De nieuwste rollercoaster heeft een naam: Corona.

Makelaar Toin Saris geeft zijn visie op de effecten van COVID-19 op de bedrijfsmakelaardij. Wat gebeurt er in de markt en wat gaan banken doen?

Alsjeblieft even van mij geen inhoudelijke informatie over Corona! Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik word een beetje immuun voor al die verhalen. Dat komt ook omdat ik dingen moet kunnen begrijpen alvorens ik mij daar een beeld bij kan vormen en daar mijn eigen positie aan kan afmeten.

Bij Corona is dat een lastig verhaal. Eerst was het de ver van mijn bed show toen het nog ver weg in China gebeurde. Vervolgens deed het zijn intrede in Europa en stond het na Italië vanuit België en Duitsland, op de drempel van ons land. Ik weet nog dat een Canadese relatie van ons kantoor aan mij vroeg wat ik verwachtte dat de impact op de economie in Nederland zou zijn. Mijn reactie zal ik u besparen maar u mag van mij geloven dat die gebaseerd was op de slechtste inschatting ooit.

Ik schrok me kapot!

Sindsdien volgen de ontwikkelingen zich op als een ware Rollercoaster die elke verbeelding te boven gaat. “DIT BESTAAT NIET!” Is iets wat ik en ongetwijfeld meerdere ondernemers meerdere keren gedacht moeten hebben. Het lijkt nog het meeste op de gevolgen van een acute oorlog waarbij de overvliegende bommenwerpers en de kapotgeschoten steden ons gelukkig nog bespaard blijven. De reactie als ondernemer laat zich waarschijnlijk nog het best vergelijken met als je slecht nieuws van een arts krijgt: eerst ongeloof, dan paniek/verzet, geleidelijk aan berusting en vervolgens rationeel proberen te bedenken hoe de schade te beperken is en hoe deze situatie zo goed mogelijk is te overleven.

Rente of huur van bedrijfshuisvesting

Ik denk dat de meeste ondernemers zich inmiddels in de laatste fase bevinden, althans gezien het aantal telefoontjes dat wij krijgen om advies over hoe op een goede manier met hun bedrijfshuisvesting om te gaan. Naast het personeel gaan de huisvestingslasten natuurlijk gewoon door, of dat nu in de vorm van rente en aflossingen is of van huur.

Onze ervaring tot nu toe is dat banken bij gezonde bedrijven bereid zijn om de aflossing voorlopig stop te zetten. Ook heeft de overheid een BMKB krediet toegezegd waarin de MKB ondernemer die voor de crisis een gezond bedrijf had, nu onder borgstelling van de overheid extra krediet aan kan vragen. Informeer hier beslist over bij je handelsbank.

Bij huur is dat een ander verhaal natuurlijk. Ik ken een aantal situaties waar huurders en verhuurders met elkaar overeengekomen zijn om voorlopig de huur te halveren en de andere helft voorlopig ‘op de lat’ wordt gezet. Achteraf kan dan samen bepaald worden in hoeverre deze uitgestelde huur onder een overheidscompensatie kan vellen en deze dus alsnog kan worden betaald. In sommige gevallen waarbij door overheids-toedoen de deur helemaal dicht moest is zelfs sprake dat de gehele huur uitgesteld wordt. De bereidwilligheid om samen tot een (tijdelijke) oplossing voor de huur van bedrijfsruimte te komen wordt natuurlijk voor een belangrijk deel bepaald hoe de relatie tussen huurder en verhuurder was vóór de crisis. Als huurder een trouwe huurder is gebleken zal die bereidwilligheid bij verhuurder ook zeker aanwezig zijn. Anderzijds mag huurder wat mij betreft ook best refereren aan zijn trouwe staat van dienst als hij/zij het verzoek aan verhuurder doen.

Hoe verder?

Niemand weet het! Nog niet bij benadering! Dit is voor de hele wereld nieuwe materie. Één ding is zeker, ben intussen alert op uitgave, zet de tering even naar de nering. Overleven is nu het belangrijkste doel. Sterke allemaal!

Voor een reactie of klankbord, voel je welkom om contact met ons op te nemen via het formulier op deze pagina. Een Whatsappje sturen kan ook!