Van het land of uit de stad?

Vroeger werden vaak in dorpen jonge meiden geronseld om bij welgestelde mensen in de stad als ‘dienstmeid’ te gaan werken. In die tijd is het gezegde ontstaan dat je ze beter van het land dan uit de stad kunt hebben.

Stadse en dorpse mensen

We laten even in de midden wat de mensen daar vroeger nu precies mee bedoelden. Eén ding is zeker, er zit nog steeds een duidelijk verschil tussen stadse en dorpse mensen. Dus ook tussen ondernemers in de stad en ondernemers uit dorpen in de regio.

Typisch genoeg valt dit verschil onder normale marktomstandigheden niet zo snel op. Ondernemers hebben allemaal een bedrijf te runnen en ze zullen dat voor een belangrijk deel op dezelfde manier doen. Toch valt juist nu het typische verschil tussen ondernemers uit de stad en in de regio op.

Verschil bedrijfshuisvesting stad en dorp

Onze markt is weer volop in beweging en daar bedoel ik dan met name de verhuurmarkt mee. Daar waar de verhuurmarkt van bedrijfsgebouwen ongeveer 5 jaar nagenoeg stil heeft gelegen, merken we nu dat de drempel voor ondernemers om een ander bedrijfsgebouw te huren erg laag is. Dat dit met name in de stad gebeurt is inherent aan het verschil tussen ondernemers in de stad en van het land. Ondernemers in de dorpen zijn van huis uit namelijk meer van het in eigendom hebben van hun eigen bedrijfspand.

Ook al zouden deze ondernemers misschien nu wel (graag) bereid zijn om te gaan huren, zitten ze vaak toch met hun huidige bedrijfspand dat ze in eigendom hebben. En voor het verkopen van bedrijfspanden is de markt vooralsnog nog niet rijp genoeg. Daarvoor moeten de potentiele kopers met jaarcijfers naar de banken om een financiering aan te vragen en het mag duidelijk zijn dat de banken daar in deze tijd erg kritisch tegenover staan.

De overtuiging van ondernemers uit de regio dat ‘huren geld weggooien is’, levert derhalve nu kennelijk een achterstand op in het schakelen naar een nieuwe toekomst!

Advies toekomstige bedrijfshuisvesting

De effecten in ons marktgebied zijn duidelijk. De markt in bedrijfspanden in de stad loopt weer goed door. De markt op bedrijventerreinen van dorpen in de regio is echter nog nauwelijks in beweging gekomen.  Wellicht is het raadzaam voor ondernemers in de regio om hier in de toekomst eens over na te denken en zo mogelijk het beleid ten aanzien van bedrijfshuisvesting, met name het kopen of het huren daarvan, tegen het licht te houden. Wij adviseren daar graag bij.