De zegen van concurrentie

Er is op dit moment geen dorp of stad in onze regio die niet het hoofd breekt over haar winkelgebeuren. Recentelijk heb ik een mini symposium ‘wonen-werken-winkelen’ bijgewoond dat georganiseerd werd door de Provincie Noord-Brabant. Hier gingen bestuurders van de provincie in gesprek met bestuurders van dorpen en steden over dit onderwerp. Er kwam onder meer aan de orde dat de overheid omzichtig en beschermend met haar winkelgebied om moet gaan om de leefbaarheid van hun woonplaats veilig te stellen.

Het probleem

Ik vraag me af of bescherming door de overheid wel het gewenste effect heeft? Is het niet belangrijk om eerst te kijken wat het echte probleem van de winkeliers is? Over dat laatste zijn de meningen onder winkeliers unaniem. Internet is een grote bedreiging, de consument koopt niet meer in de winkel en op vele plaatsen ontstaan concurrerende winkelconcentraties (o.a. meubelboulevards) die de aandacht van winkels in de centra afleiden. Iedereen krijgt de schuld…… behalve de winkelier zelf.

Succes

Ik vraag me echter af of er geen drastische omslag in het denken over detailhandel dient te komen. Zeker nu de problemen rond onder meer V&D, Blokker en Hema zich aandienen. Wat gaat hier nu eigenlijk fout? Begrijpen winkeliers nog wel wat een consument is en wat de klant wil? En wannéér hij dat wil en om welke reden? En begrijpen de winkeliers wel dat zij zelf zaken zullen moeten veranderen om interessant door de consument gevonden te worden? Kijk eens naar het succes van LIDL en Action. Is dat alleen prijs? Doen zij iets met internet of een webshop? Of zijn ze creatief en spelen ze slim in op de behoeftige consument?

Concurrentie

Sinds de enorme prijzenslag bij de supermarkten (vanaf 2003) is daar veel veranderd. Grote partijen verdwenen van het toneel. Velen vreesden destijds voor een verschraling van de service en het aanbod van onze dagelijkse boodschappen. Het tegendeel is waar gebleken! Supermarkten zijn sindsdien meer dan ooit op de consument gericht, met zowel assortiment, prijs als service. Zelfs nu houdt bijvoorbeeld Lidl met haar creativiteit de grote Albert Heijn en Jumbo scherp. Zowel de consument als de ondernemer varen er wel bij.

Veranderingen

Zou het kunnen dat de winkeliers in de binnenstad niet voldoende scherp (meer) zijn en dat ze zich onvoldoende realiseren dat zij zich dienen aan te passen aan de veranderende realiteit? Uit welke hoek de economische wind waait heb je immers niet in de hand. Hoe de zeilen gezet moeten worden om vervolgens toch vooruit te komen is slechts aan de levensvatbare ondernemers besteed.

Winkeliers ontwikkel u, bescherming door de overheid zal u niet redden, net zo min als de schuld aan internet te geven. U staat aan het roer en bepaalt zelf of uw schip blijft varen, of u nu V&D heet, of een hakkenbar op de hoek van de straat heeft.

Doe het nu, morgen is het wellicht te laat…