Bedrijventerrein Boxtel heeft de ‘handjes’ in de regio

Eindhoven biedt als 'Silicon Valley' van Nederland een hoop kansen voor regio Boxtel. Bedrijfsmakelaar Toin Saris licht zijn visie toe.

De afgelopen jaren heeft zich in Brabant een soort natuurlijke thematisering ontwikkeld die nu niet bepaald zonder rendement is gebleven. Waar Eindhoven zich met de High-Tech campus zich als de ‘brains’ van de provincie heeft geprofileerd, settelen de ‘handjes’ zich in de gemeente Boxtel. Dat levert kansen op voor ondernemers die in de regio Eindhoven steeds meer obstakels op hun pad naar bedrijfshuisvesting krijgen. Bedrijventerreinen in Boxtel bieden ruimte en praktisch geschoold personeel tegen aantrekkelijke huurprijzen.

Hoe Eindhoven de regio Boxtel verreikt

Een mooi voorbeeld van de natuurlijke thematisering in Brabant is onder meer het Pivot Park in Oss dat de eerste uitvindingen en ontwikkelingen op wereldformaat heeft voortgebracht. De belangrijkste is echter natuurlijk ‘Brainport’ waar zich een toonaangevende High-Tech Campus heeft ontwikkeld. De basis hiervoor is het voormalige Nat-Lab dat al in 1923 door Philips werd opgericht als een Natuurkundige kweekvijver die sindsdien werkelijk ongekende uitvindingen en technische ontwikkelingen op haar naam heeft staan. De structurele ‘High-Tech atmosfeer’ die hier door generaties heen is ontstaan, staat garant voor een ontwikkeling van kleinschalige bedrijven tot onbetwiste wereldleiders op hun gebied. In Palo Alte California, hart van Silicon Valley, vertelde een medewerker van Google mij dat Silicon Valley waarschijnlijk niet eens deze omvang zou hebben gekregen als ASML niet had bestaan.

De nadelen van de Nederlandse ‘Silicon Valley’

Regio Eindhoven is dus overduidelijk van de ‘Brains’! En natuurlijk zijn daar ook veel ‘Spin-off’ bedrijven actief die onder meer productiewerk doen. Toch heeft die regio ook zo haar handicapjes. De druk op dit gebied is inmiddels zo groot, zowel vanwege investeringen (oa. BOM) als op beschikbaar personeel en bedrijfshuisvesting. Dit heeft onder meer tot gevolg dat huurprijzen van bedrijfspanden gemiddeld hoger liggen dan die buiten de Regio Eindhoven. Zelfs omliggende gebieden, zoals de Achtste Barrier en Best voelen die druk al.

Boxtel: de ontastbare grens vol kansen

In dat kader is het typisch dat de bedrijventerreinen van Gemeente Boxtel voor de Regio Eindhoven min of meer nog onontgonnen gebieden zijn. Belangrijkste reden is mijns inziens dat er een historische onzichtbare barrière ligt tussen Best (De Kempen) en Boxtel (De Meierij). Best is van oudsher gericht op Eindhoven en Boxtel op Den Bosch. Zo is dat nu eenmaal. Zelfs het dialect in beide plaatsen is anders, ook al liggen ze maar hooguit 5 km van elkaar.

Toonaangevende bedrijven voelen zich hier thuis

Hoewel het gebied Boxtel zich van nature dus meer focust op Den Bosch, biedt het ongekende kansen voor productiefaciliteiten van de Regio Eindhoven. Van oudsher bestaat het arbeidspotentieel voor een groot deel uit goed opgeleide vaklieden HBO/MBO uit de metaalnijverheid en uitzonderlijke technieken. Denk daarbij aan bedrijven als Bosch Rexroth, VDL Technics, Zinkunie, Van Oirschot RVS, Van de Wetering Koperperswerk, Van der Heijden Milieu en installatietechniek, Ancra laad en lossystemen, enzovoorts. Ook op het gebied van assemblage en handelsondernemingen is Boxtel echter goed thuis. Voorbeelden zijn onder meer Unilux en Eliplay. Daarnaast zijn er ook in Boxtel in ruime maten faciliterende bedrijven aanwezig.

Uitstekende bereikbaarheid via snelweg en spoor

De ligging op korte afstand van de op- en afritten van Rijksweg A2 maakt een super verbinding met de auto mogelijk en per spoor is het van Eindhoven CS naar Station Boxtel ongeveer 12 minuten, dat nota bene een speciale toegang tot het bedrijventerrein Ladonk heeft.

Wij onderzoeken samen met u, waar de kansen voor uw bedrijf liggen

Kortom, waar Regio Eindhoven bekend staat als de regio met de ‘brains’ mag Boxtel bekend staan als de regio met de ‘handjes’. Op het bedrijventerrein zijn nog diverse huisvestingsmogelijkheden en waar het op maat gemaakt moet worden, gebeurt dat met plezier. Boxtel is de moeite van het onderzoeken waard. Bel ons en laat u informeren over de vele mogelijkheden. U kunt mij uiteraard ook mailen.