Over tot de waan van de dag!

De economische crisis is koud aan het oplossen of de meest gebezigde kreet die ondernemers met elkaar uitwisselen is: Druk, druk, druk, vaak meteen gevolgd door: Ik kan maar niet aan goed personeel komen! Alsof er helemaal niets veranderd is hollen we met z’n allen weer achter de waan van de dag aan.

Is er dan iets veranderd behalve dan dat de meeste ondernemingen door hun reserves heen zijn en om die reden ondernemers het weer erg druk hebben met geld verdienen om buffers op te bouwen? Als dat zo is hebben veel ondernemers te weinig begrepen van de noodzaak tot veranderen waar de crisis zo duidelijk naar verwezen heeft!

CRISIS betekende in de Griekse oudheid onder meer Noodsituatie en/of beslissend keerpunt waarbij tevens de volgende werkwoorden werden bedoeld: scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en oordelen. Met andere woorden: Kijk om je heen, behoud wat goed was maar verander wat niet meer voldoet (of allang niet meer voldeed!)

Het verlangt het vermogen tot zelfreflectie en moed van een ondernemer om voor zichzelf te kunnen uitmaken wat hij niet goed heeft gedaan, zeker als de resultaten uit de periode van voor de crisis het kennelijke tegendeel bewezen. Immers, waar hebben we het over. Er werd toch veel geld verdiend?

Maar dat is nu juist het punt. Het vele geld werd verdiend omdat de omstandigheden van dat moment dat veroorzaakte, niet omdat ondernemers dat zo zeer verdienden! De omstandigheden zijn inmiddels drastisch gewijzigd en er kan gerust gesteld worden dat die omstandigheden tegenwoordig aan hele andere factoren onderhevig zijn dan ooit te voren. Wat te denken van het digitale tijdperk dat juist tijdens de crisis zijn grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt. En wat te denken van het massale afscheid van de Babyboomgeneratie uit het bedrijfsleven en de instroom van de ‘nieuwe medewerkers 3.0’. Van loyale samenwerkers die er niet voor schroomde om 40 tot 45 jaar op dezelfde tegel te staan tot individuele digitale ZZP-ers die alles uit een Tab kunnen krijgen maar weinig zin meer hebben om een overall aan te trekken.

De wereld om ons heen verandert per week en als wij als ondernemers dat niet in de gaten hebben zal onze persoonlijke crisis zich snel weer aandienen. Samen met de overheid en het onderwijs zullen we moeten komen tot een continue koersbepaling van hoe we ons bedrijf mee kunnen laten ontwikkelen met de wereld om ons heen.

Wijzelf zijn hier al enkele jaren volop mee in de weer en in het begin kostte het enorm veel energie. Op den duur wordt het echter weer een normale manier van doen en voelt het heerlijk uitdagend en safe. Eigenlijk weer een beetje als ‘over tot de waan van de dag’ maar dan anders!!!

Klik hier voor een reactie per e-mail