Disclaimer

Saris & Partners Makelaars ‘s-Hertogenbosch B.V. is een besloten vennootschap (BV), ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 17111913.

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat.

Saris & Partners Makelaars B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze website, of het gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Saris & Partners Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Saris & Partners Makelaars B.V. of haar leveranciers/licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de website achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Saris & Partners Makelaars B.V. en vrijwaren Saris & Partners Makelaars B.V. derhalve van aanspraken van derden.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Saris & Partners Makelaars B.V. worden verveelvoudigd. Mocht Saris & Partners Makelaars B.V. op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal of links op de website, dan heeft Saris & Partners Makelaars B.V. het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Privacy

De website van Saris & Partners Makelaars B.V. maakt gebruik van cookies om de prestaties van de website en online marketingactiviteiten te meten en optimaliseren. Hiermee zorgen we ervoor dat de door u gewenste informatie gebruiksvriendelijk en correct wordt weergegeven. Deze gegevens worden anoniem verzameld.

Daarnaast gaat Saris & Partners Makelaars B.V. zorgvuldig om met door u achtergelaten gegevens (zoals contactformulieren etc.) en verkoopt geen gegevens aan derden. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.