Verwachtingen van een MKB-er!

Ons hele leven draait om verwachtingen. En de mate waarin deze verwachtingen uitkomen

 

Ons hele leven draait om verwachtingen. En de mate waarin deze verwachtingen uitkomen, natuurlijk! Ondanks dat dit zo voor de hand ligt is het zo verdraaid moeilijk om verwachtingen zodanig te managen dat ze tot tevredenheid bij alle partijen leiden.

Hoe komt dat nu eigenlijk?

Het grootste probleem is natuurlijk onze communicatie over de verwachtingen. Ik zelf ben van mening dat ik over het algemeen mijn verwachtingen duidelijk kenbaar maak. Het verbaast mij dan ook elke keer weer als achteraf blijkt dat andere partijen dat achteraf toch anders begrepen hebben. Ik heb onlangs het boek gelezen over Elon Musk en Musk liep in het begin van zijn carrière ook tegen dat probleem aan. Hij communiceerde zijn verwachtingen in de veronderstelling dat de ontvanger dezelfde persoonlijkheid en intelligente had als hij. Hij ging er dus van uit dat zijn verwachting één op één overgenomen werd en precies begrepen werd zoals hij dat bedacht had. Dat op zich was natuurlijk niet handig want ik ken niet zo heel veel mensen die voor hun lol twee complete encyclopedieën van voor naar achter uitlezen. Daar is weinig match mee te maken!

Musk ging pas echt presteren, hij brak dus pas echt door als wereldveranderaar, toen hij in staat was om aan te voelen hoe de ontvanger zijn boodschap zou ervaren. Hij past zijn communicatie dus aan op de persoon die voor hem stond. Zijn verwachting bleef echter hetzelfde en zijn bedrijf groeide de pan uit.

Wij MKB-ers verzuipen vaak in dingen die allemaal heel belangrijk zijn en hebben daarom vaak geen tijd om na te denken over hoe onze boodschap op een ander overkomt. Sterker nog, we zijn vaak van mening dat wij bijvoorbeeld ons personeel betalen om ons te begrijpen! We zijn toch duidelijk? Daar moeten we verder geen tijd aan hoeven te besteden!

Ik heb helaas al vaak ervaren dat dat zo niet helemaal werkt. Verwachtingen moeten uitgesproken en vervolgens gemanaged worden. En dat uitspreken moet op een manier die andere kunnen volgen. En dit moet in een prematuur stadium gebeuren zodat partijen weten waar ze aan beginnen en daar ook de tegenprestatie op kan worden afgestemd.

Vroeger in militaire dienst leerden we op de kaderschool: ‘delegeren is controleren’. Tegenwoordig is eigen verantwoordelijkheid een groot goed en zorgt het voor zelfontplooiing. Maar vinger aan de pols houden over of de verwachtingen over en weer nog steeds helder zijn, is daar nog steeds ook belangrijk bij.

Wij MKB ondernemers kunnen wat dat betreft nog veel leren! Ik in ieder geval wel!

 

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl