Maandelijkse archieven: februari 2016

Het voordeel van een vooroordeel

Weinig menselijks is ook ons vreemd. Als bedrijfsmakelaarskantoor zijn wij natuurlijk veelvuldig in persoonlijk gesprek met anderen, vaak ondernemers, waarbij zo’n gesprek niet zelden uitloopt in een beschouwing van al hetgeen ons als ondernemers bezig houdt. Hierbij zijn de zaken die ons dwarszitten natuurlijk veruit favoriet omdat we daar over het algemeen een duidelijk beeld bij en mening over hebben. Maar ook over maatschappelijke kwesties weet menig ondernemer wel zijn visie over te geven.

Op zich is dit geen raar verschijnsel. Ondernemers zijn immers mensen die gewend zijn om een snelle analyse uit te voeren en daar vervolgens hun conclusies aan te verbinden. De beslissing die alsdan genomen wordt, is in een aantal gevallen voor een groot deel gebaseerd op gevoel! Dat kan slecht of goed uitpakken, maar ook dat weet een ondernemer. It’s all-in the game!

Op het gebied van de eigen business van een ondernemer zal het gevoel zodanig ontwikkeld zijn, dat een snel oordeel in vele gevallen goed uitpakt. Op het moment dat de zaken niet alledaags zijn, zoals bijvoorbeeld: personeel, automatisering, telecommunicatie, marketing, enzovoorts, loopt de ondernemer een serieus risico. Hij vertrouwt in die gevallen namelijk op zijn intuïtie (vooroordelen) en zal vaak ontvankelijker zijn voor argumenten die aansluiten bij zijn gevoel. Wishfull-thinking ligt daarmee op de loer, sterker nog, is feitelijk een chronische kwaal van vele ondernemers te noemen.

Onlangs trof ik een ondernemer die één van zijn medewerkers had opgedragen om het per definitie NIET met hem eens te zijn als hij een kwestie met hem deelde en om dat vervolgens te beargumenteren. Hierdoor werd hij gedwongen om andere argumenten te overwegen en begon als vanzelf een zinvoller denkproces te werken dat tot betere vragen en uiteindelijk tot een beter eindresultaat zal leiden.

In onze ervaring is inmiddels wel gebleken dat het enige voordeel van een vooroordeel is dat er snel een beslissing genomen kan worden.

Voor reacties: Toin Saris@sarisenpartners.nl

MKB trends 2016

Als ik het woord ‘MKB’ zie, dan is mijn aandacht verzekerd. En dat heb ik niet alleen, want MKB-ers laten zich heel gemakkelijk aanspreken. Dat zit schijnbaar in de genen van een MKB-ondernemer.

Het artikel dat ik zag ging over de trends voor MKB-ers over 2016. Grofweg bestaan de te verwachten trends uit drie dingen:

– Van werknemend naar ondernemend;
– Van creatie naar curatie;
– Van internationaal naar hyperlokaal.

Van werknemend naar ondernemend

Hiermee wordt de trend bedoelt dat steeds meer ondernemende werknemers de stap zullen wagen om als zelfstandig ondernemer haar werk te vervullen. De psychologische drempel om te ondernemen wordt verlaagd. Ondernemer zijn is tegenwoordig cool en zal naar alle waarschijnlijkheid een enorme boost geven aan creatieve samenspanningen en resultaten.

Van creatie naar curatie

De tijd van economische groei is waarschijnlijk definitief geweest. Het uitvinden van nieuwe producten is niet meer de belangrijkste doelstelling. Het vervolmaken van bestaande concepten daarentegen wel. Beter over dingen nadenken en het combineren van bestaande technieken tot nieuwe of betere toepassingen zal een belangrijke nieuwe doelstelling worden.

Van internationaal tot hyperlokaal

De spreuk: ‘Wat van ver komt is lekker’ (of beter) is al lang achterhaalt. In een tijd met weinig communicatiemogelijkheden was alles wat van ver kwam per definitie nieuw en daarom misschien wel ‘beter’. Tegenwoordig is er niets meer onbekend en wordt het weer veel aantrekkelijker om in de eigen omgeving te ‘winkelen’.

Deze trends zijn waardevol mits ze herkend worden en mits we ons hier naar willen richten. Mijn laatste ‘baas’ zei altijd: ‘het geld ligt op straat, maar je moet wel willen bukken om het op te rapen’. Dat is geen trend, maar een waarheid waar ook vandaag de dag geen speld tussen te krijgen is.

 

Voor reacties:  Toin.saris@sarisenpartners.nl