Het effect van de coronacrisis op de beleggingsmarkt

Nadat Toin Saris de afgelopen weken verder ingezoomd heeft op de toekomstontwikkelingen van de kantoren, bedrijfsruimte, horeca en retailmarkt en Rianka Bikker de toekomst van zorgvastgoed onder de loep heeft genomen, is er nog een belangrijke markt nog onbenoemd bleven, namelijk  de beleggingsmarkt.

Commercieel onroerend goed

Gedurende 2020 beheerste de Corona-pandemie ook het sentiment op de beleggingsmarkt voor commercieel vastgoed. Gevreesd werd voor een fikse leegstand van verhuurd commercieel onroerend goed of een daling van huurprijsniveau’s waardoor het vertrouwen in de Nederlandse beleggingsmarkt een behoorlijke terugval zou kennen, maar hiervan is in de reguliere beleggingsmarkt niets gebleken. In het begin van de pandemie kende de beleggingsmarkt weliswaar een terugval doordat er veel transacties werden uitgesteld of geannuleerd. Deze daling is echter in het laatste kwartaal van 2020 genoeg geheel rechtgetrokken waardoor het totaal aan Nederlands beleggingsvolume uit kwam op circa € 9.5 miljard commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsruimte en retail) t.o.v. circa € 10.7 miljard een jaar eerder. Een van de grootste redenen voor dit krachtige herstel zat hem in het feit dat het geld erg goedkoop was en de overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021 op commercieel onroerend goed van 6% naar 8% ging, waardoor menig belegger nog voor het einde van 2020 zijn kans schoon zag.

Woningmarkt

Met name ook de beleggingsmarkt voor woningen heeft in 2020 een goed jaar gekend. Enerzijds heeft de lage rentestand in combinatie met een goede Nederlandse verhuurmarkt, die ook tijdens de coronacrisis stabiel is gebleken, het investeringsvolume verder omhoog gestuwd. Anderzijds heeft de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% op verhuurde woningen voor een plus van circa 8.5% ten opzichte van 2019 gezorgd.

Toekomst

Wij krijgen vrijwel dagelijks telefoontjes van beleggers door het hele land die op zoek zijn geschikte beleggingsobjecten om maar enigszins rendement te kunnen maken. Spaargeld vanaf € 100.000,00 bij een  bank wordt tegenwoordig ‘bestraft’ met een negatieve rente van 0,5%. (Particuliere) Beleggers zijn daardoor op zoek naar alternatieve mogelijkheden om hun geld elders onder te brengen. Wij verwachten dat door de negatieve rente op spaargeld en relatief goedkope financieringen de vraag naar zowel verhuurd commercieel onroerend goed als verhuurde woningen voorlopig nog op een hoog niveau blijft.  Gelukkig krijgen wij ook regelmatig het verzoek uit ons relatienetwerk om één of meerdere beleggingsobjecten te verkopen omdat die nu juist ‘gebruik’ willen maken van het gunstige sentiment in de markt. 

Bent u op zoek naar beleggingsobject(en) of wilt u nu graag verkopen, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op zodat we u hierover op maat kunnen adviseren.

Voor reacties of advies:  mark.hover@sarisenpartners.nl of 073-6233311.