Geduld is een ‘schoone zaak’

‘Ongedurig’ is een Brabants woord en betekent Ongeduldig of Haastig. Ik mag wel bekennen dat ik die eigenschap in behoorlijke mate in mijn bloedlijn heb en dat is soms knap lastig. Het heeft me in het verleden al de nodige centen gekost.

Het lijkt erop dat de jeugd van tegenwoordig veel geduldiger is dan met name de ondernemers uit mijn generatie. Misschien is dat te verklaren doordat de tijd inmiddels vele malen sneller lijkt te gaan dan vroeger. Althans de tijd wordt door mij in ieder geval als snel beleefd. De jeugd gaat daar echter kennelijk relaxed mee om.

U zult denken dat ik nu wel een heel raar onderwerp heb gekozen maar toch speelt dit fenomeen mij nu als ondernemer parten. Het is op dit moment namelijk voornamelijk mijn ongedurigheid die mij onrustig maakt als ik de (te?) relaxte houding van de jeugd in mijn omgeving waarneem. Hebben ze wel voldoende ‘drive’ om de juiste ontwikkeling door te maken?

Natuurlijk moet ik nu mezelf afvragen of ìk wel de juiste referenties heb. Maar wat zijn nu eigenlijk de juiste referenties?  Ben ik tè ongeduldig of is de rest tè relaxt?

Afgelopen week had ik een gesprek met een ondernemer waar we een samenwerking mee hebben en die gaf me een hele wijze les. Hij zei: “Als je wilt dat gras groeit, moet je er vooral niet aan trekken”.

Ik heb al vaak in mezelf moeten lachen wanneer ik de letterlijke betekenis van deze spreuk voor mijn ogen kreeg en mezelf zag staan met een handje vol gras! Dat zou inderdaad nooit meer groeien. Investering vernield! Een typisch gevolg van een ‘ongedurige’ houding.

Naarmate een mens ouder wordt heb ik gemerkt dat de ongedurigheid afneemt. “Verstand komt met de jaren” en warempel, ik geloof dat ze gelijk hebben. Toch heeft dat ongedurige ook iets. Al was het maar om aan de rest van de wereld te laten zien dat je vooruit wilt.

Voor reacties:

Toin.saris@sarisenpartners.nl