Het gelijk van Winston Churchill

Wie kent hem niet.. Engelands eerste minister in oorlogstijd. De één vindt hem een bullebak van de eerste orde. Een ander is zo’n grote fan van hem dat hij na 70 jaar nog formeel zijn voornaam van Gerard in Winston laat veranderen (waar gebeurd door een zeer gewaardeerde relatie van ons kantoor).

“Geef mij maar een varken”

Het is echter ontegenzeggelijk zo dat Winston Churchill overliep van uitspraken die tot op de dag van vandaag nog niets aan waarheid hebben ingeboet. Zo hoorde ik onlangs één van de lijfspreuken van Churchill: “ik hou niet van honden en ik hou niet van katten. Geef mij maar een varken!”

In tegenstelling tot de meeste andere spreuken van Churchill, die over het algemeen toch weinig aan verbeelding overlaten, was dit een hersenkraker. Churchill zelf gaf vroeger de volgende toelichting: als je een hond iets vraagt, gaat hij zitten en geeft hij pootjes en een kat trekt zich over het algemeen weinig of niets aan van wat er gevraagd wordt. Een varken daarentegen zal zich nimmer anders voordoen dan dat hij is.

Weet wat je aan iemand hebt

Toen de essentie van deze spreuk goed tot mij doordrong kon ik niet anders dan Winston van harte gelijk geven. Wat is er in hemelsnaam belangrijker in de verhouding tussen mensen dan precies te weten wat je aan iemand hebt? Niet ja zeggen en nee doen. Niet je mooier voordoen dan je in werkelijkheid van plan bent om te doen. Niet een opdracht binnenhalen en vervolgens deze in de kast naast al die andere mooie opdrachten hangen om er vervolgens niets mee te doen!

Niet een potentiële opdrachtgever de indruk geven dat je zijn pand wel binnen een redelijke termijn zal verhuren, maar vervolgens alleen op de kandidaten uit willen zijn om andere opdrachtgevers, die al veel langer en harder roepen om een huurder of koper, tevreden te stellen. Of zelfs in sommige gevallen nog erger, om ze in je eigen beleggingspanden te zetten!

Wij maken ons niet altijd even populair door echt te zeggen hoe wij zaken zien en voelen. Maar we zouden doodongelukkig worden als we de schijn moeten gaan ophouden om vervolgens anders te zijn dan we zijn. Het zit gewoonweg niet in ons systeem. Wij zijn nu eenmaal liever een varken dan een hond!