Bibob en de strijd van de gemeente tegen ontwrichting

Hè, hè! Eindelijk wordt de door Corona gedomineerde sfeer weer eens opgefleurd met een staaltje bestuurlijke spierbalpatserij tegen de georganiseerde criminaliteit. En dat precies op het moment dat een tweede kamercommissie heeft geconcludeerd dat de Tweede Kamer als Wetgever voornamelijk bezig is met het groot aantal (belangen)partijen in het Parlement tevreden te stellen in het formuleren van wetten in plaats van met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid rekening te houden. 

Luistert en huivert!

Het mag bekend worden veronderstelt dat de georganiseerde criminaliteit volop gebruik probeert te maken van de bovenwereld om hun illegaal verdiende (zwarte) centjes wit te wassen. Netflix heeft in de serie Keizersvrouwen een interessant inkijkje gegeven van hoe zo iets in de praktijk kan werken. Toegegeven, het witwassen van geld via de bovenwereld is een bekend en groot probleem. Zo groot zelfs dat men het ‘maatschappij ontwrichtend’ noemt. Overheden dwingen marktpartijen zoals advocaten, accountants, notarissen en makelaarskantoren tot het verifiëren van transacties om zodoende ontwrichtende transacties aan het licht te brengen.

Tot zover niets mis mee. Natuurlijk moeten we witwassen willen voorkomen en hebben niet alleen alle ondernemingen maar ook alle burgers hun plicht om alert te zijn op dit soort bewegingen.

Verdenkingen

Kennelijk in het enthousiasme om het ‘beste meisje van de klas’ te zijn heeft echter het college van een gemeente in de regio ’s-Hertogenbosch bedacht om een stapje verder te gaan en het voorgestelde instrument van de overheid, het BIBOB onderzoek, van toepassing te verklaren op alle burgers cq ondernemers voor ALLE transacties met de gemeente en vergunningaanvragen bij die gemeente boven een bedrag van € 500.000,00. Dus al dan niet of er verdenkingen zijn of niet.

Bibob/AVG

Nu wist ik niet precies wat een BIBOB onderzoek in houdt maar toen ik het aanvraagformulier zag werd de impact al snel duidelijk. De burger/ondernemer in kwestie moet werkelijk van heel zijn hebben en houden afschriften maken om als bewijs bij zijn verzoek tot onderzoek te dienen. Denk hierbij aan: legitimatiebewijs, uittreksels KVK van alle vennootschappen in bezit van de ondernemer, jaarcijfers, bankafschriften van alle rekeningen, vermogensopgaves, enzovoorts enzovoorts. Dit gaat ver! Je moet dus je hele financiële totaalpakket naar de gemeente sturen die vervolgens een oordeel gaan vormen of jij eerlijk aan jouw vermogen bent gekomen. Hoezo AVG (wet op de privacy)?

Uitvoerbaarheid

De bedrijfscontactfunctionaris melde mij op de vraag wie dat bij de gemeente gaat uitvoeren, dat men daar speciaal een medewerker voor aangenomen heeft. Op mijn vraag hoeveel tijd per aanvraag dit gaat kosten vertelde hij mij dat de betreffende ambtenaar hier 6 tot 8 weken over mag doen om tot een oordeel te komen. In hoeverre zich dit verhoudt met de kritische termijn waarbinnen een  gemeente bij vergunningsaanvragen tot een oordeel moet komen, is niet helemaal duidelijk. Één ding is voor mij wel duidelijk: Dit is weer een maatregel die wat mij betreft een enorme workload voor gemeente èn inwoners/ondernemers betekent. Om dit als gemeente algemeen van toepassing te verklaren op alle vastgoedtransacties met de gemeente en/of vergunningsaanvragen met een hogere investeringsimpact dan € 500.000,00 is wat mij betreft een enorme motie van wantrouwen ten opzicht van burgers in het algemeen en een onuitvoerbare ambtelijke molensteen. Verwacht rendement, 0,0%! De gegoede burgers hebben de lasten en zullen zo mogelijk naar andere gemeentes uitwijken. Net zoals overigens de boeven zeker zullen doen.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl