Young professionals en betrokkenheid

Lees de nieuwste Blog van Toin Saris: Young Professionals en Betrokkenheid. Over maatschappelijke betrokkenheid bij young professionals.

De nieuwe generatie krijgt vaak het etiket opgeplakt dat ze als groep niet te bereiken zijn en zich weinig of niets aan maatschappelijke betrokkenheid gelegen laten zijn.

‘Einzelgangers’ zou onze generatie ze met een mooi Germaans woord kunnen noemen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook best lang in die richting heb gedacht, temeer omdat we zakelijk als bedrijfsmakelaarskantoor ook vaak moeilijk met deze doelgroep in contact konden komen.

Naast bedrijfsmakelaar ben ik actief in enkele besturen van ondernemersverenigingen en enkele andere maatschappelijke organisaties. Ik voel me daartoe verplicht jegens onze omgeving maar ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. Hierdoor krijgt het een ‘verkiesbare plaats’ op mijn prioriteitenlijstje. Er is immers anders altijd een excuus om het NIET te doen.

Gedurende het afgelopen jaar zijn we als bestuur van bedrijfsterreinvereniging RIVU (de Rietvelden en De Vutter) ons een spiegel voor gaan houden en hebben we ons beraden over het nut en toekomstig doel van onze vereniging. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk maar één belangrijke voorwaarde is voor het bestaansrecht van een ondernemersvereniging en dat is ‘draagvlak’. Toen we dit bedacht hadden hebben we ook een bewuste keuze gemaakt om een brug te gaan slaan naar de ‘onbereikbare en niet maatschappelijk betrokken’ groep jonge ondernemers om hen zodoende te interesseren en motiveren om mee te werken aan onze gezamenlijke toekomst.

Enigszins tot mij verbazing, maar zeker tot mijn grote vreugde, heb ik gisteren tijdens de Algemene Ledenvergadering ontdekt dat  toch al zeker bijna 30% van de aanwezige bestond uit mensen rond de 30. En ik vond het verrassend om te zien dat die groep wel degelijk met elkaar communiceert en maatschappelijk betrokken is. Zo kwamen ze zelf met het plan om binnen de RIVU een groep ‘Young Professionals’ op te richten om zodoende, onder de beschermende vleugels van de RIVU, hun eigen ontwikkeling op en in te richten.

Deze avond heeft mij een enorm geruststellend en waardevol gevoel gegeven. De Jeugd zit wellicht op een andere golflengte dan onze generatie, maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee minder bereikbaar of betrokken zijn dan de onze. Onze generatie hoeft ze alleen maar te faciliteren en ze de ruimte voor hun eigen ontwikkeling geven.

Het komt helemaal goed met onze ‘jeugd’ en ik ben oprecht blij om in de gelegenheid gesteld te worden om een steentje bij te mogen dragen aan HUN ontwikkeling. Dat is de enige manier om ons ZELF te ontwikkelen.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl