Schaarste is de keerzijde van succes

In de periode dat ik bij de Friesch-Groningsche Hypotheekbank NV werkte (1993-1996), hoorde ik de termen Match en Mismatch regelmatig voorbij komen. Dit was een mooie term om aan te geven hoe de verhoudingen waren tussen de inkoop en uitzetting van geld.

Wij ‘kochten’ (leenden) namelijk bijna één op één het geld dat we vervolgens weer aan onze klanten uit zette in de vorm van een hypothecaire lening. Dat was dus een ‘Match’.

Maar soms kwam een lening terug, omdat een lening vervroegd werd afgelost. Wij hielden dan ‘gebroken’ geld over dat we niet direct weer door konden uitlenen, omdat de looptijd niet overeenkwam met de gevraagde looptijden. Dit was dus een ‘Mismatch’!

Overaanbod

Toen de economische ontwikkelingen in 2014 weer in beweging kwam had dat snel gevolgen voor onze bedrijfshuisvestingsmarkt. Met name huurders verruilden snel hun ‘crisishuisvestingsjasje’ voor een nieuw maatpak waarbij weer rekening werd gehouden met de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Dat kon eenvoudig, want er was aanbod in alle soorten en maten en het eigen bedrijfspand kon eenvoudig opgezegd worden. In een dergelijke markt spreken we van een ‘huurdersmarkt’. Huurders hebben een ruime keuze en kunnen zodoende eisen stellen. Eigenaar gebruikers zijn de eerste jaren na de crisis nog even tam geweest. Dit moesten zij ook wel, zij moesten immers eerst hun eigen bedrijfspand verkopen alvorens zelf iets anders te kunnen huren.

Mismatch

Nu we enkele jaren verder zijn, kunnen we stellen dat de markt weer als vanouds functioneert. Er zijn nog steeds markten waar wellicht wat overaanbod in lijkt te zijn, maar dat is toch vaak een kwestie van Mismatch: een deel van het aanbod past niet meer bij wat de markt vraagt en blijft leegstaan. Hier zijn best oplossingen voor te bedenken. Denk dan bijvoorbeeld aan de transformatie van kantoorgebouwen naar woningen. Dat zijn vaak succesvolle herbestemmingsprojecten waarbij de ontstane Mismatch op een verantwoorde en maatschappelijk gewenste manier worden omgebogen in een Match.

Voor bedrijfsruimte is die mogelijkheid er in veel mindere mate. Daar komt bij dat er eerder een te kort aan goede bedrijfsruimte is dan een overschot. Bedrijfsgebouwen van 1.000 m2 en groter zijn schaars, terwijl er veel vraag naar is. Uitgeefbare grond is er ook nauwelijks meer dus ook hier zal de markt aan herontwikkeling moeten denken. Oude bedrijfsgebouwen herontwikkelen tot datgene dat de markt vraagt: duurzame bedrijfsgebouwen met een substantiële oppervlakte en vrije hoogte.

Schaarste

Op het gebied van bedrijfsruimte is er op dit moment echt een schaarste aan courante  bedrijfsgebouwen. We zouden kunnen zeggen dat dat het gevolg is van het succes bij de verkoop cq verhuur van de panden in onze portefeuille. Toch adviseren wij u als ondernemer om bij eventuele verhuisplannen tijdig met ons in gesprek te gaan om zodoende ook daadwerkelijk voor u tijdig een Match voor uw huisvestingvraagstuk te kunnen maken.

Voor reacties: toin.saris@sarisenpartners.nl.