn en wat de bijbehorende (exploitatie)kosten zijn, zoals de onroerende zaakbelasting en onderhoudskosten.

Vervolgens maak ik een afspraak met de opdrachtgever om het object op te nemen. Zodoende krijgen we een indruk van de locatie (omgeving), de bouwaard van het bedrijfspand en de functionaliteit van het object. Hierbij wordt het gebouw van binnen en buiten bekeken. Hierdoor vormt zich een indruk over hoe het object gebouwd en ingedeeld is, wat de eventuele voor- en nadelen van het object zijn en hoe de locatie te beoordelen is.

Het uitwerken van de rapportage kan dan beginnen. Hierbij wordt de ontvangen informatie bestudeerd, en een uitgebreide kadastrale recherche uitgevoerd inzake de eigendomsgegevens van object en de gebruiksmogelijkheden aan de hand van het bestemmingsplan beoordeeld.

Om vervolgens tot een goed waarde-oordeel te komen worden aan de hand de oppervlakten, uiterlijke kenmerken, locatie en diverse andere factoren referenties gezocht. Dit betreffen transacties van objecten die in zekere zin te vergelijken zijn met het te taxeren object. Al deze informatie leidt uiteindelijk tot een weloverwogen marktwaarde van het object.

Van lokaal tot multinational

Mijn werkzaamheden omvatten dus voornamelijk het taxeren van bedrijfsruimten, kantoorgebouwen, winkels, beleggingsobjecten (bijvoorbeeld verhuurde woningen of appartementencomplexen), bouwgrond en nog andere typen vastgoed.

Onze opdrachtgevers zijn uiteenlopend van aard: van MKB ondernemer tot multinational, banken, gemeenten, provincie en de Belastingdienst.

Mocht je meer willen weten over het taxeren van vastgoed of heb je een waarderingsvraagstuk? Schroom niet om contact op te nemen

Lees ook: 3 redenen waarom je bij Saris en Partners wilt werken.