Maandelijkse archieven: mei 2016

Big data

Ik had vandaag het ‘genoegen’ om te moeten verschijnen op de Rechtbank in Den Bosch als deskundige in een getuigengehoor van één van onze relaties. Toen ik daar in de gang zat te wachten om binnengeroepen te worden, realiseerde ik met dat er waarschijnlijk nergens meer gejokt wordt dan in een Rechtbank. Bewust of onbewust, ondanks de af te leggen eed of belofte en al dan niet geholpen door streberige advocaten die alleen maar opgeleid lijken te zijn om te winnen!

Ik bedacht mij hoe ondoenlijk het vaak voor een rechter moet zijn om de juiste informatie boven tafel te krijgen om daar vervolgens het meest rechtvaardige vonnis in te wijzen.

Onwillekeurig drong zich een vergelijking op met het vak van Taxateur. Ook die zit vaak tussen twee belangen in en ook voor hem is het vaak moeilijk om alle relevante informatie boven tafel te krijgen. Hoe ver ga je daar in. Wanneer houdt de feitelijke informatie op en waar begint de subjectieve weergave van informatie. En in hoeverre laat je het eigen gevoel daar op basis van jouw eigen waarnemingen, maar ook op basis van eigen voor- of afkeuren, een rol in spelen.

Niemand maakt mij wijs dat zowel een rechter als een taxateur binnen de aan hem of haar daarvoor beschikbaar gestelde tijd, een 100% objectief oordeel kan vellen. Toch ben ik ervan overtuigd dat ook hierin Big data haar invloed zal gaan krijgen.

Big data zal natuurlijk niet snel op individueel niveau kunnen aangeven wie de waarheid spreekt of wat de exacte waarde van een object is. Wat volgens mij binnen afzienbare tijd wél tot de mogelijkheden zal behoren, is dat Big data de waarschijnlijkheid van stellingen en/of risico’s tot op decimalen nauwkeurig kan bepalen.

Het zal er mijns inziens in de toekomst voor banken niet meer om gaan wat de waarde van een object is. In feite zal de vraag zijn hoe groot het risico bij een bepaalde debiteur is. Als dat risico bij een bepaalde financieringsbehoefte bekend is, dan kan de bank zelf beoordelen of ze dit risico accepteert of niet. Wat zo’n debiteur voor zijn pand betaalt is eigenlijk niet meer relevant, maar wordt toevertrouwd aan het goed koopmanschap van de debiteur. Door zoveel mogelijk informatie over zoveel mogelijk aspecten met elkaar te combineren, moet er immers een betrouwbaar (nagenoeg 100% objectief) oordeel over het risico ontstaan. Dit zal mijns inziens dan ook het einde van taxaties ten behoeve van financiers betekenen.

Big data zal ontegenzeggelijk ook de rechter gaan helpen bij het zoeken naar de waarheid en het wijzen van een rechtvaardig vonnis. Dat zal mij waarschijnlijk niet meer helpen. Ik zit al anderhalf uur te wachten en het einde is nog niet in zicht, helaas!

Voor reacties: Toin.saris@sarisenpartners.nl