Wie de jeugd kent, kent de toekomst!

Mijn generatie (generatie X) is opgegroeid onder de bezielende leiding van de Babyboom generatie. Deze generatie heeft haar carrière gemaakt tijdens de economische revival van de Tweede Wereldoorlog. Naast heel veel hard werkende ondernemers en arbeiders is er in deze periode ook heel veel geld verdiend door ondernemers die toevallig op het juiste moment op de juiste plaats waren. Ze hadden de wind mee en daar is natuurlijk niets mee. Dat heeft ze echter wel gevormd.

Generatie X

Deze generatie is de opvolger van de babyboomers en het was mij persoonlijk al snel duidelijk dat onze generatie slechts een tussenpaus zou zijn. Alhoewel onze generatie qua DNA al behoorlijk anders in elkaar zit dan de Babyboom generatie, constateren we dat de ontwikkeling van de opvolgende generaties zich in een razendsnel tempo voltrekt en we inmiddels via generatie Y bij de Generatie Z zijn aanbeland.

Generatie Z

Tot deze generatie wordt iedereen gerekend die in 1995 of later is geboren. Veel ondernemers van mijn leeftijd kennen de mensen uit deze generatie als onze eigen kinderen. Alhoewel we onze kinderen natuurlijk redelijk kennen is toch wel duidelijk dat deze generatie over het algemeen andere waarden kennen dan bijvoorbeeld onze generatie. Logisch natuurlijk want het is de eerste generatie die zich heeft ontwikkeld in een volledig digitale omgeving. Waar wij van huis uit toch echt digibeten zijn weten mensen uit de generatie Z niet beter dan dat de maatschappij in hun mobiel past.  En dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze denken, beslissingen nemen en deelnemen aan de maatschappij.

Spannende toekomst?

Prima natuurlijk al die verschillende generaties maar wat is er nu spannend aan? Nou, daar moet je maar eens over nadenken. Al ruim 30% van de beroepsbevolking bestaat uit mensen uit de generatie Z! Typisch genoeg komen we ze als groep nauwelijks tegen in het maatschappelijk (beroeps)verkeer. Ze zijn voor ons als collectief niet benaderbaar omdat ze kennelijk niet structureel georganiseerd zijn. Hun manier van netwerken gaat via social media, in talloze verschillende groepssamenstellingen die in hun mobiel georganiseerd zijn naar gelang het onderwerp. Fantastisch natuurlijk maar daardoor staan wij, als ouderwetse ‘netwerkers’ behoorlijk aan de zijlijn. Let wel, dit is niet goed of fout maar een simpel feit.

De jeugd leren kennen

Ik zit in een aantal besturen van ondernemers- en maatschappelijke verenigingen in de stad omdat ik het belangrijk vind dat we met elkaar blijven werken aan een beter ondernemersklimaat cq samenleving. Wat ik me oprecht afvraag is of toekomstige generaties überhaupt wel belang hechten aan dit soort verenigingen? Met andere woorden, moeten wij rekening gaan houden met eindigende verenigingen of moeten we ons misschien alvast gaan voorbereiden op een andere manier van collectieve belangenbehartiging? De nieuwe generatie heeft de antwoorden op onze vragen.

Nieuwjaarsreceptie 2022

Vanwege de Corona maatregelen is De Nieuwjaarsreceptie 2022 in onze stad uitgesteld naar 21 maart 2022. Tijdens deze happening willen we juist met een interessant programma  de diverse generaties met elkaar in contact brengen. Elke betalende deelnemer aan de Nieuwjaarsreceptie mag gratis een persoon uit de generatie Z meenemen. In het programma zit een korte paneldiscussie onder leiding van Dionne Stax  die onder meer Sharon Hilgers van My Jewellery, Jorn Besselink van On that Ass, Bing Berendsen van Smèrrig en Sytze van Stempvoort van Peel Pioneers, zal gaan vragen naar hun idee over de toekomst.

Mis deze niet en breng jouw jonge collega, kind of stagiaire mee. Bestel jouw kaarten via: www.nieuwjaar2022.nl 

Graag tot 21 maart in De Brabanthallen!  

Voor reacties: Toin.Saris@sarisenpartners.nl