Privacyverklaring

U heeft te maken met Saris & Partners Makelaars. Saris & Partners Makelaars is een NVMmakelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

Wie zijn wij?

Saris & Partners is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK nummer 17.11.19.13 als Saris & Partners Makelaars ‘s-Hertogenbosch B.V. | Saris & Partners Makelaars in Bedrijfshuisvesting en Taxateurs

Saris & Partners is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via nfo@sarisenpartners.nl of telefonisch via 073 – 623 33 11

Saris & Partners verkoopt uw gegevens niet

Saris & Partners zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software-experts). Saris & Partners zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bekijk privacy verklaring: