Ondernemers in de politiek

Toin Saris doet in zijn nieuwe blog een call to cction voor ondernemers: "Interesseer en bemoei u nu eens actief met de politiek!".

Het valt me op dat zoetjes aan steeds meer berichten de pers bereiken waaruit blijkt hoe goed onze plaatselijke bestuurders voor ons bezig zijn. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat ze zich daarbij bewust in de picture werken. Dit vanwege de verkiezingen van de gemeenteraad die in aantocht zijn. Als bedrijfsmakelaar bereiken je vaak vele signalen en is het voor ons dan ook nog enigszins te doen om het kaf van het publicitaire koren te scheiden. Ik begrijp daarbij tevens dat het voor de goegemeente ondoenlijk is en ze daarom vaak de berichten voor waarheid zullen accepteren.

 

Democratie

Ons politieke systeem is gebaseerd op de democratische principes. Dit wil zeggen dat wij samen uit medeburgers die zich beschikbaar stellen om ons te vertegenwoordigen, een selectie kiezen. Die selectie zal vervolgens uit hun midden, of extern, bestuurders kiezen die onze samenleving voor 4 jaar gaan besturen. De gekozen medeburgers gaan de bestuurders namens ons controleren en hun bestuursvoorstellen, als hoogste rechtsorgaan van onze samenleving, bekrachtigen. Daar heeft iedereen zich vervolgens aan te houden!

 

Gegarandeerde kwaliteit

Het is dus erg belangrijk dat we de juiste keuze maken. Sterker nog, ik ben van mening dat we aan onze medeburgers verplicht zijn om een keuze te maken. Doen we dat namelijk niet, kan er nooit sprake zijn van een goede afspiegeling. De eerste verantwoordelijkheid voor een goed bestuur ligt dus bij ons zelf. Ga daarom vooral stemmen!

Zeker zo belangrijk is echter dat we weten wat we mogen verwachten. Hiervoor hebben ze campagnes uitgevonden. Ik ken echter weinig branches waarin tijdens campagnes zoveel controleerbaar anders wordt voorgesteld dan wat er vervolgens later daadwerkelijk geleverd/gepresteerd wordt. Daarnaast worden er gedurende de aanloop naar de verkiezingen veelvuldig artikelen en publicaties uitgelokt die vaak een positief beeld moeten geven van wat misschien helemaal niet zo positief is.

 

Pessimist versus realist

Klinkt dit te pessimistisch in uw oren? Dat is geenzins mijn bedoeling. Sterker nog, dit is dé tijd om elkaar er op te wijzen dat we de komende campagne eens kritisch moeten zijn op wat er allemaal wordt beweerd, gezegd en beloofd. Het is in ons aller belang, zowel als privé persoon als als ondernemer dat wij een weldenkend en daadkrachtig bestuur kunnen kiezen. Geen populisten of leeglopers die er in principe alleen maar voor het eigen belang zitten. Nee, liever mensen die eigenlijk geen tijd hebben om 4 jaar het algemeen belang te dienen maar het toch doen om vervolgens weer lekker aan hun eigen belang verder te gaan werken.

 

Ondernemers in de politiek

MKB ondernemers, interesseer en bemoei u nu eens actief met de politiek. Niet om persoonlijk gewin maar om de kwaliteit van onze maatschappij betaalbaar op een goed peil te houden. We zijn het aan de volgende generatie verplicht!

 

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl