Zaailingen

De nieuwe blog van Toin Saris over Start Ups staat live! Lees hier meer over de Zaailingen van onze economie en de betekenis van Start Ups.

In deze tijd heeft iedereen zijn mond vol over Start Ups. De term wordt te pas en te onpas gebruikt, maar de intentie waarmee het woord gebruikt wordt is zeer divers. Voor mij persoonlijk kreeg het woord een totaal andere betekenis, misschien voor het eerst zelfs echte waarde, toen ik het boek van Elon Musk had gelezen. Elon Musk was, met zijn SpaceX en Tesla, een echte Start Up zoals er natuurlijk in Silicon Valley de afgelopen decennia heel veel geweest zijn.

Start Up bedrijven

Het kenmerk van Start Ups in Amerika is, wat mij betreft, de ‘guts’ die een jonge ondernemer in zijn business steekt om zijn idee tot werkelijkheid te laten komen. En met ‘guts’ bedoel ik dan onder meer opoffering, vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Dit alles natuurlijk bovenop een bepaalde visie. Er zijn al vele mooie bedrijven uit voortgekomen die ieder zo live changing zijn geweest dat we echt niet meer zonder deze bijzondere producten zouden kunnen. Denk hierbij aan Microsoft-Windows, Apple-Iphone, Musk-Paypal enzovoorts.

Huisvesting voor Start Ups

In onze tijd en omgeving hebben wij de Start Ups vaak al een positie gegeven vóórdat ze iets gepresteerd hebben. We bieden ze huisvesting, we zetten ze bij elkaar om ze tot synergetische inspiratie te laten komen, kortom, we laten niets aan het toeval over om onze Start Ups tot ontplooiing te laten komen. Maar werkt het zo wel?

Starten in je eigen garagebox

Persoonlijk heb ik het idee dat de Start Ups met de meeste potentie misschien wel juist in de luwte aan hun eigen ideeën aan het werken zijn. Met eigen middelen in hun garagebox of eigen studeerkamer. Niet afgeleid door anderen die juist proberen jou van jouw visie af te brengen. Ik heb ooit eens van een succesvolle ondernemer het advies gekregen om me als een stekelvarken te gaan gedragen als ik een goed idee tot ontplooiing wilde laten komen. Als je immers aan een ander vraagt wat hij/zij van het idee vindt, zul je steevast als reactie krijgen: “Zou je dat wel doen?”, “Weet je dat wel zeker?” of “Dat lukt jou nooit!”.

Waar nu, in mijn ogen tenminste, een gevaar in schuilt, is dat met name de banken zich tegenwoordig zeer actief bezig houden met het grootbedrijf en de ‘bekende’ Start Up programma’s volop ondersteund worden, maar dat de begeleiding en financieringsmogelijkheden van het MKB en de Start Up buiten de maatschappelijke scoop alleen nog maar zijn aangewezen op een digitale invuloefening. Hiermee zou de basis van onze succesvolle bedrijvigheid er wel eens ernstig achterop door kunnen geraken.

Creativiteit en aandacht

De echte creatieve en vasthoudende Start Ups beschouw ik als de echte zaailingen van onze economie. Daar moeten we zuinig op zijn, want dáár ligt de basis voor nieuwe bedrijven met toekomstige werkgelegenheid. Te veel aandacht en geld smoort hun creativiteit en te weinig aandacht en geld beperkt hun ontwikkeling. Als ik een betrokken bank was, zou ik morgen enkele goede adviseurs aannemen en die gratis als coaches aan deze MKB-ers aanbieden. Niet om ze te vertellen wat ze moeten doen, maar om ze te helpen bij alles wat daar in onze complexe maatschappij nog bij komt. Vervolgens zou ik een flink obligo beschikbaar stellen om deze partijen te financieren zodra zij daar aan toe zijn. Rendement gegarandeerd!

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl.