Wat doet een taxateur?

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Saris en Partners Makelaars en Taxateurs in ’s-Hertogenbosch. Ik krijg regelmatig de vraag

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Saris en Partners Makelaars en Taxateurs in ’s-Hertogenbosch. Als back office medewerker heb ik al vrij snel de mogelijkheid gekregen om mij te ontwikkelen tot taxateur bedrijfs onroerend goed (BOG). Ik krijg regelmatig de vraag, met name uit mijn directe omgeving, wat een taxateur nou eigenlijk doet. In deze blog licht ik graag een tipje van de sluier op.

taxa·teur (de; m,v; meervoud: taxateurs)
“Iemand die de waarde van (onroerend) goed schat”

Bovenstaande omschrijving komt uit de Dikke van Dale. Een taxateur is dus iemand die de waarde van, in mijn geval, bedrijfs onroerend goed in kan schatten. Maar hoe doet een taxateur dat dan?

Wat, wie en waarom?

Nadat de aanvraag voor de taxatie is binnengekomen, begin ik met het waarderingsvraagstuk te inventariseren. Je dient namelijk te weten wàt er getaxeerd moet worden, voor wìe en ook waarom. Is er sprake van een kantoorruimte, bedrijfsruimte of een winkelruimte? Gaat het om een aan- of verkoop of is er sprake van een fiscaal vraagstuk? Taxaties voor financieren komen het meest voor. Wij mogen dan ook voor elke bank taxeren.

Na het verzamelen van alle relevante informatie vormt zich een beeld van de omvang van het te taxeren object is, welke voorzieningen aanwezig zijn en wat de bijbehorende (exploitatie)kosten zijn, zoals de onroerende zaakbelasting en onderhoudskosten.

Vervolgens maak ik een afspraak met de opdrachtgever om het object op te nemen. Zodoende krijgen we een indruk van de locatie (omgeving), de bouwaard van het bedrijfspand en de functionaliteit van het object. Hierbij wordt het gebouw van binnen en buiten bekeken. Hierdoor vormt zich een indruk over hoe het object gebouwd en ingedeeld is, wat de eventuele voor- en nadelen van het object zijn en hoe de locatie te beoordelen is.

Het uitwerken van de rapportage kan dan beginnen. Hierbij wordt de ontvangen informatie bestudeerd, en een uitgebreide kadastrale recherche uitgevoerd inzake de eigendomsgegevens van object en de gebruiksmogelijkheden aan de hand van het bestemmingsplan beoordeeld.

Om vervolgens tot een goed waarde-oordeel te komen worden aan de hand de oppervlakten, uiterlijke kenmerken, locatie en diverse andere factoren referenties gezocht. Dit betreffen transacties van objecten die in zekere zin te vergelijken zijn met het te taxeren object. Al deze informatie leidt uiteindelijk tot een weloverwogen marktwaarde van het object.

Van lokaal tot multinational

Mijn werkzaamheden omvatten dus voornamelijk het taxeren van bedrijfsruimten, kantoorgebouwen, winkels, beleggingsobjecten (bijvoorbeeld verhuurde woningen of appartementencomplexen), bouwgrond en nog andere typen vastgoed.

Onze opdrachtgevers zijn uiteenlopend van aard: van MKB ondernemer tot multinational, banken, gemeenten, provincie en de Belastingdienst.

Mocht je meer willen weten over het taxeren van vastgoed of heb je een waarderingsvraagstuk? Schroom niet om contact op te nemen

Lees ook: 3 redenen waarom je bij Saris en Partners wilt werken.