Maatschappelijke Indexering

"Ik bedacht me onlangs dat onze maatschappij eigenlijk precies hetzelfde doet als Google. Mensen scannen voortdurend...". Lees deze blog.

Het zal de meeste van u bekend zijn dat ons makelaarskantoor actief is op het gebied van inzet van Social Media ten behoeve van het vinden van huurders en kopers voor onze opdrachtgevers. Search Engine Optimalisation (SEO) is daar een belangrijk onderdeel van. Het zorgt er immers voor dat onze website snel gevonden kan worden en hoog scoort bij zoekers op bijvoorbeeld Google.

Als makelaarskantoor actief op Google

Google scant met regelmaat alle websites en dataverkeer op internet en bepaalt aan de hand van een aantal criteria welke websites als eerste aan zoekers getoond zullen worden. Deze beoordeling met daaruit voortvloeiende ranking wordt ook wel ‘indexering’ genoemd.

Ranking in onze maatschappij

Ik bedacht me onlangs dat onze maatschappij eigenlijk precies hetzelfde doet als Google. Mensen scannen voortdurend wat er in de samenleving gebeurt en beoordelen die gebeurtenissen. Vervolgens ontstaat er onbewust een ranking van personen en/of bedrijven waar verder niet direct iets mee gedaan wordt. Tòtdat men voor een beslissing komt te staan waarbij de ranking (vaak ook onbewust) als belangrijke leidraad dient voor de keuze van een persoon of bedrijf. Men zal vaak een afweging maken op basis van ‘gevoel’ en feiten. Dat gevoel is heel vaak dus niet alleen een onderbuik gebeurtenis maar wel degelijk ook gebaseerd op onbewust ‘verzamelde data’.

Voor ondernemingen is het dus heel belangrijk om consistent te zijn in ‘Performance’, omdat die dus wel degelijk, ook bij niet geïnteresseerden, opgemerkt wordt. Het alleen maar betrokken of betrouwbaar doen wanneer je de gunst van de ander nodig hebt maakt al snel dat je als ‘onecht’ wordt beoordeeld. Dat is dan meteen ook zo’n beetje de ergste kwalificatie die je kunt krijgen. Authenticiteit is daarentegen een goede basis om jouw kwaliteiten over de bühne te krijgen en daar ook op lange termijn te vruchten van te kunnen plukken.

Online marketing ‘A way of living’

Voor mij persoonlijk is het op zijn minst interessant te noemen dat zulke moderne en technologisch geavanceerde processen als de Google Indexering dus eigenlijk gewoon gebaseerd zijn op wat wij mensen van nature al doen. Tevens bewijst het wat mij betreft ook dat onze inspanningen op het gebied van Online Marketing zonder meer ‘a way of living’ is in plaats van een trucje dat te pas of te onpas wordt ingezet. En zoals elk mens hebben wij af en toe ook behoefte aan zo’n bevestiging.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl