Maandelijkse archieven: februari 2021

Bibob en de strijd van de gemeente tegen ontwrichting

Hè, hè! Eindelijk wordt de door Corona gedomineerde sfeer weer eens opgefleurd met een staaltje bestuurlijke spierbalpatserij tegen de georganiseerde criminaliteit. En dat precies op het moment dat een tweede kamercommissie heeft geconcludeerd dat de Tweede Kamer als Wetgever voornamelijk bezig is met het groot aantal (belangen)partijen in het Parlement tevreden te stellen in het formuleren van wetten in plaats van met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid rekening te houden. 

Luistert en huivert!

Het mag bekend worden veronderstelt dat de georganiseerde criminaliteit volop gebruik probeert te maken van de bovenwereld om hun illegaal verdiende (zwarte) centjes wit te wassen. Netflix heeft in de serie Keizersvrouwen een interessant inkijkje gegeven van hoe zo iets in de praktijk kan werken. Toegegeven, het witwassen van geld via de bovenwereld is een bekend en groot probleem. Zo groot zelfs dat men het ‘maatschappij ontwrichtend’ noemt. Overheden dwingen marktpartijen zoals advocaten, accountants, notarissen en makelaarskantoren tot het verifiëren van transacties om zodoende ontwrichtende transacties aan het licht te brengen.

Tot zover niets mis mee. Natuurlijk moeten we witwassen willen voorkomen en hebben niet alleen alle ondernemingen maar ook alle burgers hun plicht om alert te zijn op dit soort bewegingen.

Verdenkingen

Kennelijk in het enthousiasme om het ‘beste meisje van de klas’ te zijn heeft echter het college van een gemeente in de regio ’s-Hertogenbosch bedacht om een stapje verder te gaan en het voorgestelde instrument van de overheid, het BIBOB onderzoek, van toepassing te verklaren op alle burgers cq ondernemers voor ALLE transacties met de gemeente en vergunningaanvragen bij die gemeente boven een bedrag van € 500.000,00. Dus al dan niet of er verdenkingen zijn of niet.

Bibob/AVG

Nu wist ik niet precies wat een BIBOB onderzoek in houdt maar toen ik het aanvraagformulier zag werd de impact al snel duidelijk. De burger/ondernemer in kwestie moet werkelijk van heel zijn hebben en houden afschriften maken om als bewijs bij zijn verzoek tot onderzoek te dienen. Denk hierbij aan: legitimatiebewijs, uittreksels KVK van alle vennootschappen in bezit van de ondernemer, jaarcijfers, bankafschriften van alle rekeningen, vermogensopgaves, enzovoorts enzovoorts. Dit gaat ver! Je moet dus je hele financiële totaalpakket naar de gemeente sturen die vervolgens een oordeel gaan vormen of jij eerlijk aan jouw vermogen bent gekomen. Hoezo AVG (wet op de privacy)?

Uitvoerbaarheid

De bedrijfscontactfunctionaris melde mij op de vraag wie dat bij de gemeente gaat uitvoeren, dat men daar speciaal een medewerker voor aangenomen heeft. Op mijn vraag hoeveel tijd per aanvraag dit gaat kosten vertelde hij mij dat de betreffende ambtenaar hier 6 tot 8 weken over mag doen om tot een oordeel te komen. In hoeverre zich dit verhoudt met de kritische termijn waarbinnen een  gemeente bij vergunningsaanvragen tot een oordeel moet komen, is niet helemaal duidelijk. Één ding is voor mij wel duidelijk: Dit is weer een maatregel die wat mij betreft een enorme workload voor gemeente èn inwoners/ondernemers betekent. Om dit als gemeente algemeen van toepassing te verklaren op alle vastgoedtransacties met de gemeente en/of vergunningsaanvragen met een hogere investeringsimpact dan € 500.000,00 is wat mij betreft een enorme motie van wantrouwen ten opzicht van burgers in het algemeen en een onuitvoerbare ambtelijke molensteen. Verwacht rendement, 0,0%! De gegoede burgers hebben de lasten en zullen zo mogelijk naar andere gemeentes uitwijken. Net zoals overigens de boeven zeker zullen doen.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

Brede Welvaart

Afgelopen vrijdag werd door VNO-NCW voor de 59ste keer de Bilderbergconferentie gehouden. Vanwege de omstandigheden werd het deze keer een online conferentie waarbij vele bestuurders en geïnteresseerden, naar aanleiding van voordrachten van diverse prominente sprekers zoals onder andere Paul van Geest en Professor Mazzucato, mochten participeren in de overweging en discussie over het onderwerp ‘Brede Welvaart’.

Brede Welvaart betekent simpelweg (in mijn eigen woorden) dat economische groei niet per definitie op de eerste plaats komt maar dat het in een gezonde verhouding moet staan in relatie tot gezondheid, onderwijs en welzijn in onze leefomgeving. Kijk en dat is nou een onderwerp waar ik mij thuis bij voel.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als kind van de dorpssmid met de grootste winkel van het dorp, werd ons thuis voorgehouden dat wij ‘de kost’ verdiende aan de samenleving waarin we leefden. Ons dorp was in zekere zin dus onze kostwinning en daar had je zuinig op te zijn. Dat betekende dus dat wij ‘maatschappelijke betrokkenheid’ met de paplepel ingegeven kregen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Later, toen ik in 1999 een eigen makelaarskantoor in Den Bosch begon, was het voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik lid werd van diverse ondernemersverenigingen en even later in het bestuur kwam van onder andere onze bedrijfsterreinvereniging RIVU en SBB ’s-Hertogenbosch. Daar had ik eigenlijk geen tijd voor tijdens de opbouw van mijn kantoor maar toch stond die maatschappelijke betrokkenheid hoog op mijn prioriteitenlijstje. Sterker nog, door de jaren heen ontwikkelde zich die maatschappelijke betrokkenheid tot een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bietenbrug

Een aantal jaren geleden ben ik voorzitter geworden van RIVU en zit zodoende ook in het bestuur van VNO-NCW kring Den Bosch. Vanuit die positie kreeg ik de uitnodiging voor de afgelopen Bilderbergconferentie. Na afloop van de conferentie had ik het gevoel dat alles op zijn plaats viel. De vermaarde sprekers op deze conferentie spraken de taal die ik begreep. Geld verdienen is goed! Natuurlijk, de kachel moet blijven branden. Echter de maatschappij waarin we leven is onze belangrijkste verantwoordelijkheid. Dat is ons Welzijn én onze Kostwinning op lange termijn. Als we die maatschappij nu, in deze steeds individualistischer wordende samenleving, verwaarlozen door iedereen buiten onszelf aan hun lot over te laten,  gaan onze volgende generaties, maatschappelijk gezien, geheid de welbekende Bietenbrug op.

Wie is Saris & Partners

Ik zag recent een nieuwe advertentiecampagne van een conculega waarin breed werd uitgemeten hoe goed ze waren en wat hun grote marktpositie was. Er zijn jaren geweest dat ik hun positie benijdde ook al waren ze vaak meer concurrent van hun klanten dan dat ze hen van dienst waren. Nu ben ik blij dat wij ons hart zijn gevolgd en uitgegroeid zijn tot een deskundig maar bovenal betrokken makelaarskantoor met een mooie marktpositie in de regio. Dat is wie we zijn!

Voor reacties:

Toin.saris@sarisenpartners.nl