Correctie van weelde!

Volgens de media verkeert ons land in een lichte recessie. Oh jee, en nu? Niks aan de hand natuurlijk. De lichte recessie waarin ons land thans zou verkeren is noodzakelijk om de bijwerkingen van de afgelopen 7 á 8 jaar weer even onder controle te krijgen. Van tijd tot tijd is het gewoon noodzakelijk om even onderhoud te plegen aan onze economische machine. Deze heeft sinds 2014 weer goed gedraaid en heeft zelfs tijdens de Coronaperiode overuren gemaakt.

Meestal is zo’n eerste ‘recessie’ slechts een lichte reset van zaken die gedurende de afgelopen jaren de pan uit gerezen zijn. En meestal heeft dat met consumentenaangelegenheden van doen. Neem de woningmarkt als voorbeeld. Het (vaak grenzeloos) overbieden op woningen is een raar en ongewenst verschijnsel dat eigenlijk voor niemand goed is. Ik snap best wel dat de verkopers en vooral de makelaars er blij mee waren. Maar als je vervolgens als verkoper ook weer iets wilt terugkopen betaal je net zo goed de hoofdprijs. De financiers zijn natuurlijk voor een belangrijk deel debet aan deze ontwikkelingen ook al zullen ze vaak een vingerwijzing maken naar de woning taxateur die zonder blikken of blozen dagprijs voor de woningen afgeeft. Laten we vooral ook de gevolgen van de rentepolitiek van de ECB en Nederlandsche Bank in dit kader niet vergeten.

Ook heeft Corona een ontwrichtende rol gespeeld in het consumentengedrag en al wat daar voor nodig was om dat te faciliteren. De distributiecentra waren niet aan te slepen en de behoefte daaraan werden voor een belangrijk deel gebaseerd op wat achteraf misschien wel het beste als een ‘hype’ te omschrijven was.

Als enige echte dreiging mag wat mij betreft de oorlog tussen Rusland en Oekraïne cq Europa gelden. De dreiging is reëel en dat geldt ook voor de economische gevolgen daarvan. Ook al mag gerust gesteld worden dat bij vele prijsstijgingen gretig gebruik is gemaakt van het sentiment dat rondom dit onderwerp is gecreëerd.

Wat voor effect gaat deze reset hebben op ondernemers? Goeie vraag maar ik denk dat we daar ons vooralsnog niet zo ongerust over hoeven te maken. Veel ondernemers hebben sinds 2014 weer goed gedraaid en hun reserves weer voor een deel kunnen aanvullen. Even pas op de plaats door de consument geeft ondernemers even de gelegenheid om hun eigen winkel onder de loep te nemen en weer bij de tijd te zetten. Zo merken wij dat veel ondernemers ook hun bedrijfshuisvesting weer eens evalueren. Waar de markt de laatste jaren uitblonk in een zeer beperkt aanbod zie je nu dat er weer panden beschikbaar komen vanwege dat andere ondernemers andere beslissingen nemen. Of failliet gaan en dat is ook geen raar verschijnsel. Er zijn de laatste jaren historisch weinig faillissementen geweest vanwege dat er toch wel een aantal ondernemingen ‘in leven’ zijn gehouden met van allerhande steunmaatregelen. Ik denk dat het alleen maar goed is dat gezonde bedrijven door kunnen gaan met zich zelf ontwikkelen en geen last meer hebben van concurrenten die markt vanwege overheidssteun lopen te verstieren. Kortom, door dit zure appeltje moeten we even heen om volgend jaar weer een goede opbrengst te kunnen hebben. Er is immers geen groei mogelijk zonder af en toe te snoeien.

Voor reacties: Toin.Saris@sarisenpartners.nl