Kerstgroet namens het team van Saris & Partners

Fijne feestdagen en een gelukkig 2018 gewenst door het team van Saris & Partners Makelaars. Onze kerstgroet leest u in deze nieuwe blog van Toin Saris.

Onze economische trein is weer een heel eind op stoom en dat biedt weer volop mogelijkheden voor onze bedrijfspandenmarkt. We mogen dan ook terugkijken op een goed jaar en daar zijn we blij mee. Blij voor onszelf, dat onze inspanningen en investeringen in het nabije verleden beloond worden met resultaat. Maar vooral ook blij voor onze relaties omdat we, in vele gevallen, iets voor hen hebben kunnen betekenen. Of het nu een zakelijke transactie is geweest of dat we hen op andere wijze van dienst hebben kunnen zijn, maakt voor ons van Saris & Partners Makelaars daarbij geen verschil.

Terugblik op 2017

Op de plaatselijke kantorenmarkt is de afgelopen jaren zoveel herbestemd dat er eigenlijk al weer een gezonde staat van schaarste wordt bereikt. Vele winkeldochters zijn voorgoed van de markt en dat betekent in een aantal gevallen een gezonde vorm van herstructurering van onze stad.

Dit geldt in zekere zin ook voor bedrijfsgebouwen. De markt maakt het weer mogelijk om oude gebouwen op te nemen en te renoveren of te herontwikkelen. Industrieterreinen knappen zienderogen op en er zijn weer middelen om te investeren in uitstraling en duurzaamheid.

Zelfs de winkelmarkt begint zich weer een beetje te roeren alhoewel die wel echt helemaal achter in de trein heeft gezeten.

Vooruitzichten voor 2018

2018 wordt het jaar van de gemeenteraadverkiezingen. Wij zijn benieuwd wat de diverse maatschappelijke aspecten in Europa voor mogelijke gevolgen zullen hebben in onze eigen habitat. We gaan er echter vanuit dat we de weg van constructieve samenwerking met de nieuwe gemeentebesturen, ambtenarenkorpsen en alle andere maatschappelijk betrokken gremia verder zullen ontwikkelen zodat we er met elkaar een nog betere en succesvollere samenleving van zullen maken.

Onze marktrelaties

Uiteindelijk doen we alles voor onze broodheren, onze opdrachtgevers! Voor u zullen we in 2018 nog slimmer en harder werken als dat we nu al doen. Dit om voor u het beste resultaat te bereiken. Mocht dat het afgelopen jaar soms nog niet helemaal gelukt zijn, zullen we daar het komende jaar nog een tandje voor bijzetten. Want u bent per slot van rekening de belangrijkste reden van ons bestaan.

Het gehele team van Saris & Partners Makelaars wenst een ieder die ons een warm hart toedraagt minstens hetzelfde terug en wensen u een gezond, succesvol maar bovenal een gelukkig 2018 toe.