Echt of niet echt?

Ik weet natuurlijk niet hoe het u vergaat en in wat voor situatie u en uw onderneming zich nu bevinden, maar ik bedacht me afgelopen week dat we op één front een enorme winst hebben geboekt. De mensen waar we in de dagelijkse gang van zaken weer contact mee hebben, zijn anders of gedragen zich anders dan een aantal jaren geleden.

Geen dubbele agenda’s meer

Dat heeft me aan het denken gezet over ‘hoe’ anders. Mensen zijn voor mijn gevoel oprechter in hun denken en handelen. De dubbele agenda’s zijn er niet meer. Ondernemers zeggen waar het op staat en willen graag geholpen worden. Ze nemen ons in vertrouwen en maken het ons daardoor ook mogelijk om hen te helpen. Wij van onze kant hebben ook geen behoefte aan smoesjes (dat hebben we overigens nooit gehad). Maar nu, meer dan ooit luidt het credo: je wordt gewaardeerd om wie je bent, dus ben vooral jezelf!

Niet wat, maar wie

Typisch genoeg constateer ik om me heen dat dat zich kennelijk niet alleen in onze markt afspeelt. Als ik naar de politiek kijk, lijkt het plotseling alsof bestuurders niet meer gewaardeerd worden om WAT ze pretenderen te zijn, maar om WIE ze daadwerkelijk zijn. Oprechte uitspraken die hun eigen kwetsbaarheid tonen zijn de triggers van deze tijd. Het tijdperk van de ECHTE mensen is weer aangebroken.

Met de poten in de klei

Gelukkig blijkt dat het overgrote deel van de ondernemers in de kern ECHTE mensen zijn gebleven. De weelde van de afgelopen jaren kan best voor een laagje ‘nonchalance’ hebben gezorgd. Nu de hand weer aan de ploeg moet, zijn ze weer op en top ondernemer en staan ze weer met de ‘poten in de klei’. Heerlijk om dat weer te ervaren.

En de ‘onechte’ onder ons, ach die hebben voor even weer hun tijd gehad. En we zouden geen mensen zijn als die tijd over een jaar of 10 niet opnieuw zijn intrede doet. Mensen leren het namelijk nooit.

Geniet van deze tijd. Dit is de tijd van ECHTE ondernemers-bestuurders.