Ondermijnende criminaliteit en vastgoed

Met name in Brabant schijnt ondermijnende criminaliteit hoogtij te vieren. Het stoort mij enorm dat er dan vanuit Den Haag een verband gelegd wordt met het ‘gemakkelijke’ karakter van de Brabanders waardoor er in onze provincie niet zo nauw gekeken zou worden.

Wat mij betreft is niets minder waar maar is de oorzaak eerder te zoeken in het feit dat het zwaartepunt van de Politie-aandacht voor een heel groot deel op de Randstad is geconcentreerd en dat we in Brabant het moeten doen met enkele (overigens heel goed bedoelende) wijkagenten die natuurlijk niet in staat zijn om dit probleem voldoende weerstand te bieden. Brabant wordt daarmee vanzelf de zwakste schakel!

Natuurlijk dient vervolgens de maatschappij haar rol te vervullen door alert te zijn en melding te maken van ongewone zaken echter de ondermijnende criminaliteit is inmiddels van een orde waar goede bedoelende burgers liever verre van blijven.

Toch is men steeds verder strekkende maatregelen aan het bedenken om bijvoorbeeld beleggers/investeerders te gaan dwingen om meer actieve controle op het gebruik van hun verhuurd bedrijfsgebouw te gaan toepassen.

Ik heb hier als bedrijfsmakelaar toch wel behoorlijke moeite mee. In regio Breda is men een proef begonnen met een soort huurcontract dat verhuurders in de gelegenheid moet stellen om  periodiek het verhuurde pand te betreden om controle op gebruik te kunnen uitvoeren. Sterker nog, een verhuurder zou zelfs foto’s moeten maken en uploaden in een of andere app om zodoende te kunnen bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat zijn bezit niet als crimineel verlengstuk gebruikt wordt. Mocht er dan toch een ongerechtigheid geconstateerd worden pleit deze verhuurder zich vrij en hoeft zijn pand slechts voor korte tijd gesloten te worden.

Mijn probleem zit hem met name in het feit dat een verhuurder hier een rol krijgt opgedrongen die niet van een particuliere belegger verwacht mag worden en bovendien in strijd is met de privacy en vereiste huurgenot van zijn huurder.

Wat wel een hele goede hulptool zou kunnen zijn is als er een loket zou worden opgericht waar makelaars en verhuurders potentiële huurders kunnen laten checken. En dat die toets dan verder gaat dan de checks die we als makelaars nu al verplicht zijn om uit te voeren. Probleem van de overheid bij zo’n loket heb ik begrepen is: Privacy!

Geen enkele verhuurder zit te wachten op de sores van ondermijnende criminaliteit in zijn of haar beleggingspand. Laten we de handen in elkaar slaan bij het voorkomen van dit fenomeen maar laten we ook de verantwoordelijkheden daar leggen waar ze thuishoren.

Samen optrekken voor een betere maatschappij.

Voor informatie: Toin.saris@sarisenpartners.nl