Privacyverklaring

Saris & Partners Makelaars respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de diensten waar u om gevraagd hebt.

Wie zijn wij?

Saris & Partners Makelaars ’s-Hertogenbosch B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK nummer 17111913 en is een Nederlands makelaarskantoor in bedrijfs onroerend goed gevestigd in ’s-Hertogenbosch.

Saris & Partners Makelaars is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@sarisenpartners.nl of telefonisch via 073 623 33 11.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Saris & Partners Makelaars verkoopt uw gegevens niet

Saris & Partners Makelaars zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software-experts). Saris & Partners Makelaars zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging en bewaartermijn

Saris & Partners Makelaars neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Saris & Partners Makelaars bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Zie ook ons Cookiebeleid.

Cookies

U moet de privacyverklaring van derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, als ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Saris & Partners Makelaars heeft geen controle over de activiteiten van derden.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven (Google) om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek (aan deze of aan andere websites) om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klik dan op deze link.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Rechten van betrokkene

Als relatie van Saris & Partners Makelaars heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Rechten

U kunt u beroepen op de volgende rechten:

Recht op het inzien van uw gegevens;
Recht op het verwijderen van uw gegevens;
Recht op het aanpassen van uw gegevens;
Recht op het bezwaar maken op de verwerking van uw gegevens;
Recht om uw gegevens over te dragen;
Recht op het intrekken van de verleende toestemming;
Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u zich wil beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met Saris & Partners Makelaars via info@sarisenpartners.nl of telefonisch via 073 623 33 11.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Saris & Partners Makelaars niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Saris & Partners Makelaars is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Saris & Partners Makelaars heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Saris & Partners Makelaars verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Cookieverklaring of Privacyverklaring? Stuur dan een e-mail naar info@sarisenpartners.nl.

Update 24 mei 2018