Vastgoedeigenaar Let op: Energielabel C per 1 januari 23 verplicht voor kantoren.

Sinds begin dit jaar is Energielabel C minimaal verplicht voor kantoren. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is. Deze wetgeving geldt voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen en is bedoeld om mensen te informeren over de energieprestaties van het gebouw en tevens te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Als een kantoorpand per 1 januari 2023 niet minimaal voldoet aan label C mag dit niet worden verhuurd of verkocht.


Wat is een energielabel?
Er zijn negen verschillende energielabels waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst energiezuinig. Het energielabel is gebaseerd op verschillende factoren zoals de isolatie van het gebouw, de verwarming, het gebruik van energiezuinige apparatuur en verlichting en het gebruik van duurzame energiebronnen. Na uitgifte is het energielabel 10 jaar geldig. Het energielabel laat ook zien welke energiebesparende maatregelen u kunt of moet nemen. Voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas gebruiken geldt ook een energiebesparingsplicht én een informatieplicht. Er is een verplichting om alle energiebesparende maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijsten met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Ook moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd.


Is het minimale energielabel C voor alle kantoren verplicht?
De energielabelplicht voor kantoren is van toepassing op gebouwen met een totale  gebruiksoppervlakte van het kantoor (inclusief bijvoorbeeld een balie) van meer dan 100 m2. Als het aandeel kantoor minder is dan de helft van het totale gebruiksoppervlakte van het gebouw (exclusief nevenfuncties) is energielabel C niet verplicht. Tijdelijke (<2 jaar) kantoorgebouwen en monumenten zijn ook niet energielabel plichtig. 


Energielabel bij andere type gebouwen
Naast kantoren is de aanwezigheid van een energielabel ook verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van andere utiliteitsgebouwen. Bijvoorbeeld winkels, praktijkruimte, onderwijs, sport, logies of bedrijfsruimte. Deze hoeven weliswaar (nog) niet te voldoen aan minimaal energielabel C. Er wordt door de ITL (Inspectie voor Leefomgeving en Transport) gecontroleerd of er een geldig energielabel aanwezig is. De eigenaar van het bedrijfspand riskeert een boete tot wel €20.250,- wanneer er geen geldig energielabel aanwezig is.


Nog geen (goed) energielabel?
Als uw kantoorobject nog niet over een energielabel beschikt kunt u advies inwinnen bij een gecertificeerd EPA-U adviseur (Energie Prestatie Advies Utiliteit). Een dergelijke adviseur kan u ook adviseren over de energie-investeringsaftrek (Energie-Investerings Aftrek). Indien de voorgenomen investering op de zogenaamde energielijst staat betekent dat dat 45,5% van de investering als extra aftrek op de winst in mindering mag worden gebracht. Ook de kosten die u maakt voor het advies van een EPA-U adviseur komen in aanmerking voor de EIA. 

Voor reacties; rianka.bikker@sarisenpartners.nl