MKB-er versus het grootbedrijf!

Toin Saris over de positie van de MKB-ondernemers. Het wordt tijd dat dit werkpaard zijn positie opeist. Hoe ze dat moeten doen? Dat lees je in deze blog.

In Nederland behoort meer dan 95% van de bedrijven tot het Midden- en Klein bedrijf (MKB). Voor het goede begrip: een bedrijf behoort tot het MKB indien het maximaal 250 personeelsleden heeft en een omzet van maximaal € 50 miljoen. Het MKB biedt aan 4,2 miljoen mensen werkgelegenheid (7 van de 10 banen) en was in 2016 verantwoordelijk voor ruim 903 miljard euro (60% van de totale omzet door bedrijven in Nederland).

Maatschappelijk belangrijk

Uit eigen ervaring kan ik daar aan toe voegen dat, naast het indrukwekkende belang van omzet en werkgelegenheid, daarnaast vele MKB-ondernemers een zeer wezenlijke rol spelen in het maatschappelijke leven van alledag. Er zijn maar weinig verenigingen in dorpen en steden waar niet één of meer MKB-ondernemers in het bestuur zitten, op de achtergrond belangrijke bijdrage leveren en/of financieel dingen mogelijk maken die anders echt niet zouden gebeuren.

MKB-ers zijn echter ook vaak bescheiden en dat is misschien, naast hun charme wel hun grootste valkuil. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat ondernemers dat doen.

Entre Nous

Bij het grootbedrijf zit dat net iets anders in elkaar. Ten eerste gaat het nooit over de eigen portemonnee behalve als het ‘B-woord’ op de agenda staat. Terecht dat deze bestuurders (ook) goed betaald worden. Hun visie is vaak doorslaggevend over het al dan niet succesvol zijn van grote bedrijven met vele medewerkers. Maatschappelijk gezien opereren deze bestuurders vaak op een ander niveau. Zitten ze meer met andere bestuurders (lees: politici) aan tafel en regeren op die manier over het wel en wee van ons land (en ons dus).

Heibel in de tent

Nu viel mij recent een artikel in het FD (17-5) op over de crisis tussen de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Beide zijn belangenbehartigers voor respectievelijk het MKB bedrijf en het grootbedrijf en zijn samen gevestigd in de Malietoren van waaruit gelobbyd wordt richting de politiek. Het MKB verwijt VNO-NCW dat ze absoluut niet serieus genomen worden en dat het ‘grootbedrijf’ haar eigen agenda door voert zonder het MKB daar bij te betrekken. De politiek op haar beurt, vindt het ‘grootbedrijf’ natuurlijk veel interessanter om mee te praten, immers dat zijn bestuurders onder elkaar! Dit ongenoegen leidde onlangs tot het vertrek van de voorzitter van MKB Nederland.

Dividendbelasting vs WOZ

Illustratief voor het standpunt van MKB Nederland was dat VNO-NCW tijdens de kabinetsformatie van Rutte III vroeg om afschaffing van de Dividendbelasting die gunstig is voor een aantal grootbedrijven en die vervolgens betaald moet worden door verhoging van de Onroerende Zaak Belasting op woningen en bedrijfspanden, hetgeen MKB-ondernemers hard zal raken!

Bescheidenheid of rol opeisen?

Ik denk dat het wel duidelijk is dat de ‘bescheidenheid’ van de MKB ondernemer hen ook op dit vlak parten speelt maar wat doe je er aan?  Moet de MKB-er op de barricade om de vertegenwoordiging (erkenning) te krijgen die hij verdient?  Moet het MKB massaal stoppen met het sponsoren van sportverenigingen en/of het actief deelnemen aan besturen van verenigingen en evenement?

NEE!

Ondernemers moeten dit allemaal blijven doen en misschien nog wel een tandje bij zetten. De economie laat het weer toe en we profiteren er allemaal van. Ik denk dat het goed zou zijn als MKB ondernemers openlijk meer zouden laten weten wat ze van zaken vinden en zich eens wat minder bescheiden op zouden stellen. Het MKB is de grootste werkgever van Nederland, heeft veruit de grootste omzet en is daarom een partij waar naar geluisterd MOET worden.  Toon als ondernemer dan ook betrokkenheid bij de vertegenwoordiging door MKB Nederland en zorg dat de Nieuwe Voorzitter (wie dat dan ook mag zijn) zich gesteund voelt door zijn achterban!! Alleen dan zal hij serieus genomen worden!

(Beeld: verbeeldingenhistorie op blogspot)