Maandelijkse archieven: september 2016

Feest in Den Haag

Blog

Na ongeveer 8 jaren van kommer en kwel mocht onze koning dit jaar zijn feestmuts weer opzetten om ons vervolgens het beleid van dit kabinet voor haar laatste regeringsjaar, voor te dragen. Ingetogen optimistisch natuurlijk, zoals het Calvinisten betaamt.

De Kabinetten van de afgelopen jaren hebben ons, onder de stoere leiding van premier “captain Jack Sparrow” Rutte, door de woelige baren van de crisis geleid en lopen binnenkort de haven binnen. De crisisstorm was heftiger dan ooit en toch heeft het schip weinig averij opgelopen. Slechts een ‘handjevol’ bemanning is overboord geslagen, maar de sloepen boden uitkomst en dreven rustig achter het schip aan. Super gedaan!!

Wie heeft het eigenlijk super gedaan?

Het kabinet dat het tweemaal achter elkaar heeft gepresteerd om te blijven zitten? Wie in hemelsnaam had er belang bij om deze kabinetten te laten vallen? Rutte heeft gedaan wat hij tijdens de crisis moest doen en dat heeft de hele regering met hem gedaan. Natuurlijk heeft hij geld bespaard door alle ambtenaren op de nullijn te zetten, maar is bijvoorbeeld het overheidsapparaat de afgelopen jaren ook daadwerkelijk en substantieel ingekrompen?

De banken zijn zoekende naar nieuwe wegen en structuren voor het financieren van bedrijven waarbij duidelijk is dat het vertrouwen in elkaar toch flink beschadigd is geweest. Nieuwe vormen van financieren steken de kop op. Positief natuurlijk, maar wordt dit de structuur waarmee de motor van de Economie op toeren moet komen?

Ook veel grote bedrijven heroriënteren zich op hun positie in de veranderende economie. Wereldwijd is er veel aan de hand en zijn er bepaalde hoeken waar je op dit moment beter niet kunt komen. Ook veranderende waarde in duurzaamheid hebben hun gevolgen op diverse fronten en dan met name in de off-shore industrie en haar spin off activiteiten.

Het MKB daarentegen komt zoetjes aan weer tot ontplooiing. Wat nou zo sterk is aan het MKB, is dat het weer opkomt als gras op een totaal verbrand gazon. Niet in een grote graspol links of rechts, maar egaal over nagenoeg het hele veld. ‘Still going strong’ noemen wij dat. Een ongekende kracht die een land in staat stelt om uiteindelijk alles weer te laten functioneren. Die zorgt voor een buffer die tegen een stootje kan, zowel economisch als op personeelsgebied.

Chapeau MKB-er! Voor ons zijn jullie diegenen die de crisis hebben overwonnen en nu weer zorgen voor een stabiele ontwikkeling van onze economie, banen en koopkracht.
Laat ze in Den Haag maar feest vieren en denken dat zij de crisis hebben bezworen. Het is nog nooit anders geweest, maar wij weten wel beter 😉

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl

An Englishman in New York!

"Weet u wat nou typisch is? Ongeveer 20% van zoekers die zich online in onze regio oriënteren komen uit de regio Amsterdam! Het lijkt erop dat...".

Onder meer vanwege onze stevige inzet op online marketing is ons kantoor al geruime tijd op zoek naar minimaal twee actieve bedrijfsmakelaars die niet bang zijn om leads te bellen om ze vervolgens op vakkundige wijze van dienst te zijn. Ik mag wel zeggen dat dat verdomd lastig blijkt te zijn.  En frustrerend natuurlijk want als je eerst zorgt dat er plenty leads zijn om daar vervolgens te weinig rendement uit te halen omdat er in de regio geen vakkundige makelaars te vinden zijn, gaat je niet in je koude kleren zitten.

Ik hoorde tijdens mijn vakantie het nummer ‘An Englishman in New York’ van Sting voorbij komen en dat bracht me op een idee.

Commercieel zijn is een eigenschap dat steeds minder mensen in onze regio bezitten of in ieder geval niet voldoende ontwikkeld hebben. Ik wijt het wel eens aan het feit dat ook bijvoorbeeld de ‘ouderwetse middenstander’ nauwelijks nog bestaat. De Middenstand gezinnen van vroeger waren per definitie de kweekvijver èn opleidingsinstituut voor commerciële mensen. Kinderen kregen met de paplepel ingegeven hard te werken, gedienstig naar klanten te zijn en op straat hun fatsoen te houden want iedereen kon immers een klant zijn of worden!

Net zo goed als de hele winkelstand met een enorme schaalvergroting te kampen heeft waardoor de echte ‘middenstanders’ continue  hun werkveld verleggen naar gebieden waar nog wèl de kost te verdienen is, lijkt mij dat dat ook voor mensen met een commerciële drive het geval. Sterker nog, ik heb in het begin van mijn carrière bij dè Vastgoedbank in Utrecht doorgebracht en zou dat waarschijnlijk in deze tijd in de Regio Amsterdam doen. Daar zouden ze dus te vinden moeten zijn.

Weet u wat nou typisch is? Ongeveer 20% van zoekers die zich online in onze regio oriënteren komen uit de regio Amsterdam! Het lijkt erop dat er dus weer een tegendraadse beweging op gang begint te komen. Door alle faillissementen van grote winkelketens ontstaat in onze regio, Midden-Brabant,  ook zoetjes aan weer ruimte voor de zelfstandige detaillisten. Zou dat ook voor andere bedrijven gelden? En geldt dat dan ook voor Commercieel personeel die inmiddels misschien in een volgende (gezins)fase van hun jonge leven komen en dat liever in het veilige en actieve Brabant doen dan in het spannende maar hectische Amsterdam? Wij schatten van wel!!! Dus zijn we op zoek naar;

Brabo’s in Amsterdam!

Geïnteresseerden kunnen op onze website kijken of contact met mij opnemen.

Toin.saris@sarisenpartners.nl