We moeten de hei platbranden!

Recentelijk woonde ik een themabijeenkomst bij die door CDA Brabant was georganiseerd met als onderwerp ‘leegstand winkels’. U kunt inmiddels weten dat dit onderwerp mij meer persoonlijk dan als makelaar aan mijn hart gaat, doch in dit geval was ik ook professioneel zeer gemotiveerd om deze discussie bij te wonen.

Het panel bestond onder meer uit de Gedeputeerde Ruimte en Financiën van de Provincie Noord-Brabant, een goed ingevoerde advocaat Omgevingsrecht en de retailmanager van de gemeente Tilburg. Tot mijn verbazing ontstond een zeer evenwichtige discussie over nagenoeg alle onderwerpen met bijbehorende gevoeligheden die, zelfs bij een kritisch persoon als mijzelf, een gematigd tevreden gevoel deed ontstaan.

De retailmanager stal wat mij betreft de show door transparant en duidelijk weer te geven op welke manier hij er samen met de overige stakeholders in is geslaagd om gebruik te maken van toevallige factoren zoals onder meer het faillissement van de V&D. Hij gaf aan dat dat mogelijkheden bood die zonder dat faillissement onmogelijk waren geweest. Ik dacht toen bij me zelf; maar je hebt de kans die je toen kreeg, samen met de andere belanghebbende, natuurlijk ook wel benut. Chapeau daarvoor.

De advocaat Omgevingsrecht maakte ons duidelijk dat er best veel mogelijkheden zijn voor overheden om veranderingen mogelijk te maken maar dat er tevens ook best veel zaken zijn waar de overheden ook wel degelijk mee aan de gang moeten. Denk daarbij aan de ladder der duurzame verstedelijking en de eyeopener (voor mij althans) van de avond: het terugdringen van het enorme volume aan potentiële uitbreidingsruimte detailhandelsruimte dat de huidige vigerende bestemmingsplannen mogelijk maakt.

Zelfs de Gedeputeerde had in mijn ogen een realistische kijk op wat hij vond dat overheden wel of niet moeten doen om de leegstand van winkelruimte te verminderen of in ieder geval niet verder toe te laten nemen.

Hoe dan ook, Ik blijf van mening dat het ‘particuliere’ of kleinschalige ondernemerschap weer in de retail terug moet komen om op die manier de kracht en creativiteit van de ‘oude’ middenstand weer ten volle te kunnen benutten. En dat daar het gros van de winkelketens voor zal moeten wijken is slechts een feit.

Immers, om een goede nieuwe hei te krijgen moet de oude hei eerst worden platgebrand.

Voor reacties:  Toin.saris@sarisenpartners.nl