Brede Welvaart

Afgelopen vrijdag werd door VNO-NCW voor de 59ste keer de Bilderbergconferentie gehouden. Vanwege de omstandigheden werd het deze keer een online conferentie waarbij vele bestuurders en geïnteresseerden, naar aanleiding van voordrachten van diverse prominente sprekers zoals onder andere Paul van Geest en Professor Mazzucato, mochten participeren in de overweging en discussie over het onderwerp ‘Brede Welvaart’.

Brede Welvaart betekent simpelweg (in mijn eigen woorden) dat economische groei niet per definitie op de eerste plaats komt maar dat het in een gezonde verhouding moet staan in relatie tot gezondheid, onderwijs en welzijn in onze leefomgeving. Kijk en dat is nou een onderwerp waar ik mij thuis bij voel.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als kind van de dorpssmid met de grootste winkel van het dorp, werd ons thuis voorgehouden dat wij ‘de kost’ verdiende aan de samenleving waarin we leefden. Ons dorp was in zekere zin dus onze kostwinning en daar had je zuinig op te zijn. Dat betekende dus dat wij ‘maatschappelijke betrokkenheid’ met de paplepel ingegeven kregen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Later, toen ik in 1999 een eigen makelaarskantoor in Den Bosch begon, was het voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik lid werd van diverse ondernemersverenigingen en even later in het bestuur kwam van onder andere onze bedrijfsterreinvereniging RIVU en SBB ’s-Hertogenbosch. Daar had ik eigenlijk geen tijd voor tijdens de opbouw van mijn kantoor maar toch stond die maatschappelijke betrokkenheid hoog op mijn prioriteitenlijstje. Sterker nog, door de jaren heen ontwikkelde zich die maatschappelijke betrokkenheid tot een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bietenbrug

Een aantal jaren geleden ben ik voorzitter geworden van RIVU en zit zodoende ook in het bestuur van VNO-NCW kring Den Bosch. Vanuit die positie kreeg ik de uitnodiging voor de afgelopen Bilderbergconferentie. Na afloop van de conferentie had ik het gevoel dat alles op zijn plaats viel. De vermaarde sprekers op deze conferentie spraken de taal die ik begreep. Geld verdienen is goed! Natuurlijk, de kachel moet blijven branden. Echter de maatschappij waarin we leven is onze belangrijkste verantwoordelijkheid. Dat is ons Welzijn én onze Kostwinning op lange termijn. Als we die maatschappij nu, in deze steeds individualistischer wordende samenleving, verwaarlozen door iedereen buiten onszelf aan hun lot over te laten,  gaan onze volgende generaties, maatschappelijk gezien, geheid de welbekende Bietenbrug op.

Wie is Saris & Partners

Ik zag recent een nieuwe advertentiecampagne van een conculega waarin breed werd uitgemeten hoe goed ze waren en wat hun grote marktpositie was. Er zijn jaren geweest dat ik hun positie benijdde ook al waren ze vaak meer concurrent van hun klanten dan dat ze hen van dienst waren. Nu ben ik blij dat wij ons hart zijn gevolgd en uitgegroeid zijn tot een deskundig maar bovenal betrokken makelaarskantoor met een mooie marktpositie in de regio. Dat is wie we zijn!

Voor reacties:

Toin.saris@sarisenpartners.nl