ARBOPIET

Persoonlijk vind ik de sfeer rond Sinterklaas altijd wel gezellig. Vroeg donker en guur weer! Kraag omhoog en goed aangekleed de straten over om inkopen te doen, om ze later bij een warm haardvuur met elkaar te delen en te genieten van de luxe van ons leven.

Door de hele Pietendiscussie, waar ik me absoluut niet in ga mengen, schoot me zojuist een vergelijking binnen met een bestuursvergadering van een werkgeversvereniging die ik eerder deze week mocht bijwonen.

Tijdens dit werkgeversoverleg kregen we een presentatie voorgeschoteld die ons informeerde over de arbeidsmarkt in Noord Oost Brabant en de energie die gestoken wordt in het aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De regering heeft bedacht dat werkgevers in het algemeen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en daarvoor deze mensen een baan aan moeten bieden. Bovendien heeft de regering gezegd dat, als dat onvoldoende gebeurt, elke werkgever vanaf  20 personeelsleden de verplichting gaat krijgen om minimaal één werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moet nemen.

In mijn ogen is deze regeling een ridicuul voorstel waarbij het pijnlijk duidelijk wordt waar het hier om gaat. De overheid plakt stickers op voorhoofden van mensen en het bedrijfsleven MOET werknemers NEMEN. Voor mij is dit vergelijkbaar met ´kinderen nemen´!

Hoe in hemelsnaam kan het ooit goed gaan met kwetsbare werknemers die via een quotumregeling bij ondernemers naar binnen geschoven worden. Denk je nu werkelijk dat hier zowel de werknemers als de werkgevers een blij en sociaal gevoel van krijgen!!!

Volgens mij moet eens goed nagedacht worden over wat deze mensen goed kunnen en wat ze graag willen doen. Vervolgens moet eens gekeken worden naar werkgevers of instellingen die een dergelijk profiel van een medewerker goed kunnen gebruiken. Voorts kan de overheid dit aantrekkelijk maken met geldelijke bijdrage of in de vorm van coaching van de collega´s van deze medewerkers. Kortom, een soort makelen van waardevolle en gewenste mensen naar waardevolle functies bij waardevolle bedrijven die deze mensen graag in dienst nemen.

Volgens mij is deze hele arbeidsmarktbeweging tot nu toe een grote werkverschaffing voor allemaal mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar wel allemaal heel graag erg ´druk´ willen doen.

Mijn Advies: maak het allemaal zo simpel dat wij als ondernemers het plots ook begrijpen en laat ‘de echte arbeidsmarkt’ haar werk doen! Het rendement zal gegarandeerd oneindig veel hoger zijn.

En wat zwarte Piet betreft, je denkt toch zeker niet dat Sinterklaas nog vergunning krijgt om zijn Pieten over de daken te laten lopen of door schoorstenen te laten klauteren. Nee hoor, die tijd hebben we allang gehad. Tegenwoordig is die suggestie waarschijnlijk alleen al aanleiding om tot de orde te worden geroepen!

 

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl