Maandelijkse archieven: mei 2017

The Why van Saris & Partners Makelaars

Toen me de vraag gesteld werd wat de ‘Why’ van Saris & Partners is

Onze accountant BDO is een pilot gestart waarmee ze MKB bedrijven, als het onze, gaan doorlichten om zodoende in de toekomst beter met ons te kunnen sparren over organisatie en strategie. Ons werd gevraagd of we aan deze pilot wilde meewerken. Daar hebben we natuurlijk meteen ‘ja’ op gezegd, want wat is er voor een MKB ondernemer nou fijner dan op een goed niveau met jouw accountant over jouw bedrijf te praten zonder dat het dan weer eens alleen over de cijfertjes gaat.

Ontwikkeling voor ondernemers

Er zijn zoveel zaken meer belangrijk dan cijfers waar we als ondernemers normaal gesproken weinig klankbord in ontmoeten. En juist die zaken leveren voor ondernemers vaak de meeste zorgen en stress op. Anderzijds is het zo dat ondernemers over het algemeen vooral sturen op hun goed ontwikkeld gevoel. Ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk ook een van de belangrijkste voorwaarden voor goed ondernemerschap is. Toch is gevoel globaal en dient daar een fine-tuning overheen te komen. Eens uit je comfortzone stappen en even vrij nadenken waar je mee bezig bent, doet je beseffen dat het soms ook beter of gemakkelijker kan.

Wat is de ‘Why’ van jouw bedrijf?

Wij zijn afgelopen week geïnterviewd, wat op zich al wel enkele eye-openers opleverde. Zo stelde de jongeman mij de vraag wat onze missie en visie is. Op zich hebben we dat wel in beeld maar toen hij vroeg wat onze ‘Why’ is, moest ik toch diep nadenken. Typisch eigenlijk, want ik heb al diverse cursussen en bijeenkomsten gehad waar die ‘Why’ telkens als belangrijkste ‘drive’ van een onderneming werd genoemd. Ik had er dus op zijn minst over na kunnen denken.

‘Why’ van Saris & Partners

Toen me de vraag gesteld werd wat de ‘Why’ van Saris & Partners is, stond ik met mijn mond vol tanden! Ik voelde me beschaamd. Waarom zijn wij wie we zijn? Waarom doen wij de dingen die we doen op de manier zoals we ze doen? Simpele vragen waar ik over na moet denken! Een confronterende constatering!

Inmiddels heb ik de vraag in de groep gegooid en hebben we er samen over nagedacht. Conclusie: we doen de dingen die we doen primair uit zorg en aandacht voor onze relaties die we meer als zakenvrienden beschouwen dan als klanten. Daarnaast willen we een maatschappelijke rol vervullen door een bijdrage te leveren aan zaken die aanvullend belangrijk zijn voor de (werk)gemeenschap waarin we leven en stimuleren we anderen ook om dat te doen. Grenzen tussen werk en privé vervagen en dat betekent in onze ogen dat werk vooral als prettiger moet worden ervaren.

Onze ‘Why’ is me inmiddels weer helemaal duidelijk en ik ben oprecht blij dat ik daar even over na heb gedacht. Het geeft me een goed gevoel. Ik kan elke MKB ondernemer aanbevelen om hetzelfde te doen. Ook raad ik iedereen aan om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Het kost relatief weinig en geeft enorme voldoening om samen aan een fijnere omgeving te werken.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl. Lees ook: Blog “Hoe gaat het ermee?”.

Een stap achteruit, twee stappen vooruit!

Toen ik 18 jaar geleden zelfstandig ondernemer werd, waren de ‘handboeken soldaat’ voor zelfstandig ondernemers nog niet uitgevonden. We hadden toen al wel een Kamer van Koophandel die pretendeerde om de ondernemer bij te staan, maar die werd zelfs door één van haar medewerkers toen al schertsend ‘Slaapkamer van Koophandel’ genoemd.

Stap naar een eigen bedrijf

Kennis en gevoel om de kost te verdienen had ik genoeg. Ik ging destijds naar de directeur bedrijven van de plaatselijke Bank en vroeg een krediet aan van 200.000 gulden. Die kreeg ik op basis van een persoonlijke borgstelling en de belofte dat ik mijn best zou doen om er een mooie en goede onderneming van te maken! Ik heb het krediet in al die jaren nooit echt nodig gehad. Het was echter wèl het vertrouwen dat de Bank me gaf, dat me voldoende zelfvertrouwen gaf om de stap daadwerkelijk te zetten. Ik ben daar de directeur bedrijven van toen (Wiebe K.) nog steeds zeer erkentelijk voor.

Succesvol team samenstellen

Hoe anders, dan gewoon de kost te verdienen, is het om een onderneming te laten groeien. Wat heb ik een respect voor ondernemers die fluitend hun bedrijf in enkele jaren boven zichzelf uit weten te laten stijgen. En wat heb ik al veel gesprekken met deze mensen gevoerd om er achter te komen wat ze zoveel anders doen dan ik.

Het antwoord is telkens bijna hetzelfde en eigenlijk lijkt het verbluffend simpel: goed selecteren van goed personeel en vervolgens vertrouwen geven. Ook zei een van de inspiratiebronnen tegen me: “Elke dag dat je een medewerker laat zitten die eigenlijk niet op zijn plaats zit, raak je één dag verder af van het moment dat je afscheid had moeten nemen”. “Om beider bestwil”, voegde zij er aan toe

Training on the job

Het pad van een ondernemer gaat over een weg die je gaandeweg zelf aan het aanleggen bent. Soms zit het mee en gaat het goed, soms moet er even een stukje bestrating uit om vervolgens weer lekker verder te kunnen gaan. Training on the job, noemen we dat. Fouten maken is niet erg, zolang je maar van jouw fouten leert en het de volgende keer dus anders doet.

Inmiddels zijn we met een leuk team en hebben we er allemaal zin in om er een fijne onderneming van te maken. Voor, door en met elkaar! Geen poeha, maar gewoon werken! En zo hoort het want onze relaties zijn niet anders van ons gewend.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl. Lees ook: Blog ‘Hoe gaat het ermee?’.