Taxatie

Taxaties van bedrijfsonroerend goed

Saris & Partners Taxateurs is gespecialiseerd in het taxeren en waarderen van commercieel vastgoed, zoals bedrijfsruimtes, kantoren, winkels, bouwgrond etc. Deze taxaties zijn geschikt voor diverse doeleinden.

 

Financiering

Nagenoeg alle financiële instellingen accepteren de waardebepalingen van Saris & Partners Taxateurs, en niet zonder reden. Onze taxateurs hebben een ruime ervaring in het inschatten van marktwaarde en het bepalen van risico’s. Daarnaast wordt aangegeven waar eventueel een surplus en/of extra risico in kan zitten, welke vervolgens de financier in staat stelt om in zijn risicoanalyse (los van slechts de actuele waarde) met een plus of min te bestempelen.

 

Belasting

Iedere sfeerovergang (verplaatsing van onroerend goed) tussen de verschillende inkomstenbelasting-boxen dient getaxeerd te worden om de fiscus in de gelegenheid te stellen de (fictieve) verrekening toe te passen. Ook advisering inzake de step-up regeling, interne overdracht van zakelijk naar privé en omgekeerd, verkoop aan kinderen en taxeren voor de successie zijn veel voorkomende opdrachten. Saris & Partners heeft ruime ervaring in het gezamenlijk taxeren met taxateurs van de Belastingdienst en de wijze van waarderen voor deze doeleinden.

 

Jaarrekening

In opdracht van accountants is vaak het vaststellen van de actuele boekwaarde of het bepalen van de grondwaarde en het daaruit voortvloeiende afschrijvingspotentieel het doel van de taxatie.

 

Nieuwbouw

Taxeren vanaf tekening met bestek geschiedt vaak als betrouwbare indicatie voor de waarde na realisatie. Na daadwerkelijke oplevering van het bedrijfspand kan desgewenst een waarde-update worden uitgevoerd, waarbij beoordeeld wordt in hoeverre tijdens de bouw een eventuele waardesurplus is ontstaan.

 

Verkoop-/ aankoopadvies

Bijna vanzelfsprekend geldt dat Saris & Partners dagelijks bezig is met het adviseren van verkopers en kopers over waarden van bedrijfsonroerend goed. Hierbij kunnen eventuele herontwikkelingsideeën worden meegenomen in deze beoordeling.

 

Ontwikkelingsprognose

Bij ontwikkelingsplannen behoren haalbaarheidsonderzoeken. Door de marktkennis bij het makelen in commercieel vastgoed zijn we in staat een betrouwbaar advies te geven over de haalbaarheid van nieuwbouwontwikkelingen.

 

Kwaliteit

Om de dienstverlening van Saris & Partners op peil te houden zijn we ingeschreven in het Nederlandse Register van Taxateurs (NRVT). Dit vormt onderdeel van Stichting VastgoedCert, het kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs.

Tevens zijn we aangesloten bij het Taxatie Management Instituut (TMI), waarbinnen wordt gewerkt met het Taxatie Management Systeem (TMS). Dit is een taxatiesysteem ontwikkeld door en voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector. Hoofddoel van het systeem is dat alle taxateurs werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Hierdoor zijn alle TMI taxaties uniform en onderling vergelijkbaar.