35 jaar bedrijventerreinvereniging RiVu!

Vandaag, 26 november 2021, hadden we een mooi programma gepland staan om de oprichting, 35 jaar geleden, van bedrijventerreinvereniging De Rietvelden-De Vutter (RiVu) te gedenken en met elkaar te vieren. Vanwege de huidige Corona-omstandigheden hebben we als bestuur besloten om deze festiviteiten vandaag niet door te laten gaan en deze te verplaatsen naar volgend jaar. Toch wil ik dit heugelijk feit als huidige voorzitter van RiVu niet zomaar voorbij laten gaan. Want RiVu is best bijzonder en dat wil ik graag nog eens uitleggen waarom.

Ambtelijk initiatief

In 1986 werd het samenwerkingsverband De Rietvelden-De Vutter geïnitieerd door de toenmalige bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente, Ad Vekemans. Jawel, een gemeente-ambtenaar stond aan de basis van een samenwerkingsverband tussen bedrijven onderling en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Toch was er meer voor nodig dan alleen maar een initiatief van de bedrijfscontactfunctionaris en dat waren een aantal ondernemers die meerwaarde zagen in samenwerken, met elkaar en met de overheid. Ze moesten daarvoor genoeg draagvlak op het bedrijventerrein hebben alsmede de tijd er voor vrij willen maken om ook daadwerkelijk met elkaar ‘in contact’ te kunnen treden. Bedenk daarbij dat 1986 ‘de staart’ van een dikke economische crisis van de jaren tachtig betrof. De eerste voorzitter betrof de directeur van Benier die door omstandigheden het stokje na 6 maanden weer moest overdragen aan Jan van der Wiel van Van Hoeckel. Vervolgens zijn Pieter Bak van Würth, Jos van de Wouw, Harry Verel en Jan Luyks de voorzitters geweest van RiVu. Één van de eerste wapenfeiten was bijvoorbeeld de rechtstreekse aansluiting op Rijksweg A59. Hiervoor voerde RiVu destijds rechtstreeks onderhandelingen met Rijkswaterstaat.

Landelijke bekendheid

Vanaf circa 1992 tot 1996 stond RiVu landelijk in de spotlights vanwege haar herstructureringsactiviteiten die dus haar basis en draagvlak vanuit de ondernemers vonden. Let wel, De Rietvelden was een binnenstedelijk (categorie 5) Industrieterrein dat bestond uit grote, middelgrote en kleinere bedrijven met overwegend zeer zelfstandig bevoegde directies op het terrein zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Heineken, AMP, Cehave, Cooper Group, Michelin, Schadebo, CWS, Benier, Moonen shipyards, diverse grote autobedrijven, diverse transportbedrijven die facilitair aan de op de Rietvelden gevestigde bedrijven waren alsmede vele kleinere handels- en productiebedrijven.

De werkwijze van RiVu was in die tijd zo bijzonder en vernieuwend dat in 1996 een soort bedrijfsbureau werd opgericht en een Programmamanager in de persoon van voormalig wethouder en provincieman Hans Bierens werd aangetrokken. Hans had het naast zijn werk op het terrein druk met het landelijk verzorgen van lezingen over de bijzondere manier van werken van RiVu.

De grote kentering

Vanaf 1995 kwam er een kentering in de bedrijvigheid op met name de Rietvelden. Bedrijven als Michelin en Cooper Group, sloten hun deuren en lieten hun locatie achter. AMP werd verkocht en verplaatste haar productie naar lagere lonen gebieden. Dit gold eveneens voor Berg Electronics (thans Jam fabriek), CeHaVe en Mc Dermid (Omron). Het karakter van de Rietvelden veranderde structureel eveneens doordat het gigantische brandstofdepot aan de zandzuigerstraat, dat als gevolg van de oliecrisis in de jaren 70 door het ministerie van Economische Zaken aan de Zandzuigerstraat werd gevestigd, werd ontmanteld en gesaneerd. Het bedrijfsbureau (programmamanager) werd begin deze eeuw gesloten en het RiVu-bestuur zocht haar nieuwe weg in een veranderende maatschappij, zowel economisch als maatschappelijk.

De nieuwe functie op ouwe leest geschoeid

De laatste jaren is volop ingezet op de toekomstige ontwikkeling van de terreinen. En op samenwerking! Sinds circa 2010 heeft RiVu een goed functionerende werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) die ondernemers op een betrokken manier laat samenwerken met Politie, Brandweer en Gemeente. Inmiddels is Het Ertveld-terrein toegevoegd aan RiVu waardoor het aandachtsgebied is uitgebreid. In opdracht van RiVu is recentelijk een omgevingsvisie ontwikkeld waardoor we in de toekomst op een gelijkwaardig niveau met de Gemeente en Provincie kunnen praten over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze terreinen en daar dus ook invloed op kunnen hebben.

Daarnaast lopen er constructieve gesprekken met de gemeente over een integrale mobiliteitsaanpak om er voor te zorgen dat we goede, veilige, duurzame en bereikbare bedrijventerreinen voor onze ondernemers en hun medewerkers blijvend realiseren.

Duurzaamheid

Als klap op de vuurpijl zijn we als RiVu uitgekozen tot één van de dertien bedrijventerreinen in Brabant die als Grote Oogst terreinen door de Provincie Noord-Brabant worden beschouwd als duurzame high potentials. Mede door onze basis van gedragenheid door onze leden en het collectieve maatschappelijke bewustzijn en daadkracht, mogen we als RiVu na 35 jaar zeer zeker nog steeds als een vooruitstrevende bedrijventerreinvereniging worden beschouwd. Ik ben daar als huidige voorzitter in ieder geval beretrots op!

Voor reacties: Toin.saris@sarisenpartners.nl of info@Rivu.nl