Kerstgroet Saris & Partners Makelaars

Namens het fantastische team van Saris & Partners Makelaars wensen wij u Fijne Feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2020

Het jaar 2019 nadert haar voltooiing. Voor ons was dat op de eerste plaats een jaar waarin we met elkaar terug hebben gekeken op ons 20 jarig bestaan. Dat hebben we niet groots gevierd, daar is het immers niet het getal naar. Toch hebben we het op onze manier gevierd door ons kantoor te ‘verhippen’ om zodoende een fijne werkplek en sfeervol kantoor te creëren. In het kader van ‘teambuilding’ zijn we een weekend in Sevilla geweest om met elkaar een band te smeden die geborgenheid en continuïteit voor het team en voor u als onze relatie zal betekenen.

Kentering

2019 is ook het jaar waarin we een duidelijke kentering hebben ervaren. Al vóór de zomervakantie merkte we dat de dynamiek uit de economie was. Is dat verontrustend? Wat ons betreft niet! Het zijn kennelijk de regels van onze economische maatschappij. Na elke diepe economische crisis gaan we plots allemaal weer even los wat een zekere oververhitting tot gevolg heeft. Wij denken dan ook dat een ‘correctie’, want meer is het niet, goed is om zodoende we weer even pas op de plaats te maken om ons vervolgens weer opnieuw lekker te ontwikkelen.

Ónze tijd!

Voor ons kantoor is een dalende of lage conjunctuur meestal wel een periode waarin Saris & Partners kunnen excelleren. Laat eerlijk zijn: als het alleen om kwantiteit gaat leggen wij het meestal af tegen de grote kantoren. Als het echter om kwaliteit gaat, vindingrijkheid, belangenbehartiging èn om aandacht, zijn wij van Saris & Partners Makelaars pas echt in ons element. Zo zijn we sinds 2010 blijven investeren in echte online-marketing om zo meteen, als de zoekers niet meer als laag fruit aan bomen hangen, toch de juiste partijen bij elkaar te zoeken en deze aan elkaar te verbinden. Dat is geen trucje zoals vele bureaus ons willen doen geloven maar dat is een manier van doen die we ons tot in onze vezel hebben eigen gemaakt. U zult het de komende tijd ervaren.

Hartelijk dank

Tot slot willen we u de komende tijd veel succes wensen bij het op orde brengen van uw onderneming, organisatie of gewoon uzelf zodat u de komende tijd weer lekker in de wedstrijd komt te zitten en het succes van de afgelopen jaren gecontinueerd kan worden. Wij van Saris & Partners Makelaars gaan u zeker weer meer ontmoeten. Gewoon even bijpraten over de toekomst en u, waar we kunnen, helpen met alle kennis, ervaring en het hele netwerk dat we inmiddels tot onze beschikking hebben.

Dank voor de fijne contacten en samenwerking in het afgelopen jaar.

Namens het fantastische team van Saris & Partners Makelaars wensen wij u Fijne Feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2020